Anadolu AöfMUH103U Genel Muhasebe 1

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7

Finansal Varlıklar: Menkul Kıymetler

#1. A işletmesi 2.2.20X1 tarihinde satılmaya hazır amaçlı olarak adedi T4’den 1.000 adet almış ve bankaya T500 komisyon ödeyerek R işletmesi hisse senetlerinin tamamını T6.000 karşılığında 3.2.20X1 tarihinde satmıştır. Bu işlemin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d

#2. Aşağıdakilerden hangisi Hisse Senetlerinin üzerinde yazan parasal değeri ifade eder?

Cevap : c. Nominal Değer

#3. Piyasa faiz oranının tahvil faiz oranından yüksek olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : b. Tahvil, nominal değerinden daha düşük bir fiyat ile satılır

#4. (C) işletmesi 2.4.20X1 tarihinde alım-satım amaçlı olarak, 100 adet almış olduğu ve aynı tarihte ihraç edilmiş olan T1.000 nominal değerli, yıllık % 60 faizli, D işletmesi tahvillerinin 50 adedini 3.7.20X1 tarihinde satmıştır (Piyasa faiz oranı ve tahvil faiz oranının aynı olduğunu varsayınız). Bu göre aşağıdakilerden hangisi bu işlem ile ilgili yapılacak yevmiye kaydı için doğrudur?

Cevap : b. Bankalar hesabı T57.500 Borçlu

#5. (E) işletmesi 1.2.20X1 tarihinde alım-satım amaçlı olarak, 100 adet almış olduğu ve aynı tarihte ihraç edilmiş olan T1.000 nominal değerli, yıllık % 45 faizli, F işletmesi tahvillerinin tamamını 1.6.20X1 tarihinde satmıştır (Piyasa faiz oranı ve tahvil faiz oranının aynı olduğunu varsayınız). Aşağıdakilerden hangisi bu işlem ile ilgili yevmiye kaydı için doğrudur?

Cevap : c. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı

#6. Aşağıdakilerden hangisi borçlanma kâğıdı değildir?

Cevap : a. Hisse Senedi

#7. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?

Cevap : b. Alacak Senedi

#8. A işletmesi 3.1.20X1 tarihinde satılmaya hazır amaçlı olarak adedi T8’den 1.000 adet almış ve bankaya T400 komisyon ödeyerek B işletmesi hisse senetlerinin tamamını T7.000 karşılığında 1.2.20X1 tarihinde satmıştır. Bu işlemin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e.

#9. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin taşıdığı özelliklerden biri değildir?

Cevap : e. Yalnızca faiz geliri sağlaması

#10. Aşağıdakilerden hangisi gelir ortaklığı senetlerinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : a. Ödemenin yapılamaması hâlinde ortaklığın iflası talep edilebilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Finansal Varlıklar: Menkul Kıymetler

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Finansal Varlıklar: Menkul Kıymetler

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Konu: Finansal Varlıklar: Menkul Kıymetler

Finansal Varlıklar: Menkul Kıymetler

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe
Ünite -7
Konu: Finansal Varlıklar: Menkul Kıymetler

1. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin taşıdığı özelliklerden biri değildir?

a. Nominal değerinin olması
b. Dönemsel gelir sağlaması
c. Kıymetli evrak olması
d. Ortaklık ya da alacaklılık hakkı vermesi
e. Yalnızca faiz geliri sağlaması

Cevap : e. Yalnızca faiz geliri sağlaması

2. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?

a. Finansman Bonosu
b. Alacak Senedi
c. Gelir Ortaklığı Senedi
d. Hisse Senedi
e. Devlet Tahvili

Cevap : b. Alacak Senedi

3. Aşağıdakilerden hangisi borçlanma kâğıdı değildir?

a. Hisse Senedi
b. Tahvil
c. Gelir Ortaklığı Senedi
d. Finansman Bonosu
e. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi

Cevap : a. Hisse Senedi

4. Aşağıdakilerden hangisi Hisse Senetlerinin üzerinde yazan parasal değeri ifade eder?

a. Gerçeğe Uygun Değer
b. Rayiç Bedel
c. Nominal Değer
d. İtibari Değer
e. Kayıtlı Değer

Cevap : c. Nominal Değer

5. Piyasa faiz oranının tahvil faiz oranından yüksek olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Tahvil, nominal değerinden daha yüksek bir fiyatla satılır
b. Tahvil, nominal değerinden daha düşük bir fiyat ile satılır
c. Tahvil, nominal fiyatı üzerinden satılır
d. Tahvil, piyasa faiz oranına bağlı tutar üzerinden satılır
e. Tahvilin satış fiyatında enflasyon oranı dikkate alınır

Cevap : b. Tahvil, nominal değerinden daha düşük bir fiyat ile satılır

6. A işletmesi 2.2.20X1 tarihinde satılmaya hazır amaçlı olarak adedi T4’den 1.000 adet almış ve bankaya T500
komisyon ödeyerek R işletmesi hisse senetlerinin tamamını T6.000 karşılığında 3.2.20X1 tarihinde satmıştır. Bu
işlemin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7 Soru 6 A-min

 

b.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7 Soru 6 b-min

 

c.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7 Soru 6 c-min

 

d.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7 Soru 6 d-min

 

e.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7 Soru 6 e-min

 

Cevap : d

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7 Soru 6 d-Finansal Varlıklar: Menkul Kıymetler

7. Aşağıdakilerden hangisi gelir ortaklığı senetlerinin özelliklerinden biri değildir?

a. Ödemenin yapılamaması hâlinde ortaklığın iflası talep edilebilir.
b. Kamu kuruluşlarına devlet bütçesi dışında kaynak sağlar.
c. Senet sahipleri mülkiyet ve işletme üzerinde herhangi bir hak sahibi değildir.
d. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının gelirlerine, gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılan senetlerdir.
e. Kamuya ait altyapı tesislerinin gelirlerinden yatırımcıya anonim ortaklığın ödeme yapmaya yeterli kâra sahip olması durumunda gelir sağlamayı amaçlar.

Cevap : a. Ödemenin yapılamaması hâlinde ortaklığın iflası talep edilebilir.

8. (C) işletmesi 2.4.20X1 tarihinde alım-satım amaçlı olarak, 100 adet almış olduğu ve aynı tarihte ihraç edilmiş olan T1.000 nominal değerli, yıllık % 60 faizli, D işletmesi tahvillerinin 50 adedini 3.7.20X1 tarihinde satmıştır (Piyasa faiz oranı ve tahvil faiz oranının aynı olduğunu varsayınız). Bu göre aşağıdakilerden hangisi bu işlem ile ilgili yapılacak yevmiye kaydı için doğrudur?

a. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı T100.000 Alacaklı
b. Bankalar hesabı T57.500 Borçlu
c. Menkul Kıymetler Satış Kârları hesabı T15.000 Alacaklı
d. Bankalar hesabı T115.000 Borçlu
e. Menkul Kıymetler Satış Zararları T15.000 Borçlu

Cevap : b. Bankalar hesabı T57.500 Borçlu

9. (E) işletmesi 1.2.20X1 tarihinde alım-satım amaçlı olarak, 100 adet almış olduğu ve aynı tarihte ihraç edilmiş olan T1.000 nominal değerli, yıllık % 45 faizli, F işletmesi tahvillerinin tamamını 1.6.20X1 tarihinde satmıştır (Piyasa faiz oranı ve tahvil faiz oranının aynı olduğunu varsayınız). Aşağıdakilerden hangisi bu işlem ile ilgili yevmiye kaydı için doğrudur?

a. Bankalar hesabı Alacaklı
b. Menkul Kıymetler Satış Zararları hesabı Alacaklı
c. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı Alacaklı
d. Menkul Kıymetler Satış Kârları hesabı Borçlu
e. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı Borçlu

Cevap : c. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı

10. A işletmesi 3.1.20X1 tarihinde satılmaya hazır amaçlı olarak adedi T8’den 1.000 adet almış ve bankaya T400 komisyon ödeyerek B işletmesi hisse senetlerinin tamamını T7.000 karşılığında 1.2.20X1 tarihinde satmıştır. Bu işlemin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7 Soru 10 a-min

 

b.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7 Soru 10 b-min

 

c.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7 Soru 10 c-min

 

d.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7 Soru 10 d-min

 

e.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7 Soru 10 e, Finansal Varlıklar: Menkul Kıymetler

 

 

Cevap : e.

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7 Soru 10 e- Finansal Varlıklar: Menkul Kıymetler

Anadolu Aöf İktist Fakültesi Lisans
MUH103U Genel Muhasebe

Öğrenci Dostu
LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 6
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!