auzefİktisatPara Teorisi Ve PolitikasıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -7

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -7

#1. Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre ücret ve fiyat kontrolleri deflasyonist politikalar ile uyumlu bir şekilde uygulanabilmektedir?

Cevap : C) Post Keynesci yaklaşım

#2. Paranın hangi fonksiyonu ihtiyacımız olan mal ve hizmetleri alabilmek için her aşamada bir değer eşitliği sorununu gidermektedir?

Cevap : B) Değer ölçüsü ve hesap birimi olma

#3. Ekonominin gelişmesi ile altın ve gümüş paraların taşınmasının ve korunmasının güçleşmesi hangi paraların ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

Cevap : C) Temsili Para

#4. Miktar teorisinin Cambridge ve Fisher versiyonlarını birbirleri ile özdeş hale getiren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) k=1/V

#5. Para basılarak elde edilen kamusal gelirler ne olarak tanımlanmaktadır?

Cevap : A) Senyoraj gelirleri

#6. Aşağıdakilerden hangisi temsili paraların ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

Cevap : B) Taşınma ve Korunma güçlüğü

#7. Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizmaları uygulaması içinde yer almamaktadır?

Cevap : D) Para arzı

#8. Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerindendir?

Cevap : A) Bölünebilir olması

#9. Aşağıdakilerden hangi yaklaşım genişletici para politikalarının durgunluk dönemlerinde etkin değildir görüşünü savunmaktadır?

Cevap : B) Keynesçi yaklaşım

#10. Parasal aktarım mekanizmasında uygulanan para politikasının niteliğine bağlı olarak ters seçim ve ahlaki tehlike probleminin yaşanmasına yol açabilme durumu hangi aktarım kanalına aittir?

Cevap : D) Kredi Kanalı

#11. Aşağıdakilerden hangi yaklaşımda kısa dönemde, beklenmedik genişletici para politikası uygulamaları, hem fiyat düzeyinin hem de milli gelir düzeyinin değişmesine yol açabilmektedir?

Cevap : B) Yeni Keynesçi yaklaşım

#12. Para politikasının faiz oranları üzerinde meydana getireceği etki firmalarda neyi etkilemektedir?

Cevap : D) Nakit akışı

#13. Paranın değerindeki değişmelerin nedenleri hangi yaklaşımla açıklanmaktadır?

Cevap : D) Miktar teorisi yaklaşımı

#14. Keynesyen yaklaşıma göre para politikasının etkisi, hangi değişiklikler aracılığı ile ortaya çıkmaktadır?

Cevap : E) Faiz oranları

#15. Aşağıdakilerden hangi yaklaşım ekonomideki durgunluk ve işsizlik gibi istikrarsızlığın piyasa ekonomisinden kaynaklandığı görüşünü savunmaktadır?

Cevap : E) Yeni Keynesyen

#16. Ekonomide ortaya çıkabilecek fiyat dalgalanmalarını düzeltmek ve tam istihdamı sağlamak devlet müdahalesini gerektirmemektedir ifadesi hangi yaklaşıma aittir?

Cevap : A) Klasik yaklaşım

#17. Paranın hangi fonksiyonunda enflasyonlu dönemlerde tasarrufların para olarak saklanması eğilimi zayıflamaktadır?

Cevap : C) Değer olarak saklanması

#18. Monetarist yaklaşıma göre varlık olarak elde tutma amacıyla talep edilen para miktarı ne ile ifade edilmektedir?

Cevap : B) Atıl para

#19. Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre kamu açıkları iktisadi konjonktüre paralel bir şekilde uygulanmaktadır?

Cevap : E) Keynesyen yaklaşım

#20. Miktar teorisinin Fisher denkleminde ”MV = PT”eşitliğinde P neyi ifade etmektedir?

Cevap : C) Fiyatlar Genel Düzeyi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -7

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -7

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -7

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -7

Para Teorisi Ve Politikası Ünite 7

Aşağıdakilerden hangisi bir yıl veya daha kısa vadeli finansal araçların işlem gördüğü piyasalardır?

A) Sermaye Piyasaları
B) Birincil Piyasalar
C) Ikincil Piyasalar
D) Organize Piyasalar
E) Para Piyasaları

Cevap : E) Para Piyasaları

Hangi piyasalarda senet alımı, senede karşılık belirli bir meblağın verilmesiyle gerçekleştirilir?

A) Sermaye Piyasaları
B) Birincil Piyasalar
C) Ikincil Piyasalar
D) Organize Piyasalar
E) Para Piyasaları

Cevap : C) Ikincil Piyasalar

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet işlevleri arasında yer almamaktadır?

A) Piyasaya likidite sağlama
B) Ekonomik kaynak yaratma
C) Mülkiyeti tabana yayma
D) Likidite sağlama
E) Ekonominin göstergesi olma

Cevap : D) Likidite sağlama

Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasası aracılığı ile ithalatçılar ile ihracatçılar arasında ödemeleri sağlamaktadır?

A) Likidite sağlama
B) Kredi sağlama
C) Satın alma gücü transferi
D) Döviz risklerini önleme
E) Döviz arbitrajı

Cevap : C) Satın alma gücü transferi

Döviz alış ve döviz satış kurları arasındaki fark ne ile ifade edilmektedir?

A) Konvertibilite
B) Kur marjı
C) Döviz Talebi
D) Döviz Arzı
E) Döviz arbitrajı

Cevap : B) Kur marjı

Finansal piyasaların hangi özelliğine göre tasarruf sahipleri ile borç talep edenler arasında, ikinci guruptakiler lehine ortaya çıkan bilgi avantajı söz konusu olmaktadır?

A) Risk paylaşma
B) Enformasyon sağlama
C) Likidite sağlama
D) Ekonomik etkinlik
E) Ekonomik verimlilik

Cevap : B) Enformasyon sağlama

Finansal piyasaların hangi özelliğine göre tasarruf sahibi, portföyünü oluştururken, çok sayıda taşınır ve taşınmaz yatırım aracını tercih etmektedir?

A) Risk paylaşma
B) Enformasyon sağlama
C) Likidite sağlama
D) Ekonomik etkinlik
E) Ekonomik verimlilik

Cevap : A) Risk paylaşma

Aşağıdakilerden hangisi şirket hisselerinin karşılığı olarak katılma payını gösteren, kanuni şekillere uygun olarak düzenlenmiş evraktır?

A) Hazine bonoları
B) Şirket tahvilleri
C) Hükümet tahvilleri
D) Taşınmaz rehni
E) Hisse senetleri

Cevap : E) Hisse senetleri

Aşağıdakilerden hangisi hükümetlerin kısa vadeli borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak üzere piyasaya sürülmektedir?

A) Taşınmaz rehni
B) Şirket tahvilleri
C) Hükümet tahvilleri
D) Hazine bonoları
E) Hisse senetleri

Cevap : D) Hazine bonoları

Aşağıdakilerden hangisi geçici bir süre ellerinde bulundurdukları fonlar üzerinden faiz kazanmak için para piyasası menkul değerlerini kullanmaktadır?

A) Emeklilik kurumları
B) Sigorta şirketleri
C) Şirketler
D) Yatırımcılar
E) Yabancı yatırımcılar

Cevap : C) Şirketler

Auzef Para Teorisi Ve Politikası

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Auzef İktisat, Miktar Teorisi Paranın Değeri , Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı telegram iktisat

Editor

Editör

error: Content is protected !!