Anadolu AöfMUH103U Genel Muhasebe 1

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 8

İktsat Stoklar

#1. Aşağıdakilerden hangisi stok maliyetine giren unsurlardan değildir?

Cevap : c. Ticari iskontolar

#2. Aralıklı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin kredili olarak satmış olduğu malların bir kısmının iade edilmesi durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi işlem görmez?

Cevap : a. 153 Ticari Mallar hesabı

#3. Bir işletmenin 20X1 yılı dönem başı mal stoğu T1.500’dir. Dönem içinde T15.000’lik mal almış, almış olduğu malların T2.000’lik kısmını istediği özellikleri taşımadığı için iade etmiştir. Dönem sonunda yapılan sayımda işletmenin elinde T1.000’lik mal stoku olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin dönem içindeki satış tutarı T20.000 ise dönem kârı/zararı nedir?

Cevap : b. T6.500 kâr

#4. Devamlı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin kredili olarak almış olduğu malların bir kısmının istediği özellikleri taşımaması üzerine iskonto talep etmesi ve bu talebin kabul edilmesi durumunda işletmenin aşağıdaki hesaplarından hangisi işlem görmez?

Cevap : d. 191 İndirilecek KDV hesabı

#5. Bir işletmenin 31.12.20X1 tarihinde “Ticari Mallar” hesabının bakiyesi TL 2.500’dir. 31.12.20X1 tarihinde yapılan sayım sonucunda elinde T3.000 tutarında mal olduğu tespit edilmiştir. İşletme, 20X1 yılı boyunca TL 12.000 tutarında mal almış ise işletmenin 20X1 yılı satılan ticari mal maliyeti nedir?

Cevap : d. T11.500

#6. Stok hareketlerinin muhasebeleştirilmesinde aralıklı envanter yöntemi kullananan bir işletmenin kayıtlarında Ticari Mal Stoku Hesabı T141.000 borç bakiyesi vermektedir. Dönem sonunda yapılan sayım sonucunda işletme, elinde T144.000 tutarında mal stoku olduğunu tespit etmiştir. Bu durumda yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap C

#7. B şirketi, T9.363’lik satış yaparak dönemi T966 değerinde mal stoğu ile kapatmıştır. Satılan malların maliyeti, T6.110 ve dönemin faaliyet giderleri T2.734 ise işletmenin dönem kârı ne kadardır?

Cevap : a. T519

#8. Satılan mallarla ilgili satış giderleri hangi hesabın borcuna kaydedilir?

Cevap : e. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gideri hesabının

#9. A işletmesi B işletmesinden daha önce kredili olarak satın almış olduğu malın 200 TL  + %20 KDV’lik kısmını istediği özellikleri taşımadığı gerekçesi ile iade etmiştir. Bu işlemin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C.

#10. Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : d. Kredili Mal Alışına

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İktsat Stoklar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İktsat Stoklar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe Ünite 8, İktsat Stoklar

İktsat Stoklar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe
Ünite -8
Konu: Stoklar

1. Aşağıdakilerden hangisi stok maliyetine giren unsurlardan değildir?

a. Nakliye
b. İthalat vergileri
c. Ticari iskontolar
d. Yükleme ve boşaltma maliyetleri
e. Satın alma fiyatı

Cevap : c. Ticari iskontolar

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 2- İktsat Stoklar

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisine aittir?

a. Satış İadelerine
b. Alış İadelerine
c. Alış İskontolarına
d. Kredili Mal Alışına
e. Kredili Mal Satışına

Cevap : d. Kredili Mal Alışına

3. B şirketi, T9.363’lik satış yaparak dönemi T966 değerinde mal stoğu ile kapatmıştır. Satılan malların maliyeti, T6.110 ve dönemin faaliyet giderleri T2.734 ise işletmenin dönem kârı ne kadardır?

a. T519
b. T3.253
c. T5.663
d. T6.629
e. T7.223

Cevap : a. T519

4
Stok hareketlerinin muhasebeleştirilmesinde aralıklı envanter yöntemi kullananan bir işletmenin kayıtlarında Ticari Mal Stoku Hesabı T141.000 borç bakiyesi vermektedir. Dönem sonunda yapılan sayım sonucunda işletme, elinde T144.000 tutarında mal stoku olduğunu tespit etmiştir. Bu durumda yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 4 a-min

 

b.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 4 b-min

 

c.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 4 c- İktsat Stoklar

 

d.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 4 d-min

 

e. Hiçbiri

Cevap : c.

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 4 c İktsat Stoklar

5
A işletmesi B işletmesinden daha önce kredili olarak satın almış olduğu malın 200 TL  + %20 KDV’lik kısmını istediği özellikleri taşımadığı gerekçesi ile iade etmiştir. Bu işlemin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 5 a-min

 

b.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 5 b-min

 

c.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 5 c-min

 

d.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 5 d-min

 

e.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 5 e-min

 

 

Cevap : c.

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 5 c İktsat Stoklar

6. Satılan mallarla ilgili satış giderleri hangi hesabın borcuna kaydedilir?

a. Ticari Mallar hesabının
b. Satış İndirimleri hesabının
c. Genel Yönetim Giderleri hesabının
d. Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabının
e. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gideri hesabının

Cevap : e. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gideri hesabının

7. Devamlı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin kredili olarak almış olduğu malların bir kısmının istediği özellikleri taşımaması üzerine iskonto talep etmesi ve bu talebin kabul edilmesi durumunda işletmenin aşağıdaki hesaplarından hangisi işlem görmez?

a. 320 Satıcılar hesabı
b. 391 Hesaplanan KDV hesabı
c. 153 Ticari Mallar hesabı
d. 191 İndirilecek KDV hesabı
e. Hiçbiri

Cevap : d. 191 İndirilecek KDV hesabı

8. Aralıklı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin kredili olarak satmış olduğu malların bir kısmının iade edilmesi durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi işlem görmez?

a. 153 Ticari Mallar hesabı
b. 120 Alıcılar hesabı
c. 610 Satıştan İadeler hesabı
d. 191 İndirilecek KDV hesabı
e. Hiçbiri

Cevap : 8. Aralıklı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin

9. Bir işletmenin 31.12.20X1 tarihinde “Ticari Mallar” hesabının bakiyesi T2.500’dir. 31.12.20X1 tarihinde yapılan sayım sonucunda elinde T3.000 tutarında mal olduğu tespit edilmiştir. İşletme, 20X1 yılı boyunca T12.000 tutarında mal almış ise işletmenin 20X1 yılı satılan ticari mal maliyeti nedir?

a. T500
b. T5.500
c. T9.500
d. T11.500
e. T9.000

Cevap : d. T11.500

10. Bir işletmenin 20X1 yılı dönem başı mal stoğu T1.500’dir. Dönem içinde T15.000’lik mal almış, almış olduğu malların T2.000’lik kısmını istediği özellikleri taşımadığı için iade etmiştir. Dönem sonunda yapılan sayımda işletmenin elinde T1.000’lik mal stoku olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin dönem içindeki satış tutarı T20.000 ise dönem kârı/zararı nedir?

a. T3.500 kâr
b. T6.500 kâr
c. T3.500 zarar
d. T6.500 zarar
e. T7.000 kâr

Cevap : b. T6.500 kâr

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 6
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!