auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyasi Tarih

Siyasi Tarih Çıkmış Final Soruları

Siyasi Tarih Çıkmış Final Soruları

Siyasi Tarih Çıkmış Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi 1877/78 Osmanlı Rus savaşının sonuçlarından biri değildir?

Cevap : Osmanlı azınlıklarına yönelik ıslahat fermanı ilan edildi

2- Aşağıdakilerden hangisi kırım savaşının taraflarından biri değildir?

Cevap : Avusturya

3- Mussoli’ninin emrindeki silahlı Faşşist İtalyan birlikleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kara gömlekliler

4- Aşağıdaki devletlerden hangisi Afrika’da kıtasında sömürge toprağı olmamıştır?

Cevap : Rusya

5- Sanayi devrimi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

Cevap : İngiltere

6- Aşağıdakilerden hangisi İtalyanın siyasal birliğini kurması yönünde rol oynamamıştır?

Cevap : Metternich

7- Balkan savaşları sırasında bağımsızlığınız ilan eden ülke hangisidir?

Cevap : Arnavutluk

8- 2. Dünya savaşı sonrasındaki duruma ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sovyetler birliğinde siyasi istikrarsızlık başlamıştır

9- Aşağıdaki hangi ülkeler Küba krizinden sonra nükleer deneme yasağı antlaşmasını imzalamışlardır?

Cevap : ABD, İngiltere, SSCB

10- Aşağıdakilerden hangisi George Kennanın uzun telgrafta SSCB ye ilişkin olarak ileri sürdüğü iddialardan birisi değildir?

Cevap : Baltık denizinden Adriyatik denizine Avrupaya bir demir perde çekmiştir.

11- 2. Dünya savaşı sonrası Almanya da aşağıdaki devletlerden hangisinin işgal bölgesi yoktur?

Cevap : İtalya

12- Aşağıdaki sosyalist ülkelerden hangisi Stalin ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında komünist ve işçi partileri enformasyon bürosundan çıkartılmıştır?

Cevap : Yugoslavya

13- Soğuk savaş sonrası ABDnin SSCBye karşı izlediği politikaya ne ad verilmektedir?

Cevap : çevreleme

14- Doğu bloku ülkelerinin Sovyetler birliğinden bağımsızlaşması sürecini anlatan kavram hangisidir?

Cevap : Sinatra doktrini

15- Aşağıdakilerden hangisi Potsdam konferansında ele alınan konulardan biri değildir?

Cevap : Sömürgelerin durumu

16- ABD nin komünizm karşıtlığı temelinde ortaya çıkan kızıl panik dönemi hangi siyasetçinin adıyla anılır?

Cevap :  Mccarty

17- Fransada Daldier hükümeti hangi olayın ardından istifa etmek zorunda kalmıştır?

Cevap : Sovyet- fin savaşını Sovyetler birliğinin kazanması sonrasında

18- Soğuk savaş yıllarında sömürgeden kurtulan ülkelere hangi isim verilmiştir?

Cevap : Üçüncü Dünya ülkeleri

19- Aşağıdakilerden hangisi Bolşevikleri iktidara getiren programın unsurlarından biri değildir?

Cevap : Anayasanın hemen yürürlüğe girmesi

20- Aşağıdaki ülkelerden hangisi Süveyş krizi sırasında silahlı çatışmalara katılmamıştır?

Cevap : SSCB

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Siyasi Tarih Çıkmış Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!