auzefEgzersiz ve Spor BilimleriRekreasyonSpor Psikolojisi

Spor Psikolojisi Final Deneme Sınavı -5

Auzef Spor Psikolojisi Final Deneme Sınavı -5

#1. Spor psikolojisinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Spor psikolojisi, psikolojik ve duygusal faktörlerin spor performansı üzerindeki etkisinin ve spora katılımın psikolojik ve duygusal faktörler üzerindeki etkisinin incelenmesidir.

#2. Bir sporcunun 3 ay içinde, sıçrama performansını %40 oranında arttırmaya yönelik bir hedef koyduğumuzda hedef belirleme stratejilerinden hangilerini kullanmış oluruz?

Cevap : b) Spesifik, zaman sınırlı, ölçülebilir, eyleme yönelik

#3. Aşağıdakilerden hangisi spor eğitim programlarının kaliteli olması için belirlenen standartlardan değildir?

Cevap : e) Kontrollü olan bir eğitim ortamı olmalı

#4. Performans profilini ilk oluşturan kimdir?

Cevap : b) Dr. Richard Butler

#5. “Uyarılmışlığın düzenlenmesinde istem dışı çalışan ve kontrol edilemez olan otonom sinir sisteminin fonksiyonlarının ölçüm araçları yardımıyla ölçülmesi kontrol alınmaya çalışılması felsefesine dayanan” gevşeme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Biyolojik Geribildirim

#6. Aşağıdakilerden hangisi spor psikoloğu sertifikasyon sürecinde karşılanması gereken şartlardan biridir?

Cevap : c) Spor psikolojisi alanında yüksek lisans veya doktora yapmak

#7. Aşağıdakilerden hangisinde spor psikolojisinde ele alınan kavramlar spor bilimleri perspektifinden değerlendirilmektedir?

Cevap : d) Kinesiyoloji, hareket ve antrenman, spor fizyolojisi, motor gelişim

#8. Aşağıdakilerden hangisi antrenörün sahip olması gereken özelliklerden değildir?

Cevap : c) Otoriter baskıcı bir tutuma sahiptir.

#9. 1920'lerin başında, ilk spor psikolojisi laboratuvarı, kim tarafından nerede kurulmuştur?

Cevap : b) Dr. Carl Diem, Almanya

#10. Uyarılmışlık ve kaygı semptomlarının yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan duygu odaklı müdahaleler, genel olarak 1)……………… ve 2)……………… şeklinde iki şekilde sınıflandırılabilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlamaktadır?

Cevap : a) Kastan-Zihne, Zihinden-Kasa

#11. Yukarıdaki hedef türlerinin odak noktalarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : e) 1-Z, 2-Y, 3-X

#12. Aşağıdakilerden hangisi performans profilinin faydalarından değildir?

Cevap : c) Performans geliştirme konusunda sporcunun başkasının kontrolünü farkeder.

#13. Aşağıdakilerden hangisi spor ortamlarında antrenörlerin sporcularına ödül verirken dikkat edilmesi gerekenler olarak yanlış ifade edilmiştir?

Cevap : e) Pekiştireç yeni ve öğrenilmesi zor davranışların değiştirilmesinde daha az verilmeli, beceriler kazanıldıkça çoğaltılmalıdır.

#14. Dr. Coleman R. Griffith’ in spor psikolojisinde genellikle araştırdığı konulardan aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : e) Reaksiyon zamanı, psiko-motor becerilerin doğası, motor öğrenme, kişilik

#15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi geribildirim konusunda doğru ifade edilmiştir?

Cevap : b) Antrenör beceri öğrenimi sırasında çok fazla geribildirim vermelidir.

#16. Aşağıdakilerden hangisi zihinden kasa gevşeme tekniklerinden biridir?

Cevap : d) Otojenik Antrenman

#17. Stresle başa çıkma stratejilerini genel olarak iki kategoride toplayabiliriz: a) ……………… b) …………… Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlamaktadır?

Cevap : b) Probleme odaklanan, Duyguya odaklanan

#18. Yukarıdaki geribildirim ile ilgili tanımlarda doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : a) 1-Y, 2-Z, 3-X

#19. Aşağıdakilerden hangisi aşamalı gevşeme antrenmanı için doğru verilmemiştir?

Cevap : d) Aşamalı gevşeme antrenmanı zihinden kasa yapılan bir gevşeme antrenmanıdır.

#20. ……….hedefler ölçülemeyen, nesnel olmayan genel ifadelerdir (örn. eğlenceli bir sezon geçirmek istiyorum veya başarılı olmak istiyorum). …………. hedefler ise, “genellikle belirli bir süre içinde, bir görevde belirli bir yeterlilik standardına ulaşmaya” odaklanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlamaktadır?

Cevap : c) Öznel, nesnel

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Spor Psikolojisi Sınav Soruları

Auzef Rekreasyon Lisans Soruları

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Spor Psikolojisi Sınav Soruları

Auzef Rekreasyon Lisans Soruları

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Spor Psikolojisi Final Deneme Sınavı -5

Spor Psikolojisi Final Deneme Sınavı -5

Sporda Motivasyon

Aşağıdakilerden hangisinde Spor Motivasyonunda Etkileşimli Model çerçevesinde motivasyonu etkileyen kişisel ve durumsal faktörler sırasıyla şıklarda yer verilmiştir?

a) Kişilik, antrenörün yaklaşımı
b) Takım arkadaşı, İlgi
c) Sakatlık, ihtiyaçlar
d) İhtiyaçlar, kişilik
e) Takımın çekiciliği, hedefler

Cevap : a) Kişilik, antrenörün yaklaşımı

Sporcuları neden spora katıldığını anlamaya çalışan bir spor bilimci ……………, konusunu araştırıyordur. Sporcuların yarışmalarda neden kazanmaya motive olduğunu inceleyen bir spor bilimci ise ………………konusunu araştırıyordur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlamaktadır?

a) İçsel motivasyon, dışsal motivasyon
b) Ego yönelimi, görev yönelimi
c) Spora katılım motivasyonu, başarı motivasyonu
d) Dışsal motivasyon, ego yönelimi
e) Görev yönelimi, ego yönelimi

Cevap : c) Spora katılım motivasyonu, başarı motivasyonu

Kendi kişisel performanslarına göre yeni beceri öğrenme, görevde ustalığı gösterme, sıkı çalışma üzerine odaklayan sporcular ………………olarak tanımlanırken; kendini üstün yeteneği kanıtlama, kendini bir başkası ile kıyaslama üzerinde yoğunlaşmakta olan sporcular……………olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlamaktadır?

a) İçsel motivasyon, dışsal motivasyon
b) Görev yönelimi, ego yönelimi
c) Spora katılım motivasyonu, başarı motivasyonu
d) Dışsal motivasyon, ego yönelimi
e) Görev yönelimi, ego yönelimi

Cevap : b) Görev yönelimi, ego yönelimi

Sporcuların spora katılım motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen faktörlerden bir hangisi değildir?

a) Sporcuların gelişimsel faktörleri bilinmeden spora yönlendirilmeleri.
b) Olgunlaşma düzeyi farklılık gösteren çocuklara yetenek seçimi yapılıp sportif performanslarını olgunlaşma düzeyinden bağımsız değerlendirmeleri.
c) Aynı yaşta olup, olgunlaşma düzeyleri farklı olan çocuklara aynı spor eğitiminin verilmesi.
d) Sporcuların özerkliklerini destekleyici eğitim verilmesi.
e) Sporcuların kazanmaya odaklı eğitim verilmesi.

Cevap : b) Olgunlaşma düzeyi farklılık gösteren çocuklara yetenek seçimi yapılıp sportif performanslarını olgunlaşma düzeyinden bağımsız değerlendirmeleri.

1.İçsel motivasyon X. Eğlenceli olduğu için spor yapıyorum.
2.Özdeşimle Düzenleme Y. Ailem istediği için spor yapıyorum.
3.İçeatımla düzenleme Z. Faydalı olduğu için spor yapıyorum

Yukarıdaki motivasyon türlerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) 1-X, 2-Y, 3-Z
b) 1-X, 2-Z, 3-Y
c) 1-Y, 2-X, 3-Z
d) 1-Y, 2-Z, 3-X
e) 1-Z, 2-Y, 3-X

Cevap : b) 1-X, 2-Z, 3-Y

Sporcunun spora haz almak, eğlenmek, kişisel olarak bir meydan okuma gibi nedenlerle spora katılmasına …………………, elde edilecek bir sonuç, övgü, ödül veya burs kazanmak için spora katılmasına ise……………denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlamaktadır?

a) İçsel motivasyon, dışsal motivasyon
b) Ego yönelimi, görev yönelimi
c) Spora katılım motivasyonu, başarı motivasyonu
d) Dışsal motivasyon, ego yönelimi
e) Görev yönelimi, ego yönelimi

Cevap : a) İçsel motivasyon, dışsal motivasyon

Sporcuların başarı ve başarısızlıklarını içsel-dışsal, istikrarlı-istikrarsız ve kontrol edilebilir ve kontrol edilemez gibi çeşitli nedenlere bağladıkları motivasyon kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hür İrade Kuram
b) Hedefi Gerçekleştirme Kuramı
c) Temel Psikolojik İhtiyaçlar Kuramı
d) Başarı Gereksinmesi Kuramı
e) Yüklemleme Kuramı

Cevap : e) Yüklemleme Kuramı

Aşağıdakilerden hangisi özerkliği destekleyici antrenörün özelliklerinde değildir?

a) Bağırmak, ceza vermek gibi korkutma üzerinden istediklerini yaptırmak ister.
b) Sporcuyu cesaretlendirir.
c) Sporcunun karar alma sürecine katılmasına izin verir
d) Sporcuya hedefleri ve değerleriyle alakalı seçenekler sunar
e) Sporcuyu görevlerine odaklamaya çalışır.

Cevap : a) Bağırmak, ceza vermek gibi korkutma üzerinden istediklerini yaptırmak ister.

1.Özerklik X. Bireylerin başkaları ile tatmin edici ve destekleyici sosyal ilişkilere sahip olduğunu hissetme ve içinde bulundukları sosyal çevreye ait olma duygusunu yaşamalarıdır. Kişinin bağlı bulunduğu spor takımındaki
takım arkadaşlarıyla olma ihtiyacı, bu psikolojik ihtiyaca örnektir.
2.Yeterlik Y. Bireyin farklı tercihler arasında seçim yapabilmesi olarak tanımlanır. Spor ortamlarında kişinin kendi seçtiği spor dalına katılması bu davranışa örnektir.
3.İlişkili olma Z. Bireyin bir işi yapmak için gerekli olan güce, bilgiye, beceriye sahip olma ve yapabileceğine inanması olarak tanımlanmaktadır. Kişinin faaliyette bulunduğu spor dalının gereklerini yerine getirebileceğine olan inancı buna örnektir.

Yukarıdaki sporda temel psikolojik ihtiyaçların tanımlarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) 1-X, 2-Y, 3-Z
b) 1-X, 2-Z, 3-Y
c) 1-Y, 2-X, 3-Z
d) 1-Y, 2-Z, 3-X
e) 1-Z, 2-Y, 3-X

Cevap : d) 1-Y, 2-Z, 3-X

Antrenörler sporcularına seçim şansı verdiğinde ve alınan kararlarda sporcunun görüşlerini ortak ettiğinde hangi psikolojik ihtiyacını desteklemiş olmaktadır?

a) Ego
b) Görev
c) Özerklik
d) İlişkili olma
e) Yeterlik

Cevap : c) Özerklik

Spor Psikolojisi Sınav Soruları

Auzef Rekreasyon Lisans Soruları

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Auzef Rekreasyon Lisans Auzef Rekreasyon Lisans Programı Telegram Grubu

Sporda Motivasyon

Editor

Editör

error: Content is protected !!