Anadolu AöfAöfAöf İktisatHUK209U Anayasa Hukuku

HUK209U Anayasa Hukuku ünite -1

Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri

#1. Aşağıdakilerden hangisi, anayasacılık akımının temelindeki amaçlardan biridir?

Cevap : c. Birey hürriyetlerini güvence altına almak

#2. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, yazılı bir anayasaya sahip değildir?

Cevap : b. İsrail

#3. İlk yazılı anayasa, aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

Cevap : a. ABD

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, sert anayasanın amaçlarından biri değildir?

Cevap : b. Devletin yapısını tümüyle değişmez kılmak.

#5. “Asli kurucu iktidar” deyimi, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

Cevap : d. Anayasayı tümden yeniden yapma iktidarı

#6. Aşağıdakilerden hangisi, sert anayasa yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : e. Bütün diğer kanunlar gibi görüşülme ve kabul

#7. Kuvvetler ayrılığı, aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

Cevap : c. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organlara verilmesi

#8. Anayasacılık akımı, ne zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap : c. 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır.

#9. Anayasacılık akımının gerçekleştirilmesinde başvurulan en önemli araç, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Kuvvetler ayrılığı

#10. Aşağıdakilerden hangisi, anayasacılık akımını doğuran etkenlerden biri değildir?

Cevap : d. Millî birlik ve bütünlük ihtiyacı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi

HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi

HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK209U Anayasa Hukuku ünite -1, Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri

Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -1
Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri

Anayasacılık akımı, ne zaman ortaya çıkmıştır?

a. Ortaçağdan beri mevcuttur.
b. 1215 İngiliz Magna Carta’sı ile ortaya çıkmıştır.
c. 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır.
d. 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır.
e. 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Cevap : c. 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır.

İlk yazılı anayasa, aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

a. ABD
b. Fransa
c. İngiltere
d. İspanya
e. İsveç

Cevap : a. ABD

Aşağıdakilerden hangisi, anayasacılık akımını doğuran etkenlerden biri değildir?

a. Burjuvazinin yükselişi
b. Toplum sözleşmesi teorilerinin ortaya çıkışı
c. Siyasal düşüncenin laikleşmesi
d. Millî birlik ve bütünlük ihtiyacı
e. Birey hürriyetlerini koruma düşüncesi

Cevap : d. Millî birlik ve bütünlük ihtiyacı

Aşağıdakilerden hangisi, anayasacılık akımının temelindeki amaçlardan biridir?

a. Devleti güçlendirmek
b. Millî birliği güçlendirmek
c. Birey hürriyetlerini güvence altına almak
d. Monarşiyi güçlendirmek
e. Toplum menfaatlerini birey menfaatlerinden üstün tutmak

Cevap : c. Birey hürriyetlerini güvence altına almak

Kuvvetler ayrılığı, aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

a. Yasama ve yürütme güçlerinin yasama meclisinde birleşmesi
b. Federalizm
c. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organlara verilmesi
d. Yürütmenin üstünlüğü
e. Yargının diğer iki kuvvete üstünlüğü

Cevap : c. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organlara verilmesi

Anayasacılık akımının gerçekleştirilmesinde başvurulan en önemli araç, aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yerel yönetim
b. Federalizm
c. Doğrudan doğruya demokrasi
d. Kuvvetler ayrılığı
e. Hâkimler hükümeti

Cevap : d. Kuvvetler ayrılığı

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, yazılı bir anayasaya sahip değildir?

a. Hindistan
b. İsrail
c. İtalya
d. ABD
e. Fransa

Cevap : b. İsrail

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, sert anayasanın amaçlarından biri değildir?

a. Devletin temel yapısında istikrar sağlamak.
b. Devletin yapısını tümüyle değişmez kılmak.
c. Siyasal azınlıkları korumak.
d. Gelip geçici ve dar çoğunluklarla anayasanın değiştirilmesini önlemek.
e. Anayasa değişikliklerinde belli bir sayısal güce sahip azınlıklara veto hakkı vermek.

Cevap : b. Devletin yapısını tümüyle değişmez kılmak.

Aşağıdakilerden hangisi, sert anayasa yöntemlerinden biri değildir?

a. Zorunlu halk oylaması
b. Yasama meclislerinde nitelikli çoğunluk
c. Kurucu meclis
d. İki kere görüşme
e. Bütün diğer kanunlar gibi görüşülme ve kabul

Cevap : e. Bütün diğer kanunlar gibi görüşülme ve kabul

“Asli kurucu iktidar” deyimi, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

a. Anayasayı değiştirme iktidarı
b. Yasama gücü
c. Yargı organının anayasa değişikliklerinde son sözün sahibi olması
d. Anayasayı tümden yeniden yapma iktidarı
e. Savaş ve barış yapma iktidarı

Cevap : d. Anayasayı tümden yeniden yapma iktidarı

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku Facebook Anadolı Aöf

Editor

Editör

error: Content is protected !!