auzefÇocuk GelişimiOyun Ve Oyun Terapisi

Oyun ve Oyun Terapisi 2022-2023 Vize Soruları

Oyun ve Oyun Terapisi 2022-2023 Vize Soruları

#1. I. Enürezis, enkoprezis II. Öğrenme bozuklukları III. Cinsel kimlik sorunları IV. Bağlanma bozuklukları V. Duygudurum bozuklukları Yukarıdakilerden hangileri oyun terapisinin öncelikle kullanım alanlarına örnektir?

Cevap : E) I, III ve IV

#2. Oyun terapisti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Terapist daima oyun sırasında sorun çözücü olmalıdır.

#3. Oyun terapisi hem çocuğu değerlendirmek hem de sorunlu durumlara müdahale etmek amacıyla kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi tanısal değerlendirme amaçlı oyun terapisinin kullanılmasına örnek değildir?

Cevap : C) Theraplay

#4. Aşağıdakilerden hangisi oyun odasının kuralları ve sınırları içerisinde yer almaz?

Cevap : A) Çocukların oyun odasında istedikleri gibi davranmaları teşvik edilir.

#5. Kızlı erkekli gruplaşmalı oyunlar ve rekabete dayalı oyunlar hangi gelişim döneminde daha sık görülür?

Cevap : C) Okul çağı döneminde


#6. Oyun odası için gerekli oyuncakların bir listesi vardır. Aşağıdaki oyuncaklardan hangisi bu listede yer almaz?

Cevap : E) Elektronik robot

#7. Oyun odası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Oyun odasında pencere bulunması gereklidir.
NOT: *Bazı kuramcılar odada bir manzaraya açılan pencere olmasını savunurken, bazıları çocuğun terapi sürecini etkileyeceği için penceresiz olmasını ve eğer pencerenin varsa perde ile kapatılmış olmasını önerirler.
*Oyun odasındaki oyuncakların temiz ve sağlam olması sağlanmalıdır. Ancak çok az miktardaki bazı
oyuncaklardaki kırıklıklar veya eksiklikler ise kasıtlı olarak giderilmeyebilir. Gerçek dünyanın provası olarak düşünüldüğü için, yaşamdaki eksiklikler ve farklılıkların öğretilmesi adına bazı oyuncaklar kırık veya eksik kalabilir.

#8. İnsanların sevgi, onay ve başarı gibi temel ihtiyaçları olduğunu ileri süren psikanalitik kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Horney

#9. Psikodinamik oyun terapisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Terapist hiç müdahale etmeden gözlemler.

#10. I. Psikodinamik terapide kişilik bütün olarak ele alınır. II. Çocuğun sahip olduğu ilkel savunma mekanizmalarını azaltarak onları daha işlevsel ve sağlıklı olan olgun savunma mekanizmalarına dönüştürmeye yardımcı olur. III. Çocuğun bakım vereni ile ilişkisini el almaz. IV. Çocukların gerçeklikten kopup fanteziler geliştirmesini destekler. V. Sağlıklı ama zayıf olan savunma mekanizmalarını ortadan kaldırır. Yukarıda verilenlerden hangileri psikodinamik oyun terapisinin amaçlarından sayılır?

Cevap : E) I ve II


#11. Çocukların oyun içerisindeki sözel olmayan dili aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

Cevap : C) Kuklayı konuşturması

#12. Hangi kuramcı oyunun çocukların gelişiminde bir “ara yüz” olduğunu ifade etmiştir?

Cevap : B) Winnicott

#13. Övgünün yer aldığı ve eğitim amaçlı kullanılabilecek oyun terapisi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Bilişsel davranışçı oyun terapisi

#14. “Tahta bloklar, kağıtlar, kuklalar, renkli kağıtlar, oyun hamuru” gibi malzemeler özellikle hangi tür oyuncak gruplarına girmektedir?

Cevap : B) Yaratıcı oyuncaklar

#15. Aşağıdakilerden hangisi klasik oyun kuramları içerisinde sayılmaz?

Cevap : E) İçten uyarılma kuramı


#16. Oyun yararları düşünüldüğünde oyun içerisinde kabul edilebilir saldırganlık ve hayal kırıklıkları yaşanabilir. Bu hangi açıdan oyunun faydası sayılmaktadır?

Cevap : A) Duygusal gelişime katkısı

#17. I. Olumlu benlik algısını geliştirmek ve öz değerliliği güçlendirmek II. Çocukta sorunla ve durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirmek III. Aile ile olan bağları düzeltmek, boşanmayı engellemek IV. Dıştan gelen stres ve travmatik etmenlerinin üstesinden gelmek V. Yaşa uygun bilişsel esnekliği sağlamak, zekâ testlerinde başarısını arttırmak VI. Çocuğun yenilgiye tahammülünü ve dürtü kontrolünü arttırmak Yukarıdakilerden hangileri oyun terapilerinin hedefleri arasında sayılmaz?

Cevap : A) III ve V

#18. Aşağıdaki örneklerden hangisi kendisine bir görev verildiğinde itiraz etmeyen ama sürekli erteleyen ve geciktiren bir kişinin davranışını tanımlar?

Cevap : C) Pasif agresyon

#19. Aşağıdakilerden hangisi oral dönemde olan çocukta gözlemlenebilecek bir oyun türüdür?

Cevap : D) Sensorimotor oyun

#20. “Oyunun kendisi bir psikoterapidir.” diyen oyun terapisti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Winnicott


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Oyun ve Oyun Terapisi 2022-2023 Vize Soruları

Oyun ve Oyun Terapisi 2022-2023 Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Oyun ve Oyun Terapisi 2022-2023 Vize Soruları

1. I. Enürezis, enkoprezis
II. Öğrenme bozuklukları
III. Cinsel kimlik sorunları
IV. Bağlanma bozuklukları
V. Duygudurum bozuklukları
Yukarıdakilerden hangileri oyun terapisinin öncelikle kullanım alanlarına örnektir?

A) I, II, III ve IV
B) II, III ve IV
C) II, III ve V
D) III, IV ve V
E) I, III ve IV

Cevap : E) I, III ve IV

2. Aşağıdaki örneklerden hangisi kendisine bir görev verildiğinde itiraz etmeyen ama sürekli erteleyen ve geciktiren bir kişinin davranışını tanımlar?

A) Yapma bozma
B) İnkar
C) Pasif agresyon
D) Regresyon
E) Represyon

Cevap : C) Pasif agresyon

3. I. Olumlu benlik algısını geliştirmek ve öz değerliliği güçlendirmek
II. Çocukta sorunla ve durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirmek
III. Aile ile olan bağları düzeltmek, boşanmayı engellemek
IV. Dıştan gelen stres ve travmatik etmenlerinin üstesinden gelmek
V. Yaşa uygun bilişsel esnekliği sağlamak, zekâ testlerinde başarısını arttırmak
VI. Çocuğun yenilgiye tahammülünü ve dürtü kontrolünü arttırmak
Yukarıdakilerden hangileri oyun terapilerinin hedefleri arasında sayılmaz?

A) III ve V
B) III, IV ve V
C) I, II ve III
D) III, V ve VI
E) II, III ve VI

Cevap : A) III ve V

4. Övgünün yer aldığı ve eğitim amaçlı kullanılabilecek oyun terapisi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilişsel davranışçı oyun terapisi
B) Ebeveyn ile çocuk merkezli oyun terapisi
C) Kum tepsisi terapisi
D) Yapılandırılmamış oyun terapisi
E) Psikodinamik oyun terapisi

Cevap : A) Bilişsel davranışçı oyun terapisi

5. Oyun yararları düşünüldüğünde oyun içerisinde kabul edilebilir saldırganlık ve hayal kırıklıkları yaşanabilir. Bu hangi açıdan oyunun faydası sayılmaktadır?

A) Duygusal gelişime katkısı
B) Hayali oyun becerisine katkısı
C) Motor ve sosyal gelişime katkısı
D) Fiziksel gelişime katkısı
E) Bilişsel gelişimi katkısı

Cevap : A) Duygusal gelişime katkısı

6. Oyun terapisti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Terapist çocuğun geldiği sosyokültürel ortam hakkında bilgili olmalıdır.
B) Terapist daima oyun sırasında sorun çözücü olmalıdır.
C) Terapist gerektiğinde sınırlar koyabilmelidir.
D) Terapist daima iyi bir gözlemci olmalıdır.
E) Terapistin ilk görevi fiziksel ve zihinsel olarak oyun odasında olmaktır.

Cevap : B) Terapist daima oyun sırasında sorun çözücü olmalıdır.

7. Kızlı erkekli gruplaşmalı oyunlar ve rekabete dayalı oyunlar hangi gelişim döneminde daha sık görülür?

A) Cinsellik döneminde
B) Okul öncesi dönemde
C) Okul çağı döneminde
D) Her gelişim döneminde
E) Ergenlik döneminde

Cevap : C) Okul çağı döneminde

8. İnsanların sevgi, onay ve başarı gibi temel ihtiyaçları olduğunu ileri süren psikanalitik kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maslow
B) Axline
C) Winnicott
D) Horney
E) Freud

Cevap : D) Horney

9. Oyun terapisi hem çocuğu değerlendirmek hem de sorunlu durumlara müdahale etmek amacıyla kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi tanısal değerlendirme amaçlı oyun terapisinin kullanılmasına örnek
değildir?

A) ADOS görüşmesi
B) Welt tekniği
C) Theraplay
D) Yapılandırılmış oyun testleri
E) Sceno testi

Cevap : C) Theraplay

10. Aşağıdakilerden hangisi oral dönemde olan çocukta gözlemlenebilecek bir oyun türüdür?

A) Kurallı oyun
B) Senaryolu oyun
C) Paralel oyun
D) Sensorimotor oyun
E) İşbirlikçi oyun

Cevap : D) Sensorimotor oyun

11. Hangi kuramcı oyunun çocukların gelişiminde bir “ara yüz” olduğunu ifade etmiştir?

A) Piaget
B) Winnicott
C) Freud
D) Maslow
E) Mahler

Cevap : B) Winnicott

12. “Tahta bloklar, kağıtlar, kuklalar, renkli kağıtlar, oyun hamuru” gibi malzemeler özellikle hangi tür oyuncak gruplarına girmektedir?

A) Agresyon ifadesi oyuncakları
B) Yaratıcı oyuncaklar
C) Duygu ifadesi oyuncakları
D) Eğitici oyuncaklar
E) Rekabet oyunları

Cevap : B) Yaratıcı oyuncaklar

13. Aşağıdakilerden hangisi oyun odasının kuralları ve sınırları içerisinde yer almaz?

A) Çocukların oyun odasında istedikleri gibi davranmaları teşvik edilir.
B) Oyun seanslarının belirli bir süre uygulaması vardır.
C) Çocuklar oyuncaklara zarar vermeden oynamalıdırlar.
D) Oyun odasındaki sınırların da çocuğun gelişimine katkısı bulunmaktadır.
E) Çocuklar terapiste zarar vermeden oynamalıdırlar.

Cevap : A) Çocukların oyun odasında istedikleri gibi davranmaları teşvik edilir.

14. “Oyunun kendisi bir psikoterapidir.” diyen oyun terapisti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Axline
B) Winnicott
C) Piaget
D) Freud
E) Landreth

Cevap : B) Winnicott

15. Oyun odası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Oyuncakların yer aldığı açık raf sistemi tercih edilmelidir.
B) Oyun odasında birkaç kırık oyuncak olabilir.
C) Oyun odasında lavabo bulunabilir.
D) Oyun odasında pencere bulunması gereklidir.
E) Oyun odasında kurallar gereklidir.

Cevap : D) Oyun odasında pencere bulunması gereklidir.
NOT: *Bazı kuramcılar odada bir manzaraya açılan pencere olmasını savunurken, bazıları çocuğun terapi sürecini etkileyeceği için penceresiz olmasını ve eğer pencerenin varsa perde ile kapatılmış olmasını önerirler.
*Oyun odasındaki oyuncakların temiz ve sağlam olması sağlanmalıdır. Ancak çok az miktardaki bazı
oyuncaklardaki kırıklıklar veya eksiklikler ise kasıtlı olarak giderilmeyebilir. Gerçek dünyanın provası olarak
düşünüldüğü için, yaşamdaki eksiklikler ve farklılıkların öğretilmesi adına bazı oyuncaklar kırık veya eksik
kalabilir.

16. Çocukların oyun içerisindeki sözel olmayan dili aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

A) Çocuğun oyun içerisindeki mimikleri
B) Oyun odasındaki davranışları
C) Kuklayı konuşturması
D) Terapistle göz kontağı kurması
E) Kuklayı tutuşu

Cevap : C) Kuklayı konuşturması

17. Psikodinamik oyun terapisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Amaç çocukların sorunlu baş etme becerileri yerine uygun olanları kazanmasını sağlamaktır.
B) Ebeveynlerin süreç ile bilgilendirilmesi gerekebilir.
C) Terapi planlamasında çocuğun gelişim dönemi göz önünde bulundurulmalıdır.
D) Terapist hiç müdahale etmeden gözlemler.
E) Psikodinamik oyun terapisinde yorumlama yapılabilir.

Cevap : D) Terapist hiç müdahale etmeden gözlemler.

18. Aşağıdakilerden hangisi klasik oyun kuramları içerisinde sayılmaz?

A) Yetişkin hayatına giriş kuramı
B) Özünü yineleme kuramı
C) Rahatlama ve dinlenme kuramı
D) Fazla enerji tüketimi kuramı
E) İçten uyarılma kuramı

Cevap : E) İçten uyarılma kuramı

19. I. Psikodinamik terapide kişilik bütün olarak ele alınır.
II. Çocuğun sahip olduğu ilkel savunma mekanizmalarını azaltarak onları daha işlevsel ve sağlıklı olan olgun savunma mekanizmalarına dönüştürmeye yardımcı olur.
III. Çocuğun bakım vereni ile ilişkisini el almaz.
IV. Çocukların gerçeklikten kopup fanteziler geliştirmesini destekler.
V. Sağlıklı ama zayıf olan savunma mekanizmalarını ortadan kaldırır.
Yukarıda verilenlerden hangileri psikodinamik oyun terapisinin amaçlarından sayılır?

A) II, III ve V
B) I, II ve IV
C) III, IV ve V
D) II, IV ve V
E) I ve II

Cevap : E) I ve II

20. Oyun odası için gerekli oyuncakların bir listesi vardır. Aşağıdaki oyuncaklardan hangisi bu listede yer almaz?

A) Savaş oyuncakları
B) Kuklalar
C) Hayvan setleri
D) Gerçek yaşam roller oyuncakları
E) Elektronik robot

Cevap : E) Elektronik robot

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min
telegram çocuk gelişimi

Oyun ve Oyun Terapisi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!