auzefSağlık SosyolojisiSağlık Yönetimi

Sağlık Sosyolojisi 2022-2023 Vize Soruları

Sağlık Sosyolojisi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Butler'a göre hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Toplumsal yapıyı bozmaya yönelik bir tehdit

#2. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin sebebi biyolojik nedenli değildir?

Cevap : A) Faranjit

#3. Türkiye'de sağlık iletişimi konusu ile aşağıdaki hangi birim ilgilenmektedir?

Cevap : A) Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı

#4. Aşağıdakilerin hangisi sosyal inşacılık yaklaşımına göre bir hastalığın hastalık olarak kabul edilmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

Cevap : B) Hastalığın doğası

#5. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetlerinin kişiye yönelik hizmetleri arasında yer almaz?

Cevap : A) Yiyecek ve içecek hijyeni





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişiminin ilgilendiği konulardan biri değildir?

Cevap : D) Sağlık terimlerini tanıtmak ve sağlık personeli ile iletişimin rahat yapılabilmesini sağlamak

#7. Aşağıdakilerden hangisi Foucault'un tıbbi bilginin sosyal kontrol ve düzenleme aracı olarak kullanılması üzerine yaptığı çalışmalardan biri değildir?

Cevap : E) Sağlığın Gaspı

#8. Foucault "sosyal mesafelerin tıbbı" ile aşağıdakilerden hangisini kastetmektedir?

Cevap : B) Hastalığın önlenmesi

#9. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi amacıyla il bazında köylere kadar götürülen organizasyon ilk kez hangi yilda ve nerede yapılmıştır?

Cevap : E) 1963 Muş

#10. Roemer'ın sağlık sistemleri sınıflandırmasına göre Türkiye aşağıda yer alan hangi tip sağlık sisteminde yer almaktadır?

Cevap : B) Refah yönelimli sağlık sistemi





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Türkiye'deki farklı sigorta türleri hangi yılda Genel Sağlık Sigortası'na dönüştürülmüştür?

Cevap : C) 2008

#12. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sosyolojisi ile ilintili uzmanlık alanlarından birisi değildir?

Cevap : D) Fizyoterapi

#13. Aşağıdakilerden hangisi Parsons'ın ortaya koyduğu kuramdır?

Cevap : A) Hasta rolü kuramı

#14. Sağlık Sosyolojisi adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Zafer Cirhinlioğlu

#15. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "Sağlıklı kent akımının" kaç yılında ve nerede başladığı doğru olarak verilmiştir?

Cevap : D) 1986 – Avrupa





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Aşağıdakilerden hangisi “iletişim” kavramının tanımıdır?

Cevap : E) Bilgi paylaşımıdır.

#17. Sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi gibi sağlık birimleri aşağıdaki kaçıncı basamak sağlık hizmetleri arasında yer alır?

Cevap : C) Birinci basamak

#18. Turner ve Samson'a göre sağlık sosyolojisinin çalışma alanını betimlemek için kullanılan düzeylerden hangisi sağlık politikalarına ilişkin konuları ele alır?

Cevap : C) Kurumsal düzey

#19. Segall'e göre aşağıdakilerden hangisi hasta rolünün faktörlerinden biri değildir?

Cevap : E) Ekonomik faktörler

#20. Hastalığın biyolojik nedenlerinin biyomedikal yönteme göre açıklanmasında kullanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Pozitivist yaklaşım





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık Sosyolojisi 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “Sağlıklı kent akımının” kaç yılında ve nerede başladığı doğru olarak verilmiştir?

A) 1984 – Avrupa
B) 1987 – Amerika
C) 1988 – Avrupa
D) 1986 – Avrupa
E) 1985 – Amerika

Cevap : D) 1986 – Avrupa

2. Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişiminin ilgilendiği konulardan biri değildir?

A) Kamu sağlığının ülke çapında yayılmasını desteklemek
B) Sağlığa dair oluşan gündemi olumlu biçimde etkileyebilmek
C) Hastalık türüne uygun olan hizmetin talebini artırmak
D) Sağlık terimlerini tanıtmak ve sağlık personeli ile iletişimin rahat yapılabilmesini sağlamak
E) Sağlık hizmetlerinin ülke çapında yayılmasını desteklemek

Cevap : D) Sağlık terimlerini tanıtmak ve sağlık personeli ile iletişimin rahat yapılabilmesini sağlamak

3. Foucault “sosyal mesafelerin tıbbı” ile aşağıdakilerden hangisini kastetmektedir?

A) Tıbbi müdahale
B) Hastalığın önlenmesi
C) Tıbbi sınıflandırma
D) Hastalığın teşhisi
E) Hastalığa müdahale

Cevap : B) Hastalığın önlenmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sosyolojisi ile ilintili uzmanlık alanlarından birisi değildir?

A) Soysal hizmet uzmanlığı
B) Hasta bakıcılığı
C) Rekreasyon
D) Fizyoterapi
E) Hemşirelik veya sağlık memurluğu

Cevap : D) Fizyoterapi

5. Aşağıdakilerden hangisi “iletişim” kavramının tanımıdır?

A) Bilgi üretimidir.
B) Bilgi vermektir.
C) Bilgi artırımıdır.
D) Bilgi alımıdır.
E) Bilgi paylaşımıdır.

Cevap : E) Bilgi paylaşımıdır.

6. Aşağıdakilerden hangisi Parsons’ın ortaya koyduğu kuramdır?

A) Hasta rolü kuramı
B) Hastalık ve sağlık kuramı
C) Hastalık kuramı
D) Hasta ve hekim kuramı
E) Hastalık ve rahatsızlık kuramı

Cevap : A) Hasta rolü kuramı

7. Segall’e göre aşağıdakilerden hangisi hasta rolünün faktörlerinden biri değildir?

A) Sosyal faktörler
B) Hastalığın doğası
C) Bireysel faktörler
D) Kültürel faktörler
E) Ekonomik faktörler

Cevap : E) Ekonomik faktörler

8. Roemer’ın sağlık sistemleri sınıflandırmasına göre Türkiye aşağıda yer alan hangi tip sağlık sisteminde yer almaktadır?

A) Sosyalist tip sağlık sistemleri
B) Refah yönelimli sağlık sistemi
C) Serbest piyasa tipi sağlık sistemi
D) Demokratik tip sağlık sistemleri
E) Kapsayıcı tip sağlık sistemleri

Cevap : B) Refah yönelimli sağlık sistemi

9. Türkiye’deki farklı sigorta türleri hangi yılda Genel Sağlık Sigortası’na dönüştürülmüştür?

A) 2011
B) 2007
C) 2008
D) 2009
E) 2010

Cevap : C) 2008

10. Sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi gibi sağlık birimleri aşağıdaki kaçıncı basamak sağlık hizmetleri arasında yer alır?

A) Üçüncü basamak
B) Beşinci basamak
C) Birinci basamak
D) İkinci basamak
E) Dördüncü basamak

Cevap : C) Birinci basamak

11. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi amacıyla il bazında köylere kadar götürülen organizasyon ilk kez hangi yilda ve nerede yapılmıştır?

A) 1963 Ankara
B) 1960 Mus
C) 1960 Ankara
D) 1963 – Malatya
E) 1963 Muş

Cevap : E) 1963 Muş

12. Aşağıdakilerden hangisi Foucault’un tıbbi bilginin sosyal kontrol ve düzenleme aracı olarak kullanılması üzerine yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A) Deliliğin Tarihi
B) Akıl Hastalığı
C) Cinselliğin Tarihi
D) Kliniğin Doğuşu
E) Sağlığın Gaspı

Cevap : E) Sağlığın Gaspı

13. Aşağıdakilerin hangisi sosyal inşacılık yaklaşımına göre bir hastalığın hastalık olarak kabul edilmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

A) Kültürel ortam
B) Hastalığın doğası
C) Gruplar arasındaki mücadele
D) Siyasi şartlar
E) Ahlaki bileşimler

Cevap : B) Hastalığın doğası

14. Türkiye’de sağlık iletişimi konusu ile aşağıdaki hangi birim ilgilenmektedir?

A) Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı
B) Sağlık Daire Başkanlığı
C) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
D) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
E) Sağlık İletişimi Derneği

Cevap : A) Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı

15. Butler’a göre hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maddi gelir elde etmek için bir araç
B) Statü elde edilmek istenen bir pozisyon
C) İlgileri üzerine toplamanın bir yöntemi
D) Toplumsal yapıyı bozmaya yönelik bir tehdit
E) Bir organın işlevini yerine getirememesi

Cevap : D) Toplumsal yapıyı bozmaya yönelik bir tehdit

16. Hastalığın biyolojik nedenlerinin biyomedikal yönteme göre açıklanmasında kullanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik yaklaşım
B) Pozitivist yaklaşım
C) Biyolojik yaklaşım
D) Ekolojik yaklaşım
E) Metafizik yaklaşım

Cevap : B) Pozitivist yaklaşım

17. Sağlık Sosyolojisi adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mahmut Tezcan
B) Nusret Fişek
C) Zafer Cirhinlioğlu
D) A. Serap Fırat
E) Nurşen Adak

Cevap : C) Zafer Cirhinlioğlu

18. Turner ve Samson’a göre sağlık sosyolojisinin çalışma alanını betimlemek için kullanılan düzeylerden hangisi sağlık politikalarına ilişkin konuları ele alır?

A) Ailesel düzey
B) Toplumsal düzey
C) Kurumsal düzey
D) Bireysel düzey
E) Politik düzey

Cevap : C) Kurumsal düzey

19. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin sebebi biyolojik nedenli değildir?

A) Faranjit
B) Şeker
C) Guatr
D) Renk körlüğü
E) Saç dökülmesi

Cevap : A) Faranjit

20. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetlerinin kişiye yönelik hizmetleri arasında yer almaz?

A) Yiyecek ve içecek hijyeni
B) Aile planlaması hizmetleri
C) Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması
D) Sağlık eğitimi
E) Erken tanı

Cevap : A) Yiyecek ve içecek hijyeni

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Sağlık Sosyolojisi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: