auzefEgzersiz ve Spor BilimleriRekreasyonSporcu Sağlığı Ve İlkyardım

Sporcu Sağlığı Ve İlkyardım 2022-2023 Vize Soruları

Sporcu Sağlığı Ve İlkyardım 2022-2023 Vize Soruları

Sporcu Sağlığı Ve İlkyardım 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi spor yönetiminde sağlıkla ilgili iş ve işlemlerden değildir?

A) Tesislerdeki sağlık hizmetleri organizasyonu
B) Müsabakalardaki sağlık hizmetleri organizasyonu
C) Acil sağlık hizmetleri için hazırlıklı olma
D) Düzenli sağlık muayeneleri
E) Sporcuların ailelerinin sağlık sorunları ile ilgilenme

Cevap : E) Sporcuların ailelerinin sağlık sorunları ile ilgilenme

2. Aşağıdakilerden hangisi bedenin temel işlev ve ihtiyaçlarından değildir?

A) Duyular
B) Egzersiz
C) Boşaltım
D) Beslenme
E) Cinsellik

Cevap : B) Egzersiz

3. Aşı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bireysel korunma amaçlıdır.
B) Toplumsal korunma için faydasızdır.
C) Risk gruplarına göre farklı aşı uygulamaları yapılır.
D) Pek çok aşının belirli aralıklarla tekrarlanması gerekir.
E) Hastalık etmenine özgüdür.

Cevap : B) Toplumsal korunma için faydasızdır.

4. Sporcu kalbi hakkındaki aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sedanter kalpten fazla kan pompalar.
B) Sedanter kalpten yavaş atar.
C) Sporcu kalbi egzersizde sedanter kalpten fazla atar.
D) Antrenman türüne göre gelişimi farklılık gösterebilir.
E) Gelişmesi için haftada en az 5 gün 1’er saatten fazla antrenman yapmak gerekir.

Cevap : C) Sporcu kalbi egzersizde sedanter kalpten fazla atar.

5. Aşağıdakilerden hangisi kalp hastalığı değildir?

A) Kapak hastalıkları
B) Doğumsal ya da genetik yapısal kalp hastalıkları
C) Hipertansiyon
D) Miyokardit, perikardit vb. enfeksiyonlar
E) Koroner kalp hastalığı

Cevap : C) Hipertansiyon

6. Belirtilen kemik kırıklarından hangisinde kemik ayrışması yoktur?

A) Spiral kırık
B) Açık kırık
C) Oblik kırık
D) Stres kırığı
E) Transvers kırık

Cevap : D) Stres kırığı

7. Aşağıdakilerden hangisi en çabuk iyileşir?

A) Kıkırdak hasarı
B) 1. derece kas zorlanması
C) 1. derece bağ zorlanması
D) 1. derece tendon zorlanması
E) 2. derece kas zorlanması

Cevap : B) 1. derece kas zorlanması

8. İnsanda psikosomatik problemlerin en iyi tarifi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Morali bozulan kişilerin yakınmalarına denir.
B) Kaynağı ruhsal olan sorunların bedende araz vermesine denir.
C) Ülser, kolit, migren gibi hastalıkların kaynağında yatan ana soruna verilen addır.
D) Baş ağrısı, kas ağrısı, kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan tablolara denir.
E) Stresli kişinin mide barsak problemlerine verilen addır.

Cevap : B) Kaynağı ruhsal olan sorunların bedende araz vermesine denir.

9. Hatalı antrenman planlamasına bağlı olarak en sık görülen yaralanma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşırı kullanım yaralanmaları
B) Kafa travması
C) Kas zorlanması
D) Dizde bağ kopması
E) Omuz ağrısı

Cevap : A) Aşırı kullanım yaralanmaları

10. Aşağıdakilerden hangisi sporcularda yaralanma riskini artıran postür bozukluklarından biri değildir?

A) Bacakların uzunluğunun farklı olması
B) Esnekliğin normalden kısıtlı olması
C) Aynı uzuvda kas esnekliklerinin uyumlu olmaması
D) Uzuvlar arasında belirgin kuvvet farklarının olması
E) Bir elin diğerinden büyük olması

Cevap : E) Bir elin diğerinden büyük olması

Rekreasyon, Egzersiz ve Spor Bilimi

Sporcu Sağlığı Ve İlkyardım

Sporcu Sağlığı Ve İlkyardım 2022-2023 Vize Soruları

11. Sağlık harcamaları için sürdürülebilirliği en güvenilmez kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağış
B) Özel Sağlık Sigortası
C) Yeşil Kart
D) SGK Sağlık Sigortası
E) Genel Sağlık Sigortası

Cevap : A) Bağış

12. Aşağıdaki besin öğesi çiftlerinden hangisinin 1 gramı eşit kalori sağlar?

A) Protein ve karbonhidrat
B) Protein ve vitamin
C) Karbonhidrat ve yağ
D) Yağ ve vitamin
E) Protein ve yağ

Cevap : A) Protein ve karbonhidrat

13. Düzenli egzersizin kalp ve dolaşım sistemindeki etkileri nedeni ile sağlığa olumlu katkılarının mekanizmalarına dair aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalp atım sayısının azalması kalbin daha iyi dinlenmesini sağlar.
B) Kalbin pompalama gücü artarak dolaşımı olumlu etkiler.
C) Kalp kasının kalınlaşması arttıkça sağladığı fayda da artar.
D) Kılcal damarların gelişmesi dokuların beslenmesini olumlu etkiler.
E) Kalbin kasılma gücünün ve hacminin artması dolaşıma rahatlatıcı etki eder.

Cevap : C) Kalp kasının kalınlaşması arttıkça sağladığı fayda da artar.

14. Kas yaralanmalarının en sık görüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemik
B) Komşu kas
C) Kıkırdak
D) Tendon
E) Bağ

Cevap : D) Tendon

15. Gecikmiş kas ağrısı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Üç, dört gün devam edebilir.
B) Sıklıkla egzersizi izleyen gün başlar.
C) Doku tamiri ve enflamasyona bağlı bir fenomendir.
D) Kas harici yapıların haraplanması nedeniyle oluşur.
E) Antrenmansız kaslarda daha sık görülür.

Cevap : D) Kas harici yapıların haraplanması nedeniyle oluşur.

16. En hayati besin öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su
B) Vitamin
C) Protein
D) Mineral
E) Karbonhidrat

Cevap : A) Su

17. Aşağıdakilerden hangisi sezon içi performans takibi amaçlı kontrolde yapılması faydalı sağlık tetkikidir?

A) Dayanıklılık testi
B) Sürat testi
C) Laktik asit ölçümü
D) Kan sayımı
E) Sıçrama testi

Cevap : D) Kan sayımı

18. Sporculara sağlık kontrolü yaparken başvurulacak tetkiklerden rutin kontrollerde sıklıkla kullanılmayan test aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kan sayımı
B) Röntgen
C) Şeker ölçümü
D) EKG
E) Ekokardiyografi

Cevap : E) Ekokardiyografi

19. Aşağıdakilerden hangisi kalp ve dolaşım sisteminin işlevlerinden değildir?

A) Hormonların vücutta kanla dağılımını sağlamak
B) Dokulara oksijen taşımak
C) Besin öğelerini taşımak
D) Dokulardan karbondioksiti uzaklaştırmak
E) Adrenalin salgılamak

Cevap : E) Adrenalin salgılamak

20. Kalp ve dolaşım sistemi hakkındaki aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalp akciğer dolaşımı kalbe gelen oksijeni az kanın akciğerlerde oksijen almasını sağlar.
B) Dokularda oluşan karbondioksitin akciğerlerden atılmasını kalp akciğer dolaşımı sağlar.
C) Kalbin sistolden diyastole geçiş anına kalp dönemi denir.
D) Sporcu kalbi dayanıklı, güçlü, gelişmiş bir kalptir.
E) Nabız kalpten pompalanan kanın atar damarlardan geçerken damarı şişirmesi neticesinde oluşur.

Cevap : C) Kalbin sistolden diyastole geçiş anına kalp dönemi denir.

Rekreasyon, Egzersiz ve Spor Bilimi

Auzef Sporcu Sağlığı Ve İlkyardım 2022 - 2023 Vize Soruları Auzef Sporcu Sağlığı Ve İlkyardım

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!