auzefÇocuk GelişimiÇocuk Gelişimi Uygulamaları-1

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-1 2022-2023 Vize Soruları

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-1 2022-2023 Vize Soruları

#1. I. Akademik olarak lise 3'ü bitirmiş düzeydedir. II. Kendi başına yemek yiyebilir. III. Kendinden büyük ya da küçüklerle iyi ilişkiler kurabilir. IV. Sosyal ilişkilerde çok zorlanır, oyun oynayamaz. Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan 18 yaşındaki bir erkek için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Cevap : C) II ve III

#2. Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan 18 yaşında bir erkek için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : D) Birkaç kelime ya da cümleden oluşan bir dil becerisi vardır.

#3. Aşağıdaki gelişimsel veya işlevsellik alanlarından hangisi zihinsel yetersizliği olan bir çocuğu otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuktan ayırt etmekte en önemlidir?

Cevap : E) Sosyal iletişim ve etkileşimle ilgili konular

#4. I. Annesi çağırdığında ismine tepki vermemesi II. Uyku düzensizlikleri III. İştah problemleri IV. Sterotipik davranışlarının olması Otizm spektrum bozukluğu tanısı olan 4 yaşında bir çocuk gözlemlendiğinde yukarıdaki belirtilerden hangileri saptanabilir?

Cevap : E) I ve IV

#5. I. Tedavi şekli bozukluğun türüne ve şiddetine göre farklılıklar gösterebilir. II. Birçok durumda ilaç tedavisi uygulandıktan sonra bozukluk tamamen düzelir. III. Özel eğitim ve rehabilitasyon, nörogelişimsel bozukluğu olan çocuklarda sıklıkla gerekir. IV. Bütün nörogelişimsel bozuklukların ilaç tedavisi bulunmaktadır. Çocukluk çağındaki nörogelişimsel/psikiyatrik bozuklukların tedavi ve yönetimiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : B) I ve III


#6. Aşağıdakilerden hangisi nörogelişimsel bozuklukların ortaya çıkmasında önemli çevresel faktörlerden değildir?

Cevap : C) Gebelikte folik asit kullanımı

#7. Çocukluk çağındaki nörogelişimsel/psikiyatrik bozuklukların tedavi ve yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : D) Birçok durumda ilaç tedavisi uygulandıktan sonra bozukluk tamamen düzelir.

#8. Gebelik döneminde aşağıdaki durumlardan hangisinin doğum sonrası dönemde gelişimsel ve/veya ruhsal açıdan olumlu yönde etki veya sonuçlara yol açması beklenir?

Cevap : D) Planlı ve istenilen gebelik olması

#9. Davranış probleminin tedavisinde aşağıdakilerden hangisi önerilmez?

Cevap : C) Davranışın olumsuz pekiştireçlerinin artırılması

#10. I. Akrabalarının ekonomik durumları II. Günlük yaşam becerileri III. Yaşıt ilişkileri IV. Dikkat süreleri Zihinsel yetersizliği olan bir ergenin klinik değerlendirmesi yukarıdaki alanlardan hangilerini içermelidir?

Cevap : B) II, III ve IV


#11. I. Problemli davranışın öncüllerinin ortadan kaldırılması II. Problemli davranışın olumsuz pekiştireçlerinin artırılması III. Problemli davranışı azaltmak için uygun cezaların kullanılması IV. Problemli davranışın olumlu pekiştireçlerinin artırılması Davranış probleminin tedavisinde yukarıdakilerden hangileri kullanılabilir?

Cevap : B) I ve III

#12. İdrar kaçırma problemi (enürezis) için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Genetik geçişi olan bir problemdir.

#13. Otizm spektrumu bozukluğu olan çocuklarla ve bu çocukların klinik değerlendirilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Otizm tanısı sadece çocuk nörolojisi uzmanı tarafından konulur.

#14. Davranış probleminin tedavisinde kullanılan mola yöntemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Mola yöntemi bir çeşit davranış cezasıdır.

#15. Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Yaşına göre sahip olması beklenilen entelektüel ve adaptif (uyumsal) fonksiyonlarında zorluklar yaşarlar.


#16. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi çocukluk çağında görülen nörogelişimsel bozukluklar arasındadır?

Cevap : B) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

#17. Kabızlığın dışkı kaçırma (enkoprezis) sorununa neden olma mekanizması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Kabızlığın katı ve lifsiz gıdalarla aşırı beslenmeye yol açması

#18. I. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların büyük bir kısmında işitme sorunu eşlik eder. II. OSB olan çocukların büyük bir kısmında konuşma hiç yoktur veya çok azdır. III. OSB olan çocuklarda beslenme ve tuvalet sorunları sık görülür. IV. 18 aylık çocuklarda otizmin en önemli belirtisi konuşma gecikmesidir. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarla ilgili yukarıdakilerden hangileri söylenemez?

Cevap : E) I ve IV

#19. Dışkı kaçıran bir çocuğa verilebilecek doğal sonuç cezası ne olabilir?

Cevap : A) Kirlenen çamaşırın temizlenmesi konusunda çocuğa sorumluluk verilmesi

#20. I. Tıp ve teknolojideki gelişmelerin etkisiyle psikiyatrik veya nörogelişimsel bozuklukların sıklığı giderek azalmaktadır. II. Her dört çocuktan üçü erişkin oluncaya kadar önemli bir psikiyatrik veya nörogelişimsel bozukluk tanısı almaktadır. III. Gebelikte folik asit kullanımı davranım bozukluğu gelişmesinde önemli bir çevresel faktördür. IV. Bağlanma bozukluğu psikiyatrik bozuklukların gelişmesinde önemli bir risk faktörüdür. V. Psikiyatrik ve nörogelişimsel bozuklukların etki ve sonuçları genellikle yaşam boyu devam eder. Çocukluk çağındaki psikiyatrik veya nörogelişimsel bozukluklar hakkında yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

Cevap : E) I, II ve III


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-1 2022-2023 Vize Soruları

1. I. Akademik olarak lise 3’ü bitirmiş düzeydedir.
II. Kendi başına yemek yiyebilir.
III. Kendinden büyük ya da küçüklerle iyi ilişkiler kurabilir.
IV. Sosyal ilişkilerde çok zorlanır, oyun oynayamaz.
Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan 18 yaşındaki bir erkek için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) III ve IV
B) II ve IV
C) II ve III
D) I ve III
E) I ve II

Cevap : C) II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi nörogelişimsel bozuklukların ortaya çıkmasında önemli çevresel faktörlerden değildir?

A) Gebelikte sigara kullanımı
B) İleri anne-baba yaşı
C) Gebelikte folik asit kullanımı
D) Gebelikte alkol kullanımı
E) Gebelikte madde kullanımı

Cevap : C) Gebelikte folik asit kullanımı

3. Davranış probleminin tedavisinde aşağıdakilerden hangisi önerilmez?

A) Davranışın olumlu pekiştireçlerinin ortadan kaldırılması
B) Davranışı azaltmak için uygun cezaların kullanılması
C) Davranışın olumsuz pekiştireçlerinin artırılması
D) Davranışın öncüllerinin ortadan kaldırılması
E) Çocukla ebeveyn ilişkisinin iyileştirilmesi

Cevap : C) Davranışın olumsuz pekiştireçlerinin artırılması

4. I. Tıp ve teknolojideki gelişmelerin etkisiyle psikiyatrik veya nörogelişimsel bozuklukların sıklığı giderek azalmaktadır.
II. Her dört çocuktan üçü erişkin oluncaya kadar önemli bir psikiyatrik veya nörogelişimsel bozukluk tanısı almaktadır.
III. Gebelikte folik asit kullanımı davranım bozukluğu gelişmesinde önemli bir çevresel faktördür.
IV. Bağlanma bozukluğu psikiyatrik bozuklukların gelişmesinde önemli bir risk faktörüdür.
V. Psikiyatrik ve nörogelişimsel bozuklukların etki ve sonuçları genellikle yaşam boyu devam eder.
Çocukluk çağındaki psikiyatrik veya nörogelişimsel bozukluklar hakkında yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A) III, IV ve V
B) II, III ve V
C) II, III ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

5. Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yaşına göre sahip olması beklenilen entelektüel ve adaptif (uyumsal) fonksiyonlarında zorluklar yaşarlar.
B) Okuma yazma öğrenmeleri mümkün değildir.
C) İyi bir eğitim ve destekle bile birtakım iş ya da mesleklerde çalışamazlar.
D) Büyük bir kısmında ağır düzeyde zihinsel yetersizliği vardır.
E) Bağımsız yaşam sürmeleri mümkün değildir.

Cevap : A) Yaşına göre sahip olması beklenilen entelektüel ve adaptif (uyumsal) fonksiyonlarında zorluklar
yaşarlar.

6. Davranış probleminin tedavisinde kullanılan mola yöntemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Mola yöntemi çocuğa diş fırçalama gibi alışkanlık edindirmekte çok faydalıdır.
B) Mola zamanı çocuğun ebeveyni ile geçirdiği keyifli bir zamandır.
C) Mola yöntemi bir çeşit davranış cezasıdır.
D) Mola zamanında çocukla neden burada olduğu konuşulmalıdır.
E) Mola yöntemi kullanılmaya başlanmadan önce çocuğa herhangi bir açıklama yapılması gerekmez.

Cevap : C) Mola yöntemi bir çeşit davranış cezasıdır.

7. I. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların büyük bir kısmında işitme sorunu eşlik eder.
II. OSB olan çocukların büyük bir kısmında konuşma hiç yoktur veya çok azdır.
III. OSB olan çocuklarda beslenme ve tuvalet sorunları sık görülür.
IV. 18 aylık çocuklarda otizmin en önemli belirtisi konuşma gecikmesidir.
Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarla ilgili yukarıdakilerden hangileri söylenemez?

A) I, II ve IV
B) I ve II
C) III ve IV
D) II ve III
E) I ve IV

Cevap : E) I ve IV

8. Kabızlığın dışkı kaçırma (enkoprezis) sorununa neden olma mekanizması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bağırsak kanalında bekleyen dışkının sertleşmesi
B) Bağırsak kanalında oluşan dışkı kitlesinin dışkılama fizyolojisini bozması
C) Sertleşen dışkının ağrılı dışkılama nedeniyle korku oluşturması
D) Kabızlığın katı ve lifsiz gıdalarla aşırı beslenmeye yol açması
E) Korku ve bağırsak hareketlerinin yavaşlaması nedeniyle dışkının tutulması

Cevap : D) Kabızlığın katı ve lifsiz gıdalarla aşırı beslenmeye yol açması

9. I. Annesi çağırdığında ismine tepki vermemesi
II. Uyku düzensizlikleri
III. İştah problemleri
IV. Sterotipik davranışlarının olması
Otizm spektrum bozukluğu tanısı olan 4 yaşında bir çocuk gözlemlendiğinde yukarıdaki belirtilerden hangileri saptanabilir?

A) II ve III
B) I ve III
C) III ve IV
D) I ve II
E) I ve IV

Cevap : E) I ve IV

10. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi çocukluk çağında görülen nörogelişimsel bozukluklar arasındadır?

A) Depresyon
B) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
C) Kleptomani
D) Sosyal Kaygı Bozukluğu
E) Kişilik Bozuklukları

Cevap : B) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

11. Dışkı kaçıran bir çocuğa verilebilecek doğal sonuç cezası ne olabilir?

A) Kirlenen çamaşırın temizlenmesi konusunda çocuğa sorumluluk verilmesi
B) Dışkı kaçırdığı gün TV izlemesine izin verilmemesi
C) Dışkı kaçırdığı zaman çocuğun net bir şekilde uyarılması
D) Dışkı kaçırmasının annesi için ne kadar üzücü olduğundan bahsedilmesi
E) Dışkı kaçırmadığı günlerde çocuğa oyuncak alınması

Cevap : A) Kirlenen çamaşırın temizlenmesi konusunda çocuğa sorumluluk verilmesi

12. I. Problemli davranışın öncüllerinin ortadan kaldırılması
II. Problemli davranışın olumsuz pekiştireçlerinin artırılması
III. Problemli davranışı azaltmak için uygun cezaların kullanılması
IV. Problemli davranışın olumlu pekiştireçlerinin artırılması
Davranış probleminin tedavisinde yukarıdakilerden hangileri kullanılabilir?

A) II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) II ve IV
E) III ve IV

Cevap : B) I ve III

13. Otizm spektrumu bozukluğu olan çocuklarla ve bu çocukların klinik değerlendirilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Otizm tanısı sadece çocuk nörolojisi uzmanı tarafından konulur.
B) Eşlik eden davranışsal sorunlar için ilaç tedavileri faydalı olabilir.
C) Otizm tanısı olan olgularda işitme değerlendirmesi rutin olarak yapılmalıdır.
D) Birçok olguda belirtiler bebeklikten itibaren vardır.
E) Olguların büyük bir kısmında belirtiler yaşam boyu devam eder.

Cevap : A) Otizm tanısı sadece çocuk nörolojisi uzmanı tarafından konulur.

14. I. Akrabalarının ekonomik durumları
II. Günlük yaşam becerileri
III. Yaşıt ilişkileri
IV. Dikkat süreleri
Zihinsel yetersizliği olan bir ergenin klinik değerlendirmesi yukarıdaki alanlardan hangilerini içermelidir?

A) I, III ve IV
B) II, III ve IV
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

Cevap : B) II, III ve IV

15. İdrar kaçırma problemi (enürezis) için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Genetik geçişi olan bir problemdir.
B) Kız çocuklarında daha sık görülür.
C) Genellikle cinsel istismarı gösterir.
D) Ergenlik çağında sıklığı belirgin şekilde artar.
E) Sıklıkla aile içi çatışmaların dışa vurumudur.

Cevap : A) Genetik geçişi olan bir problemdir.

16. Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan 18 yaşında bir erkek için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sosyal ilişkilerde espri veya şakalar yapabilir.
B) Kendi başına banyo yapabilir.
C) Akademik olarak ortaokulu bitirmiş bir çocuk düzeyindedir.
D) Birkaç kelime ya da cümleden oluşan bir dil becerisi vardır.
E) Yemek pişirmek gibi ev işlerinde annesine yardımcı olabilir.

Cevap : D) Birkaç kelime ya da cümleden oluşan bir dil becerisi vardır.

17. Aşağıdaki gelişimsel veya işlevsellik alanlarından hangisi zihinsel yetersizliği olan bir çocuğu otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuktan ayırt etmekte en önemlidir?

A) Okul başarısıyla ilgili konular
B) Takıntılı davranışlarla ilgili konular
C) Beslenme ve tuvalet alışkanlıklarıyla ilgili konular
D) Öz bakım becerileriyle ilgili konular
E) Sosyal iletişim ve etkileşimle ilgili konular

Cevap : E) Sosyal iletişim ve etkileşimle ilgili konular

18. Çocukluk çağındaki nörogelişimsel/psikiyatrik bozuklukların tedavi ve yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tedavi şekli bozukluğun türüne ve şiddetine göre farklılıklar gösterebilir.
B) Özel eğitim ve rehabilitasyon, nörogelişimsel bozukluğu olan çocuklarda sıklıkla gerekir.
C) Bazı nörogelişimsel/psikiyatrik bozuklukların tedavisi bulunmaktadır.
D) Birçok durumda ilaç tedavisi uygulandıktan sonra bozukluk tamamen düzelir.
E) Gerekli durumlarda ilaç tedavisi ve psikoterapiler birlikte uygulanabilir.

Cevap : D) Birçok durumda ilaç tedavisi uygulandıktan sonra bozukluk tamamen düzelir.

19. I. Tedavi şekli bozukluğun türüne ve şiddetine göre farklılıklar gösterebilir.
II. Birçok durumda ilaç tedavisi uygulandıktan sonra bozukluk tamamen düzelir.
III. Özel eğitim ve rehabilitasyon, nörogelişimsel bozukluğu olan çocuklarda sıklıkla gerekir.
IV. Bütün nörogelişimsel bozuklukların ilaç tedavisi bulunmaktadır.
Çocukluk çağındaki nörogelişimsel/psikiyatrik bozuklukların tedavi ve yönetimiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve IV
B) I ve III
C) I ve II
D) II ve IV
E) III ve IV

Cevap : B) I ve III

20. Gebelik döneminde aşağıdaki durumlardan hangisinin doğum sonrası dönemde gelişimsel ve/veya ruhsal açıdan olumlu yönde etki veya sonuçlara yol açması beklenir?

A) Annede depresyon olması
B) Annenin sigara veya alkol kullanması
C) Annenin doğum öncesi bakımlarını aksatması
D) Planlı ve istenilen gebelik olması
E) Annenin aşırı stresli olması

Cevap : D) Planlı ve istenilen gebelik olması

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-1 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min
telegram çocuk gelişimi

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-1 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!