Anadolu AöfAöf - HaacılıkAöf - İşletmeİŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -5

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -5

#1. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Avrupa'daki lideri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Ahmet Rıza Bey

#2. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim araçlarından biridir?

Cevap : D. Mimari yapı ve iç dekorasyon stili

#3. Mal ve hizmet üretimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : C. Hizmetler üretilirken tüketilir.

#4. Halkla ilişkiler iletişimini çift yönlü hâle getiren en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Geri bildirim

#5. Gelir tablosunda “net satışlar” tutarı ile “satışların maliyeti” tutarı arasındaki fark ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

Cevap : C. Brüt satış kârı

#6. 20. yüzyılın başında seri üretimin başlaması aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olmuştur?

Cevap : A. Elektrik enerjisi

#7. Halkla ilişkiler bölümünün örgüt yapısının oluşturulmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Cevap : E. Halkla ilişkilerin mutlaka kurum içinde örgütlenmesi gerekir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi duyurumun özelliklerinden biri değildir?

Cevap : D. Ayrıntılı ve karmaşık bir iletişim süreci içermesi

#9. Kaliteyi ürünün toplumda neden olduğu minimal zarar olarak yorumlayan kalite düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Taguchi

#10. Klasik dönem boyunca Osmanlı toplum örgütlenmesini ifade etmekte kullanılan Millet Sistemi'nde gayrimüslim azınlıklar hangi hukuktan yararlanırdı?

Cevap : B) Zimmi hukuk

#11. Finans sektöründe faaliyet gösteren bir bankanın finansal sistemdeki rolü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : D. Finansal aracı

#12. Aşağıdakilerden hangisi riski dikkate almayan proje değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : E. Karar ağacı

#13. Bitmiş ürün isteklerini, zamana bağlı alt montaj, parça, hammadde gibi isteklerine dönüştüren bilgisayar destekli bilgi sistemine ne ad verilir?

Cevap : A. Malzeme gereksinim planlaması

#14. I. Tahvil II. Faktöring III. Pay senedi IV. Finansman bonosu Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin kısa vadeli finansman alternatiflerindendir?

Cevap : A. II ve IV

#15. Rusya, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nı kasıtlı ve yanlış yorumlayarak Osmanlıya baskı kurarken aşağıdaki gayrimüslim zümrelerden hangisinin himayesi iddiasında bulunmaktaydı?

Cevap : A) Ortodokslar

#16. Halkla ilişkiler kapsamında yapılan informel araştırmalar aşağıdaki amaçlardan hangisine ulaşmayı sağlamaz?

Cevap : A. Geçerli ve kanıta dayalı bilgi üretmeyi

#17. Osmanlı Devleti ilk dış borçlanmayı hangi savaş sırasında yapmıştır?

Cevap : B) Kırım Savaşı

#18. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin “kontrol” ile ilgili işlerinden biridir?

Cevap : B. İç denetim

#19. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ardından imzalanan ve bağımsız Yunan devletinin önünü açan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Edirne Antlaşması

#20. Aşağıdaki üretim sistemi türlerinden hangisinde üretimin başlaması için müşteriden sipariş gelmesi gerekmez?

Cevap : A. Stoka üretim

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -5

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -5

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -5

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -5

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -5
Muhasebe Fonksiyonu

1 Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin ikinci işlevine giren işlemlerden biridir?

A. Özetleme
B. Bilgi toplama
C. Analiz etme
D. Kaydetme
E. Sınıflandırma

Cevap : C. Analiz etme

2 Finansal muhasebe ve yönetsel muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Finansal muhasebe genel olarak işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlar.
B. Yönetsel muhasebe temelde işletme yöneticilerinin sağlıklı kararlar almaları için gereksinim duydukları bilgiyi üreten muhasebe türüdür.
C. Yönetsel muhasebenin bazı detaylı bilgileri sunması gerekliği söz konusu olabilir.
D. Finansal muhasebede bazen para ile ifade edilebilen işlemler dışında fiziksel miktarlar, indeksler gibi farklı birimlere ilişkin verinin kullanımı da gerekli olmaktadır.
E. Yönetsel muhasebe işletme yönetimi ile muhasebe arasında bir köprü görevi üstlenmektedir.

Cevap : D. Finansal muhasebede bazen para ile ifade edilebilen işlemler dışında fiziksel miktarlar, indeksler gibi farklı birimlere ilişkin verinin kullanımı da gerekli olmaktadır.

3 Aşağıdakilerden hangisi iç bilgi kullanıcılarından biridir?

A. Personel
B. Kredi verenler
C. Yatırımcılar
D. Devlet
E. Tedarikçiler

Cevap : A. Personel

4 Finansal tablolarda yer alması istenen faydalı bilginin özelliklerinden hangisi bilgi kullanıcılarının karar almasına yardımcı olabilecek kadar erken sunulmasını gerektiren özelliktir?

A. Bilginin kanıtlanabilirliği
B. Bilginin zamanlılığı
C. Bilginin gerçeğe uygun sunumu
D. Bilginin karşılaştırılabilirliği
E. Bilginin anlaşılabilirliği

Cevap : B. Bilginin zamanlılığı

5 Muhasebenin temel kavramlarından hangisi muhasebe sürecinde seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanmasını gerektirmektedir?

A. İşletmenin sürekliliği
B. Kişilik kavramı
C. Dönemsellik
D. Önemlilik
E. Tutarlılık

Cevap : E. Tutarlılık

6 Finansal tablolarda yer alması istenen faydalı bilginin özelliklerinden hangisi farklı taraflarca yürütülecek bir muhasebe süreci olsa bile, onun sonucunda yine aynı finansal bilgilerin üretilebilmesi anlamına gelmektedir?

A. Bilginin kanıtlanabilirliği
B. Bilginin gerçeğe uygun sunumu
C. Bilginin zamanlılığı
D. Bilginin karşılaştırılabilirliği
E. Bilginin anlaşılabilirliği

Cevap : A. Bilginin kanıtlanabilirliği

7 Olası giderler ile zararların dikkate alınmasını gerektiren muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tutarlılık
B. Dönemsellik
C. Önemlilik
D. İhtiyatlılık
E. Tarafsızlık ve belgelendirme

Cevap : D. İhtiyatlılık

8 Hesapların işleyiş kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Gelirler oluştukça ilgili hesabın borç tarafına kaydedilir.
B. Kaynaklardaki artışlar ilgili hesabın alacak tarafına kaydedilir.
C. Varlık hesaplarında azalışlar alacak tarafına kaydedilir.
D. Yabancı kaynak hesaplarında artışlar hesapların alacak tarafına kaydedilir.
E. Özkaynaklara ilişkin hesaplardaki azalışlar borç tarafına kaydedilir.

Cevap : A. Gelirler oluştukça ilgili hesabın borç tarafına kaydedilir.

9 Aşağıdakilerden hangisi sonuç hesaplarından biridir?

A. Varlık hesapları
B. Gelir hesapları
C. Özkaynak hesapları
D. Kaynak hesapları
E. Yabancı kaynak hesapları

Cevap : B. Gelir hesapları

10 Büyük defterdeki hesapların listesine ne ad verilir?

A. Günlük defter
B. Envanter defteri
C. Bilanço
D. Gelir tablosu
E. Mizan

Cevap : E. Mizan

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bahar dönemi vize soruları
Aöf Havacılık Lisans çıkmış sınav soruları
İŞL106U İşletme Fonksiyonları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!