auzefÇalışma Psikolojisiİnsan Kaynakları Yönetimi

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

#1. Aşağıdaki duyu türleri ve bu duyu türlerinin kullandığı enerji eşletirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Tat – Sıcaklık

#2. Taylor ‘’Bilimsel Yönetimin İlkeleri’’ isimli kitabını hazırlarken aşağıda yer alan yöntemlerden hangisinden fazlasıyla etkilenmiştir?

Cevap : E) Fordizm

#3. Kültür antropologlarına göre kültürün bazı önemli özellikleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

Cevap : C) Bazı insanlar tarafından aktif olarak kullanılır

#4. "Siyasal İdeolojiler" kültür ögelerinden hangisi tarafından içerilmektedir?

Cevap : B) İnançlar

#5. Taylor işçilerin verimliliğinin yükseltilmesi ve onların gayretli bir biçimde çalışmalarını sağlamak amacıyla aşağıda yer alan ücret tiplerinden hangisinin kullanılmasını önermiştir?

Cevap : E) Parça başı ücret

#6. Psikotik bireyler aşağıda verilen kişilik kuramlarından hangisi tarafından ele alınmaktadır?

Cevap : A) Eysenck’in üç boyutlu modeli

#7. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi çalışma psikolojisinin ilişkide olduğu davranış bilimleri arasında yer almaktadır?

Cevap : D) Sosyal Antropoloji

#8. Kültür kelimesinin kökenine ilişkin yapılan araştırmalar bu kelimenin aşağıda yer alanlardan hangisi ile ilk olarak ilişkilendirildiğini göstermektedir?

Cevap : C) Tarım

#9. Aşağıda duyu türleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisinde aynı enerji çeşidi kullanılmaktadır?

Cevap : B) Koku ve Tat

#10. I. Bir dizi deneyler yoluyla iş sırasında yapılan savurganlıkları kanıtlamak II. En iyi yöntemin güncel teknolojik ilkelere dayandığını göstermek III. Sorunların çözümünü olağanüstü insanlarda değil düzenli bir yönetim anlayışında aramak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Taylor’un ulaşmak istediği temel amaçlar arasında yer almamaktadır?

Cevap : A) Yalnız II

#11. Psikoloji biliminin "kimlik" meselesini ele alışı daha çok aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkili görülmektedir?

Cevap : C) Kişiliğin gelişmesi

#12. I.Kişiliğin yapısı II. Kimlik krizi III. Bireysel farklılıklar Yukarıda yer alan unsurlardan hangisi ya da hangileri Psikoloji biliminde kişilik üzerinde yapılan çalışmalarda kişiliğin incelendiği temel boyutlardandır?

Cevap : E) I ve III

#13. Her bir harf bir kültürü temsil etmek üzere ‘’A+B+C = D’’ formülü ile gösterilen kültürleşme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Karışım

#14. Zihnin beynin büyüklüğü ile ilişkili olduğunu ve beynin çeşitli bölgelerinin çeşitli yetenekler ve davranışlarla bağlantılı olduğunu ileri süren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Gall

#15. Ulusların zenginlik düzeylerinin doğrudan doğruya emeğin niteliğine ve iş bölümüne bağlı olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Adam Smith

SONUÇ

-

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

Auzef İnsan Kaynakları Yönetimi

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

Auzef İnsan Kaynakları Yönetimi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

Auzef Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

1) Aşağıdaki duyu türleri ve bu duyu türlerinin kullandığı enerji eşletirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) İşitme – Ses
B) Görme – Işık
C) Koku – Kimyasal
D) Tat – Sıcaklık
E) Dokunma – Basınç

Cevap : D) Tat – Sıcaklık

2) Taylor ‘’Bilimsel Yönetimin İlkeleri’’ isimli kitabını hazırlarken aşağıda yer alan yöntemlerden hangisinden fazlasıyla etkilenmiştir?

A) Psikanaliz
B) Yalın Üretim
C) Hareket zaman etüdleri
D) Post-Fordizm
E) Fordizm

Cevap : E) Fordizm

3) Kültür antropologlarına göre kültürün bazı önemli özellikleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

A) Uyulma ve uyumsuzluğa neden olabilir
B) Öğrenilir
C) Bazı insanlar tarafından aktif olarak kullanılır
D) Paylaşılır
E) Semboliktir

Cevap : C) Bazı insanlar tarafından aktif olarak kullanılır

4) “Siyasal İdeolojiler” kültür ögelerinden hangisi tarafından içerilmektedir?

A) Semboller
B) İnançlar
C) Değerler
D) Dil
E) Halk Yordamı

Cevap : B) İnançlar

5) Taylor işçilerin verimliliğinin yükseltilmesi ve onların gayretli bir biçimde çalışmalarını sağlamak amacıyla aşağıda yer alan ücret tiplerinden hangisinin kullanılmasını önermiştir?

A) Götürü ücret
B) Primli ücret
C) Komisyon ücreti
D) Zamana göre ücret
E) Parça başı ücret

Cevap : E) Parça başı ücret

6) Psikotik bireyler aşağıda verilen kişilik kuramlarından hangisi tarafından ele alınmaktadır?

A) Eysenck’in üç boyutlu modeli
B) Beş faktör kişilik modeli
C) Allport’un kişilik kuramı
D) Cattel’ın 16 kişilik faktörü
E) Yapısal kişilik modeli

Cevap : A) Eysenck’in üç boyutlu modeli

7) Aşağıdaki bilim dallarından hangisi çalışma psikolojisinin ilişkide olduğu davranış bilimleri arasında yer almaktadır?

A) Halkla İlişkiler
B) Yönetim – Organizasyon
C) İnsan Kaynakları Yönetimi
D) Sosyal Antropoloji
E) Endüstri İlişkileri

Cevap : D) Sosyal Antropoloji

8) Kültür kelimesinin kökenine ilişkin yapılan araştırmalar bu kelimenin aşağıda yer alanlardan hangisi ile ilk olarak ilişkilendirildiğini göstermektedir?

A) Hizmet
B) Sanayi
C) Tarım
D) Sosyoloji
E) Tarih

Cevap : C) Tarım

9) Aşağıda duyu türleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisinde aynı enerji çeşidi kullanılmaktadır?

A) Görme ve Dokunma
B) Koku ve Tat
C) İşitme ve Tat
D) İşitme ve Koku
E) Görme ve İşitme

Cevap : B) Koku ve Tat

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

10) I. Bir dizi deneyler yoluyla iş sırasında yapılan savurganlıkları kanıtlamak
II. En iyi yöntemin güncel teknolojik ilkelere dayandığını göstermek
III. Sorunların çözümünü olağanüstü insanlarda değil düzenli bir yönetim anlayışında aramak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Taylor’un ulaşmak istediği temel amaçlar arasında yer almamaktadır?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) Yalnız I
D) I ve II
E) II ve III

Cevap : A) Yalnız II

11) Psikoloji biliminin “kimlik” meselesini ele alışı daha çok aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkili görülmektedir?

A) Kimlik oluşturma
B) Kimlik krizi
C) Kişiliğin gelişmesi
D) Kazanılmış kimlik
E) Kendini bulma

Cevap : C) Kişiliğin gelişmesi

12) I.Kişiliğin yapısı
II. Kimlik krizi
III. Bireysel farklılıklar
Yukarıda yer alan unsurlardan hangisi ya da hangileri Psikoloji biliminde kişilik üzerinde yapılan çalışmalarda kişiliğin incelendiği temel boyutlardandır?

A) Yalnız II
B) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : E) I ve III

13) Her bir harf bir kültürü temsil etmek üzere ‘’A+B+C = D’’ formülü ile gösterilen kültürleşme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uydurma
B) Asimilasyon
C) Karışım
D) Kültürel Çoğulculuk
E) Uyarlanmış Çoğulcılık

Cevap : C) Karışım

14) Zihnin beynin büyüklüğü ile ilişkili olduğunu ve beynin çeşitli bölgelerinin çeşitli yetenekler ve davranışlarla bağlantılı olduğunu ileri süren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Berkeley
B) Spinoza
C) Descartes
D) Leibniz
E) Gall

Cevap : E) Gall

15) Ulusların zenginlik düzeylerinin doğrudan doğruya emeğin niteliğine ve iş bölümüne bağlı olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) David Hume
B) David Ricardo
C) Karl Marx
D) Adam Smith
E) John Locke

Cevap : D) Adam Smith

16) Sosyal eyleme ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sosyal eylem belirli araçlara ve amaçlara yönelimlidir.
B) Sosyal eylem belirli bir düzeyde enerji ve çaba sarf edilmesini gerektirmektedir.
C) Sosyal eylemi gerçekleştiren kişi ‘’Aktör’’ ya da Birim edim’’ olarak tanımlanmaktadır.
D) Sosyal eylem bireyin yeri geldiğinde tesadüfi davranışlarını gerektirmektedir.
E) Sosyal eylem, toplumda yerleşmiş bulunan normlar tarafından belirlenmekte ve biçimlendirilmektedir.

Cevap : D) Sosyal eylem bireyin yeri geldiğinde tesadüfi davranışlarını gerektirmektedir.

17) Algılama süreci aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) uyarılma – Kaydetme – Düzenleme- Yorumlama
B) Düzenleme- Kaydetme- Yorumlama- Uyarılma
C) Uyarılma- Yorumlama- Kaydetme- Düzenleme
D) Kaydetme- Düzenleme- Yorumlama- Uyarılma
E) Yorumlama – Düzenleme- Kaydetme- Uyarılma

Cevap : A) uyarılma – Kaydetme – Düzenleme- Yorumlama

18) Çalışmayı “gerekli bir bela” olarak nitelendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eric fromm
B) Andre Gorz
C) Hannah arendt
D) Paul Lafargue
E) Adam Smith

Cevap : E) Adam Smith

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

19) Aydınlanma Dönemi felsefecilerinden hangisi zihnin beynin bir ürünü olduğunu dolayısıyla beden ile zihnin ayrı olmadığını ileri sürmüştür?

A) Locke
B) Hobbes
C) Hume
D) Spinoza
E) Gall

Cevap : B) Hobbes

20) I. Bilim alanında uygarlıklar
II. Beşeri alanda teknoloji
III. Estetik anlamda güzel sanatlar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kültür kelimesinin kullanımı ve anlamı açısından yanlış bir ifadedir?

A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) I ve II
D) I ve III
E) Yalnız II

Cevap : E) Yalnız II

21) Çalışmayı “toplumun beklentisi” olarak nitelendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bertrand Russell
B) Sigmund Freud
C) Eric Fromm
D) Friedrich Hegel
E) Karl Marx

Cevap : B) Sigmund Freud

22) Aşağıda verilen Psikoloki alt dallarından hangisi Uygulamalı Psikoloji dallarından biri değildir?

A) Eğitim Psikolojisi
B) Gelişim Psikolojisi
C) Sağlık Psikolojisi
D) Spor Psikolojisi
E) Çalışma Psikolojisi

Cevap : B) Gelişim Psikolojisi

23) Oryantasyon için kullanılabilecek diğer isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uydurma
B) Uyarlama
C) Asimilasyon
D) İşe alıştırma
E) İşbaşı eğitimi

Cevap : D) İşe alıştırma

24) Aşağı isimleri verilen bilim insanlarından hangileri çalışma psikolojisi biliminin kurucuları olarak kabul edilmektedir?

A) Koffa ve Weber
B) Fechner ve Wertheimer
C) Scott ve Münsterberg
D) Wundt ve Freud
E) Köhler ve Heimholtz

Cevap : C) Scott ve Münsterberg

25) Kültür antropologlarına göre kültürün bazı önemli özellikleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

A) Öğrenilir
B) Uyuma ve uyumsuzluğa neden olabilir
C) Paylaşılır
D) Semboliktir
E) Bazı insanlar tarafından aktif olarak kullanılır

Cevap : E) Bazı insanlar tarafından aktif olarak kullanılır

26) Depresyon ve şizofreni gibi zihinsel rahatsızlıkların ve duygusal sıkıntılar gibi sorunları ele alan Psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağlık psikolojisi
B) Bilişsel psikoloji
C) Sosyal psikoloji
D) Gelişim Psikolojisi
E) Klinik Psikoloji

Cevap : D) Gelişim Psikolojisi

27) Alport’un kişilik kuramına göre “narsist kişilik” aşağıdaki özelliklerden hangisi için örnek olarak verilebilir?

A) İkincil özellikler
B) Bütüncül özellikler
C) Kalıtsal özellikler
D) Merkezi özellikler
E) Başlıca özellikler

Cevap : E) Başlıca özellikler

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları
Auzef İnsan Kaynakları Yönetimi - Lisans Telegram İnsan Kaynakları Yönetimi

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

Çalışma Psikolojisi Çıkmış Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!