Anadolu AöfİŞL214U Teknoloji İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -2

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -2

#1. Belirli bir amaç için veri tabanları veya elektronik dosyalarda yer alan satır ve sütunlarda derlenen büyük veriye ne ad verilir ?

Cevap : D. Yapılandırılmış veri

#2. Aşağıdakilerden hangisi inovatif bir işletmenin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : C. Etkin bir cezalandırma sistemine sahip olması

#3. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İnovasyon Sistemini oluşturan unsurlardan biri olan Mükemmeliyet Merkezleri’nin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : A. Belirli (sabit) bir büyüklüklerinin ve yönetim yapılarının olması

#4. I. Doğru miktarda veriyi temin etmek II. Farklı veri türlerini bir araya getirmek III. Pazara ilişkin varsayımları üretecek algoritmaları oluşturmak 7 Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin günümüzdeki teknolojik değişimlere uyum sağlamak için atması gereken adımlardandır?

Cevap : E. I , II ve III

#5. I. Üniversite-sanayi iş birliğini hızlandırmak II. Üniversitelerdeki bilimsel bilgi üretimini artırmak III. Üniversitelerdeki istihdamı artırmak Yukarıdakilerden hangileri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TTO)’nin amaçları arasında gösterilebilir?

Cevap : A. Yalnız I

#6. Dijital verileri akıllı gözlükler, tabletler vb. araçlar ile gerçek dünyaya yerleştirilmiş görüntü ve animasyonlara dönüştüren uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Endüstri 5.0

#7. Tıpkı bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi kullandığımız tüm araçların internete bağlanarak birbirleri arasında veri iletişimi sağlayabilmesi sürecine ne ad verilir ?

Cevap : B. Nesnelerin interneti

#8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ulusal Ar-Ge ve inovasyon sisteminin doğrudan aktörlerinden (kurum ve kuruluşlarından) biri değildir ?

Cevap : C. Küçük Sanayi Siteleri

#9. İşletmenin gelecekteki konumu ve görünümü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Cevap : D. Vizyon

#10. I. Girişimcilerin desteklenmesi II. Sermayeye erişim olanaklarının geliştirilmesi III. İnovasyonun desteklenmesi IV. İnovatif kurumlar arasında işbirliği ve etkileşimin geliştirilmesi “İnovasyonun ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma ve rekabet gücü kazanma sürecinde taşıdığı önemden dolayı, günümüzde ülkeler, geleneksel ekonomilerini inovasyon ekonomisine dönüştürebilmek için büyük bir çaba içine girmiştir.” Yukarıdakilerden hangisi bu çabalar kapsamında yapılan uygulamalardan biridir?

Cevap : E. I, II, III ve IV

#11. Aşağıdakilerden hangisi yüksek performanslı takım çalışması için gerekli özelliklerden biri değildir?

Cevap : E. Tüm fonksiyonların eşit katılımının sağlanması

#12. Planların uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların nasıl anlaşılacağı ve ne şekilde çözümleneceğine dair önceden politikalar oluşturulması, aşağıdaki örgütleme süreçlerinden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : B. Yönetim birliği

#13. İşletmelerin tüm faaliyetlerinde günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma ve kararlarına yön verecek bilgileri bu teknolojilerden elde edilen verilerden üretebilme sürecine ne ad verilir?

Cevap : A. Dijitalleşme

#14. “İşletmelerin kendilerine avantaj sağlayacak teknolojik fırsatları tanımlaması, farkına varması ve bunlardan yararlanması” yaklaşımı, işletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden hangisini işaret etmektedir?

Cevap : A. Kavrama gücü

#15. I. Eğitim II. Sağlık III. Turizm İnovasyonun toplumsal refah açısından önemi dikkate alındığında yukarıdaki alanlardan hangilerinde geliştirilen inovasyonlar diğerlerine göre daha önemlidir?

Cevap : C. I ve II

#16. İnovatif olmayı hedefleyen bir işletmede gerçekleştirilen inovasyon sürecine ilişkin aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlış olarak değerlendirilir?

Cevap : A. Çevresel faktörlerle yalnız formel ilişkiler kurulması

#17. Kurulması düşünülen bir işletmenin faaliyet ve finansal detayları ile pazarlama fırsatları ve stratejisi, yönetim becerisi ve yeteneklerini gösteren yazılı belgeye ne ad verilir?

Cevap : A. İş planı

#18. Aşağıdakilerden hangisi franchising sisteminin dezavantajlarından biri değildir?

Cevap : E. Merkezileşmiş satın alma gücü

#19. Aşağıdakilerden hangisi inovatif bir işletmenin uygulayacağı stratejilerden biri olamaz?

Cevap : C. Fikri Mülkiyet / Koruma Stratejisi

#20. Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin tanımlanması, iş planının hangi bölümü içerisinde yer alır?

Cevap : C. Araştırma ve geliştirme

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -2

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Ünite -2
Dijital Çağda İşletmecilik

1 İşletmelerin tüm faaliyetlerinde günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma ve kararlarına yön verecek bilgileri bu teknolojilerden elde edilen verilerden üretebilme sürecine ne ad verilir?

A. Dijitalleşme
B. Büyük veri
C. Yapay zeka
D. Endüstri 4.0
E. Endüstri 5.0

Cevap : A. Dijitalleşme

2 Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin temel özelliklerinden biri değildir?

A. Hacim
B. Hız
C. Çeşitlilik
D. Doğruluk
E. Şeffaflık

Cevap : E. Şeffaflık

3 Belirli bir amaç için veri tabanları veya elektronik dosyalarda yer alan satır ve sütunlarda derlenen büyük veriye ne ad verilir ?

A. İçsel veri
B. Dışsal veri
C. Otonom veri
D. Yapılandırılmış veri
E. Yapılandırılmamış veri

Cevap : D. Yapılandırılmış veri

4 Karar verme aşamasında belirlenen işlem adımlarının sırasıyla uygulanmasını kapsayan büyük veri analiz döngüsü aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A. Veri toplama
B. Bilgi ve iç görü elde etme
C. Karar verme
D. Harekete geçme
E. Denetleme

Cevap : D. Harekete geçme

5 Dijital verileri akıllı gözlükler, tabletler vb. araçlar ile gerçek dünyaya yerleştirilmiş görüntü ve animasyonlara dönüştüren uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dijitalleşme
B. Büyük veri
C. Artırılmış gerçeklik
D. Endüstri 4.0
E. Endüstri 5.0

Cevap : E. Endüstri 5.0

6 Aşağıdakilerden hangisi artırılmış gerçeklik uygulamalarının işletmedeki örneklerinden biri değildir?

A. Tasarımcıların maket modeller ile çalışmasını sağlayabilir.
B. Depolarda bir sonraki ürüne en uygun rotanın çizilmesini sağlayabilir.
C. Yazılı ve görsel talimatların yerine geçebilir.
D. Çalışanlara gerçek zamanlı ve adım adım görsel destek sağlayabilir.
E. Mobilya, yer ve duvar karoları vb. ürünlerin satışında müşterilerin ürünleri satın almadan evlerinde görmelerini sağlayabilir.

Cevap : A. Tasarımcıların maket modeller ile çalışmasını sağlayabilir.

I. Doğru miktarda veriyi temin etmek
II. Farklı veri türlerini bir araya getirmek
III. Pazara ilişkin varsayımları üretecek algoritmaları oluşturmak
7 Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin günümüzdeki teknolojik değişimlere uyum sağlamak için atması gereken adımlardandır?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I ve III
E. I , II ve III

Cevap : E. I , II ve III

8- Dijital Çağda İşletmecilik 8 Sensörler yardımıyla fiziksel dünyada gerçekleşen olguları sanal dünyada işleyebilen ve bu verilere dayanarak fiziksel dünyayı etkileyebilecek kararlar alan sistemlere ne ad verilir?

A. Dijitalleşme
B. Siber Fiziksel Sistemler
C. Büyük Veri
D. Artırılmış Gerçeklik
E. Lojistik Sistemler

Cevap : B. Siber Fiziksel Sistemler

9 Tıpkı bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi kullandığımız tüm araçların internete bağlanarak birbirleri arasında veri iletişimi sağlayabilmesi sürecine ne ad verilir ?

A. Siber iletişim
B. Nesnelerin interneti
C. Büyük veri
D. Artırılmış gerçeklik
E. Yapay zekâ

Cevap : B. Nesnelerin interneti

10 Makine ve insanların birlikte iş birliği içerisinde çalışarak sinerji oluşturdukları, rakip olmaktan ziyade ortak çalıştıkları, insanı üretim sürecinin merkezine alan bir üretim sistemi öneren araştırmacılar, bu üretim sistemini aşağıdakilerden hangisi ile tanımlamaktadır?

A. Dijitalleşme
B. Büyük veri
C. Artırılmış gerçeklik
D. Endüstri 4.0
E. Endüstri

Cevap : E. Endüstri

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!