Anadolu AöfİŞL214U Teknoloji İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -7

İŞL214U Teknoloji İnnovasyon Soruları ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -7

İş Fikrinden Girişime

#1. Ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulan ekonomik birimlere ne ad verilir?

Cevap : A. Girişim

#2. I. Üretim II. Pazarlama III.Finans Yukarıdaki departmanlardan (fonksiyonlardan) hangisi ya da hangileri inovasyonun içsel kaynakları arasında değerlendirilebilir?

Cevap : E. I, II ve III

#3. Karar verme aşamasında belirlenen işlem adımlarının sırasıyla uygulanmasını kapsayan büyük veri analiz döngüsü aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Harekete geçme

#4. Aşağıdakilerden hangisi yüksek performanslı takım çalışması için gerekli özelliklerden biri değildir?

Cevap : E. Tüm fonksiyonların eşit katılımının sağlanması

#5. Bir iş fikrinin uygulanabilir olup olmadığını belirleme süreci aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

Cevap : A. Yapılabilirlik analizi

#6. Dijital Çağda İşletmecilik 8 Sensörler yardımıyla fiziksel dünyada gerçekleşen olguları sanal dünyada işleyebilen ve bu verilere dayanarak fiziksel dünyayı etkileyebilecek kararlar alan sistemlere ne ad verilir?

Cevap : B. Siber Fiziksel Sistemler

#7. İnovasyon sürecinin günümüze kadarki akışı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi inovasyon modellerinden biri olarak değerlendirilemez?

Cevap : B. Doğrusal olmayan modeller

#8. Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E. Şeffaflık

#9. Aşağıdakilerden hangisi inovatif bir işletmenin uygulayacağı stratejilerden biri olamaz?

Cevap : C. Fikri Mülkiyet / Koruma Stratejisi

#10. Aşağıdakilerden hangisi inovasyonun dışsal kaynaklarından biridir?

Cevap : E. İşletmenin stratejik ortakları

#11. Aşağıdakilerden hangisi artırılmış gerçeklik uygulamalarının işletmedeki örneklerinden biri değildir?

Cevap : A. Tasarımcıların maket modeller ile çalışmasını sağlayabilir.

#12. I. İşletme dışı paydaşlar ile proje bazlı ortaklıklar geliştirilir. II. Temel hedef, inovasyon ile pazara ilk giren olmaktır. III. Müşteriler, inovasyon süreci sonucunda ortaya çıkan inovasyonun son kullanıcılarıdır. Yukarıdakilerden hangileri açık inovasyon modelinin temel özellikleri arasında değerlendirilebilir?

Cevap : A. Yalnız I

#13. Girişimci, girişimcilik tecrübesinde zaman zaman yeni yollara girmek veya var olan pozisyonunu değiştirmek durumunda kalır. Bu durumda girişimcinin, liderlik özelliğinin hangi bileşeni ile hareket etmesi gerekmektedir?

Cevap : B. Adapte olma

#14. İnovasyon modellerinden biri olan sistemik ve öğrenen ağ modelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. Teknoloji merkezli ve pazar merkezli olmak üzere ikiye ayrılır.

#15. “İşletmelerin kendilerine avantaj sağlayacak teknolojik fırsatları tanımlaması, farkına varması ve bunlardan yararlanması” yaklaşımı, işletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden hangisini işaret etmektedir?

Cevap : A. Kavrama gücü

#16. Aşağıdakilerden hangisi inovatif bir işletmenin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : C. Etkin bir cezalandırma sistemine sahip olması

#17. Makine ve insanların birlikte iş birliği içerisinde çalışarak sinerji oluşturdukları, rakip olmaktan ziyade ortak çalıştıkları, insanı üretim sürecinin merkezine alan bir üretim sistemi öneren araştırmacılar, bu üretim sistemini aşağıdakilerden hangisi ile tanımlamaktadır?

Cevap : E. Endüstri

#18. Aşağıdakilerden hangisi bir fırsatın sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

Cevap : D. Daha önce denenmemiş olmak

#19. Yeni bir girişim, var olan bir pazarda rakip ürünlere alternatif olabilecek bir ürün geliştirmek istemektedir. Fakat pazar analizinde alternatif mal ve hizmetlerin çok olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum Porter’ın Beş Güç Modeli’nin hangi bileşeni ile ilgilidir?

Cevap : D. İkame mal veya hizmetlerin tehdidi

#20. İnovatif olmayı hedefleyen bir işletmede gerçekleştirilen inovasyon sürecine ilişkin aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlış olarak değerlendirilir?

Cevap : A. Çevresel faktörlerle yalnız formel ilişkiler kurulması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -7

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -7

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL214U Teknoloji İnnovasyon Soruları ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -7

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji İnnovasyon Soruları ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -7

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Ünite -7
İş Fikrinden Girişime

1 Ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulan ekonomik birimlere ne ad verilir?

A. Girişim
B. Girişimci
C. Yönetim
D. İnovasyon
E. İcat

Cevap : A. Girişim

2 Girişimcinin elde etmek istediği sonuca ulaşmada ya da belirli bir durumda, sergileyebileceği bilgi ve yeteneklerine olan güvenini ifade eden nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A. İkna
B. Liderlik
C. Öz Yeterlilik
D. Vizyon
E. Tutku

Cevap : C. Öz Yeterlilik

3 Girişimci, girişimcilik tecrübesinde zaman zaman yeni yollara girmek veya var olan pozisyonunu değiştirmek durumunda kalır. Bu durumda girişimcinin, liderlik özelliğinin hangi bileşeni ile hareket etmesi gerekmektedir?

A. Vizyon sahibi olma
B. Adapte olma
C. Etkileme
D. İkna
E. Yenilikçi olma

Cevap : B. Adapte olma

4 Yeni malların, hizmetlerin, hammaddelerin ve örgütlenme yöntemlerinin üretim maliyetlerinden daha yüksek bir oranda sunulup satılabildiği durumlara ne ad verilir?

A. Girişimci uyanıklığı
B. İş modeli
C. İş fikri
D. Girişimcilik
E. Girişim fırsatı

Cevap : E. Girişim fırsatı

5 Aşağıdakilerden hangisi bir fırsatın sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A. Çekici olmak
B. Vakitli olmak
C. Uzun ömürlü olmak
D. Daha önce denenmemiş olmak
E. Alıcısı veya son kullanıcısı için değer yaratan veya artıran bir ürüne, hizmete veya işletmeye bağlı olmak

Cevap : D. Daha önce denenmemiş olmak

6 İş fikri geliştirme yöntemlerinin hangisinde az sayıda katılımcıdan oluşan bir grup insanın çok sayıda yeni ve yaratıcı fikir üretmek amacıyla etkileşime girdiği bir süreç söz konusudur?

A. Zihin haritalama
B. Problem çözme
C. Beyin fırtınası
D. Eğilimleri gözlemleme
E. Kanvas iş modeli

Cevap : C. Beyin fırtınası

7 Bir iş fikrinin uygulanabilir olup olmadığını belirleme süreci aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A. Yapılabilirlik analizi
B. Kanvas iş modeli
C. İş planı
D. Zihin haritalama
E. Beyin fırtınası

Cevap : A. Yapılabilirlik analizi

8 Yapılabilirlik analizinin hangi bileşeninde başlangıç sermayesi, tahmini kazançlar ve yatırım getirisi konuları ele alınmaktadır?

A. Ürün/hizmet analizi
B. Pazar analizi
C. Müşteri analizi
D. İşletme analizi
E. Finansal analiz

Cevap : E. Finansal analiz

9 Yeni bir girişim, var olan bir pazarda rakip ürünlere alternatif olabilecek bir ürün geliştirmek istemektedir. Fakat pazar analizinde alternatif mal ve hizmetlerin çok olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum Porter’ın Beş Güç Modeli’nin hangi bileşeni ile ilgilidir?

A. Satıcıların pazarlık gücü
B. Alıcıların pazarlık gücü
C. Yeni rakiplerin pazara girme tehdidi
D. İkame mal veya hizmetlerin tehdidi
E. Pazardaki rekabet

Cevap : D. İkame mal veya hizmetlerin tehdidi

10 Kanvas iş modelinin hangi bileşeninde tedarikçiler, yatırımcılar, sektör ortakları, danışmanlar ve iş modelinin çalışması için kritik öneme sahip diğer tüm harici işletmeler veya kuruluşlar bulunur?

A. Gelir kaynakları
B. Kilit ortaklar
C. Kilit kaynaklar
D. Kilit etkinlikler
E. Maliyet yapısı

Cevap : B. Kilit ortaklar

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!