Anadolu AöfİŞL214U Teknoloji İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -8

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -8

#1. Aşağıdakilerden hangisi bir fırsatın sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

Cevap : D. Daha önce denenmemiş olmak

#2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden biri değildir?

Cevap : E. Hızlı büyümek Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik

#3. Aşağıdakilerden hangisinde inovasyonun durumsal kaynaklarının kapsamı doğru olarak ifade edilmiştir?

Cevap : A. İnovasyon için belirli şartların gerçekleşmesiyle oluşan kaynaklardır.

#4. İnovasyon modellerinden biri olan doğrusal modeller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?

Cevap : C. Teknoloji merkezli inovasyon modellerinden biri de ürün (mamul) yaşam eğrisi modelidir.

#5. İşletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden biri olan fonksiyonlar arası çapraz işbirliği ile hedeflenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Birlikte çalışmak

#6. Bir iş fikrinin uygulanabilir olup olmadığını belirleme süreci aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

Cevap : A. Yapılabilirlik analizi

#7. “İnovasyonun, özellikle Ar-Ge, üretim ve pazarlama bölümlerinin birbirleriyle eş zamanlı olarak bilgi ve yeteneklerini paylaşması sonucu ortaya çıkan bir süreç olduğunu” ifade eden inovasyon modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. İlişkisel (eş zamanlı) modeller

#8. Aşağıdakilerden hangisi kapalı inovasyonyaklaşımını dikkate alan bir işletmenin özelliklerinden biridir?

Cevap : A. Yeni fikirleri işletme içinde keşfeder, geliştirir veticarileştirir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt için başarılı bir inovasyon yönetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

Cevap : A. İletişim kurma

#10. Tıpkı bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi kullandığımız tüm araçların internete bağlanarak birbirleri arasında veri iletişimi sağlayabilmesi sürecine ne ad verilir ?

Cevap : B. Nesnelerin interneti

#11. Dijital verileri akıllı gözlükler, tabletler vb. araçlar ile gerçek dünyaya yerleştirilmiş görüntü ve animasyonlara dönüştüren uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Endüstri 5.0

#12. I. Doğru miktarda veriyi temin etmek II. Farklı veri türlerini bir araya getirmek III. Pazara ilişkin varsayımları üretecek algoritmaları oluşturmak 7 Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin günümüzdeki teknolojik değişimlere uyum sağlamak için atması gereken adımlardandır?

Cevap : E. I , II ve III

#13. Belirli bir amaç için veri tabanları veya elektronik dosyalarda yer alan satır ve sütunlarda derlenen büyük veriye ne ad verilir ?

Cevap : D. Yapılandırılmış veri

#14. Girişimci, girişimcilik tecrübesinde zaman zaman yeni yollara girmek veya var olan pozisyonunu değiştirmek durumunda kalır. Bu durumda girişimcinin, liderlik özelliğinin hangi bileşeni ile hareket etmesi gerekmektedir?

Cevap : B. Adapte olma

#15. I. Yaratıcılık II. Sürekli öğrenme III. Toplam kalite Yukarıdakilerden hangileri, inovatif olmayı hedefleyen bir işletmenin öncelikli olarak sahip olması gereken özellikler arasında sayılabilir?

Cevap : C. I ve II

#16. Aşağıdakilerden hangisi inovasyonun dışsal kaynaklarından biri değildir?

Cevap : E. İşletmenin Ar-Ge departmanı

#17. Ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulan ekonomik birimlere ne ad verilir?

Cevap : A. Girişim

#18. I. Liderlik ve vizyon II. Eğitim ve gelişim III. Takım çalışması IV. Sınırlayıcılık V. İletişim Yukarıdakilerden kaçı inovatif işletmelerin özellikleri arasında sayılabilir?

Cevap : D. 4

#19. İşletmelerin tüm faaliyetlerinde günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma ve kararlarına yön verecek bilgileri bu teknolojilerden elde edilen verilerden üretebilme sürecine ne ad verilir?

Cevap : A. Dijitalleşme

#20. Yeni bir girişim, var olan bir pazarda rakip ürünlere alternatif olabilecek bir ürün geliştirmek istemektedir. Fakat pazar analizinde alternatif mal ve hizmetlerin çok olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum Porter’ın Beş Güç Modeli’nin hangi bileşeni ile ilgilidir?

Cevap : D. İkame mal veya hizmetlerin tehdidi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -8

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -8

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -8

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Ünite -8
Girişimin Kuruluşu ve Yönetimi

1 Kurulması düşünülen bir işletmenin faaliyet ve finansal detayları ile pazarlama fırsatları ve stratejisi, yönetim becerisi ve yeteneklerini gösteren yazılı belgeye ne ad verilir?

A. İş planı
B. İş modeli
C. Yatırım modeli
D. Yapılabilirlik analizi
E. Durum analizi

Cevap : A. İş planı

2 İşletmenin türü, pazar fırsatları ve finansal ihtiyaçların yer aldığı iş planı bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A. İşletmenin tanıtımı
B. Giriş bölümü
C. Pazarlama planı
D. Üretim planı
E. Yönetim planı

Cevap : B. Giriş bölümü

3 Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin tanımlanması, iş planının hangi bölümü içerisinde yer alır?

A. Zaman tablosu
B. Potansiyel riskler
C. Araştırma ve geliştirme
D. Yönetim planı
E. Ekler

Cevap : C. Araştırma ve geliştirme

4 Bir başka işletmenin ürünlerini satmak veya adını kullanmak veya her ikisini birden yapmak amacıyla alınan lisansa ne ad verilir?

A. İhracat
B. Birleşme
C. Ortak girişim
D. Franchise
E. Doğrudan yatırım

Cevap : D. Franchise

5 Aşağıdakilerden hangisi franchising sisteminin dezavantajlarından biri değildir?

A. Satınalma üzerindeki kısıtlamalar
B. Sınırlı ürün hattı
C. Olası pazar doygunluğu
D. Karar almada daha az özgürlük
E. Merkezileşmiş satın alma gücü

Cevap : E. Merkezileşmiş satın alma gücü

6 Başarılacak amaçların saptanması, örgütsel yapının oluşum aşamalarından hangisiyle ilişkilidir?

A. Hedefler
B. İşlevler
C. Fiziksel kaynaklar
D. Yetki ve sorumluluk
E. Bölümlere ayırma

Cevap : A. Hedefler

7 Planların uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların nasıl anlaşılacağı ve ne şekilde çözümleneceğine dair önceden politikalar oluşturulması, aşağıdaki örgütleme süreçlerinden hangisiyle ilgilidir?

A. Amaç birliği
B. Yönetim birliği
C. Yetki devri
D. Hiyerarşik yapı
E. İşbölümü ve uzmanlaşma

Cevap : B. Yönetim birliği

8 Bir veya birkaç tepe yöneticisi etrafında merkezileşmiş, işlevsel işbölümünün belirgin olmadığı çalışanlardan oluşan örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bürokratik örgüt
B. İşlevsel örgüt
C. Yalın örgüt
D. Bölümlü örgüt
E. Şebeke örgüt

Cevap : C. Yalın örgüt

9 İşletmenin gelecekteki konumu ve görünümü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A. Misyon
B. Amaç
C. Strateji
D. Vizyon
E. Geribildirim

Cevap : D. Vizyon

10 İşletmenin ürün ve hizmetlerinin hedef pazardaki potansiyel müşteriler tarafından rakiplerin ürün ve hizmetlerinden farklı olarak algılanmasını amaçlayan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A. Maliyet liderliği stratejisi
B. Büyüme stratejisi
C. Karma strateji
D. Odaklanma stratejisi
E. Farklılaştırma stratejisi

Cevap : E. Farklılaştırma stratejisi

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!