Ata Aöf İngilizceAta Aöf Yabancı DilAta-Aöf

Ata-Aöf Yabancı Dil -1 Ünite -11

I’ll Have A Doner

#1. She doesn’t like talking. She is very ---------- . Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

Cevap : a) quiet

#2. He doesn’t care about others. He is a --------- man. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

Cevap : e) selfish

#3. Your brother ---------- the exam. Which of the following completes the sentence in negative future? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi olumsuz gelecek zaman olarak tamamlar?

Cevap : b) won’t take

#4. A: What will you have for a starter? B: --------- ---------. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

Cevap : d) I will have the soup, please.

#5. A: What do you think about Ali? B: He doesn’t like working, he is very ---------- . Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

Cevap : e) lazy


#6. A: What would you like to drink, tea or coffe? B: I (have) ---------- a cup of tea. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

Cevap : a) will have

#7. My friend doesn’t likes working, he is very ---------- . Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

Cevap : b) hardworking

#8. We are looking forward to summer holiday. We (visit) ---------- Perge. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

Cevap : b) are going to visit

#9. A: Is he tall or short? B: He is ---------- . Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

Cevap : d) medium height

#10. He never lies. He is very ---------- . Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

Cevap : a) honest


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata-Aöf Yabancı Dil -1
Ünite – 11

I’ll Have A Doner

Ata-Aöf Yabancı Dil -1
Ünite – 11

I’ll Have A Doner

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

I'll Have A Doner

 

I’ll Have A Doner

Atatürk Üniersitesi açıköğretim fakülesi ingilizce sınav soruları

Yabancı Dil 1

Ünite -11

1. A: What would you like to drink, tea or coffe?

B: I (have) ———- a cup of tea.

Which of the following completes the dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

a) will have
b) have had
c) did have
d) am going to have
e) had had

Cevap : a) will have

2. We are looking forward to summer holiday. We (visit) ———- Perge.
Which of the following completes the dialogue above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

a) will visit
b) are going to visit
c) have visited
d) had visited
e) have had visited

Cevap : b) are going to visit

3. A: Is he tall or short?
B: He is ———- .
Which of the following completes the dialogue above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

a) hot
b) fat
c) cool
d) medium height
e) rainy

Cevap : d) medium height

4. A: What do you think about Ali?
B: He doesn’t like working, he is very ———- .
Which of the following completes the dialogue above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

a) agressive
b) easy going
c) helpful
d) hardworking
e) lazy

Cevap : e) lazy

5. Your brother ———- the exam. Which of the following completes the sentence in negative future?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi olumsuz gelecek zaman olarak tamamlar?

a) will take
b) won’t take
c) haven not taken
d) had not taken
e) have taken

Cevap : b) won’t take

6. A: What will you have for a starter?
B: ——— ———. Which of the following completes the dialogue above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

a) I do not like brown clothes.
b) I do not like sunny days.
c) I promise I will be on time.
d) I will have the soup, please.
e) I have to wear a uniform.

Cevap : d) I will have the soup, please.

7. He never lies. He is very ———- . Which of the following completes the dialogue above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

a) honest
b) mean
c) untidy
d) broad-minded
e) selfish

Cevap : a) honest

8. My friend doesn’t likes working, he is very ———- . Which of the following completes the dialogue above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?a) lazy
b) hardworking
c) selfish
d) polite
e) optimistic

Cevap : b) hardworking

9. She doesn’t like talking. She is very ———- . Which of the following completes the dialogue above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

a) quiet
b) unsociable
c) impolite
d) untidy
e) insensitive

Cevap : a) quiet

10. He doesn’t care about others. He is a ——— man. Which of the following completes the dialogue above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

a) lazy
b) reliable
c) pessimistic
d) friendly
e) selfish

Cevap : e) selfish

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce 1 Güz dönemi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf - Yabancı Dil 1 , İngilizce, Where's He Gone?

Atatürk Üniersitesi açıköğretim fakülesi ingilizce sınav soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!