Ata Aöf İngilizceAta Aöf Yabancı DilAta-Aöf

Ata-Aöf Yabancı Dil -1 Ünite -7

What Were You Doing?

#1. I don’t want …. . It is too large for me.

Cevap : c) this

#2. What …… writing on that piece of paper yesterday?

Cevap : d) were you

#3. They …… studying at university 3 years ago.

Cevap : b) were

#4. The teacher was talking, but the students were not …….. .

Cevap : b) listening

#5. …. building is very old. They built it 3000 years ago.

Cevap : a) This


#6. When you called me, I ………. my homework.

Cevap : e) was doing

#7. …… sleeping at 8 o’clock yesterday?

Cevap : e) Were you

#8. While I was …….. TV, the phone rang.

Cevap : a) watching

#9. What …. he doing when you arrived home?

Cevap : d) was

#10. While I was studying, she ….. listening to music.

Cevap : a) was


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata-Aöf Yabancı Dil -1 Ünite – 7

What Were You Doing?

Ata-Aöf Yabancı Dil -1 Ünite – 7

What Were You Doing?

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

What Were You Doing?

What Were You Doing?

Aşağıdaki boşluklara uygun cevabı yerleştiriniz.

Yabancı Dil 1

Ünite -7

1. While I was studying, she ….. listening to music.

a) was
b) were
c) am
d) is
e) are

Cevap : a) was

2. They …… studying at university 3 years ago.

a) are
b) were
c) was
d) is
e) am

Cevap : b) were

3. While I was …….. TV, the phone rang.

a) watching
b) watched
c) are watching
d) are watched
e) watch

Cevap : a) watching

4. The teacher was talking, but the students were not …….. .

a) listen
b) listening
c) didn’t listen
d) listens
e) are listen

Cevap : b) listening

5. What …. he doing when you arrived home?

a) did
b) do
c) is
d) was
e) does

Cevap : d) was

6. What …… writing on that piece of paper yesterday?

a) are you
b) you are
c) you were
d) were you
e) is you

Cevap : d) were you

7. When you called me, I ………. my homework.

a) was do
b) do
c) am doing
d) doing
e) was doing

Cevap : e) was doing

8. …… sleeping at 8 o’clock yesterday?

a) Are you
b) You are
c) You were
d) You was
e) Were you

Cevap : e) Were you

9. …. building is very old. They built it 3000 years ago.

a) This
b) These
c) Those
d) This is
e) That is

Cevap : a) This

10. I don’t want …. . It is too large for me.

a) these
b) those
c) this
d) its
e) it is

Cevap : c) this

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce 1 Güz dönemi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf - Yabancı Dil 1 , İngilizce, Where's He Gone?

Atatürk Üniersitesi açıköğretim fakülesi ingilizce sınav soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!