Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -10

Ata – Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -10

#1. “Cumhuriyetin en önemli özelliği, millet egemenliğine dayanması ve demokrasiyi benimsemesidir.” Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejiminin nitelikleri arasında sayılmaz?

Cevap : e) Tüm devlet görevlilerinin seçimle iş başına gelmesi

#2. Hangi tarihte bir Türk anayasası kabul edilmemiştir?

Cevap : a) 1876

#3. Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir?

Cevap : e) Sakarya Savaşı

#4. Saltanatın kaldırılmasında etkili olan hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Cevap : a) TBMM’nin Lozan görüşmeleri ’ne tek başına girmek istemesi

#5. Balkan Antantı’nın kurulmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

Cevap : b) Almanya ve İtalyan’ın emperyalist politikalar izlemesi


#6. Kurtuluş Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde, TBMM Hükümeti'nin gelirleri savaş giderlerini karşılamaya yetmiyordu. Aşağıdakilerin hangisiyle bu durumun giderilmesine çalışılmıştır?

Cevap : e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

#7. Toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları ortadan kaldıran ilke şağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Halkçılık

#8. Hatay’ın Türkiye’ye katılması Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidi?

Cevap : a) Milliyetçilik

#9. Laiklik ilkesinin gerçekleşmesi anayasanın hangi tarihteki değişikliği ile mümkün olmuştur?

Cevap : d) 1937

#10. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Cevap : a) Monarşik yönetimler veraset şartını reddeder.


#11. Türk hukuk tarihinin ilk medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Mecelle

#12. Altı Atatürk ilkesinin anayasaya girmesi kaç tarihinde olmuştur?

Cevap : e) 1937

#13. Medeni Kanun’la hangi tür toplumsal ilişki veya yöntem düzenlenir?

Cevap : e) Karı-koca arasından ilişkiler

#14. Türk demokrasi tarihinde yapılmış anayasalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Cevap : d) 1924 Anayasası

#15. Atatürk Dönemi’nde azınlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşanmıştır?

Cevap : b) Yunanistan


#16. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni aşağıdaki devletlerden hangisi imzalamamıştır?

Cevap : b) İtalya

#17. Türkiye’de Cumhuriyet idaresi hangi ilkenin doğal sonucu olarak kurulmuştur?

Cevap : c) Cumhuriyetçilik ilkesinin

#18. Lozan Antlaşması’ndan sonra aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir sorun oluşturmamıştır?

Cevap : e) Türk – Yunan ilişkileri

#19. TBMM Hükümeti'nin tanınması ve siyasî yönden güçlenmesi ile ilgili olarak Fransa'nın İngiltere'yle görüş ayrılığına düşmesine aşağıdaki antlaşmalardan hangisi neden olmuştur?

Cevap : b) Ankara Antlaşması

#20. I. Hatay II. Batum III. Musul 1Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 1926 Ankara Antlaşması’yla Türkiye’nin sınırları dışında kalmıştır?

Cevap : c) Yalnız III


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Denem Sınavı -10

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Denem Sınavı -10

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata - Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -10

Ata – Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -10

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -10

Atatürk’ün Ölümünden Sonra Türkiye

1.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürge durumunda olan bazı Asya ve Afrika ülkelerinin Türkiye’yi örnek aldıkları görülmüştür.

Türkiye’nin bu ülkeleri etkileyen yönü aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
a) Yurtta ve dünyada barışı korumaya çalışması
b) Başka ulusların haklarına saygılı olması
c) Orta Doğu’da güç dengesini koruması
d) Batı demokrasi ilkelerini benimsemesi
e) Bağımsızlığını kazanma ve sürdürmedeki başarısı

Cevap : e) Bağımsızlığını kazanma ve sürdürmedeki başarısı

2. Köy Enstitüleri’nin kurulmasında emeği geçen Millî Eğitim Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Abdülhalik Renda
b) Şükrü Kaya
c) Hasan Ali Yücel
d) Tevfik Rüştü Aras
e) Şemsettin Günaltay

Cevap : c) Hasan Ali Yücel

3. 30 Ocak 1943’te Adana’ya gelerek Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile bir araya gelen İngiliz Başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Winston Churchill
b) Benjamin Disraeli
c) William Ewart Gladstone
d) David Lloyd George
e) Stanley Baldwin

Cevap : a) Winston Churchill

4. Türkiye II. Dünya Savaşı’na fiilen katılmamasına rağmen özellikle ekonomik alanda büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ekonomik sıkıntılara önlem niteliği taşımaz?

a) Millî Korunma Kanunu’nu çıkarmıştır.
b) Milli Savunmaya önemli yatırımlar yapılmıştır.
c) Zorunlu çalışma yükümlülüğü getirmiştir.
d) Bazı ürünlerden alınan vergi oranım düşürülmüştür.
e) Temel gıda maddelerinin tasarruflu bir şekilde tüketilmesini sağlamıştır.

Cevap : b) Milli Savunmaya önemli yatırımlar yapılmıştır.

5. Türkiye, Atatürk Dönemi’nde, iki kez çok partili hayata geçme denemesinde bulunmuş; ancak bazı sebeplerden dolayı bu durum gerçekleşmemiştir.

Türkiye, aşağıda verilen hangi tarihte ilk kez çok partili hayata geçmiştir?

a) 1939
b) 1945
c) 1950
d) 1955
e) 1960

Cevap : b) 1945

6. Atatürk’ün ölümünden sonra yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçilmiştir.
b) İlk hükümeti Celal Bayar kurmuştur.
c) İlk CHP kurultayında Atatürk “Ebedi Şef”, İnönü “Milli Şef “ ilan edilmiştir.
d) Türk Ocakları kapatılmıştır.
e) Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Hüseyin Cahit gibi küskünlerin CHP’ye katılmaları ve milletvekili seçilmeleri sağlanmıştır.

Cevap : d) Türk Ocakları kapatılmıştır.

7. “Mason Dernekleri” hangi dönemde kapatılmıştır?

a) Celal Bayar Dönemi’nde
b) Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nde
c) Bülent Ecevit Dönemi’nde
d) Turgut Özal Dönemi’nde
e) İsmet İnönü Dönemi’nde

Cevap : b) Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nde

8. Alternatif bir resmî ideoloji yaratma ve yeni bir seçkinler grubu oluşturma girişiminde bulunmak üzere 1932-1934 yılları arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve arkadaşlarınca çıkarılan dergi hangisidir?

a) Darulfünun
b) Belleten
c) Kadro
d) Milli Mecmua
e) Ülkü

Cevap : c) Kadro

9. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra 1938-1950 yılları arasında aşağıdaki devlet adamlarından hangisi cumhurbaşkanlığı yapmıştır?

a) Celal Bayar
b) Adnan Menderes
c) Fethi Okyar
d) Cemal Gürsel
e) İsmet İnönü

Cevap : e) İsmet İnönü

10. “Üretimin denetimi, çalışma şartlarını düzenleme, ihtiyaç hasıl olunca bazı malların stoklanması, tüketimi engelleyici tedbirler alma gibi çok önemli yetkileri kapsayan kanun, 19 Şubat 1940’tan itibaren de uygulamaya
konulmuştur.” Bu kanun veya karar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Milli Korunma Kanunu
b) Milli İktisat Kanunu
c) Müstakil Grup Kararı
d) Toprak Reformu
e) Yerli Malı Kullanma Kanunu

Cevap : a) Milli Korunma Kanunu

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!