Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -12

AtaAöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -12

#1. 1934 yılında çıkarılan bir kanunla, toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

Cevap : a) Halkçılık

#2. Kuva-yı Milliye aşağıdaki hangi gelişmeyle sonra ermiştir?

Cevap : b) I. İnönü Savaşı’ndan sonra

#3. TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşı kazanarak göstermiştir?

Cevap : c) I.İnönü Savaşı’nda

#4. 30 Ocak 1943’te Adana’ya gelerek Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile bir araya gelen İngiliz Başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Winston Churchill

#5. I. Sosyal II. Siyasal III. Ekonomik Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medenî Kanunu ile yukarıdaki alanlardan hangisi ya da hangilerinde kadın erkek eşitliği sağlanmış oldu?

Cevap : d) I, II ve III


#6. Toplum hayatında iletişimin kolaylaşmasını aşağıdaki inkılaplardan hangisi sağlamıştır?

Cevap : a) Soyadı Kanunu

#7. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra 1938-1950 yılları arasında aşağıdaki devlet adamlarından hangisi cumhurbaşkanlığı yapmıştır?

Cevap : e) İsmet İnönü

#8. II. Dünya Savaşı'ndan sonra sömürge durumunda olan bazı Asya ve Afrika ülkelerinin Türkiye'yi örnek aldıkları görülmüştür. Türkiye'nin bu ülkeleri etkileyen yönü aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

Cevap : e) Bağımsızlığını kazanma ve sürdürmedeki başarısı

#9. “Dörtlü Takrir” diye bilinen önergede imzası bulunan isimler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : e) Kazım Karabekir

#10. İstiklal Marşımız hangi tarihte kabul edilmiştir?

Cevap : d) 12 Mart 1921


#11. Türkiye, Atatürk Dönemi'nde, iki kez çok partili hayata geçme denemesinde bulunmuş; ancak bazı sebeplerden dolayı bu durum gerçekleşmemiştir. Türkiye, aşağıda verilen hangi tarihte ilk kez çok partili hayata geçmiştir?

Cevap : b) 1945

#12. Türkiye’nin 1945’te çok partili hayata geçiş sürecinde Celal Bayar ve arkadaşlarının fikren ve fiilen destekledikleri için gazete ve matbaaları baskına uğrayan Zekeriya ve Sabiha Sertel’in çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Tan Gazetesi

#13. 1924-1930 yılları arasında yapılan inkılap çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : b) Yeni Türk harflerinin kabulü

#14. I. İtalya işgal ettiği bölgeleri boşaltmaya başladı, II. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları su yüzüne çıkmaya başladı, III. Fransa Ankara ile anlaşma yolları aramaya başladı. Yukarıda belirtilen gelişmeler hangi savaştan sonra ortaya çıkmıştır?

Cevap : a) II. İnönü Savaşı’ndan sonra

#15. “Mason Dernekleri” hangi dönemde kapatılmıştır?

Cevap : b) Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nde


#16. Türkiye hangi partinin iktidarında NATO’ya üye olmuştur?

Cevap : b) Demokrat Parti

#17. Türkiye Cumhuriyeti’nde uluslararası ölçü birimlerine geçilmesi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

Cevap : e) Ticaret

#18. 1960 darbesi sonucunda kurulan Kurucu Meclis’te temsil edilen gruplar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : c) Demokrat Parti üyeleri

#19. 1946 seçimlerinden sonra kurulan CHP hükümetinin başbakanı aşağıdaki siyasetçilerden hangisidir?

Cevap : a) Recep Peker

#20. Batum’daki egemenlik hakkımız hangi antlaşmadan sonra Gürcistan’a verilmiştir?

Cevap : c) Moskova Antlaşması


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

AtaAöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -12

AtaAöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -12

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

AtaAöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -12

AtaAöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -12

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -12

Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti’nin Kurulması

1. 27 Mayıs Askerî Müdahalesi’ni yapan grubun adı ve lideri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Milli Birlik Komitesi-Alparslan Türkeş
b) Milli Birlik Komitesi-Cemal Gürsel
c) Milli Birlik Komitesi-Celal Bayar
d) Tahkikat Komisyonu-Alparslan Türkeş
e) Milli Güvenlik Konseyi -Kenan Evren

Cevap : b) Milli Birlik Komitesi-Cemal Gürsel

2. 1946 seçimlerinden sonra kurulan CHP hükümetinin başbakanı aşağıdaki siyasetçilerden hangisidir?

a) Recep Peker
b) İsmet İnönü
c) Hasan Saka
d) Celâl Bayar
e) Nuri Demirağ

Cevap : a) Recep Peker

3. Türkiye’nin siyasal tarihindeki ilk ve gerçek anlamda yarışmacı seçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1946
b) 1950
c) 1957
d) 1961
e) 1965

Cevap : b) 1950

4. 1960 darbesi sonucunda kurulan Kurucu Meclis’te temsil edilen gruplar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Barolar
b) Gençlik örgütleri
c) Demokrat Parti üyeleri
d) Basın dernekleri
e) Yargı organları

Cevap : c) Demokrat Parti üyeleri

5. Türkiye’de 1945 ile 1950 yılları arasında yaşanan siyasal gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?

a) Parlamentarizm
b) Millî Şef Dönemi
c) Sivilleşme süreci
d) Tek parti anlayışının sürdürülmesi
e) Demokratikleşme süreci

Cevap : e) Demokratikleşme süreci

6. Türkiye hangi partinin iktidarında NATO’ya üye olmuştur?

a) İttihat ve Terakki Partisi
b) Demokrat Parti
c) Anavatan Partisi
d) Adalet Partisi
e) Cumhuriyet Halk Partisi

Cevap : b) Demokrat Parti

7. Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı ve Demokrat Parti’nin kurucuları arasına bulunan Türk siyasetçi ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Adnan Menderes
b) Fuat Köprülü
c) Refik Saydam
d) Celal Bayar
e) Cevdet Sunay

Cevap : d) Celal Bayar

8. “Dörtlü Takrir” diye bilinen önergede imzası bulunan isimler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Adnan Menderes
b) Refik Koraltan
c) Celal Bayar
d) Fuat Köprülü
e) Kazım Karabekir

Cevap : e) Kazım Karabekir

9. Türkiye’nin çok partili siyasal hayata geçişinde aşağıdakilerden hangisi etkin bir rol oynamamıştır?

a) II. Dünya Savaşı’nı demokratik devletlerin kazanması
b) Demokratik yönetimin Atatürk ilkeleri gereği sayılması
c) Ekonomik sorunlar karşında halkın yeni yönetimler isteği
d) Sovyet Rusya’nın Türkiye’yi tehdit etmesi
e) TBMM oluşturulan “ Müstakil Grubun” yaralı olması

Cevap : e) TBMM oluşturulan “ Müstakil Grubun” yaralı olması

10. Türkiye’nin 1945’te çok partili hayata geçiş sürecinde Celal Bayar ve arkadaşlarının fikren ve fiilen destekledikleri için gazete ve matbaaları baskına uğrayan Zekeriya ve Sabiha Sertel’in çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sabah Gazetesi
b) Tan Gazetesi
c) İrade-i Milliye Gazetesi
d) Cumhuriyet Gazetesi
e) Zafer Gazetesi

Cevap : b) Tan Gazetesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!