Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -6

Ata Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -6

#1. Şeyh Sait İsyanı hangi sorunun İngilizlerin lehine sonuçlanmasına sebep olmuştur?

Cevap : c) Musul sorununun

#2. Batum’daki egemenlik hakkımız hangi antlaşmadan sonra Gürcistan’a verilmiştir?

Cevap : c) Moskova Antlaşması

#3. Hangi tarihte bir Türk anayasası kabul edilmemiştir?

Cevap : a) 1876

#4. I. İtalya işgal ettiği bölgeleri boşaltmaya başladı, II. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları su yüzüne çıkmaya başladı, III. Fransa Ankara ile anlaşma yolları aramaya başladı. Yukarıda belirtilen gelişmeler hangi savaştan sonra ortaya çıkmıştır?

Cevap : a) II. İnönü Savaşı’ndan sonra

#5. Kuva-yı Milliye aşağıdaki hangi gelişmeyle sonra ermiştir?

Cevap : b) I. İnönü Savaşı’ndan sonra


#6. Sosyal alanda yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : e) Din adamlarına ibadet yerlerinde şapka takma mecburiyeti getirilmesi

#7. Türk hukuk tarihinin ilk medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Mecelle

#8. 23 Aralık 1930’da meydana gelen Menemen Olayı’nda katledilen ve bu olayla özdeşleşen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Kubilay

#9. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : a) Yayılmacı

#10. Türkiye’de Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı aşağıdakilerden hangisinin bir süre için ertelenmesine neden olmuştur?

Cevap : d) Çok partili siyasi hayata geçilmesine


#11. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi kanuna dayanılarak kapatılmıştır?

Cevap : b) Takrir-i Sükûn

#12. Rumî 1305 yılı Miladi olarak hangi yıla karşılık gelir?

Cevap : c) 1889

#13. I. Soyadı Kanunu’nun kabulü II. Şapka Kanunu’nun çıkarılması III. Medenî Kanunu’nun kabulü IV. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi V. Miladi takvimin kabul edilmesi Türkiye’de; Gelişmelerinden hangileri uluslararası ticarî ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

Cevap : a) IV ve V

#14. Laiklik ilkesinin gerçekleşmesi anayasanın hangi tarihteki değişikliği ile mümkün olmuştur?

Cevap : d) 1937

#15. TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşı kazanarak göstermiştir?

Cevap : c) I.İnönü Savaşı’nda


#16. Ulusçuluktan çok medeniyetçiliğe yönelik gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : b) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi

#17. İstiklal Marşımız hangi tarihte kabul edilmiştir?

Cevap : d) 12 Mart 1921

#18. Soyadı Kanunu Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından ilgilidir?

Cevap : b) Halkçılık

#19. Medeni Kanun’la hangi tür toplumsal ilişki veya yöntem düzenlenir?

Cevap : e) Karı-koca arasından ilişkiler

#20. Türk demokrasi tarihinde yapılmış anayasalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Cevap : d) 1924 Anayasası


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -5

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -5

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -6

Ata Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -6r

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -6

Eğitim ve Kültür Hayatındaki Düzenlemeler

1. Tevhid-i Tedrisat kavramı hangi anlamda kullanılmaktadır?

a) Bütün eğitim kurumlarının devletin denetimi altına geçmesi
b) Medreselerin ıslahı ile ilgili çıkarılan kanun
c) Üniversite ile ilgili kanun
d) İlköğretimin mecburi olması
e) Sanat okullarına verilen isim

Cevap : a) Bütün eğitim kurumlarının devletin denetimi altına geçmesi

2. Yeni Türk alfabesi hangi tarihte kabul edilmiştir?

a) 20 Nisan 1924
b) 17 Şubat 1927
c) 1 Kasım 1928
d) 1 Haziran 1929
e) 26 Aralık 1929

Cevap : c) 1 Kasım 1928

3. Türkler tarafından aşağıdaki alfabelerden hangisi kabul edilmemiştir?

a) Latin alfabesi
b) Arap alfabesi
c) Sogd alfabesi
d) Japon alfabesi
e) Kiril alfabesi

Cevap : d) Japon alfabesi

4.
I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması,
II. Toprak reformunun yapılması,
III. Şer’iyye ve Evkaf Vekâletine bağlı medreselerin kapatılması

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan; gibi inkılaplardan hangisi ya da hangileri laik devlet düzenine geçmek amacıyla ilgili değildir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III

Cevap : b) Yalnız II

5. Türk Dil Kurumu’nun açılarak Türk dilinin gelişiminin araştırılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Devletçilik
d) Laiklik
e) İnkılapçılık

Cevap : a) Milliyetçilik

6. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sağladığı gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Ülkede var olan bütün eğitim kurumlarının tek çatı altında toplanması
b) Öğretim ilkelerinde birlik sağlanması
c) Eğitim programlarının çağdaşlaştırılması
d) Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutulması ilkesinin kabul edilmesi
e) Okuma, yazma ve öğrenmenin kolaylaştırılması

Cevap : d) Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutulması ilkesinin kabul edilmesi

7. Osmanlı Devleti’nde görülen sosyal ve kültür çatışmalarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de görülmemesi için eğitim alanındaki yeniliklerin hangi esas üzerine yapılacağı prensip olarak kabul edilmiştir?

a) Laiklik
b) Çağdaşlık
c) Millilik
d) Bilimsellik
e) Birlik

Cevap : e) Birlik

8. Atatürk döneminde Türk Tarih Kurumu’nun açılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Devletçilik
d) Laiklik
e) İnkılapçılık

Cevap : a) Milliyetçilik

9. Sakarya Savaşı’nın en şiddetli günlerinde eğitim problemlerinin tespiti için Ankara’da toplanan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tarih Kongresi
b) Dil Kongresi
c) İktisat Kongresi
d) Maarif Kongresi
e) Sağlık Kongresi

Cevap : d) Maarif Kongresi

10.

I. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
II. Millet Mektepleri’nin açılması
III. Üniversite reformunun hazırlanması

Yukarıda verilen inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) I,II,III
b) I,III,II
c) III,II,I
d) III,I,II
e) II,I,III

Cevap : a) I,II,III

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!