Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -7

Ata Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -7

SONUÇ

-

Ata Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -7

Ata Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -7

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Toplum hayatında iletişimin kolaylaşmasını aşağıdaki inkılaplardan hangisi sağlamıştır?

Cevap : a) Soyadı Kanunu

#2. Doğu sınırlarımızın tespiti ile ilgili olarak yapılan antlaşmaların oğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : b) Gümrü-Moskova-Kars antlaşmaları

#3. Türkiye Cumhuriyeti’nde uluslararası ölçü birimlerine geçilmesi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

Cevap : e) Ticaret

#4. TBMM Hükümeti’nin ilk imzaladığı ve Türkiye adının geçtiği ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Gümrü Antlaşması

#5. 1934 yılında çıkarılan bir kanunla, toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

Cevap : a) Halkçılık


#6. İtilaf Devletleri hangi savaştan sonra Londra’da bir konferans düzenleyerek Sevr Antlaşması’ndan taviz verebileceklerini göstermişlerdir?

Cevap : a) I. İnönü Savaşı

#7. Yeni Türk Devleti’nin kurulmasından sonra Türkiye’de kurulan ilk siyasi parti hangisidir?

Cevap : e) Halk Fırkası

#8. Gümrü, Moskova ve Ankara Antlaşmaları sırasıyla hangi devletlerle yapılmıştır?

Cevap : d) Ermenistan-Sovyet Rusya-Fransa

#9. İsviçre Medeni Kanunu geniş kapsamlı bir incelemeden sonra Türk toplum yapısına uyarlandı ve TBMM’de kabulü edildi (22 Nisan 1926). Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun kabul edilmesinin sebeplerinden birisi değildir?

Cevap : c) Kadın-erkek eşitliğine dayanmaması

#10. Parlamenter Sistem’in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Hükümetle parlamento arasında karşılıklı denge sistemi


#11. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : b) Padişahlık makamı korundu.

#12. “Egemenlik kayıtsız şartsız millettir.” düşüncesi doğrultusunda aşağıdaki yeniliklerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

Cevap : e) Saltanatın kaldırılması

#13. Türk Hukuk İnkılabı’nın gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Şer’i kanunların yeniden etkinleştirilmek istenmesi

#14. İtilaf Devletleri TBMM Hükümeti’ni ilk defa resmen ne zaman tanımışlardır?

Cevap : b) Londra Konferansı’nda

#15. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen inkılap hareketlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak


#16. Kamu Hukuku’nun dalları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Aile Hukuku

#17. 1924-1930 yılları arasında yapılan inkılap çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : b) Yeni Türk harflerinin kabulü

#18. Mustafa Kemal Paşa’nın II. Meclis’ten beklediği görev aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) İnkılapları gerçekleştirme

#19. I. Sosyal II. Siyasal III. Ekonomik Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medenî Kanunu ile yukarıdaki alanlardan hangisi ya da hangilerinde kadın erkek eşitliği sağlanmış oldu?

Cevap : d) I, II ve III

#20. TBMM’nin kabul ettiği “Türk Medeni Kanunu” hangi devletin medeni kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

Cevap : b) İsviçre


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Ata Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -7

Ata Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -7

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -7

Eğitim ve Kültür Hayatındaki Düzenlemeler

1. Sosyal alanda yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
b) Kılık Kıyafet Kanunu’nun çıkarılması
c) Soyadı Kanunu’nun kabulü
d) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklikler
e) Din adamlarına ibadet yerlerinde şapka takma mecburiyeti getirilmesi

Cevap : e) Din adamlarına ibadet yerlerinde şapka takma mecburiyeti getirilmesi

2. 1924-1930 yılları arasında yapılan inkılap çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
b) Yeni Türk harflerinin kabulü
c) Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi
d) Şapka Kanunu’nun çıkarılması
e) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

Cevap : b) Yeni Türk harflerinin kabulü

3. Rumî 1305 yılı Miladi olarak hangi yıla karşılık gelir?

a) 1839
b) 1885
c) 1889
d) 1900
e) 1902

Cevap : c) 1889

4. Toplum hayatında iletişimin kolaylaşmasını aşağıdaki inkılaplardan hangisi sağlamıştır?

a) Soyadı Kanunu
b) Harf İnkılabı
c) Şapka Kanunu
d) Takvimde değişiklik
e) Türbelerin kapatılması

Cevap : a) Soyadı Kanunu

5. Soyadı Kanunu Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından ilgilidir?

a) Devletçilik
b) Halkçılık
c) Milliyetçilik
d) Laiklik
e) Cumhuriyetçilik

Cevap : b) Halkçılık

6.
I. Sosyal
II. Siyasal
III. Ekonomik

Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medenî Kanunu ile yukarıdaki alanlardan hangisi ya da hangilerinde kadın erkek eşitliği sağlanmış oldu?

a) Yalnız I
b) II ve III
c) III ve II
d) I, II ve III
e) Yalnız II

Cevap : d) I, II ve III

7.
I. Soyadı Kanunu’nun kabulü
II. Şapka Kanunu’nun çıkarılması
III. Medenî Kanunu’nun kabulü
IV. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
V. Miladi takvimin kabul edilmesi

Türkiye’de; Gelişmelerinden hangileri uluslararası ticarî ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

a) IV ve V
b) I ve IV
c) III ve V
d) II ve V
e) II ve IV

Cevap : a) IV ve V

8. 1934 yılında çıkarılan bir kanunla, toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

a) Halkçılık
b) Milliyetçilik
c) Cumhuriyetçilik
d) Devletçilik
e) Laiklik

Cevap : a) Halkçılık

9. Ulusçuluktan çok medeniyetçiliğe yönelik gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Halifeliğin kaldırılması
b) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi
c) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
d) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
e) Parlamenter Sistem’e geçilmesi

Cevap : b) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi

10. Türkiye Cumhuriyeti’nde uluslararası ölçü birimlerine geçilmesi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

a) Kamu Yönetimi
b) Ziraat
c) Sağlık
d) Kültür-Sanat
e) Ticaret

Cevap : e) Ticaret

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!