auzefEgzersiz ve Spor BilimleriSpor Anatomisi

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -1

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -1

#1. Kandaki kalsiyum düzeyi azaldığında artarak kemiklerden kana kalsiyum aktaran hormon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Paratiroid hormon

#2. Aşağıdakilerden hangisi melatonin salgılar?

Cevap : E) Pineal bez

#3. Endokrin organlar salgılarını nereye boşaltırlar?

Cevap : B) Kana

#4. Adrenalin nerede üretilir?

Cevap : D) Böbreküstü bezleri

#5. Collum anatomicum hangi kemikte bulunur?

Cevap : C) Humerus

#6. Origo sözcüğü neyi ifade eder?

Cevap : A) Kasların başlangıç yeri

#7. Servikal ve lumbal vertebraların toplam sayısı nedir?

Cevap : C) 12

#8. Aşağıdakilerden hangisi bir nörokranium kemiğidir?

Cevap : B) Os parietale

#9. Aşağıdakilerden hangisi larinksin görevlerinden değildir?

Cevap : A) Yutma refleksini başlatmak

#10. Konkalar burun boşluğunun hangi duvarında bulunurlar?

Cevap : D) Lateral duvar

#11. Aşağıdakilerden hangisinde foramen transversarium bulunur?

Cevap : C) Boyun vertebraları

#12. İki akciğerdeki alveollerin toplam yüzeyi yaklaşık kaç metrekaredir?

Cevap : E) 140

#13. Pektoralis major kası aşağıdaki hareketlerden hangisini yapamaz?

Cevap : B) Omza dış rotasyon

#14. Akciğerlerde toplam kaç adet lob vardır?

Cevap : C) 5

#15. Yenidoğanda büyük olup ergenlik dönemine kadar küçülen ve bağışıklık hücrelerinin gelişimini sağlayan endokrin bez hangisidir?

Cevap : E) Timus

#16. Eksternal oblik kasın işlevleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Soluk almaya yardım eder

#17. Aşağıdakilerden hangisi burnun işlevlerinden değildir?

Cevap : D) Asid-baz dengesinin ayarlanmasına yardım etme

#18. Aşağıdakilerden hangisi rotator cuff (döndürücü kılıf) kaslarından birisidir?

Cevap : A) Teres minör

#19. Aşağıdaki kaslardan hangisi dize ekstansiyon yaptırır?

Cevap : B) Kuadriseps femoris kası

#20. Trochanter major hangi kemiğe aittir?

Cevap : E) Femur

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -1-min

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -1

Ünite -1

Anatomiye Giriş Ve Temel Kavramlar

1. “Ön” sözcüğünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anterior
B) Posterior
C) Lateral
D) Medial
E) Superior

Cevap : A) Anterior

2. “Distal” sözcüğünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arka
B) Orta hattan uzakta olan
C) Üst
D) Merkezden uzak
E) Derin

Cevap : D) Merkezden uzak

3. Türkçedeki karşılığı “kol” olan beden bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Femur
B) Üst ekstremite
C) Brachium
D) Crus
E) Manus

Cevap : C) Brachium

4. Aşağıdakilerden hangisi anatomik duruş hakkında yanlış bir ifadedir?

A) Avuç içleri karşıya bakar
B) Topuklar bitişiktir ve ayak uçları laterale dönüktür
C) Ayakta bir duruştur
D) Yüz karşıya bakar
E) Kollar yanlarda serbestçe sarkık durumdadırlar

Cevap : B) Topuklar bitişiktir ve ayak uçları laterale dönüktür

5. Kardiyo sözcüğü aşağıdaki organlardan hangisini ifade eder?

A) Akciğer
B) Damarlar
C) Beyin
D) Bağırsak
E) Kalp

Cevap : E) Kalp

6. “Ventral” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sırta ait
B) Merkezde olan
C) Soda olan
D) Önde olan
E) Karna ait

Cevap : E) Karna ait

7. “Abdomen” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baş
B) Göğüs
C) Karın
D) Gövde
E) Sırt

Cevap : C) Karın

8. Aşağıdakilerden hangisi alt ekstremitenin bölümlerinden birisi değildir?

A) Coxa
B) Carpus
C) Tarsus
D) Crus
E) Femur

Cevap : B) Carpus

9. “Truncus” sözcüğünün Türkçe karşılığı nedir?

A) Baş
B) Karın
C) Sırt
D) Göğüs
E) Gövde

Cevap : E) Gövde

10. Antebrachium ile manus arasındaki beden bölümünün adı nedir?

A) Carpus
B) Tarsus
C) Truncus
D) Corpus
E) Pollex

Cevap : A) Carpus

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu, Almanya'da Furbol : Bundesliga

 

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!