auzefEgzersiz ve Spor BilimleriSpor Anatomisi

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -2

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -2

#1. Sol ve sağ burun boşlukları hangi duvarı ortaklaşa kullanılır?

Cevap : B) Medial duvar

#2. Trapezius kası aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz?

Cevap : D) Aşağı rotasyon

#3. Skalen kaslar aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmaz?

Cevap : C) Boyna ekstansiyon

#4. Biseps braki kasının işlevleri için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Dirseğe fleksiyon ve önkola supinasyon yaptırır

#5. Ekstremite kaslarının hareketini başlatmaktan sorumlu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Frontal lob

#6. Uyluğun ön bölümü hangi pleksustan gelen sinirlerce uyarılır?

Cevap : C) Lumbar pleksus

#7. Larinksten giren havanın izlediği havayolları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

Cevap : E) Trakea – ana bronş – lober bronş

#8. Facies auricularis hangi kemikte bulunur?

Cevap : A) Sakrum

#9. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde sinüs bulunmaz?

Cevap : E) Zigomatik kemik

#10. Aşağıdaki kaslardan hangisi skapulaya protraksiyon yaptırır?

Cevap : E) Pectoralis minor kası

#11. İnspirasyon sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap : C) Soluk alma

#12. Aşağıdaki kaslardan hangisi plantar fleksiyon ve diz fleksiyonu yaptırır?

Cevap : D) Gastroknemius kası

#13. Cavitas glenoidalis hangi kemiğe aittir?

Cevap : A) Skapula

#14. Medulla spinalis’in Türkçe karşılığı nedir?

Cevap : C) Omurilik

#15. Aşağıdakilerden hangisi kemiğin görevlerinden birisi değildir?

Cevap : E) Protein depolamak

#16. Akciğerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Akciğerden kalbe dönen venlerde oksijeni az kan bulunur

#17. Aşağıdakilerden hangisi bacak kemiklerindendir?

Cevap : D) Fibula

#18. Torakal ve sakral spinal sinirler toplam kaç çifttir?

Cevap : E) 17

#19. Columna vertebralis ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Lumbal bölümünde lordoz vardır

#20. Bir spinal sinirin oluşmasını sağlayan sinir liflerinin çıktığı medulla spinalis bölgesinin ne ad verilir?

Cevap : D) Segment

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -2-min

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -2

Ünite -2

Kemikler

1. Aşağıdakilerden hangisi kemiğin görevlerinden birisi değildir?

A) Kana kalsiyum vermek
B) Destek
C) Kaslara tutunma yeri sağlama
D) Kan hücrelerini üretmek
E) Protein depolamak

Cevap : E) Protein depolamak

2. Aşağıdakilerden hangisi bir nörokranium kemiğidir?

A) Os palatinum
B) Os parietale
C) Maxilla
D) Os zygomaticum

Cevap : B) Os parietale

3. Columna vertebralis ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Torakal bölümünde lordoz vardır
B) Sakral bölümünde lordoz vardır
C) Türkçede omurilik olarak adlandırılır
D) Lumbal bölümünde lordoz vardır
E) Servikal bölümünde kifoz vardır

Cevap : D) Lumbal bölümünde lordoz vardır

4. Servikal ve lumbal vertebraların toplam sayısı nedir?

A) 19
B) 17
C) 12
D) 10
E) 8

Cevap : C) 12

5. Facies auricularis hangi kemikte bulunur?

A) Sakrum
B) Femur
C) Tibia
D) L5 vertebra
E) Skapula

Cevap : A) Sakrum

6. Aşağıdakilerden hangisinde foramen transversarium bulunur?

A) Göğüs vertebraları
B) Kafa kemikleri
C) Boyun vertebraları
D) Coxa kemiği
E) Humerus

Cevap : C) Boyun vertebraları

7. Cavitas glenoidalis hangi kemiğe aittir?

A) Skapula
B) Klavikula
C) Humerus
D) Radius
E) El bileği kemikleri

Cevap : A) Skapula

8. Collum anatomicum hangi kemikte bulunur?

A) Klavikula
B) Skapula
C) Humerus
D) Ulna
E) Femur

Cevap : C) Humerus

9. Aşağıdakilerden hangisi bacak kemiklerindendir?

A) Os coxae
B) Femur
C) Patella
D) Fibula
E) Calcaneus

Cevap : D) Fibula

10. Trochanter major hangi kemiğe aittir?

A) Humerus
B) Ulna
C) Os coxae
D) Skapula
E) Femur

Cevap : E) Femur

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Egzersiz ve Spor Bilimleri Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu, Almanya'da Furbol : Bundesliga

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!