auzefEgzersiz ve Spor BilimleriSpor Anatomisi

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -4

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -4

#1. Plexus brachialis hangi spinal sinirler tarafından oluşturulur?

Cevap : E) C5-T1

#2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, içinde oksijeni azalmış (deoksijene) kan bulunan kalp boşlukları doğru olarak belirtilmiştir?

Cevap : C) Sağ atrium ve sağ ventrikül

#3. Aşağıdaki damarlardan hangisinden nabız alınabilir?

Cevap : D) Radial arter

#4. Aort’un ikiye ayrılması ile oluşan damarların adları nedir?

Cevap : A) Ortak iliak arterler

#5. Sinir hücresinin en uzun uzantısının adı nedir?

Cevap : A) Akson

#6. Aşağıdakilerden hangisi lateral fleksiyon yapar?

Cevap : D) Omurga

#7. Kardiyo sözcüğü aşağıdaki organlardan hangisini ifade eder?

Cevap : E) Kalp

#8. Aşağıdakilerden hangisi kesintili eklemlerdir?

Cevap : C) Sinovyal eklemler

#9. Türkçedeki karşılığı “kol” olan beden bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Brachium

#10. Aşağıdaki eklemlerden hangisi sirkumdüksiyon yapamaz?

Cevap : D) İnterfalangeal eklemler

#11. Aşağıdakilerden hangisinin sinovyal eklemlerin stabilitesine katkısı yoktur?

Cevap : E) Eklem yüzlerini kaplayan kıkırdağın türü

#12. Nucleus pulposus hangi eklemde bulunur?

Cevap : C) Symphysis intervertebralis

#13. “Truncus” sözcüğünün Türkçe karşılığı nedir?

Cevap : E) Gövde

#14. Merkezi sinir sistemini oluşturan yapılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

Cevap : B) Omurilik ve beyin

#15. Uyluk ve bacağın arka bölgeleri pleksustan gelen sinirlerce uyarılır?

Cevap : D) Sakral pleksus

#16. “Ön” sözcüğünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Anterior

#17. Medulla spinalis’in servikal bölümünden kaç çift spinal sinir çıkar?

Cevap : C) 8

#18. Kalbin ağırlığı yaklaşık olarak kaç gramdır?

Cevap : B) 300

#19. “Abdomen” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Karın

#20. Mitral kapak nerede bulunur?

Cevap : A) Sol atrium ile sol ventrikül arasında

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -4-min

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -4

Ünite -4

Kaslar

1. Origo sözcüğü neyi ifade eder?

A) Kasların başlangıç yeri
B) Kasların bitiş yeri
C) Kasların en geniş yeri
D) Kas kirişi
E) Kasları örten kılıf

Cevap : A) Kasların başlangıç yeri

2. Skalen kaslar aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmaz?

A) Boyna fleksiyon
B) Boyna ters tarafa rotasyon
C) Boyna ekstansiyon
D) Soluk alma
E) Boyna lateral fleksiyon

Cevap : C) Boyna ekstansiyon

3. Pektoralis major kası aşağıdaki hareketlerden hangisini yapamaz?

A) Omza fleksiyon
B) Omza dış rotasyon
C) Omza adduksiyon
D) Omza medial rotasyon
E) Omza horizontal adduksiyon

Cevap : B) Omza dış rotasyon

4. Aşağıdaki kaslardan hangisi skapulaya protraksiyon yaptırır?

A) Biceps brachii kası
B) Brachialis kası
C) Deltoideus kası
D) Skalen kaslar
E) Pectoralis minor kası

Cevap : E) Pectoralis minor kası

5. Eksternal oblik kasın işlevleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gövdeye fleksiyon yaptırır
B) Gövdeye lateral fleksiyon yaptırır
C) Karın içi basıncını arttırır
D) Soluk almaya yardım eder
E) Göğüs kafesine ters yöne rotasyon yaptırır

Cevap : D) Soluk almaya yardım eder

6. Trapezius kası aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz?

A) Retraksiyon
B) Elevasyon
C) Depresyon
D) Aşağı rotasyon
E) Yukarı rotasyon

Cevap : D) Aşağı rotasyon

7. Aşağıdakilerden hangisi rotator cuff (döndürücü kılıf) kaslarından birisidir?

A) Teres minör
B) Teres majör
C) Trapezius
D) Serratus anterior
E) Levator skapula

Cevap : A) Teres minör

8. Biseps braki kasının işlevleri için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Omza ekstansiyon ve dirseğe fleksiyon yaptırır
B) Omza fleksiyon ve dirseğe ekstansiyon yaptırır
C) Omza fleksiyon ve önkola pronasyon yaptırır
D) Omza ekstansiyon ve önkola pronasyon yaptırır
E) Dirseğe fleksiyon ve önkola supinasyon yaptırır

Cevap : E) Dirseğe fleksiyon ve önkola supinasyon yaptırır

9. Aşağıdaki kaslardan hangisi dize ekstansiyon yaptırır?

A) Gluteus maksimus kası
B) Kuadriseps femoris kası
C) Biseps femoris kası
D) Gastroknemius kası
E) Tibialis anterior kası

Cevap : B) Kuadriseps femoris kası

10. Aşağıdaki kaslardan hangisi plantar fleksiyon ve diz fleksiyonu yaptırır?

A) Gluteus maksimus kası
B) Kuadriseps femoris kası
C) Biseps femoris kası
D) Gastroknemius kası
E) Tibialis anterior kası

Cevap : D) Gastroknemius kası

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Egzersiz ve Spor Bilimleri Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu, Almanya'da Furbol : Bundesliga

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!