auzefEgzersiz ve Spor BilimleriSpor Anatomisi

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -5

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -5

#1. Aşağıdakilerden hangisi kesintili eklemlerdir?

Cevap : C) Sinovyal eklemler

#2. Aşağıdakilerden hangisinin sinovyal eklemlerin stabilitesine katkısı yoktur?

Cevap : E) Eklem yüzlerini kaplayan kıkırdağın türü

#3. Torakal ve sakral spinal sinirler toplam kaç çifttir?

Cevap : E) 17

#4. Aşağıdakilerden hangisi oksijeni bol kan taşır veya bulundurur?

Cevap : D) Pulmoner venler

#5. Medulla spinalis’in Türkçe karşılığı nedir?

Cevap : C) Omurilik

#6. Dokulardaki metabolizma sonucu oluşan büyük moleküllü maddeler aşağıdaki yapılardan hangisine girerek dolaşıma katılır?

Cevap : E) Lenf kapillerleri

#7. “Distal” sözcüğünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Merkezden uzak

#8. Aşağıdakilerden hangisi alt ekstremitenin bölümlerinden birisi değildir?

Cevap : B) Carpus

#9. Nucleus pulposus hangi eklemde bulunur?

Cevap : C) Symphysis intervertebralis

#10. Aşağıdakilerden hangisi lateral fleksiyon yapar?

Cevap : D) Omurga

#11. Alt ekstremite ve abdomen boşluğundaki organların kanını toplayan v. cava inferior nereye açılır?

Cevap : C) Sağ atrium

#12. Bir spinal sinirin oluşmasını sağlayan sinir liflerinin çıktığı medulla spinalis bölgesinin ne ad verilir?

Cevap : D) Segment

#13. Küçük (pulmoner) dolaşım kalbin hangi boşluğundan başlayıp hangi boşluğunda biter?

Cevap : B) Sağ ventrikülden başlar, sol atriumda biter

#14. Antebrachium ile manus arasındaki beden bölümünün adı nedir?

Cevap : A) Carpus

#15. Ekstremite kaslarının hareketini başlatmaktan sorumlu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Frontal lob

#16. Uyluğun ön bölümü hangi pleksustan gelen sinirlerce uyarılır?

Cevap : C) Lumbar pleksus

#17. Aşağıdaki eklemlerden hangisi sirkumdüksiyon yapamaz?

Cevap : D) İnterfalangeal eklemler

#18. “Ventral” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Karna ait

#19. Aşağıdakilerden hangisi anatomik duruş hakkında yanlış bir ifadedir?

Cevap : B) Topuklar bitişiktir ve ayak uçları laterale dönüktür

#20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Sağ atriumdan sağ ventriküle kan geçişi normaldir

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -5-min

Spor Anatomisi Final Deneme Sınavı -5

Dolaşım Sistemi

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, içinde oksijeni azalmış (deoksijene) kan bulunan kalp boşlukları doğru olarak belirtilmiştir?

A) Sağ atrium ve sol atrium
B) Sağ atrium ve sol ventrikül
C) Sağ atrium ve sağ ventrikül
D) Sol atrium ve sol ventikül
E) Sol atrium ve sağ ventrikül

Cevap : C) Sağ atrium ve sağ ventrikül

2. Küçük (pulmoner) dolaşım kalbin hangi boşluğundan başlayıp hangi boşluğunda biter?

A) Sol atriumdan başlar, sağ ventrikülde biter
B) Sağ ventrikülden başlar, sol atriumda biter
C) Sağ atriumdan başlar, sol ventrikülde biter
D) Sol ventrikülden başlar, sağ atriumda biter
E) Sol ventrikülden başlar, sağ ventrikülde biter

Cevap : B) Sağ ventrikülden başlar, sol atriumda biter

3. Kalbin ağırlığı yaklaşık olarak kaç gramdır?

A) 100
B) 300
C) 500
D) 700
E) 800

Cevap : B) 300

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Erişkinde sağ atriumdan sol atriuma kan geçişi normaldir
B) Sol atriumdan sağ atriuma kan geçişi normaldir
C) Sol ventrikülden sağ ventriküle kan geçişi normaldir
D) Sol ventrikülden sol atriuma kan geçişi normaldir
E) Sağ atriumdan sağ ventriküle kan geçişi normaldir

Cevap : E) Sağ atriumdan sağ ventriküle kan geçişi normaldir

5. Mitral kapak nerede bulunur?

A) Sol atrium ile sol ventrikül arasında
B) Sağ atrium ile sağ ventrikül arasında
C) Sol ventrikül ile aort arasında
D) Sağ ventrikül ile akciğer ana atardamarı (truncus pulmonalis) arasında
E) Sol atrium ile sağ atrium arasında

Cevap : A) Sol atrium ile sol ventrikül arasında

6. Aşağıdakilerden hangisi oksijeni bol kan taşır veya bulundurur?

A) Sağ atrium
B) Sağ ventrikül
C) Pulmoner arterler
D) Pulmoner venler
E) V. cava inferior

Cevap : D) Pulmoner venler

7. Aort’un ikiye ayrılması ile oluşan damarların adları nedir?

A) Ortak iliak arterler
B) Eksternal iliak arterler
C) İnternal iliak arterler
D) Ortak karotis arterleri
E) Vertebral arterler

Cevap : A) Ortak iliak arterler

8. Alt ekstremite ve abdomen boşluğundaki organların kanını toplayan v. cava inferior nereye açılır?

A) Sol ventrikül
B) Sağ ventrikül
C) Sağ atrium
D) Sol atrium
E) Vena cava superior’a

Cevap : C) Sağ atrium

9. Aşağıdaki damarlardan hangisinden nabız alınabilir?

A) V. cava inferior
B) V. cava superior
C) İnternal iliak arter
D) Radial arter
E) Eksternal iliak arter

Cevap : D) Radial arter

10. Dokulardaki metabolizma sonucu oluşan büyük moleküllü maddeler aşağıdaki yapılardan hangisine girerek dolaşıma katılır?

A) Kan kapillerleri
B) Arterler
C) Venler
D) Lenf düğümleri
E) Lenf kapillerleri

Cevap : E) Lenf kapillerleri

Almanya'da Furbol : Bundesliga, Almanya'da Furbol Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu, Almanya'da Furbol : Bundesliga

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!