Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Ünite -7

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirmede Uzman-Aile İş Birliği

#1. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa sağlanan bilişsel ve dilsel uyarıcılar ile ilgili ev ortamında gözlenebilecek özelliklerden biri değildir?

Cevap : e. Müze ziyareti sıklığı

#2. şağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner’e göre çocuğun gelişiminde etkili olan ilk sistemde (mikrosistem) yer alan unsurlardan biri değildir?

Cevap : d. Uzak akrabalar

#3. Aşağıdakilerden hangisi ailede sosyal destek kapsamında belirlenebilecek özelliklerden biri değildir?

Cevap : b. Çocuğun arkadaşları

#4. Aşağıdakilerden hangisi erken eğitim sürecine dayalı aile merkezli felsefenin altında yatan temel varsayımlardan biri değildir?

Cevap : d. Amaçların belirlenmesinde uzmanın öncelikleri esastır.

#5. Aşağıdakilerden hangisi ev ziyaretlerinden beklenen yararın elde edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

Cevap : c. Basit ikramların kabul edilmemesi


#6. Aşağıdakilerden hangisi aile ile yapılan görüşmelerde sergilenebilecek olumlu iletişim becerilerinden biri değildir?

Cevap : c. Koşullu kabul

#7. Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişimini etkileyen risk faktörlerinden biri değildir?

Cevap : e. Düzenli bakım veren bir yetişkin

#8. Baumrind’e göre anne baba tutumlarından en sağlıklı olanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Yetkeli

#9. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun fiziksel gelişimini etkileyen ve çocuğu tanıma çalışmalarında belirlenebilecek öncelikli özelliklerden biri değildir?

Cevap : b. Çocuğa ait özel alan

#10. Aynı anda birçok kişiden bilgi alınmasını sağlama kolaylığı ve zaman açısından ekonomik olması gibi nedenlerle çocuğu tanıma çalışmaları kapsamında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Anket


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Ünite -7

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirmede Uzman-Aile İş Birliği

– Aileyi Tanıma
– Ev Ziyaretleri
– Aile Görüşmeleri
– Gözlem
– Aile ile İş Birliği

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Ünite -7

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirmede Uzman-Aile İş Birliği

– Aileyi Tanıma
– Ev Ziyaretleri
– Aile Görüşmeleri
– Gözlem
– Aile ile İş Birliği

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirmede Uzman-Aile İş Birliği

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

Ünite -7

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirmede Uzman-Aile İş Birliği

1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişimini etkileyen risk faktörlerinden biri değildir?

a. Ailede yoksulluk
b. Madde kullanımı
c. Aile içi şiddet
d. Olumsuz disiplin
e. Düzenli bakım veren bir yetişkin

Cevap : e. Düzenli bakım veren bir yetişkin

2. Aşağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner’e göre çocuğun gelişiminde etkili olan ilk sistemde (mikrosistem) yer alan unsurlardan biri değildir?

a. Anne-baba
b. Kardeşler
c. Akranlar
d. Uzak akrabalar
e. Yakın akrabalar

Cevap : d. Uzak akrabalar

3. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun fiziksel gelişimini etkileyen ve çocuğu tanıma çalışmalarında belirlenebilecek öncelikli özelliklerden biri değildir?

a. Uyku
b. Çocuğa ait özel alan
c. Sağlık
d. Ailede yoksulluk
e. Beslenme

Cevap : b. Çocuğa ait özel alan

4. Baumrind’e göre anne baba tutumlarından en sağlıklı olanı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yetkeli
b. Yetkeci
c. Serbest
d. Otoriter
e. Bağımlı

Cevap : a. Yetkeli

5. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa sağlanan bilişsel ve dilsel uyarıcılar ile ilgili ev ortamında gözlenebilecek özelliklerden biri değildir?

a. Yapboz
b. Kalem
c. Boya
d. Kitaplar
e. Müze ziyareti sıklığı

Cevap : e. Müze ziyareti sıklığı

6. Aşağıdakilerden hangisi ailede sosyal destek kapsamında belirlenebilecek özelliklerden biri değildir?

a. Ailenin arkadaş ziyaretleri
b. Çocuğun arkadaşları
c. Misafirler
d. Çocuğun bakımını destekleyen kişiler
e. Akraba ziyaretleri

Cevap : b. Çocuğun arkadaşları

7. Aşağıdakilerden hangisi ev ziyaretlerinden beklenen yararın elde edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

a. Planlı yapılması
b. Amaca uygun gerçekleştirilmesi
c. Basit ikramların kabul edilmemesi
d. Ziyaret süresinin 30-60 dakika arasında olması
e. Aileye ziyaretin içeriği konusunda önceden bilgi verilmesi

Cevap : c. Basit ikramların kabul edilmemesi

8. Aynı anda birçok kişiden bilgi alınmasını sağlama kolaylığı ve zaman açısından ekonomik olması gibi nedenlerle çocuğu tanıma çalışmaları kapsamında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Gözlem
b. Anket
c. Görüşme
d. Sohbet
e. Ev ziyareti

Cevap : b. Anket

9. Aşağıdakilerden hangisi aile ile yapılan görüşmelerde sergilenebilecek olumlu iletişim becerilerinden biri değildir?

a. İçtenlik
b. Koşulsuz olumlu ilgi
c. Koşullu kabul
d. Empatik anlayış
e. Etkin dinleme

Cevap : c. Koşullu kabul

10. Aşağıdakilerden hangisi erken eğitim sürecine dayalı aile merkezli felsefenin altında yatan temel varsayımlardan biri değildir?

a. Çocuğu en iyi bilen ailedir.
b. Aile çocuğun geleceğiyle ilgili kararlar alabilir.
c. Aile uzman arasında işbirliğine dönük bir güven ilişkisi gereklidir.
d. Amaçların belirlenmesinde uzmanın öncelikleri esastır.
e. Ailenin farklı özelliklerine saygı esastır.

Cevap : d. Amaçların belirlenmesinde uzmanın öncelikleri esastır.

Açıköğretim Çocuk Gelişimi Sınav Sorualrı

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Ünite -7
Gelişimsel Tanı ve Değerlendirmede Uzman-Aile İş Birliği
– Aileyi Tanıma
– Ev Ziyaretleri
– Aile Görüşmeleri
– Gözlem
– Aile ile İş Birliği

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!