Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Ünite -8

Gelişimsel Değerlendirmede Etik ve Uygulama Standartları

#1. Dürüstlük ilkesi uygulamasını değerlendiren bir kişinin aşağıdaki duygulardan hangisini yaratması beklenir?

Cevap: c. Güven

#2. Gelişimsel değerlendirme ekibinde yer alan aşağıdaki uzmanlardan hangisi tıp fakültesi mezunudur?

Cevap: b. Pediatrist

#3. Disiplinler arası yaklaşımın mesleki uygulamadaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: a . Ekip çalışması

#4. Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerin ve uygulama standartlarının oluşturulmasında görev alan Türkiye’deki meslek örgütlerinden biridir?

Cevap: e. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği

#5. Aşağıdakilerden hangisi gizlilik ilkesinin ihlal edilebileceği durumlardan biri değildir?

Cevap: d. Çocuğun akrabalarının bilgi istemesi


#6. Aşağıdakilerden hangisi bireyin self-determinasyon hakkına dayalı etik ilkelerden biridir?

Cevap: e. Dürüstlük

#7. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel değerlendirmede bir uygulama standardı olan, profesyonel ilişki kurulmasında etkili faktörlerden biri değildir?

Cevap: b. Dinleme becerilerini kullanma

#8. Bireyin doğru ile yanlışı ayırt edebilme becerisine ne ad verilir?

Cevap: c. Ahlak

#9. Gelişimsel değerlendirmenin yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: a. 0-18

#10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi etik ile ahlak arasındaki farkı en iyi şekilde açıklar?

Cevap: d. Etik; evrensel, ahlak; yereldir.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Ünite -8

Gelişimsel Değerlendirmede Etik ve Uygulama Standartları

– Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme
– Gelişimsel Değerlendirme Süreci
– Etik
– Etik İlkeler
– Ahlak
– Hukuk
– Uygulama Standartları
– Değerlendirme Aracı
– Uzman
– Çocuk
– Aile

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Ünite -8

Gelişimsel Değerlendirmede Etik ve Uygulama Standartları

– Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme
– Gelişimsel Değerlendirme Süreci
– Etik
– Etik İlkeler
– Ahlak
– Hukuk
– Uygulama Standartları
– Değerlendirme Aracı
– Uzman
– Çocuk
– Aile

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Değerlendirmede Etik ve Uygulama Standartları

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

Ünite -8

Gelişimsel Değerlendirmede Etik ve Uygulama Standartları

1. Gelişimsel değerlendirmenin yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 0-18
b. 6-12
c. 12-18
d. 18-24
e. 18-36

Cevap: a. 0-18

2. Gelişimsel değerlendirme ekibinde yer alan aşağıdaki uzmanlardan hangisi tıp fakültesi mezunudur?

a. Psikolog
b. Pediatrist
c. Çocuk gelişimi uzmanı
d. Fizyoterapist
e. Dil ve konuşma terapisti

Cevap: b. Pediatrist

3. Bireyin doğru ile yanlışı ayırt edebilme becerisine ne ad verilir?

a. Etik
b. Etik ilke
c. Ahlak
d. Hukuk
e. Etik standart

Cevap: c. Ahlak

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi etik ile ahlak arasındaki farkı en iyi şekilde açıklar?

a. Etik; durağan, ahlak; değişkendir.
b. Etik; yazılı, ahlak; sözlüdür.
c. Etik; bilimsel, ahlak; edebidir.
d. Etik; evrensel, ahlak; yereldir.
e. Etik; topluma, ahlak; hukuka dayanır.

Cevap: d. Etik; evrensel, ahlak; yereldir.

5. Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerin ve uygulama standartlarının oluşturulmasında görev alan Türkiye’deki meslek örgütlerinden biridir?

a. Dünya Sağlık Örgütü
b. Amerikan Eğitim Araştırmaları Birliği
c. Özel Gereksinimli Çocuklar Konseyi
d. Ulusal Çocuk Gelişimi Derneği
e. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği

Cevap: e. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği

6. Aşağıdakilerden hangisi bireyin self-determinasyon hakkına dayalı etik ilkelerden biridir?

a. Özerklik
b. Yardım zorunluluğu
c. Adalet
d. Gizlilik
e. Dürüstlük

Cevap: e. Dürüstlük

7. Aşağıdakilerden hangisi gizlilik ilkesinin ihlal edilebileceği durumlardan biri değildir?

a. Yasal zorunluluk
b. Bireyin kendine zarar verme olasılığı
c. Bireyin başkalarına zarar verme olasılığı
d. Çocuğun akrabalarının bilgi istemesi
e. Bilgilerin eğitimsel amaçlı kullanılması

Cevap: d. Çocuğun akrabalarının bilgi istemesi

8. Dürüstlük ilkesi uygulamasını değerlendiren bir kişinin aşağıdaki duygulardan hangisini yaratması beklenir?

a. Kızgınlık
b. Fedakârlık
c. Güven
d. Bağlanma
e. İtaat

Cevap: c. Güven

9. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel değerlendirmede bir uygulama standardı olan, profesyonel ilişki kurulmasında etkili faktörlerden biri değildir?

a. Aileyi bilgilendirme
b. Dinleme becerilerini kullanma
c. Dürüst davranma
d. Değerlendirme adayı ile sosyal ilişki kurma
e. Gizliliği sağlama

Cevap: b. Dinleme becerilerini kullanma

10. Disiplinler arası yaklaşımın mesleki uygulamadaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ekip çalışması
b. Bireysel uygulama
c. Test uygulaması
d. Disipliner yaklaşım
e. Çocuk değerlendirme

Cevap: a . Ekip çalışması

Aöf Çocuk Gelişimi 2. Sınıf Bahar Döenmi Dersleri

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme
Gelişimsel Değerlendirme Süreci
Etik
Etik İlkeler
Ahlak
Hukuk
Uygulama Standartları
Değerlendirme Aracı
Uzman
Çocuk
Aile

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!