Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -4

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -4

#1. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel değerlendirme sonucunda çocuk gelişimciye düşen rollerden biri değildir?

Cevap: a. Gelişimsel değerlendirmeyi yaparken, anne babayı değerlendirme dışında tutmak

#2. Aşağıdakilerden hangisi dilin bileşenlerinden biri değildir?

Cevap : d. Konuşma

#3. Baumrind’e göre anne baba tutumlarından en sağlıklı olanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Yetkeli

#4. Tanılama basamağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Doğru bir tanılama için standardize edilmiş testlerin kullanımı yeterlidir.

#5. şağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner’e göre çocuğun gelişiminde etkili olan ilk sistemde (mikrosistem) yer alan unsurlardan biri değildir?

Cevap : d. Uzak akrabalar


#6. Dünya üzerindeki tüm insanların çoğunluğunun sahip olduğu ve ortalama olarak tabir edilen zekâ katsayısı aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. 85-115

#7. Aynı anda birçok kişiden bilgi alınmasını sağlama kolaylığı ve zaman açısından ekonomik olması gibi nedenlerle çocuğu tanıma çalışmaları kapsamında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Anket

#8. Aşağıdakilerden hangisi ailede sosyal destek kapsamında belirlenebilecek özelliklerden biri değildir?

Cevap : b. Çocuğun arkadaşları

#9. Gelişimsel değerlendirme sonuçlarına göre çocuğa özgü hazırlanan program aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: d. Bireyselleştirilmiş eğitim programı

#10. Norm bağımlı değerlendirmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : a. Bireyin belirli bir ya da birden fazla alandaki becerilerini aynı yaş grubundaki diğer kişilerin beceri düzeyleri ile karşılaştırır.


#11. Güncel yaklaşımda üstün yetenekli olmanın derecelerini anlatmak için aşağıdaki sıralamalardan hangisi daha çok kullanılmaktadır?

Cevap : b. Hafif-Orta-İleri

#12. Türkiye’de uygulanan aşağıdaki programlardan hangisi üstün yetenekli çocukların eğitimine yöneliktir?

Cevap : b. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)

#13. Aşağıdakilerden hangisi erken eğitim sürecine dayalı aile merkezli felsefenin altında yatan temel varsayımlardan biri değildir?

Cevap : d. Amaçların belirlenmesinde uzmanın öncelikleri esastır.

#14. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel tanı ve değerlendirme süreç basamaklarından biri değildir?

Cevap : e. Tıbbi yardım

#15. Gelişimi risk altında olan çocuk grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: c. Prematür doğan çocuklar


#16. Aşağıdakilerden hangisi akıcılık bozukluklarından biridir?

Cevap : c. Kekemelik

#17. I. Psikometrik ölçümler yapılır. II. Durumun oluş zamanı, yeri ve derecesi ile ilgili derecelendirme yapılır. III. Bireyin eğitim öğretime hangi düzeyden başlanacağına karar verilir. Tıbbi tanılama ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : c. I ve II

#18. 3. “Özel gereksinimli çocukların toplumsal yaşama adaptasyonu için gerçekleştirilecek etkinliklerde yaşamın içinden uygulamalar yapılmalıdır” ilkesini gerçekleştirmeye yardımcı olan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: d. Konuya olan ihtiyacı örneklerle anlatmak

#19. Gelişimsel tanı ve değerlendirme sürecinde aileye yapılacak bilgilendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Aileye bilgi aktarımı yapılırken akademik bir dil kullanılmalıdır.

#20. Özel gereksinimli çocukların kaynak oda uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: b. Kaynak oda çocuğun akranları ile oyun oynaması içindir.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -4

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -4

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -4

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -4

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

Ünite -4

Standardize Testler

1. Standart testler ile iligili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Geçerlik ve güvenirlikleri saptanmıştır.
b. Uygulama ve puanlama için özel yönergelere sahip değildirler.
c. Açıkça tanımlanmış bir davranış örneklemini ölçmek üzere düzenlenmiştirler ve belirli bir dizi test maddesini içerirler.
d. Testin eş değer formları; aynı bireylere aynı ya da değişik yer ve zamanlarda uygulanabilir.
e. Testin üzerinde geliştirilmiş olduğu bireyleri örnekleyici niteliği olan öğrenci gruplarına dayalı normları vardır.

Cevap : a. Geçerlik ve güvenirlikleri saptanmıştır.

2. Standart performans testleri kaç grupta incelenir?

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6

Cevap : a. 2

3. Çocuklar için eğitsel kararlar vermede en sık kullanılan araçlardan biri olan ve çocukların bir grup içindeki başarısını karşılaştırmak için kullanılan test türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Standart beceri testleri
b. Standart kişilik testleri
c. Standart tarama testleri
d. Standart tanı testleri
e. Standart başarı testleri

Cevap : e. Standart başarı testleri

4. Anaokulundan 12. Sınıfa kadar kullanılan ve 21aşamadan oluşan test aşağıdakilerden hangisidir?

a. Stanford Başarı Testi
b. Iowa Temel Beceriler Testi
c. California Başarı Testi
d. Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracı
e. Bilişsel Değerlendirme Sistemi

Cevap : c. California Başarı Testi

5. Aşağıdakilerden hangisi standart beceri testlerinden biri değildir?

a. Stanford
b. Stanford- Binet
c. WISC-R
d. Metropolitan
e. Peabody

Cevap : a. Stanford

6. Araştırmada materyal olarak 2 mavi üçgen, 2 yeşil dikdörtgen, 1 yeşil yarım yuvarlak, 3 yeşil yuvarlak, 4 renklendirilmiş çubuk (sarı-kırmızı-mavi-yeşil), 5 kırmızı blok, bir gösterici çubuğunun kullanıldığı test aşağıdakilerden hangisidir?

a. Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracı
b. WISC-R
c. Metropolitan
d. Denver II
e. AGTE

Cevap : a. Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracı

7. 2-12 yaş aralığındaki çocukların dil gelişimini ölçmeyi amaçlayan test aşağıdakilerden hangisidir?

a. TEMA III
b. Bayley III
c. Metropolitan
d. Peabody
e. Woodcock-Johnson Bilişsel Yetenek Testleri -III Sözcük Dağarcığı Testi

Cevap : d. Peabody

8. Sosyal uyum, sosyal uyumsuzluk ve sınırlı sayıda sosyal uyum olmak üzere 3 alt boyutu bulunan beceri testi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sosyal Beceri Değerlendirme Sistemi
b. Anasınıfı ve Anaokulu Çocuk Davranış Ölçeği
c. Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği
d. 5-6 Yaş Çocukları İçin Sosyal Beceri Formu
e. Vineland Sosyal Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği

Cevap : c. Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği

9. Müdahale uygulamaları için kullanılan testler aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tarama testleri
b. Kişilik testleri
c. Yetenek testleri
d. Tanı testleri
e. Başarı testleri

Cevap : d. Tanı testleri

10. Aşağıdakilerden hangisi Vineland Sosyal Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin alt boyutlarından biri değildir?

a. Duygusal beceriler
b. Sosyalleşme
c. İletişim
d. Motor beceriler
e. Günlük yaşam becerileri

Cevap : a. Duygusal beceriler

Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi 2. Sınıf Bahar Dönemi Dersleri

– Standart Test
– Standart Performans Testleri
– Standart Beceri Testleri
-Standart Tanı ve Tarama Testleri

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!