auzefOsmanlı Döneminde Balkanlar (1774-1914)Tarih

Osmanlı Döneminde Balkanlar Final 2022 Soruları

Osmanlı Döneminde Balkanlar Final 2022 Soruları

Osmanlı Döneminde Balkanlar Final 2022 Soruları

Osmanlı Döneminde Balkanlar Final 2022 Soruları

1. Hangi liderin önderliğinde I. Sırp isyanı gerçekleşti?

A) Kapodistriya
B) Kara Yorgi
C) Vasil Levski
D) Miloş
E) Obrenoviç

Cevap : B) Kara Yorgi

2. 1858 ve 1859 yıllarında Eflak ve Boğdan beyliklerinin ortak beyi olarak seçilerek birleşmeyi sağlayan devlet adamı kimdir?

A) Miçu-Klein
B) Prens Ferdinand
C) Aleksandır Battemberg
D) Dimitri Cantemir
E) Aleksander Cuza

Cevap : E) Aleksander Cuza

3. Aşağıdakilerden hangisi Sırbistan’ın özerklik kazanmasındaki önemli anlaşmalardan biri değildir?

A) 1829 Edirne Antlaşması (Rusya ile Osmanlı arasında)
B) 1812 Bükreş Antlaşması (Rusya ile Osmanlı arasında)
C) 1878 Ayastefanos Antlaşması (Rusya ile Osmanlı arasında)
D) 1792 Yaş Antlaşması (Rusya ile Osmanlı arasında)
E) 1826 Akkerman Anlaşması (Rusya ile Osmanlı arasında)

Cevap : D) 1792 Yaş Antlaşması (Rusya ile Osmanlı arasında)

4. Bulgar İsyanının bastırılması döneminde Osmanlı Devleti’nin Avrupa kamuoyunda prestij kaybetmesine ve yalnız kalmasına neden olan katliam iddiası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Harmanlı Katliamı
B) Tripoliçe Katliamı
C) Batak Katliamı
D) Kelle Kule (Niş’te)
E) Sakız Katliamı

Cevap : C) Batak Katliamı

5. İlk Arnavut milliyetçi örgütlenmesi olarak kabul edilen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başkimi
B) Prizren Birliği
C) Balkan İttifakı
D) Arnavut Meşrutiyet Kulübü
E) Kruya ittifakı

Cevap : B) Prizren Birliği

6. Yunanistan’da Otto’nun hükümdarlık dönemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokratia
B) Bizantinokratia
C) Aristokratia
D) Turkokratia
E) Bavarokratia

Cevap : E) Bavarokratia

7. Osmanlı’ya karşı Balkan ittifakının kurulmasına hangi büyük güç öncülük etmiştir?

A) Almanya
B) İngiltere
C) Avusturya
D) Rusya
E) Fransa

Cevap : D) Rusya

8. Tuna Bulgarları diye adlandırılan kavmin kökenleri kimlere dayanır?

A) Yunan kavmi
B) Türk kavmi
C) Ostrogot kavmi
D) Cermen kavmi
E) Slav kavmi

Cevap : B) Türk kavmi

9. Karadağ ne zaman Osmanlı yönetimine girmiştir?

A) 14. yüzyılın başlarında
B) 15. yüzyılın sonlarında
C) 16. yüzyılın ikinci yarısında
D) 15. yüzyılın başlarında
E) 14. yüzyılın ikinci yarısında

Cevap : B) 15. yüzyılın sonlarında

10. Rusya’da çarı devirmek için kurulan ve 1881’de Rus çarını suikastla öldüren örgütün adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zemstvo
B) Menşevikler
C) Narodna Volya
D) Toprak ve Özgürlük
E) Panslavistler

Cevap : C) Narodna Volya

11. Gayrimüslimlerin devlet hizmetine alınması ne zaman başladı?

A) Kanun-i Esasi sonrası
B) II. Meşrutiyet sonrası
C) Islahat Fermanı sonrası
D) I. Meşrutiyet sonrası
E) Tanzimat Fermanı sonrası

Cevap : C) Islahat Fermanı sonrası

12. Osmanlı döneminde Karadağ’ın yerel liderlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Knez
B) Voyvoda
C) Kapedan
D) Çetnik
E) Martolos

Cevap : ) Knez

13. Antik dönemdeki Makedonya isminin kullanıldığı bölge hangi Osmanlı vilayetleri sınırları içinde yer almaktaydı?

A) Yanya-Saraybosna
B) İşkodra-Yanya
C) Edirne-Priştina
D) Edirne-Silistre
E) Selanik-Manastır-Kosova

Cevap : E) Selanik-Manastır-Kosova

14. Romen tarihinde Eflak ve Boğdan’a İstanbul Fener’de yaşayan Rumlardan bey tayin edilmesiyle ilgili döneme “Bizans sonrası Bizans” adını veren kişi kimdir?

A) Rigas Velentislis
B) Vuk Karaciç
C) Nicolae Jorga
D) Dimitri Candemir
E) Miçu-Klein

Cevap : C) Nicolae Jorga

15. Rusya’nın Balkan Slavları üzerinde nüfuz kurmak için takip ettiği siyaset hangisidir?

A) Panslavizm
B) Yugoslavizm
C) Filhellenizm
D) Pantürkizm
E) İlliryanizm

Cevap : A) Panslavizm

16. Makedonya’da 1893’te kurulan ilk ayrılıkçı örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prizren Birliği
B) Makedonya Birliği
C) Yüksek Makedonya Komitesi
D) Melnik Komitesi
E) İç Makedonya-Edirne Devrimci Örgütü

Cevap : E) İç Makedonya-Edirne Devrimci Örgütü

17. Arnavut tarihinin en önemli milli kahramanı olarak kabul edilen İskender Bey hangi padişah döneminde yaşamıştır?

A) Fatih Sultan Mehmet
B) Orhan Gazi
C) Yıldırım Beyazıt
D) Mehmet Çelebi
E) Kanuni Sultan Süleyman

Cevap : A) Fatih Sultan Mehmet

18. Eflak ve Boğdan Beylikleri uluslararası literatürde hangi nehrin ismiyle anılmaktadır?

A) Dnyester beylikleri
B) İdil beylikleri
C) Arda beylikleri
D) Tuna beylikleri
E) Meriç beylikleri

Cevap : D) Tuna beylikleri

19. “93 Harbi” hangi savaşı tanımlamaktadır?

A) 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı
B) 1912-1913 Balkan Savaşları
C) 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı
D) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
E) 1853-1856 Kırım Savaşı

Cevap : D) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı

20. Aşağıdakilerden hangisi Romen millî kahramanları arasında yer almaktadır?

A) Micu-Klein
B) Paisiy Hilendarski
C) Rigas Velestinlis
D) Vasil Levski
E) Vuk Karaciç

Cevap : A) Micu-Klein

Auzef Tarih 2. Sınıf Güz dönemi Osmanlı Döneminde Balkanlar Final 2022 Soruları

Auzef Tarih Telegram Tarih

Osmanlı Döneminde Balkanlar (1774-1914) 2020-2021 Final-2

Editor

Editör

error: Content is protected !!