Açık LiseAtatürk İlkeleri İnkılap Tarihi

İnkılap Tarihi -2 (142) Sınav Soruları

İnkılap Tarihi -2 (142) Sınav Soruları

İnkılap Tarihi -2 (142) Sınav Soruları

İnkılap Tarihi -2 (142) Sınav Soruları

1. Doğu ve Batı Blokları hangi iki siyasi gücün etrafında toplanmıştır?

Cevap : SSCV ve ABD

2. Hangisi Türkiye’nin üye olduğu kuruluşlardan birisi değildir?

Cevap : Varşova Paktı

3. II. Dünya Savaşı’nı başlatan gelişme hangisidir?

Cevap : Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi

4. Avrupa’da II. Dünya Savaşı’nı resmen sona erdiren gelişme hangisidir?

Cevap : Almanya’nın kayıtsız şartsız teslim olması.

5. ‘’Glasnost ve Perestroyka’’ hangi ülkede ilan edilmiştir?

Cevap : SSCB

6. Müttefik Devletlerin, İtalya’yı savaş dışı bırakmak amacıyla işgal ettikleri yer hangisidir?

Cevap : Sicilya

7. Hangisi NATO antlaşmasını imzalayan ülkeler arasında yer almaz?

Cevap : SSCB

8. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının kuruluşunda hangi devletin katkısı olmamıştır?

Cevap : Moğolistan

9. Varşova Paktı’nın kuruluş amacı sosyalist ülkeler arasında hangi alanda yardımlaşma sağlamaktadır?

Cevap : Askeri

10. Türkiye’nin “kıta sahanlığı sorunu” yaşadığı devlet hangisidir?

Cevap : Yunanistan

11. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı Bloku ülkeleri ile Doğu Bloku ülkeleri arasında 1960’lara kadar devam eden ekonomik, askeri, ideolojik, siyasi ve kültürel alanlarda büyük çekişmelerin yaşandığı döneme en ad verilir?

Cevap : Soğuk Savaş Dönemi

12. Hangisi 1990 sonrasında Türkiye’de meydana gelen gelişmelerdendir?

Cevap : 5 Nisan Kararları’nın alınması

13. Hangisi 1945-1950 yılları arasında Türkiye’de çalışma hayatının düzenlenmesi amacıyla oluşturulan kurumlardan biri değildir?

Cevap : Yüksek Ziraat Enstitüsü

14. Hangisi 1945-1950 yılları arasında Türkiye’de çalışma hayatının düzenlenmesi amacıyla kurulmuştur?

Cevap : İş ve İşçi Bulma Kurumu

15. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de tarımla uğraşan kesimi vergilendirmek, askerin ve halkın beslenmesini sağlamak için hangisi çıkarılmıştır?

Cevap : Toprak Mahsulleri Vergisi

16. Hatıralarının Yalta Konferansı ile başlayan bölümüne ”Demir Perde” adını veren devlet adamı hangisidir?

Cevap : Churchill

17. II. Dünya Savaşı’nda kısa süre içinde Polonya, Hollanda, Belçika ve ardından Fransa’yı işgal eden devlet hangisidir?

Cevap : Almanya

18. I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan hangi antlaşma, Almanya’nın gücünün sınırlandırılması ve bir daha barışı bozamayacağı fikrine dayanıyordu?

Cevap: Versay

19. Türk edebiyatında eskiyi reddetmeden yenilik arayışını sürdüren, geleneklere bağlı ve bağımsız sanatçıların oluşturduğu grup hangisidir?

Cevap : Hisarcılar

20. Camp David Antlaşmaları ile İsrail’in siyasi varlığını ilk kez resmen kabul eden Arap devleti hangisidir?

Cevap : Mısır

21. “Bağlantısızlar Bloku” hangi konferansta oluşturulmuştur?

Cevap : Bandung

22. Hangisi II. Dünya Savaşı Dönemi’nde Türkiye’de yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Cevap : Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayımlanması

23. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de ilk muhalefet partisini hangisi kurmuştur?

Cevap : Nuri Demirağ

24. Kore Savaşı’nda, ABD’den sonra Kore’ye asker gönderen ikinci ülke hangisidir?

Cevap : Türkiye

25. Hangisi 1950’li yıllardan itibaren köylerden kentlere, göçlerin artmasının sebeplerinden biri değildir?

Cevap : Konut sıkıntısının ortaya çıkması

26. Dünya politikasında soğuk savaş döneminin bitmesinden sonra başlayan döneme ne ad verilmiştir?

Cevap : Yumuşama Dönemi

27. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri açısından ‘’Helsinki Zirvesi’nin’’ önemi hangisidir?

Cevap : Türkiye’nin AB’ye adaylığının resmen onaylanması.

28. Hangisi Mihver Devletlerden değildir?

Cevap : SSCB

29. İlk olarak ABD’li devlet adamı Bernard Baruch tarafından kullanılan kavram hangisidir?

Cevap : Soğuk Savaş

30. Hangisi II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın işgal ettiği yerlerden biri değildir?

Cevap : İtalya

İnkılap Tarihi -2 (142) Sınav Soruları
31. Hangisi ‘’Batı Bloku’’ teşkilatlarından biridir?

Cevap : Avrupa Konseyi

32. NATO’nun kurulmasının temel amacı hangisidir?

Cevap : SSCB’nin yayılmasına ve tehdidine karşı koymak.

33. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Bloku ile Batı Bloku arasında başlayan Soğuk Savaş Dönemi’ni sona erdiren gelişme hangisidir?

Cevap : SSCB’nin dağılması.

34. Bosna Savaşı’nı sonlandıran antlaşma hangisidir?

Cevap : Dayton

35. “Bağlantısızlar Bloku” hangi konferansta oluşturulmuştur?

Cevap : Bandung

36. Hangisi 1948 – 1949 Arap-İsrail Savaşı sonrasında Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler arasında yer almaz?

Cevap : Sadabat Paktı’nın imzalanması

37. Hangisi Yugoslavya Federal Cumhuriyeti içerisinde yer almamıştır?

Cevap : Romanya

38. II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere’ye karşı hava saldırıları düzenleyen devlet hangisidir?

Cevap : Almanya

39. Hangisi Demokrat Parti iktidarı döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Cevap : Atatürk’ün Naaşı’nın Anıtkabir’e nakledilmesi

40. Hangisi II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Cevap : Versay Antlaşması’nın imzalanması

41. Osmanlı Devleti’nin egemenliğinden çıkan Kudüs hangi devletin mandası altına girmiştir?

Cevap : İngiltere

42. ‘’Soğuk Savaş’’ kavramını ilk kez kullanan devlet adamı hangisidir?

Cevap : Bernard Baruch

43. Hangisi Türkiye’de 1945’ten itibaren yoğun göç alan şehirlerden değildir?

Cevap : Rize

44. Hangisi II. Dünya Savaşı’nın toplumsal etkilerinden değildir?

Cevap : Mülteci sorununun ortaya çıkması

45. Hangisi II. Dünya Savaşı devam ederken yaşanan gelişmelerindendir?

Cevap : Atlantik Bildirisi’nin yayımlanması

46. SSCB’de gerek ekonomik gerekse katı siyasi merkeziyetçiliğin ortadan kaldırılmasına ve idareyi yenilemeye yönelik siyasi programa ne ad verilmiştir?

Cevap : Perestroika

47. Camp David Antlaşmaları ile Mısır ve Ürdün üzerinde etkisini artıran devlet hangisidir?

Cevap : ABD

48. Hangisi SSCB tehdidine karşı, Türkiye ve Yunanistan’a askeri yardım yapmak amacıyla ilan edilmiştir?

Cevap : Truman Doktrini

49. Hangisi İkinci Savaşı sonunda, savaş suçlarına ve insanlığa karşı işlenen suçlara bakmak üzere kurulmuştur?

Cevap : Nürnberg Mahkmesi

50. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan ilk süper güç hangileridir?

Cevap : ABD – SSCB

51. Hangisi Türkiye’de 1950’li yıllarda kurulan devlet kurumlarından biri değildir?

Cevap : Maden Tetkik Arama Enstitüsi

52. Bağlantısızlar Bloku hangi konferans ile kurulmuştur?

Cevap : Bandung

53. Roma İmparatorluğu’nu yeniden kurma hedefine ulaşmak isteyen devlet hangisidir?

Cevap : İtalya

54. II. Dünya Savaşı’ndan sonra sanayileşen Avrupa’da iş gücü ihtiyacının artmasıyla Türkiye’den işçi talep eden ilk ülke hangisidir?

Cevap : Almanya

55. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin hukuki temeli hangisi ile oluşturulmuştur?

Cevap : Ankara Antlaşması

56. Hangisi sosyalist ülkeler arasında dostluk ve askeri yardım sağlamak amacıyla kurulmuştur?

Cevap : Varşova Paktı

57. Bu durum karşısında Türkiye hangi yola başvurmuştur?
II. Dünya Savaşı döneminde Türkiye’de savaş koşullarının getirdiği karaborsacılık ve fiyatların yükselmesi bazı kimselerin olağanüstü servetler edinmesine yol açmış ve savaş zenginleri ortaya çıkmıştı.

Cevap : Varlık Vergisi altında servet üzerinden ağır bir vergi alınması

58. Hangisi İran – Irak Savaşı’nın çıkmasındaki temel etmenlerden değildir?

Cevap : Irak ve İran’ın birbirlerinin petrol rafinelerini vurması

59. Hangisi Türkiye’nin Kore Savaşı’nda Güney Kore’ye destek vermesinin sebeplerindendir?

Cevap : Batı Bloku’nun bir parçası olduğunu göstermek

60. İkinci Dünya Savaşı sonunda “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme” hangisi tarafından oluşturulmuştur?

Cevap : Birleşmiş Milletler

İnkılap Tarihi -2 (142) Sınav Soruları
61. Hangisi ‘’Varşova Paktı’nın kuruluşunda yer alan devletlerden değildir?

Cevap : İtalya

62. Hangisi ”Varşova Paktı’nın kuruluşunda yer alan devletlerden değildir?

Cevap : Yunanistan

63. Hangisi ”Varşova Paktı’nın kuruluşunda yer alan devletlerdendir?

Cevap : Çekoslovakya

64. Hangisi Batı Bloku ülkelerinin kendileri için kullandıkları bir adlandırmadır?

Cevap : Hür Dünya

65. Türkiye 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin oluşturduğu olumsuz durumu aşmak için hangisini yapmıştır?

Cevap : IMF’ye başvurarak İMF’nin Türkiye’ye verdiği programı uygulamıştır

66. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra Balkanlarda 1992 – 1995 yılları arasında yaşanan savaş hangisidir?

Cevap : Bosna Savaşı

67. II. Dünya Savaşı döneminde Roma İmparatorluğu’nu yeniden kurma hayalini gerçekleştirmek isteyen devlet hangisidir?

Cevap : İtalya

68. İkinci Dünya Savaşı’nda, Japonya’nın kayıtsız şartsız teslim olmasını sağlayan olay hangisidir?

Cevap : Hiroşima’ya be Nagazaki’ye atom bombası atılması

69. Hangisi İsrail Devleti’nin kurulması üzerine başlayan Birinci Arap – İsrail savaşına katılan devletlerden değildir?

Cevap : Suudi Arabistan

70. Türkiye’den işçi talep eden ilk ülke hangisidir?

Cevap : Almanya

71. Hangisinin sonucunda Birleşmiş Milletler Teşkilatı resmen kurulmuştur?

Cevap : San Francisco Konferansı

72. Hangisi 1945 – 1950 yılları arasında Türkiye’de çalışma hayatını düzenlemesi amacıyla kurulan kurumlardan biri değildir?

Cevap : Türkiye Sinai Kalkınma Bankası

73. Hangisi II. Dünya Savaşı’nda SSCB tarafından işgal edilerek sosyal, siyasal ve ekonomik düzenleri Sovyet modeline göre yeniden kurulan devletlerden biri değildir?

Cevap : Yunanistan

74. Hangisi Türkiye’de 1950’li yıllarda kurulan devlet kurumlarından biri değildir?

Cevap : Türkiye İş Bankası

75. Hangisi II. Dünya Savaşı Dönemi’nde Türkiye’de çıkarılan kanunlardan değildir?

Cevap : Takrir- i Sükun Kanunu

76. İsrail’in siyasi varlığını ilk kez resmen kabul eden Arap devleti hangisidir?

Cevap : Mısır

77. 2008 yılında tüm dünya ülkelerine hızlıca yayılan ekonomik kriz ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

Cevap : ABD

78. ”İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” hangisi tarafından ilan edilmiştir?

Cevap : Birleşmiş Milletler

79. Batı Bloku ülkeleri ile Doğu Bloku ülkeleri arasında 1960’lara kadar devam eden; ekonomik, askeri, ideolojik, siyasi ve kültürel alanlarda büyük çekişmelerin yaşandığı döneme ne ad verilmiştir?

Cevap : Soğuk Savaş

80. Hangisi sosyalist ülkeler arasında dostluk ve askeri yardım sağlamak amacıyla kurulmuştur?

Cevap : VARŞOVA PAKTI

81. Hangisi “VARŞOVA PAKTI”nın kuruluşunda yer alan devletlerden değildir?

Cevap : Yunanistan

82. HANGİSİ 1920’li ve 1930 yıllarında uzak doğu’nun en güçlü devleti haline gelmiştir?

Cevap : Japonya

83. İsrail, Suriye’nin Golan Tepeleri’ni hangi savaş sonunda işgal etmiştir?

Cevap : Altı gün savaşı

84. Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü cumhur başkanı hangisidir?

Cevap : Celal Bayar

85. 2008 yılında tüm dünya ülkelerine hızlıca yayılan ekonomik kriz ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

Cevap : ABD

86. “ Camp David Antlaşmaları”na karşı çıkan Arap devletlerinden Suriye, Irak, Libya, Güney Yemen ve Cezayir hangi politikayı izlemişimdir?

Cevap : Bir “ Red Cephesi “ kurarak SSCB’ye yaklaşmışlardır.

87. Hangisi II. Dünya Savaşı Dönemi’nde Türkiye’de çıkarılan kanunlardan değildir?

Cevap : TAKRİR-İ SÜKÜN KANUNU

88. Dünya politikasında Soğuk Savaş Dönemi’nin bitmesinden sonra başlayan döneme ne ad verilir?

Cevap : Yumuşama dönemi

89. Hangisi Soğuk Savaş Dönemi’nde SSBC’ye karşı kurulan geniş kapsamlı bir savunma ittifakıdır?

Cevap : NATO

90. Hangisi İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda, Savaş suçlarına ve insanlığa karşı işlenen suçlara bakmak üzere kurulmuştur?

Cevap : NUMBERG MAHKEMESİ

İnkılap Tarihi -2 (142) Sınav Soruları
91. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan iki süper güç hangileridir?

Cevap : ABD-SSCB

92. Adolf Hitler’in, Alman ırkını tek bir bayrak altına toplama hedefini gerçekleştirmeye yönelik ilk adımı hangisidir?

Cevap : Avusturya’nın Ilhak edilmesi

93. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batı Bloku ülkeleri ile Doğu Bloku ülkeleri arasında ekonomik, askeri, ideolojik, siyasi ve kültürel alanlarda büyük çekişmeleri yaşandığı döneme ne ad verilmiştir?

Cevap : SOĞUK SAVAŞ

94. Bağlantısızlar Bloku hangi konferans ile kurulmuştur?

Cevap : BANDUNG

95. Hangisi Türkiye’de 1950 ‘ li yıllarında kurulan devlwt kurumlarından biri değildir?

Cevap : Ereğli demir çelik fabrikaları

96. II. Dünya Savaşı’nda; Almanya, İtalya ve Japonya’nın oluşturduğu Bloku ne ad verilmiştir?

Cevap : Mihver Devletler

97. SSCB’de gerek ekonomik gerekse katı siyasi merkeziyetçiliğin ortadan kaldırılmasına ve idareyi yenilemeye yönelik siyasi programa ne ad verilmiştir?

Cevap : PEHESTROİKA

98. Milli Koruma Kanunu’nun çıkarılma amacı nedir?

Cevap : Ekonomiyi ve fiyatları denetim altına almak

99. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de hızlı bir şekilde nüfus artışı yaşanmasının sebebi hangisidir?

Cevap : Sağlık hizmetlerinde olumlu gelişmelerin yaşanması

100. Hangisi İran ve Irak arasında 1980-1988 yılları arasında yaşanan savaşın nedenleri arasında değildir?

Cevap : Petrol üretiminin azalması

101. İkinci Dünya Savaşı sonunda “ Soykırım Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme “ Hangisi tarafından oluşturulmuştur?

Cevap : Birleşik Milletler

102. Atlattık Bildirisi’ni yayınlayan devletler hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : ABD ve İngiltere

103. Hangisi ABD‘ nin Truman Doktrini ‘ ni yayınlamasının amaçlarından değildir?

Cevap : NATO‘ya karşı sosyalist ülkeler arasında dostluk ve askeri yardım sağlamak

104. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD hangi ülkeye karşı “ çevreleme politikası “ izlemiştir?

Cevap : SSCB

105. 1945 yılında SSCB‘nin Türkiye’den Kars ve Ardahan‘ı istemesi ve Boğazlar’da askeri bir üs
kurmak istediğini belirtmesi üzerine Türkiye hangi politikaya yönelmiştir?

Cevap : Başını ABD ve İngiltere’nin Çektiği demokratik bir yaklaşma

106. Hangisi “ Beşinci Arap – İsrail Savaşı’na katılan devletlerden değildir?

Cevap : KUVEYT

107. Demokrat Parti’nin 1950 de iktidara gelmesiyle cumhurbaşkanı olarak seçilen kişi kimdir?

Cevap : CELAL BAYAR

108. İkinci Dünya Savaşı Dönemi’nde Türkiyede cumhurbaşkanı hangisidir?

Cevap : İsmet İnönü

109. Türkiye “ Ege Adaları sorunu ’nu hangi devlet ile yaşamaktadır?

Cevap : Yunanistan

110. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye , ekonomisini savaşın olumsuz etkilerinden korumak
amacıyla hangisini yürürlüğe koymuştur?

Cevap : Toprak mahletleri vergisi

111. Hangisi II. Dünya Savaşı’nın başlatılmasıyla Türkiye’de yaşanan gelişmelerden değildir?

Cevap : Müttefik devletlere askeri yardım göndermesi

112. Hangisi Türkiye’nin Kore Savaşı’nda Güney Kore’ye destek vermesinin sebeplerindendir?

Cevap : Birleşmiş Milletler teşkilatında üye olmak

113. Hangisi Türkiye’de 5 Nisan kararları ‘ nın uygulanması ile ortaya çıkan durumlardan değildir?

Cevap : Ekonomik sıkıntıların kökten çözülmesi

114. SSCB ‘de “ Glasnost ve Drestroika “ programlarını açıklayan devlet başkanı hangisidir?

Cevap : GARBAÇOV

115. Hangisi Türkiye’de 1950 ‘ li yıllarda kurulan devlet kurumlarından değildir?

Cevap : Maden tetkit arama endüstrisi

İnkılap Tarihi -2 (142) Sınav Soruları
116. II. Körfez Savaşı’nda ABD ‘nin işgal ettiği ülke hangisidir?

Cevap : Irak

117. Hangisi 1993 ‘de Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye‘nin Kültür Bankalarının imzalamış olduğu antlaşma ile kurulmuştur?

Cevap : Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı

118. Bandung Konferansı ile hangi blok ortaya çıkmıştır?

Cevap : Bağlantızlar Bloğu

119. “ Milli Kalkınma Partisi “ hangisinin öncülüğü ile kurulmuştur?

Cevap : Nuri Demirağ

120. Kore Savaşı hangi anlaşma ile sona ermiştir?

Cevap : Panmunjom Ateşkes Anlaşması

121. II. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan “ Batı Bloku “ nun liderliğini Hangisi yapmıştır?

Cevap : ABD

122. Hangisi Türkiye’nin güreş sporu dışında olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk sporcusudur?

Cevap : Naim Süleymanoğlu

123. II. Dünya Savaşı devam ederken, SSCB ‘nin Japonya ‘ya karşı savaşmayı kabul ettiği konferans hangisidir?

Cevap : Potsdam

124. SSCB ve komünist rejimlerin arasında siyasi ve ideolojik bağ Hangisi ile sağlanmıştır?

Cevap : Cominform

125. Hangisi Demokrat Parti dönemindeki ekonomik gelişmelerden biri değildir?

Cevap : Ziraat Bankasının kurulması

126. İkinci Dünya Savaşı’nda, Japonya’nın kayıtsız şartsız teslim olmasını sağlayan olay hangisidir?

Cevap : Hiroşima‘ya ve Nagazaki‘ye atom bombası atılması

127. II. Dünya Savaşı’nda hangi olay sonucunda İtalya Savaş dışı kalmıştır?

Cevap : Alman kuvvetlerinin Statingrad kuşatmasının başarısız olması

128. Hangisi II. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan ekonomik sorunlara karşı Türkiye’de hükumetin aldığı önlemlerden biri değildir?

Cevap : Tekalif -i maliye emirlerinin yayınlanması

129. Hangisi 1945 – 1950 yılları arasında Türkiye’de çalışma hayatının düzenlenmesi amacıyla kurulan kurumlardan biri değildir?

Cevap : Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası

130. İkinci Dünya Savaşını başlatan gelişme hangisidir?

Cevap : Almanya‘ nın Polonya‘yı işgal etmesi

131. II. Dünya Savaşı’ndan sonra sanayileşen, Avrupa ‘da iş gücü ihtiyacının artmasıyla Türkiye’den işçi talep eden ilk ülke hangisidir?

Cevap : Almanya

132. Hangisi “ Varşova Paktı “nın kuruluşunda yer alan devletlerdendir?

Cevap : Çekoslovakya

AÇık Lise 2023 Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

İnkılap Tarihi -2 (142) Sınav Soruları

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online -1) Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

İnkılap Tarihi -2 (142) Sınav Soruları

2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 2) Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 3) Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

İnkılap Tarihi -2 (142) Sınav Soruları

2019-Nisan 2) Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1) orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1) oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1) oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1) oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1) oturum)-Nisan2019

Açık Lise

İnkılap Tarihi -2 (142) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!