auzefTürk Dili

Türk Dili -2 2021 Vize Soruları

Türk Dili -2 2021 Vize Soruları

Türk Dili -2 2021 Vize Soruları

Türk Dili -2 2021 Vize Soruları

1- I-Yazının ana düşüncesinin önemi vurgulanır
II- Okuyucuda son bir intiba oluşturur
III-Tanım cümleleri ile konu ayrıntılarıyla anlatılır
IV-Dil ve düşünce yönünden kendinden önceki bölümü bağlıdır
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sonuç bölümünün özelliklerinden değildir?

Cevap : Yalnız III

Auzef bahar dönemi vize

2- (I) belki size şaşırtıcı gelecek ama panik Yok Ada çarpışması sırasında gökadalar da bulunan yıldız ve gezegen gibi gök cisimleri neredeyse hiç çarpışmıyor (II) çünkü bu gök cisimlerinin aralarındaki uzaklıklar çok büyük (III) O nedenle bilim insanları bazen bu olaya gökada çarpışması yerine gökada etkileşimi demeyi tercih ediyor (IV) gökada çarpışmaları sırasında yıldızlar ve gezegenler çarpışması da gökadaların sarmal kollarında bulunan gaz bulutları sıkışıyor (V) bunun sonucunda da çok sayıda yeni Yıldız oluşuyor (VI) yani gökada çarpışmaları yeni Yıldız oluşumunu hızlandırıyor.
Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlamalıdır?

Cevap : IV

Auzef bahar dönemi vize

3- Eyle zaif eyle tenum furkatinde kim Vaslina mümkün ola yetürmek Saba metni
Yukarıdaki beyitte fürkat kelimesinin anlamı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap : Ayrılık

Auzef bahar dönemi vize

4- Makale ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Oldukça sade yapmacıklıktan uzak fakat süslü bir anlatım tarzı kullanılmalıdır

Auzef bahar dönemi vize

5- Bu tür eserlerin sayısı her geçen gün azalıyor ve artık kimse tarafından okunuyordu.
Yukarıdaki cümlede görülen anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

Cevap : Bunu yeni çıkan kitabındaki hatalar düzeltilerek zaman geçirilmeden büyük bir dikkatle yeniden basıldı

Auzef bahar dönemi vize

6- Toplumların kendilerine özgü sanat anlayışlarının en güzel ifade edildiği alanlar geleneksel sanatlar alanında üretilen eserlerdir toplumların tarihsel süreçten gelen birikimleri ulaşmış oldukları sanat ve estetik anlayışını bu eserlerde görmek mümkündür Bu bağlamda geleneksel sanatlarımızdan ebru sanatı da Türk sanatçılar tarafından asırlardır sürdürülmektedir araştırmacı minorsky Türkler yazıya da büyük önem vermişlerdir Arap yazısının dekoratif değerini onlar ortaya koymuşlardır ebrulu kağıt bir Türk icadıdır demektedir ebru sanatı Türk sahası dışında da yapılmaktadır Vİİİ. Asırdan itibaren çin de Lui sha shien XII asırdan itibaren Japonya’da suminagashi adıyla benzer teknikler kullanılarak yapılan bir takım çalışmaların mevcudiyeti bunun en güzel örneğidir.
Yukarıdaki parçanın anlatımında Aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir?

Cevap : Tanımlama-örnek gösterme

Auzef bahar dönemi vize

7- Metin kaynaklı ve zihin kaynaklı okumanın eksik yönlerinin eleştirilmesi ile rumelhart tarafından ortaya konulan okuma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Etkileşimli okuma

Auzef bahar dönemi vize

8- Bu okuma biçemi metindeki bazı belirli bilgi parçalarını bulmak için gerçekleştirilir diğer bir değişle metinde aranan belirli bir bilgi birikimi vardır ve bu bilginin bulunması amaçlanmaktadır örneğin Telefon rehberine sözlüklere bakarken bu okuma biçemi sıklıkla kullanılır.
Yukarıda tarif edilen okumak biçemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tarayarak okuma

Auzef bahar dönemi vize

9- Yazın artınca sıcak
Sararır her bir Başak
Biçerler ekinleri
Şenlenir harmanyeri
Olup bitince Harman
Ayrılır buğday saptan
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

Cevap : Pastoral

Auzef bahar dönemi vize

Türk Dili -2 2021 Vize Soruları

10- Aşağıdakilerden hangisi klasik Türk edebiyatının Türk milletinin ruhuna hitap ettiğini gösteren unsurlardan biridir?

Cevap : klasik Türk edebiyatının uzun bir süre Türk toplumu tarafından kabul edilmiş olması

Auzef bahar dönemi vize

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün gereksiz kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

Cevap : Sokaktaki çocukların neşeli sesleri bütün gün hiç eksilmeden devam ediyordu

Auzef bahar dönemi vize

12- Temel olarak bir olayın belirli bir zamanı ve uzama yerleştirilerek aktarılmasının amaçlandığı Metin tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Anlatısal Metin

Auzef bahar dönemi vize

13- Süleyman Çelebi’nin mevlit adıyla bilinen eserin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : vesiletü’n necat

Auzef bahar dönemi vize

14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sanat yaşamı güzelleştiren farklı gözlerle bakmamızı sağlayan ve bize huzur veren bir olgudur cümlesinde benzer bir anlatım bozukluğu vardır?

Cevap : Seni belki ;ama bana yaptıklarını asla unutmayacağım

Auzef bahar dönemi vize

15- Gözler metne odaklanır
Harfler tanımlanır sesletilir
Sözcükler tanımlanır
Sözcükler dilbilgisel sınıfları ve tümce yapılara ayrılır
Tümceler anlamlandırılır
Anlamlandırma sonucunda düşünme meydana gelir.
Yukarıda aşamaları belirtilen okuma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Metin kaynaklı okuma

Auzef bahar dönemi vize

16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

Cevap : çocukluğumun göklerinde korkunun bulutlarını asla yer yoktu

Auzef bahar dönemi vize

17- Sevinçliysen o da coşar
Derdin olsa önce koşar
el âlemdir gelir geçer
Bil kıymetini sen ata’nın
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

Cevap : Didaktik

Auzef bahar dönemi vize

18- Bir metnin okunması sürecinde temel olarak bir okurun okuma süreci sonunda ulaşmak istediği noktayı ifade eden genel olarak okuma sürecinde de akıcı bir okur olabilmek olarak ortaya konulan etmen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Okuma hedefleri

Auzef bahar dönemi vize

19- (I)GDO’lu ürünlerin ekonomi insan sağlığı ve çevre üzerinde birçok yarar ve zararları bulunmaktadır. (II) bol miktarda bozulmaya dayanıklı hoş kokulu böcek virüs bakteri mantar parazitlere dayanıklı ürünler elde etmek ürünlerin vitamin ve mineral içeriğini arttıracak zenginleştirmek sayılabilecek yararlar arasındadır. (III) bunun yanında hastalık bulaştırma antibiyotiklere direnç geliştirme ise GDO lu ürünlerin sayılabilecek olası zararlarından dır (IV)GDO lu ürünlerin alerjik reaksiyonlara neden olup olmadığı da hala tartışılmakta ve yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmektedir (V) tüm bunların yanında besin teknolojisi alerjenik bir yiyeceğin alerjenik özelliğini azaltmak için de gen transferi yapılabilir.
yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

Cevap : V

Auzef bahar dönemi vize

20- Bu okuma biçimine göre okuma anlamlandırma süreci tek yönlü bir süreç olarak değil pek çok değişkenin etkili olduğu çoklu işlemleme nin gerçekleştiği bir süreçtir bir metni okuma ve anlama sürecinde sözcükleri ve tümceleri tanımak hızlı okumanın sağlanması için önemlidir ancak metre tam anlayabilmek için metindeki kimi bilgi boşluklarının okul tarafından doldurulan bilmesi ya da okurum kendi dünya bilgisi ile metindeki bilgi ilişkilendirebilmesi de oldukça önemlidir.
Yukarıda özellikleri açıklanan okumak biçemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Etkileşimli okuma

Auzef bahar dönemi vize

Türk Dili -2 2021 Vize Soruları

21- Hüsreva kullarunun eyle reva hacetini
Ki ebed oldı müyesser kamu dil -hâh sana
Yukarıdaki beyitte geçen hacet kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : İhtiyaç

Auzef bahar dönemi vize

22- Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir yazılı anlatım yapabilmek için önemli değildir?

Cevap : Güzel el yazısı yazabilmek

Auzef bahar dönemi vize

23- Okuma yok yazma yok bilmeyiz eski yeni,
Kuzular söyler bize yılların geçtiğini,
Arzu başlarından yıldızlar gibi yüksek,
Önümüzde bir sürü yanımızda bir köpek.
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

Cevap : Pastoral şiir

Auzef bahar dönemi vize

24- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

Cevap : İnsanlar birbirleriyle anlaşabilmek için dili ihtiyaç duyar

Auzef bahar dönemi vize

25- Aşağıdakilerden hangisinde verilen dizilerde redif yoktur?

Cevap : Ey genç kanı kaynayan Pınar
Ey altında yatıp kaldığım çınar

Auzef bahar dönemi vize

26- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün gereksiz kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

Cevap : insan hayatı boyunca gerçeğin haklının ve mazlumun yanında olmaktan vazgeçmemelidir

Auzef bahar dönemi vize

27- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

Cevap : Güzel bir bahar gününde bütün çalışanlar bahçeyi çıkarak dinleniyordu.

Auzef bahar dönemi vize

28- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

Cevap : İnsanlar birbiriyle anlaşabilmek için dile ihtiyaç duyar

Auzef bahar dönemi vize

29- Okuma sürecini başlatan ve böylece okunacak metnin okuyucunun kullanacağı okuma stratejisinin belirlenmesinde etkili olan etmen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Okuma amaçları

Auzef bahar dönemi vize

Türk Dili -2 2021 Vize Soruları30- Okulun belirli bir düşünce çerçevesinde ikna edilmesinin amaçlandığı Metin tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kanıtlayıcı Metin

Auzef bahar dönemi vize

31- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sanat yaşamı güzelleştiren farklı gözlerle bakmamızı sağlayan ve bize huzur veren bir olgudur cümlesine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?

Cevap : Seni belki ama bana yaptıklarını asla unutmayacağım

Auzef bahar dönemi vize

32- Okumanın fiziksel yönüne vurgu yapan okuma biçimleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sesli okuma sessiz okuma

Auzef bahar dönemi vize

33- Aşka düşürdün kendüzün
Neyleyeyin gönül seni
Bir oldu gece gündüzün
Neyleyeyin gönül seni
Yukarıdaki dörtlükte tekrar edilen neyleyeyim Gönül seni ile aşağıdaki anlamlardan hangisi kastedilmiştir?

Cevap : Şairin çaresizliği

Auzef bahar dönemi vize

34- Bir metnin ayrıntılı biçimde anlamlandırılması amaçlandığını da kullanılan okuma Biçemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Zihin kaynaklı okuma

Auzef bahar dönemi vize

35- Metnin genelinde hızlı bir biçimde göz gezdirilerek gerçekleştirilen bir okuma biçimidir okuma sürecindeki temel amaç konunun ayrıntıları girilmeden ana hatlarıyla kavranmasıdır.
Yukarıda tanımlanan okuma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Gözden geçirecek okuma

Auzef bahar dönemi vize

Türk Dili -2 2021 Vize Soruları

36- I. Okuma alışkanlığının kazanılmasında ebeveyn rolü son derece önemlidir
II. ebeveynin evde bir kitaplık oluşturması ve çocuğuna oyuncağı yanı sıra kitap alması çocukta kitap sevgisi oluşturabilir
III. Kitabın yaşamın en önemli değerleri arasında bulunduğunu bizzat kitap okuyarak göstermek durumunda olan ebeveynin evde önemli sorumlulukları vardır
IV. Anne ve baba çocuğun okuma alışkanlığını kazanması ve bunu bir zevk hatta yaşam biçimi haline dönüştürülmesinin de rehber olmalıdır
V. Yapılan araştırmalarda ebeveynlerin Bu davranışının çocukların okuma başarısında etkili olduğunu göstermektedir.
Numaralanmış cümleler anlamlı Bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında Aşağıdakilerden
hangisi baştan üçüncü olur?

Cevap : III

Auzef bahar dönemi vize

37- Günleri kızı ilk gördüğü Sarıgöl yolu üzerindeki tümsek de sabahtan akşama kadar yolu gözetlemek durmadan kızı düşünmekle geçiyor nasıl kavuşacağını bilmiyordu.
Yukarıdaki cümlede bulunan anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

Cevap : Nasıl sözcüğünden önce ona sözcüğü getirilerek

Auzef bahar dönemi vize

38- I. Şüphesiz bir milletin Dili ve edebiyatı hür olmadıkça yükselmesini beklemek hayalden ileri gidemez.
II. şiir kalpten kalbe geçen bir Hadise’nin lisan halinde tecelli edişidir
III. Geçenlerde tenha bir gece gezintisinde unutulmuş zannettiğim bazı mısraların hafızamın derinliklerinde yerlerini koruduğunu hissettim
IV. Beni ablamla karşılaştıran babam beni hep Azımsamıştır.
V. Bekliyorum öyle bir vakitte gel ki vazgeçmem mümkün olmasın.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde anlatım bozukluğu vardır?

Cevap : IV-V

Auzef bahar dönemi vize

39- Araştırmacılar Afrika’da yaşayan Afrika yaban köpekleri üzerinde yaptıkları ortak bir çalışma sonucunda ilginç bir bilgiye ulaştı buna göre köpek sürüsünün avlanmak için harekete geçip geçmeyeceğini sürü verilerinin çıkardığı hapşırığa benzer sesin sayısı belirliyor yeterli sayıda köpek bu sesi çıkarırsa süre avlanmak için harekete geçiyor sürüde baskın özelliklere sahip bir dişi ve bir erkek köpek varsa ve onlar ses çıkardıysa sürünün ses çıkaran diğer üyelerinin sayısı az olsa bile köpekler avlanmak için harekete geçiyor.
Yukarıdaki parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak söylenmiş olabilir?

Cevap : Afrika yaban köpekleri avlanmak için nasıl harekete geçer?

Auzef bahar dönemi vize

40- Okuyucunun metni detaylı anlamasının gerekli olmadığı durumlarda kullanılmaktadır okuma sürecindeki temel amaç yazarın amacını metnin konusunu ve ana düşüncesini genel olarak anlamak ve okurun okuma amaçları doğrultusunda metne tepki göstermektir.
Yukarıda tanımlanan okuma Biçemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yaygın okuma

Auzef bahar dönemi vize

41- Belirli bir konuda bilgi vermenin amaçlandığı Metin tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : açıklayıcı metin

Auzef bahar dönemi vize

42- (I) 18. Yüzyılda ortaya çıkan roman edebi türlerin içerisinde en genç olanıdır (II) sonradan yazın sahasına girmesine rağmen kısa sürede geride bırakarak kendisine geniş bir alan ve okuyucu kitlesi bulur (III) tarihin hiçbir döneminde okuyucu sıkıntısı yaşamaz (IV) yazın türleri arasında sinemanın diğer görsel sanatlar üzerindeki ezici üstünlüğü ne benzer bir üstün niyete hep sahip olur (V) Roma’nın konusunun insan onun yaşadığı zaman ve mekan olması hasebiyle çağlar’a göre toplumsal değişimlere paralel olarak konusunda değişimler kaçınılmaz olur ama roman insanı
anlatmaktan hiç uzak kalamaz.
yukarıdaki parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

Cevap : V

Auzef bahar dönemi vize

43- Okuyucunun okuma etkinliği esnasında anlamlandırmayı istenen düzeyde gerçekleştirmesi için izlediği yollara ne ad verilir?

Cevap : Okuma stratejileri

Auzef bahar dönemi vize

Türk Dili -2 2021 Vize Soruları44- Bir gün Haktan İhsan ola
Her müşkül iş asan ola
Her derdine derman ola
Neyleyim gönül seni
Yukarıdaki dörtlükte her müşkil iş asan ola dizisinin günümüz Türkçesi ile anlatım aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Her zor iş kolay olur

Auzef bahar dönemi vize

45- Klasik edebiyatta kullanılan dil günümüzdeki dilden en fazla ne bakımdan farklılık gösterir?

Cevap : Kelime varlığı

Auzef bahar dönemi vize

46- I. Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturmaktır
II. Düşüncelerin duyguların olayların tasarıların belirli bir ahenk ve bütünlük içinde sözle veya yazı ile anlatılmasıdır
III. Duygu ve düşüncelerin etkili ve düzgün bir biçimde yazılı olarak anlatılmasıdır
Yukarıdaki cümlelerden hangisi ya da hangileri kompozisyon kavramını açıklamaktadır?

Cevap : I-II

Auzef bahar dönemi vize

47- Yerkürenin içinde eriyik halde bulunan demir dünyanın tıpkı bir mıknatıs gibi 2 manyetik kutba sahip olmasını sağlar göçmen kuşlar ıstakozlar meyve sinekleri kelebekler ve daha birçok canlıda dünyanın bu manyetik alanını algılayarak yönlerini bulabiliyor araştırmacılar meyve sinekleri üzerinde yaptıkları bir çalışmada bu hayvanlarda özel bir kimyasal Yapı bulunduğunu keşfettiler bu kimyasal Yapı manyetik alanı algılayabilen Bir protein içeriyor bunun yanında Demir atomlarına da bağlanıyor böylece bir pusula gibi çalışıyor ve bu sayede hayvanlar dünyanın manyetik alanından yararlanıp yönlerini bulabiliyor.
Yukarıdaki parçanın anlatımında Aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir?

Cevap : Örnek gösterme

Auzef bahar dönemi vize

48- I. Yazının ana düşüncesinin önemi vurgulanır
II.Okuyucuda son bir intiba oluşturur
III.Tanıtım cümleleri ile konu ayrıntılarıyla anlatılır
IV. Dil ve düşünce yönünden kendinden önceki bölüme bağlıdır
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sonuç bölümünün özelliklerinden değildir?

Cevap : Yalniz III

Auzef bahar dönemi vize

49- Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında Mesnevi türünde anlatılan konulardan biri değildir?

Cevap : Hükümdara övgü

Auzef bahar dönemi vize

50- Bilimsel bir araştırmanın sonucu olan belli biçimsel ölçülere uygun olarak ve genellikle derece ya da diploma almak için hazırlanan çalışmaları denir bir konuyu bir olayı bir esere ele alıp çeşitli özelliklerini ayrıntıları ile inceleyen ve onunla ilgili birtakım sonuçlara ulaşan ya da bir görüşü savı belge ve kanıtlarla destekleyerek savunan yazıları denir uzman kişiler tarafından kanıtlarla desteklenerek hazırlanır ve bilimsel kongrelerde sunulur kongrelerdeki dinleyiciler öğrenci veya konuyla ilgilenen uzman olabilir.
Yukarıda bazı akademik Metin türlerinin tanımlarına yer verilmiştir. Tanımlanan terimlerin karşılıkları sırasıyla verilmek istendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Cevap : Test -makale –bildiri

Auzef bahar dönemi vize

51- I. Her şeyden önce araştırma yapacak kişinin bilim ahlakına sahip olması gerekir
II. Araştırmacı adayının veya bilimsel Eser yazacak kişinin tecessüs derecesinde entellektüel meraka sahip olması beklenir
III. Bilimsel çalışmalar titiz araştırmaları ve uzun süre bir süreyi gerektirdiğinden araştırmacı içinde oldukça titiz ve aceleci olmalıdır
IV. Diğer bir hususta bu tür metinlerin anlatım yönünden kusursuz olması beklendiğinden yazarın dili çok iyi bilmesi ve kullanması gerekmektedir
V. Akademik yazma yapacak araştırmasının yayın etiği kurallarını hakim olması da oldukça önemlidir.
Akademik yazarlık özelliklerinin anlatıldığı paragraf cümleleri numaralandırılmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

Cevap : Yalnız V

Auzef bahar dönemi vize

52- Düzenli spor yapmanın pek çok farklı kanser türüne engelleyebileceği ne biliyor musunuz Spor yapmak özellikle kalın bağırsak ve rahim kanseri riskini azaltıcı etkiye sahiptir düzenli spor aynı zamanda yemek borusu kanseri ile karaciğer mide böbrek mesane kanseri ve lösemi riskini de azaltmaktadır yapılan son çalışmaya göre Spor yapmak kansere yakalanma riskini yüzde yirmi azaltmaktadır yapılan araştırmaların ortaya koyduğu bir başka çarpıcı gerçek ve sigara içen ve aşırı kilolu olan kişilerin düzenli spor yaptıklarında kansere yakalanma riskinin azaltılmasıdır Bu nedenle kanser olma riskini taşıyan kişilere düzenli spor yapmaları önerilmektedir. Bu parçanın anlatımında Aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir?

Cevap : Tanık gösterme

Auzef bahar dönemi vize

53- Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir yazılı anlatım yapabilmek için önemli değildir?

Cevap : Güzel el yazısı yazabilmek

Auzef bahar dönemi vize

54- Dilde var olan kelime ve kavramları yerine başka bir dilden genellikle kültürel siyasi ve iktisadi olarak daha üstün bir milletin dilinden alınmış kelimeleri verilen isim nedir?

Cevap : Özenti alıntı

Auzef bahar dönemi vize

55- Klasik Türk edebiyatında Arapça ve Farsça yöneliş hangi yüzyılda artar?

Cevap : 16. Yüzyıl

Auzef bahar dönemi vize

56- Aşağıdakilerden hangisi insanoğlunun hem kendisini hem de çevresini anlatma ihtiyacını giderir?

Cevap : Yazılı anlatım

Auzef bahar dönemi vize

57- ………… Bu anlamda günlük yaşamın bir parçası sayılabilir akademik beklentileri karşılamaya çalışırken yeni ortama uyum sağlarken veya yeni arkadaşlıklar kurarken stres yaşayabilirsiniz yaşadığımız stres her zaman zararlı değildir hatta hafif derecedeki stres sizi harekete geçiren enerji veren ve kendinizi geliştirmenize yol açan bir etken olabilir ancak stres düzeyinizi yüksek olduğunda veremediğiniz düşebilir yaşamdan aldığınız zevki azalabilir ve çevrenizde olan ilişkilerinizde sorunlar ortaya çıkabilir yukarıdaki parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına uygun olarak Aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

Cevap : Stres kişinin üzerinde hissettiği baskı ve gerginlik durumudur

Auzef bahar dönemi vize

58- Türkiye’nin bir özelliği de sondan eklemeli bir dil olmasıdır yani kelimeler kök ve gövdelerine getirilen eklerle yapılır ön ek ise Türkçede bulunmaz bu kurala göre hangisi yanlış yazılmıştır?

Cevap : Antidemokratik

Auzef bahar dönemi vize

59- Aşağıdakilerden hangisi insanoğlunun hem kendisini hem çevresini anlatma ihtiyacını giderme yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : coğrafya

Auzef bahar dönemi vize

60- Özellikle tekke edebiyatında ve fabl larda tercih edilir
Din ahlak felsefe sanat bilim gibi konularda okura önemli bilgi verir.
Yukarıdaki parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Satirik

Ortak Ders

LOLONOLO

Türk Dili -2 2021 Vize Soruları

Türk Dili -2 2021 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!