auzefİşletmePazarlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri 2023 Vize Soruları

Pazarlama Stratejileri 2023 Vize Soruları

#1. Strateji ile ilgili olarak hangi ifade doğru değildir?

Cevap : B) Günlük kararlardır.

#2. Bilgisayar oyunlarının CD veya DVD formatında satıldığı ve piyasanın bu şekilde işlediği bir ortamda Steam isimli şirket bu oyunları online platformda herhangi bir fiziksel aracı olmadan satmaya başlayarak yeni bir trend oluşturmuştur. Buna göre iş temelli stratejiler açısından düşünüldüğünde şirketin takip ettiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Dar pazar – benzer ürün

#3. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ve kullanıcılar açısından pazarlama stratejisi planını oluşturan sorular arasında değildir?

Cevap : B) Müşterilerin başka kategorilerde aldıkları ürünler hangileridir?

#4. Endüstrideki büyük oyuncuların sunduğu ürünleri herhangi bir inovasyon ya da AR-GE maliyetine katlanmadan, benzerini üreterek ve düşük yatlı olarak satarak hayatta kalabilme stratejisine ne ad verilir?

Cevap : D) Dar Pazar ve Benzer Ürün Stratejisi

#5. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama stratejisini oluşturan ve onun yer aldığı kategoriler arasında yer almaz?

Cevap : D) Tanıtım ve tutundurma bütçesi ne kadardır?-Ürün


#6. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş bir pazar oluşmasına sebep olan faktörler arasında değildir?

Cevap : B) Tüketici segmentasyonundaki aksaklık

#7. Şirketin ulaşmayı düşündüğü bir pazar olsa da tüketicilerin sunulacak ürün ya da hizmetle ilgili yapılacak reklam ve iletişim faaliyetine geri dönüş sağlayacak nitelikte olmasının beklenmesi, gruplandırma faktörlerinden hangisini ifade eder?

Cevap : D) Duyarlılık

#8. Rekabetten ayrışan nitelikte ve tüketicide yüksek algıya sahip ürünler sunmaya dayanan iş temelli strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Ürün farklılaştırma

#9. Marka, bir şirketin uzun vadeli olarak satışlarını belirli seviyede tutmasına yardımcı olurken öte yandan pazara .......... Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) yeni rakiplerin girişini zorlaştırır.

#10. Bir endüstride spesifik bir ya da birkaç şirketin diğerlerine göre ayrışan ve öne çıkan nitelikte bir pazar payı sahipliği söz konusu değilse bu pazara ne ad verilir?

Cevap : D) Bölünmüş pazar


#11. Tüketicileri gruplandırırken şirketin sunduğu ürünler açısından uygun olduğu düşünülen bir pazarda, ürün satışının ardından sadece kısa vadeli kazanç değil aynı zamanda gerek tüketici sadakati gerekse ürün tüketim yaklaşımı açısından uzun soluklu bir ilişkiyi gözeten yaklaşıma ne ad verilir?

Cevap : C) Sürdürülebilirlik

#12. Bir pazarda strateji grubu analizi oldukça önemlidir nitekim buna göre pazarın nasıl şekilleneceği ve buradaki ......... ortamının zorluğu daha kolay anlaşılabilir. Yukarıdaki boşluğa gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Rekabet

#13. Aynı endüstri içerisindeki bazı şirketler birbirleriyle benzer tüketici veya tüketici gruplarını hedeflemeye yönelik stratejiler ortaya koyuyorsa bu durumda ...........'nın oluştuğundan söz etmek mümkündür. Boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Strateji grupları

#14. "Ürünün üretim masrafı ne kadar düşük olursa satış yatından bağımsız olarak elde edilecek kâr marjı o kadar yüksek olur" bakışına sahip bir yöneticinin, iş temelli stratejilerden hangisi ile uyumlu bir strateji benimsediği söylenebilir?

Cevap : A) Maliyet üstünlüğü

#15. Bir şirketin ürün sunmak istediği tüketici grubuna pazarlama ve iletişim kanalları ile ulaşmak, tüketici gruplandırma faktörlerinden ............ olarak ifade edilir. Yukarıdaki boşluğa gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Erişilebilirlik


#16. Stratejinin özellikleri ile ilgili bileşenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Her şirkette olması gerekmez.

#17. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin bir McDonald's restoranı ile karşılaşmak stratejik pazarlama bakışı açısından aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : C) Marka yaratmanın önemi

#18. Bir şirketin öncelikle kısa vadeli olarak çok para kazanıp daha sonra uzun vadeli teknolojik geliştirmeleri sağlayacak yatırımlar yapması gibi bir planı vardır. Bu plan şirketin uzun vadeli ........... yaklaşımını ortaya koyar. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Strateji

#19. Tüketiciye sunulan bir ürün ya da hizmetin rakiplerinden bariz bir şekilde ayrıştığı hususları vurgulamaya ne ad verilir?

Cevap : E) Benzersiz satış tekli

#20. Aşağıdakilerden hangisi strateji planını oluşturan sorulardan biri değildir?

Cevap : D) Ürünün üretim adedi hangi seviyede olmalıdır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Stratejileri 2023 Vize Soruları

Pazarlama Stratejileri 2023 Vize Soruları

1. Tüketicileri gruplandırırken şirketin sunduğu ürünler açısından uygun olduğu düşünülen bir pazarda, ürün satışının ardından sadece kısa vadeli kazanç değil aynı zamanda gerek tüketici sadakati gerekse ürün tüketim yaklaşımı açısından uzun soluklu bir ilişkiyi gözeten yaklaşıma ne ad verilir?

A) Dönüştürülebilirlik
B) Üretim odaklılık
C) Sürdürülebilirlik
D) Finansal başarı
E) Karlılık

Cevap : C) Sürdürülebilirlik

2. Marka, bir şirketin uzun vadeli olarak satışlarını belirli seviyede tutmasına yardımcı olurken öte yandan pazara ……….
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) bütünleşik bir bakış getirir.
B) maliyet artışı olarak yansır.
C) çalışanların katkısını arttırır.
D) yeni rakiplerin girişini zorlaştırır.
E) yabancı yatırımcıların girmesine sebep olur.

Cevap : D) yeni rakiplerin girişini zorlaştırır.

3. Bir pazarda strateji grubu analizi oldukça önemlidir nitekim buna göre pazarın nasıl şekilleneceği ve buradaki ……… ortamının zorluğu daha kolay anlaşılabilir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutundurma
B) Rekabet
C) Maliyet
D) Satış
E) Tüketici

Cevap : B) Rekabet

4. “Ürünün üretim masrafı ne kadar düşük olursa satış yatından bağımsız olarak elde edilecek kâr marjı o kadar yüksek olur” bakışına sahip bir yöneticinin, iş temelli stratejilerden hangisi ile uyumlu bir strateji benimsediği söylenebilir?

A) Maliyet üstünlüğü
B) Yüksek maliyet – farklı ürün
C) Niş pazar odaklı ürün
D) Dar pazar – benzer ürün
E) Ürün farklılaştırma

Cevap : A) Maliyet üstünlüğü

5. Aynı endüstri içerisindeki bazı şirketler birbirleriyle benzer tüketici veya tüketici gruplarını hedeflemeye yönelik stratejiler ortaya koyuyorsa bu durumda ………..’nın oluştuğundan söz etmek mümkündür.
Boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tedarikçi grupları
B) Tüketici grupları
C) Strateji grupları
D) Üretici grupları
E) Rekabet grupları

Cevap : C) Strateji grupları

6. Aşağıdakilerden hangisi strateji planını oluşturan sorulardan biri değildir?

A) Pazarda var olan rakiplerin ya da üreticilerin pazar payları ne kadardır?
B) Pazarın tahmini toplam büyüklüğü ne kadardır?
C) Pazarın farklı yıllara göre gelişim ve büyüme trendi nasıl şekillenmektedir?
D) Ürünün üretim adedi hangi seviyede olmalıdır?
E) Pazarda sezonsallık veya bölgelere göre değişen farklılıklar söz konusu mudur?

Cevap : D) Ürünün üretim adedi hangi seviyede olmalıdır?

7. Endüstrideki büyük oyuncuların sunduğu ürünleri herhangi bir inovasyon ya da AR-GE maliyetine katlanmadan, benzerini üreterek ve düşük yatlı olarak satarak hayatta kalabilme stratejisine ne ad verilir?

A) Maliyet Üstünlüğü Stratejisi
B) Tekrarlama Stratejisi
C) Tutundurma Stratejisi
D) Dar Pazar ve Benzer Ürün Stratejisi
E) Ürün Odaklı Üretim Stratejisi

Cevap : D) Dar Pazar ve Benzer Ürün Stratejisi

8. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin bir McDonald’s restoranı ile karşılaşmak stratejik pazarlama bakışı açısından aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Yerelleşmenin önemi
B) Yabancı çalışanların önemi
C) Marka yaratmanın önemi
D) E-ticaretin önemi
E) Gıda krizinin önemi

Cevap : C) Marka yaratmanın önemi

9. Bir şirketin öncelikle kısa vadeli olarak çok para kazanıp daha sonra uzun vadeli teknolojik geliştirmeleri sağlayacak yatırımlar yapması gibi bir planı vardır. Bu plan şirketin uzun vadeli ……….. yaklaşımını ortaya koyar.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beceri
B) Strateji
C) Bütçe
D) Gelir
E) Kapsam

Cevap : B) Strateji

10. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama stratejisini oluşturan ve onun yer aldığı kategoriler arasında yer almaz?

A) Ürünün satın alma gerekçesi nedir ve ürün hangi alanlarda kullanılmaktadır?- Müşteri ve Kullanıcılar
B) Pazarda var olan rakiplerin ya da üreticilerin pazar payları ne kadardır?-Pazar
C) Ürünün stok dışı olma hızı veya sıklığı ne kadardır?-Dağıtım Kanalı
D) Tanıtım ve tutundurma bütçesi ne kadardır?-Ürün
E) Rakipler tarafından pazara yeni sunulan ürünler var mıdır?-Rakipler

Cevap : D) Tanıtım ve tutundurma bütçesi ne kadardır?-Ürün

11. Tüketiciye sunulan bir ürün ya da hizmetin rakiplerinden bariz bir şekilde ayrıştığı hususları vurgulamaya ne ad verilir?

A) İddia
B) Tutundurma
C) Slogan
D) Promosyon
E) Benzersiz satış tekli

Cevap : E) Benzersiz satış tekli

12. Rekabetten ayrışan nitelikte ve tüketicide yüksek algıya sahip ürünler sunmaya dayanan iş temelli strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürün farklılaştırma
B) Düşük finansman
C) Maliyet üstünlüğü
D) Düşük maliyet
E) Benzer ürün

Cevap : A) Ürün farklılaştırma

13. Strateji ile ilgili olarak hangi ifade doğru değildir?

A) Uzun vadelidir.
B) Günlük kararlardır.
C) Geleceğe dönüktür.
D) Vizyonla uyumlu olmalıdır.
E) Başarı faktörüdür.

Cevap : B) Günlük kararlardır.

14. Stratejinin özellikleri ile ilgili bileşenlerden hangisi yanlıştır?

A) Farklı aşamalarda yapılan doğru değişikliklerle birlikte güçlenir.
B) Başarı hikayesinin oluşmasında büyük rol oynar.
C) Şirketlerin gelişimlerine katkı sağlar.
D) Her şirkette olması gerekmez.
E) Uzun vadeli karar setleridir

Cevap : D) Her şirkette olması gerekmez.

15. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ve kullanıcılar açısından pazarlama stratejisi planını oluşturan sorular arasında değildir?

A) Ürünün satın alma gerekçesi nedir ve ürün hangi alanlarda kullanılmaktadır?
B) Müşterilerin başka kategorilerde aldıkları ürünler hangileridir?
C) Satın alma sıklığı ve satın alma konumları nasıl gerçekleşir?
D) Ürünün algılanan kalitesi ve beklenen faydası ya da faydaları nelerdir?
E) Müşteri kimliği nasıl tanımlanabilir?

Cevap : B) Müşterilerin başka kategorilerde aldıkları ürünler hangileridir?

16. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş bir pazar oluşmasına sebep olan faktörler arasında değildir?

A) Ölçek büyümesi veya deneyim eğrisinden yoksunluk
B) Tüketici segmentasyonundaki aksaklık
C) Düşük pazara giriş engellerinin olması
D) Yüksek lojistik maliyetleri
E) Değişkenlik gösteren satış hacimleri

Cevap : B) Tüketici segmentasyonundaki aksaklık

17. Bir şirketin ürün sunmak istediği tüketici grubuna pazarlama ve iletişim kanalları ile ulaşmak, tüketici gruplandırma faktörlerinden ………… olarak ifade edilir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlamlılık
B) Erişilebilirlik
C) Karlılık
D) Büyüklük
E) Duyarlılık

Cevap : B) Erişilebilirlik

18. Bilgisayar oyunlarının CD veya DVD formatında satıldığı ve piyasanın bu şekilde işlediği bir ortamda Steam isimli şirket bu oyunları online platformda herhangi bir fiziksel aracı olmadan satmaya başlayarak yeni bir trend oluşturmuştur. Buna göre iş temelli stratejiler açısından düşünüldüğünde şirketin takip ettiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşük maliyet
B) Yüksek maliyet
C) Niş pazar
D) Ürün farklılaştırma
E) Dar pazar – benzer ürün

Cevap : E) Dar pazar – benzer ürün

19. Şirketin ulaşmayı düşündüğü bir pazar olsa da tüketicilerin sunulacak ürün ya da hizmetle ilgili yapılacak reklam ve iletişim faaliyetine geri dönüş sağlayacak nitelikte olmasının beklenmesi, gruplandırma faktörlerinden hangisini ifade eder?

A) Uygunluk
B) Anlamlılık
C) Sürdürülebilirlik
D) Duyarlılık
E) Erişilebilirlik

Cevap : D) Duyarlılık

20. Bir endüstride spesifik bir ya da birkaç şirketin diğerlerine göre ayrışan ve öne çıkan nitelikte bir pazar payı sahipliği söz konusu değilse bu pazara ne ad verilir?

A) Uluslararası pazar
B) Geçici pazar
C) Karlı pazar
D) Bölünmüş pazar
E) Ulusal pazar

Cevap : D) Bölünmüş pazar

Pazarlama Stratejileri

Auzef İşletme
telegram işletme

Pazarlama Stratejileri 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!