Açık LiseTürk Dili

544- Türk Dili ve Edebiyatı – 4 2023 Deneme Sınavı

544- Türk Dili ve Edebiyatı – 4 2023 Deneme Sınavı

#1. Çok bitkin bir hâldeyim, inanılmaz derecede.Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : C) Olumlu-isim-birleşik-devrik

Açıklama : Cümlede, olumlu bir anlam vardır, isim cümlesi türündedir ve devrik bir yapıya sahiptir.

#2. Bir tiyatro oyununda, sahnede oyuncuların birbirine karşı söylediği uzun diyaloglara ne ad verilir?

Cevap: C) Diyaloğ

Açıklama: Diyaloğ, tiyatro oyunlarında sahnede iki veya daha fazla oyuncunun birbirine karşı söylediği uzun diyalogları ifade eder. Monolog ise bir karakterin tek başına sahnede uzun bir konuşma yaptığı bölümleri ifade eder.

#3. Servetifünun Dönemi romancılarından olan ------; mensur şiir, hikâye, roman ve tiyatro türlerinde otuzdan fazla eser vermiştir. Bunlardan en önemlisi, Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı kabul edilen Eylül’dür. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Mehmet Rauf

Açıklama : Burada bahsedilen sanatçı, Türk edebiyatının Servetifünun Dönemi romancılarından Mehmet Rauf’dur. Eserleri arasında önemli bir yeri olan “Eylül,” Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı olarak kabul edilir.

#4. Türk halk müziği, aşağıdaki coğrafi bölgelerin hangisinde daha çok etkilenmiştir?

Cevap: A) Karadeniz Bölgesi

Açıklama: Türk halk müziği, Anadolu’nun çeşitli coğrafi bölgelerinde farklı etkilerle şekillenmiştir. Karadeniz Bölgesi, halk müziği açısından zengin bir repertuara sahiptir ve bölgenin doğal ve sosyal yaşamı müziğe yansımıştır.

#5. Geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer alan tek kişilik bir oyundur. Önceden hazırlanmış bir metni yoktur. Basit aksesuarlar kullanılır. Bir iskemle veya tabure; bazen bir baston, bir mendil… Taklit ve canlandırma üzerine kuruludur. Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Meddah

Açıklama : Özellikleri verilen tiyatro türü, geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer alan tek kişilik bir oyundur. Önceden hazırlanmış bir metni yoktur ve basit aksesuarlar kullanılır. Taklit ve canlandırma üzerine kuruludur.

#6. - Gazetelerin birinci sayfalarındaki logonun üzerinde kullanılan başlık. - Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yayan kişi. - Basın ve yayın organlarında çıkan bazı haberlerin yalan olduğuna dair yapılan açıklama, yalanlama. Bu tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

Cevap : A) Tiraj

Açıklama : Verilen tanımlar, “Sürmanşet,” “Muhabir” ve “Tekzip” kavramları ile eşleştirilmiştir. “Tiraj” bu tanımlara uymayan seçenektir.

#7. Modern tiyatronun; - trajedi, komedi ve dram türleri vardır. - sahne düzeni ve yazılı bir metni bulunur. - kökeni Orta Asya’ya dayanır. Bu bilgiler doğru (D)-yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Cevap : A) D-D-Y

Açıklama : Modern tiyatronun özellikleri doğru olarak ifade edilmiştir. Trajedi, komedi ve dram türleri vardır. Sahne düzeni ve yazılı bir metni bulunur. Kökeni Orta Asya’ya dayanır.

#8. “Seyahatname” adını taşıyan on ciltlik eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : B) Evliya Çelebi

Açıklama : “Seyahatname” adlı on ciltlik eser, ünlü Osmanlı gezgin Evliya Çelebi’ye aittir. Bu eser, Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı coğrafyalarını gezdiği ve gözlemlerini kaydettiği önemli bir seyahatnamedir.

#9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Cevap : D) Ben yemekleri yapmıştım, oda evi süpürmüştü.

Açıklama : Doğru yazım, “oda” kelimesinin “o da” olarak ayrı yazılmasıdır. Bu cümlede “oda” kelimesi yanlış yazılmıştır.

#10. Uğursuz bir aşktan henüz kurtulmuş olan Ali Bey, ilk rastladığı bu güzel kıza gönlünü kaptırmıştı. Mahpeyker’le Dilaşup’u mukayese etti: Ötekinin bütün davranışları yapmacık, bütün söyledikleri yalandı. Dilaşup ise her hâliyle sevilmeye layık bir melekti. Öteki bir yalancı taş, bu kız ise hakiki bir pırlantaydı. Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır?

Cevap : B) İntibah

Açıklama : Bu parça, Namık Kemal’in “İntibah” adlı eserinden alınmıştır. Metinde, Ali Bey’in önceki aşkından kurtulduktan sonra Mahpeyker ile Dilaşup arasındaki karşılaştırmaları ve Dilaşup’a olan hayranlığı anlatılıyor.

#11. Anı, Batı’da çok yaygın bir tür olup ilk örneğini eski Yunan sanatçısı Ksenophon, Anabasis adlı eseriyle vermiştir. 18. yüzyılda J. J. Rouseau’nun ------ adlı eseri bu türün önemli yapıtlarından biridir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) İtiraflar

Açıklama : Boş bırakılan yere, Jean-Jacques Rousseau’nun “İtiraflar” adlı eseri getirilmelidir. Anı türünün önemli örneklerinden biridir.

#12. Divan edebiyatında kullanılan "gazel" nazım birimi aşağıdakilerden hangisine tekabül eder?

Cevap: D) Şarkı

Açıklama: Divan edebiyatında “gazel,” aşk, ayrılık, tabiat güzellikleri gibi konuları işleyen bir nazım birimidir. Dize sayısı ve uyak düzeni belirli kurallara göre oluşturulur. “Şarkı” ise halk edebiyatında kullanılan bir nazım birimidir ve genellikle müzik eşliğinde söylenir.

#13. Aşağıdakilerden hangisi şiirde "redif" olarak adlandırılan bir özelliktir?

Cevap: A) Uyaklılık düzeni

Açıklama: Şiirde “redif,” beyitlerin veya dörtlüklerin sonunda tekrar eden ses veya hece uyumudur. Redif, şiirin ritmik ve uyak düzenine katkı sağlar ve şiirin akıcılığını artırır.

#14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumlu, yapıca olumsuzdur?

Cevap : D) Aslında ödülü hak etmiyor değil.

Açıklama : Bu cümle, anlamca olumludur, çünkü ödülü hak ettiği ifade edilmektedir. Ancak yapıca olumsuzdur, çünkü olumsuzlama “değil” kelimesiyle sağlanmıştır.

#15. Osmanlı dönemindeki minyatür sanatının en önemli temsilcilerinden olan Levni, aşağıdaki hangi sanat dalıyla ilişkilidir?

Cevap: B) Resim sanatı

Açıklama: Levni, Osmanlı minyatür sanatının önemli ressamlarındandır. Osmanlı resim sanatında, minyatürler önemli bir yer tutar ve saray, kitap ve çeşitli el yazmalarının süslenmesinde kullanılırdı.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

544- Türk Dili ve Edebiyatı – 4 2023 Deneme Sınavı

544- Türk Dili ve Edebiyatı – 4 2023 Deneme Sınavı

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Açık Öğretim Lisesi Sınav Soruları

544- Türk Dili ve Edebiyatı – 4 2023 Deneme Sınavı

1- Divan edebiyatında kullanılan “gazel” nazım birimi aşağıdakilerden hangisine tekabül eder?

A) Modern şiir
B) Nesir
C) Deneme
D) Şarkı

Cevap: D) Şarkı

Açıklama: Divan edebiyatında “gazel,” aşk, ayrılık, tabiat güzellikleri gibi konuları işleyen bir nazım birimidir. Dize sayısı ve uyak düzeni belirli kurallara göre oluşturulur. “Şarkı” ise halk edebiyatında kullanılan bir nazım birimidir ve genellikle müzik eşliğinde söylenir.

2- Osmanlı dönemindeki minyatür sanatının en önemli temsilcilerinden olan Levni, aşağıdaki hangi sanat dalıyla ilişkilidir?

A) Hat sanatı
B) Resim sanatı
C) Ebru sanatı
D) Takı tasarımı

Cevap: B) Resim sanatı

Açıklama: Levni, Osmanlı minyatür sanatının önemli ressamlarındandır. Osmanlı resim sanatında, minyatürler önemli bir yer tutar ve saray, kitap ve çeşitli el yazmalarının süslenmesinde kullanılırdı.

3- Türk halk müziği, aşağıdaki coğrafi bölgelerin hangisinde daha çok etkilenmiştir?

A) Karadeniz Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi

Cevap: A) Karadeniz Bölgesi

Açıklama: Türk halk müziği, Anadolu’nun çeşitli coğrafi bölgelerinde farklı etkilerle şekillenmiştir. Karadeniz Bölgesi, halk müziği açısından zengin bir repertuara sahiptir ve bölgenin doğal ve sosyal yaşamı müziğe yansımıştır.

4- Aşağıdakilerden hangisi şiirde “redif” olarak adlandırılan bir özelliktir?

A) Uyaklılık düzeni
B) Dize sayısı
C) Şairin imzası
D) Duygu yüklemesi

Cevap: A) Uyaklılık düzeni

Açıklama: Şiirde “redif,” beyitlerin veya dörtlüklerin sonunda tekrar eden ses veya hece uyumudur. Redif, şiirin ritmik ve uyak düzenine katkı sağlar ve şiirin akıcılığını artırır.

5- Bir tiyatro oyununda, sahnede oyuncuların birbirine karşı söylediği uzun diyaloglara ne ad verilir?

A) Monolog
B) Düşünce
C) Diyaloğ
D) Sahne arkası

Cevap: C) Diyaloğ

Açıklama: Diyaloğ, tiyatro oyunlarında sahnede iki veya daha fazla oyuncunun birbirine karşı söylediği uzun diyalogları ifade eder. Monolog ise bir karakterin tek başına sahnede uzun bir konuşma yaptığı bölümleri ifade eder.

6- Uğursuz bir aşktan henüz kurtulmuş olan Ali Bey, ilk rastladığı bu güzel kıza gönlünü kaptırmıştı. Mahpeyker’le Dilaşup’u mukayese etti: Ötekinin bütün davranışları yapmacık, bütün söyledikleri yalandı. Dilaşup ise her hâliyle sevilmeye layık bir melekti. Öteki bir yalancı taş, bu kız ise hakiki bir pırlantaydı.
Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır?

A) Eylül
B) İntibah
C) Sergüzeşt
D) Ateşten Gömlek

Cevap : B) İntibah

Açıklama : Bu parça, Namık Kemal’in “İntibah” adlı eserinden alınmıştır. Metinde, Ali Bey’in önceki aşkından kurtulduktan sonra Mahpeyker ile Dilaşup arasındaki karşılaştırmaları ve Dilaşup’a olan hayranlığı anlatılıyor.

7- Servetifünun Dönemi romancılarından olan – – – -; mensur şiir, hikâye, roman ve tiyatro türlerinde otuzdan fazla eser vermiştir. Bunlardan en önemlisi, Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı kabul edilen Eylül’dür.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal
B) Mehmet Rauf
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Cevap : B) Mehmet Rauf

Açıklama : Burada bahsedilen sanatçı, Türk edebiyatının Servetifünun Dönemi romancılarından Mehmet Rauf’dur. Eserleri arasında önemli bir yeri olan “Eylül,” Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı olarak kabul edilir.

8- Modern tiyatronun;
– trajedi, komedi ve dram türleri vardır.
– sahne düzeni ve yazılı bir metni bulunur.
– kökeni Orta Asya’ya dayanır.
Bu bilgiler doğru (D)-yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) D-D-Y
B) Y-D-Y
C) Y-Y-D
D) D-Y-D

Cevap : A) D-D-Y

Açıklama :  Modern tiyatronun özellikleri doğru olarak ifade edilmiştir. Trajedi, komedi ve dram türleri vardır. Sahne düzeni ve yazılı bir metni bulunur. Kökeni Orta Asya’ya dayanır.

9- Geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer alan tek kişilik bir oyundur. Önceden hazırlanmış bir metni yoktur. Basit aksesuarlar kullanılır. Bir iskemle veya tabure; bazen bir baston, bir mendil… Taklit ve canlandırma üzerine kuruludur.
Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karagöz
B) Orta oyunu
C) Köy seyirlik oyunu
D) Meddah

Cevap : D) Meddah

Açıklama : Özellikleri verilen tiyatro türü, geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer alan tek kişilik bir oyundur. Önceden hazırlanmış bir metni yoktur ve basit aksesuarlar kullanılır. Taklit ve canlandırma üzerine kuruludur.

10- Anı, Batı’da çok yaygın bir tür olup ilk örneğini eski Yunan sanatçısı Ksenophon, Anabasis adlı eseriyle vermiştir. 18. yüzyılda J. J. Rouseau’nun – – – – adlı eseri bu türün önemli yapıtlarından biridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İtiraflar
B) Jurnaller
C) Şiir ve Gerçek
D) Kırk Yıl

Cevap : A) İtiraflar

Açıklama : Boş bırakılan yere, Jean-Jacques Rousseau’nun “İtiraflar” adlı eseri getirilmelidir. Anı türünün önemli örneklerinden biridir.

11- Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumlu, yapıca olumsuzdur?

A) Yaptıklarından korktu belki de Ayşe Hanım.
B) O mesafeyi koşacak nefesim mi var?
C) Bu şehir eylül ayında soğuktur.
D) Aslında ödülü hak etmiyor değil.

Cevap : D) Aslında ödülü hak etmiyor değil.

Açıklama : Bu cümle, anlamca olumludur, çünkü ödülü hak ettiği ifade edilmektedir. Ancak yapıca olumsuzdur, çünkü olumsuzlama “değil” kelimesiyle sağlanmıştır.

12-
– Gazetelerin birinci sayfalarındaki logonun üzerinde kullanılan başlık.
– Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yayan kişi.
– Basın ve yayın organlarında çıkan bazı haberlerin yalan olduğuna dair yapılan açıklama, yalanlama.
Bu tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) Tiraj
B) Sürmanşet
C) Muhabir
D) Tekzip

Cevap : A) Tiraj

Açıklama : Verilen tanımlar, “Sürmanşet,” “Muhabir” ve “Tekzip” kavramları ile eşleştirilmiştir. “Tiraj” bu tanımlara uymayan seçenektir.

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Çankaya’daki bir okulda da dört sene çalışmıştım.
B) Çatıda çıkan yangın bir süre sonra büyümüştü.
C) Benim belediyede işim uzun sürecek gibi görünüyor.
D) Ben yemekleri yapmıştım, oda evi süpürmüştü.

Cevap : D) Ben yemekleri yapmıştım, oda evi süpürmüştü.

Açıklama : Doğru yazım, “oda” kelimesinin “o da” olarak ayrı yazılmasıdır. Bu cümlede “oda” kelimesi yanlış yazılmıştır.

14- Çok bitkin bir hâldeyim, inanılmaz derecede.Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Olumlu-fiil-basit-devrik
B) Olumsuz-isim-birleşik-kurallı
C) Olumlu-isim-birleşik-devrik
D) Olumsuz-fiil-basit-kurallı

Cevap : C) Olumlu-isim-birleşik-devrik

Açıklama : Cümlede, olumlu bir anlam vardır, isim cümlesi türündedir ve devrik bir yapıya sahiptir.

15- “Seyahatname” adını taşıyan on ciltlik eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Mercimek Ahmet
B) Evliya Çelebi
C) Seydi Ali Reis
D) Naima

Cevap : B) Evliya Çelebi

Açıklama : “Seyahatname” adlı on ciltlik eser, ünlü Osmanlı gezgin Evliya Çelebi’ye aittir. Bu eser, Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı coğrafyalarını gezdiği ve gözlemlerini kaydettiği önemli bir seyahatnamedir.

544- Türk Dili ve Edebiyatı – 4 2023 Deneme Sınavı

Açık Lise Çıkmış Sorular

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!