Açık Lise

Biyoloji-3 (443) Sınav Soruları

Biyoloji-3 (443) Sınav Soruları
1- aaBbEe genotipli bir birey verilen gametlerden hangisini oluşturamaz?

Cevap : Abe

2- Bir hayvan hücresinin mitotik evresinde verilenlerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşir?

Cevap : İğ oluşması

3- İnsan vücudunda bulunan verilen hücrelerden hangisi bölünme özelliğini kaybetmiştir?

Cevap : sinir hücreleri

4- İnsan hücresinin gerçekleştirdiği mayoz verilenlerden hangisine katkı sağlamaz?

Cevap : büyümenin sağlanması

5- Verilen canlılardan hangisi hem eşeyli hem eşeysiz üreme gerçekleştirebilir?

Cevap : yassı solucan

6- Karyotİp analizinde verilenlerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?

Cevap : hücrede bulunan gen sayısı

7- Canlılarda genetik çeşitliliğin artmasına verilenlerden hangisi neden olmaz?

Cevap : bölünme öncesi DNA’nın eşlenmesi

8- Şekilde planaryanın eşeysiz üremesi gösterilmiştir. Bu üreme verilenlerden hangisi ile gerçekleştirilir?

Cevap : Rejenerasyonla

9- Eşeysiz üreme ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : mayoz ile gerçekleşmez

10- aBe fenotipindeki bir bitkinin genotipİnİ belirlemek İçin aşağıda genotipleri verilen bitkilerden hangisi kontrol çaprazlamasında kullanılabilir?

Cevap : Aabbee

11- Soyağacında bir özelliği fenotipinde gösteren tüm bireyler taralı olarak verilmiştir.Buna göre özellik verilen durumlardan hangisi ile aktarılıyor olamaz?

Cevap : x e bağlı baskın

12- Hücre bölünmesi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Tüm canlılarda yara onarımını sağlar.

13- Bir insan çiftinin erkek çocukları olma olasılığı verilenlerden hangisidir?

Cevap : ½

14- Verilenlerden hangisi mitoz ile gerçekleşen olaylardan değildir?

Cevap : Bir hücrelilerde büyüme

15- Mitoza ait hangi safhada kardeş kormatitler birbirinden ayrılır?

Cevap : Anafaz

16- AABbeeGg genotipli birey ile aaBbeeGg genotipli bireyin çaprazlanması sonucu verilen fenotiplerden hangisine sahip birey oluşmaz?

Cevap : aBeG

17- Mayozda kromozom sayısının yarıya indiği safha verilenlerden hangisidir?

Cevap : Sitokinez I

18- Sağlıklı bir kadının eşey kromozom gösterimi verilenlerden hangisidir?

Cevap : XX

19- Deniz yıldızının kopan parçasından yeni deniz yıldızının oluşması verilenlerden hangisi ile gerçekleşir?

Cevap : Rejenerasyon

20- Verilenlerden hangisi mayozun özelliklerindendir?

Cevap : Tür içi kromozom sayısının sabit tutulması

21- Bira mayasının vücudunda oluşan bir çıkıntının, büyüyerek ayrılıp başka bir canlı oluşturması olayı verilenlerden hangisidir?

Cevap : Tomurcuklanma ile üreme

22- Verilenlerden hangisi mayozla ilgili yanlıştır?

Cevap : İki kere DNA eşlenmesi görülür

23- Verilenlerden hangisi genetik varyasyonlara neden olur?

Cevap : Kromozomların bağımsız dağılması

24- Verilen canlıların hangisinde sadece eşeyli üreme ile birey sayısı artışı gerçekleşebilir?

Cevap : Yarasa

25- Bir adet kalıtsal karakterden sorumlu olan ve oğul döllere aktarılmasını sağlayan kromozom bölümünün adı verilenlerden hangisidir?

Cevap : Gen

26- Verilenlerden hangisi eşeyli üremeye örnektir?

Cevap : Çam ağacında tohumla üreme

27- Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin eriyerek kaybolduğu evre verilenlerden hangisidir?

Cevap : Profaz

28- A kan gruplu anne ile B kan gruplu babanın çocukları 0 kan grubuna sahiptir.
Buna göre anne ve babanın genotipleri ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Hem anne hem baba 0 aleline sahiptir

29- Kalıtımın esaslarını ortaya koyan ilk çalışmaları yapan bilim insanı verilenlerden hagisidir?

Cevap : Gregor Mendel

30- Verilen genotip ve ortaya çıkardığı fenotip eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : AB- B kan grubu

31- Verilenlerden hangisi mitoz ve mayozun ortak özelliklerindendir?

Cevap : Sitoplazma bölünmesi gerçekleşmesi

32- Canlılarda genetik çeşitliğin artmasına verilerden hangisi neden olmaz?

Cevap : Bölünme öncesi DNA’nın eşlenmesi

33- Verilerden hangisi genel olarak genetik çeşitliliğe katkı sağlamaz?

Cevap : Rejenerasyon

34- Verilerden hangisi mayozun ortaya çıkardığı durumlardandır?

Cevap : Genetik bakımından birbirinden farklı olan gametlerin oluşması

35- Bir aileye soyağacında X’e bağlı çekinlik bir özelliği fenotipinde gösterenlerin tümü koyu renkte verilmiştir.
Buna göre “?” ile gösterilen bireyin erkek olduğu bilindiğine göre, bu hastalığın görülme olasılığı nedir?

Cevap : 1 / 2

36- İnsan hücresinin gerçekleştirdiği mayoz verilerden hangisine katkı sağlamaz?

Cevap : Büyümenin sağlanması

37- Eşeysiz üreme ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Mayoz ile gerçekleşemez

38- aBe fenotipindeki bir bitkinin genotipini belirlemek için aşağıda genotipleri verilen bitkilerden hangisi kontrol çaprazlamasında kullanılabilir?

Cevap : AAbbee

Biyoloji-3 (443) Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

Biyoloji-3 (443) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!