auzefMadde Bağımlılığı ve Sosyal HizmetSosyal Hizmet

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Türü belirtilmemişse kişinin bağımlı olduğu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmelidir?

Cevap : C) Bağımlılık

#2. MS. 10. yüzyıllarda Orta Asya’da şamanlar tarafından gerçekleştirilen müzikle tedavi yöntemine ne ad verilir?

Cevap : B) Baksı

#3. Tıpta anamnez (Fr.) olarak geçen hastanın geçmişe dönük öyküsünün alınması işleminin sosyal çalışmadaki adı nedir?

Cevap : C) Sosyal öykü

#4. Tedavi, rehabilitasyon ve bakım süreçlerine girmeden önce bağımlılık konusunda sosyal çalışmacının yapacağı başka mesleksel çalışmalar da vardır. Bunlar aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap : B) Koruyucu önleyici çalışmalar yapmak

#5. 1981'de yapılan bir araştırmaya göre uyuşturucu bağımlılarının aşağıda yer alan hastalıklardan hangisine yakalanma riski daha yüksek çıkmıştır?

Cevap : E) AIDS

#6. Sosyal çalışma araştırması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Sosyal çalışma uygulama alanlarında yapılan bilimsel araştırmadır.

#7. Hastanelere bağımlılıktan kurtulmak istiyorum diyerek gelenler arasında hastaneye girerken yanlarında maddeler getirenler olduğu bilgileri duyulmaktadır. Böyle işleri yapanlara ne ad verilmektedir?

Cevap : D) Köstebek

#8. Temel mesleki hedefinde kişinin, grubun, ailenin ve toplumun sosyal sağlığı olan meslek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Sosyal çalışmacı

#9. Bağımlıyla çalışan bir sosyal çalışmacı için aşağıdaki mesleki müdahalelerden hangisi sonuncu müdahaledir?

Cevap : D) Rehabilitasyon

#10. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi madde bağımlılığının yarattığı bedensel ve ruhsal hastalıklarla mücadele konusunda sorumluluk taşır?

Cevap : A) Sağlık Bakanlığı

#11. Sigara aşağıdaki bağımlılık yaratan maddelerden öncelikle hangi kategoride yer alır?

Cevap : D) Kanserojen maddeler

#12. Sosyal çalışmacı meslek müdahalesine başlamadan önce mutlaka anamnez yazmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Anamnez sosyal çalışmacı tarafından tedavi ve rehabilitasyon sürecinde sürekli gözden geçirilir.

#13. Aşağıdaki genel toplumsal alanlardan hangisi sosyal çalışmanın hizmet alanlarından biri değildir?

Cevap : C) Engellilik alanı

#14. Madde bağımlılığının çocuk ve gençlerden başlayarak zaman içinde tüm topluma yayılan, ekonomik ve sosyal yaşamı saran genel olumsuz etkisi için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

Cevap : D) Yıkım etkisi

#15. Sosyal sorunların giderilmesini, sosyal rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasını hedefleyen sosyal eğitim, aşağıdaki mesleklerden hangisinin kullandığı bir yöntemdir?

Cevap : A) Sosyal çalışma

#16. Başında grup yöneticisi veya herhangi bir sosyal çalışmacının bulunmadığı, ortak sorunları olan bir grubun kendilerini iyileştirmek için kendi girişimleriyle oluşturdukları ve iyileşme amacıyla kendi istedikleri programları uyguladıkları grup çalışmasına ne ad verilir?

Cevap : E) Grupça çalışma

#17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışma uygulamasını verimli kılacak donanım bilgileri içinde yer almaz?

Cevap : C) Sosyal çalışmacının aile bilgileri

#18. Bir mahallede tüm mahalle sakinlerini etkileyen bir huzursuzluğun yerel yönetim birimleri tarafından giderilebilmesi için mahalle halkının hukuk çerçevesinde harekete geçirilmesi aşağıdaki sosyal çalışma yöntemlerinden hangisinin kapsamına girmektedir?

Cevap : E) Sosyal eylem

#19. Sosyal hizmet kuruluşlarında sosyal çalışmacının görevleri arasında bina dışı ve bina içi çalışmalar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bina dışı görevdir?

Cevap : B) Tarımsal üretim

#20. Bir mahallede, köyde, gecekondu ya da metropolitende yerel huzursuzlukları giderecek, yörenin insanlarını uyandıracak, ortak yaşam ve ortak çıkarlar konusunda bilgilendirecek, insanların birbirlerini anlamalarını ve yakınlaşmalarını sağlayacak sosyal çalışma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Toplulukla çalışma

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışma uygulamasını verimli kılacak donanım bilgileri içinde yer almaz?

A) Mesleğin kuramsal bilgileri
B) Yaşanan sorunla ilgili bilgiler
C) Sosyal çalışmacının aile bilgileri
D) Başvuran ve çevresiyle ilgili bilgiler
E) Mesleğin alan bilgileri

Cevap : C) Sosyal çalışmacının aile bilgileri

2. Tıpta anamnez (Fr.) olarak geçen hastanın geçmişe dönük öyküsünün alınması işleminin sosyal çalışmadaki adı nedir?

A) Tanıma raporu
B) Sosyal inceleme raporu
C) Sosyal öykü
D) Rapor
E) Kişi öyküsü

Cevap : C) Sosyal öykü

3. Sosyal çalışmacı meslek müdahalesine başlamadan önce mutlaka anamnez yazmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anamnez sosyal çalışmacı tarafından tedavi ve rehabilitasyon sürecinde sürekli gözden geçirilir.
B) Sosyal çalışmacı anamneze kısa da olsa raporunda yer verir.
C) Sosyal çalışmacı anamnezi başvuranına sürekli anlatır.
D) Bağımlı anamnez bilgilerini ailesi içinde her zaman kullanır.
E) Anamnezin raporda yer almasını kuruluş yöneticisi isteyebilir.

Cevap : A) Anamnez sosyal çalışmacı tarafından tedavi ve rehabilitasyon sürecinde sürekli gözden geçirilir.

4. Bir mahallede tüm mahalle sakinlerini etkileyen bir huzursuzluğun yerel yönetim birimleri tarafından giderilebilmesi için mahalle halkının hukuk çerçevesinde harekete geçirilmesi aşağıdaki sosyal çalışma yöntemlerinden hangisinin kapsamına girmektedir?

A) Kendine yardım grupları oluşturma
B) Grupla çalışma
C) Bireyle çalışma
D) Toplulukla çalışma
E) Sosyal eylem

Cevap : E) Sosyal eylem

5. Sosyal sorunların giderilmesini, sosyal rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasını hedefleyen sosyal eğitim, aşağıdaki mesleklerden hangisinin kullandığı bir yöntemdir?

A) Sosyal çalışma
B) Psikoloji
C) Öğretmenlik
D) Sosyoloji
E) Rehber öğretmenlik

Cevap : A) Sosyal çalışma

6. Sosyal hizmet kuruluşlarında sosyal çalışmacının görevleri arasında bina dışı ve bina içi çalışmalar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bina dışı görevdir?

A) El işi çalışmaları
B) Tarımsal üretim
C) Dans ve salon oyunları etkinlikleri
D) Müzik eğitimi çalışmaları
E) Satranç oyunları

Cevap : B) Tarımsal üretim

7. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi madde bağımlılığının yarattığı bedensel ve ruhsal hastalıklarla mücadele konusunda sorumluluk taşır?

A) Sağlık Bakanlığı
B) Gençlik ve Spor Bakanlığı
C) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
D) Milli Eğitim Bakanlığı
E) Adalet Bakanlığı

Cevap : A) Sağlık Bakanlığı

8. Hastanelere bağımlılıktan kurtulmak istiyorum diyerek gelenler arasında hastaneye girerken yanlarında maddeler getirenler olduğu bilgileri duyulmaktadır. Böyle işleri yapanlara ne ad verilmektedir?

A) Zulacı
B) Karınca
C) Gizlici
D) Köstebek
E) Simsar

Cevap : D) Köstebek

9. 1981’de yapılan bir araştırmaya göre uyuşturucu bağımlılarının aşağıda yer alan hastalıklardan hangisine yakalanma riski daha yüksek çıkmıştır?

A) Grip
B) Tüberkloz
C) Covid
D) Kanser
E) AIDS

Cevap : E) AIDS

10. Temel mesleki hedefinde kişinin, grubun, ailenin ve toplumun sosyal sağlığı olan meslek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tıp hekimi
B) Sosyolog
C) Psikolog
D) Ruh hekimi (psikiyatr)
E) Sosyal çalışmacı

Cevap : E) Sosyal çalışmacı

11. Bir mahallede, köyde, gecekondu ya da metropolitende yerel huzursuzlukları giderecek, yörenin insanlarını uyandıracak, ortak yaşam ve ortak çıkarlar konusunda bilgilendirecek, insanların birbirlerini anlamalarını ve yakınlaşmalarını sağlayacak sosyal çalışma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplulukla çalışma
B) Bireyle çalışma
C) Grupla çalışma
D) Sosyal eylem
E) Sosyal eğitim

Cevap : A) Toplulukla çalışma

12. Aşağıdaki genel toplumsal alanlardan hangisi sosyal çalışmanın hizmet alanlarından biri değildir?

A) Eğitim alanı
B) Adalet alanı
C) Engellilik alanı
D) Sosyal hizmet alanı
E) Sağlık alanı

Cevap : C) Engellilik alanı

13. MS. 10. yüzyıllarda Orta Asya’da şamanlar tarafından gerçekleştirilen müzikle tedavi yöntemine ne ad verilir?

A) Tengri
B) Baksı
C) Şamancı
D) Gök Tengri
E) Kam

Cevap : B) Baksı

14. Türü belirtilmemişse kişinin bağımlı olduğu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmelidir?

A) Madde bağımlılığı
B) Uyuşturucu bağımlılığı
C) Bağımlılık
D) Dijital bağımlılık
E) Alışveriş bağımlılığı

Cevap : C) Bağımlılık

15. Sosyal çalışma araştırması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynen sosyoloji araştırmasıdır.
B) Sosyal çalışma uygulama alanlarında yapılan bilimsel araştırmadır.
C) Psikoloji ağırlıklı araştırmadır.
D) Antropoloji araştırmasının sosyal olanıdır.
E) Kültür araştırmasıdır.

Cevap : B) Sosyal çalışma uygulama alanlarında yapılan bilimsel araştırmadır.

16. Başında grup yöneticisi veya herhangi bir sosyal çalışmacının bulunmadığı, ortak sorunları olan bir grubun kendilerini iyileştirmek için kendi girişimleriyle oluşturdukları ve iyileşme amacıyla kendi istedikleri programları uyguladıkları grup çalışmasına ne ad verilir?

A) Bağımsız çalışma
B) Grup çalışması
C) Grupla çalışma
D) Spontan çalışma
E) Grupça çalışma

Cevap : E) Grupça çalışma

17. Tedavi, rehabilitasyon ve bakım süreçlerine girmeden önce bağımlılık konusunda sosyal çalışmacının yapacağı başka mesleksel çalışmalar da vardır. Bunlar aşağıdakilerden hangileridir?

A) Bağımlıyı ikna etmek
B) Koruyucu önleyici çalışmalar yapmak
C) Bağımlının sosyal statüsünü çıkartmak
D) Bağımlının akran gruplarını tanımak
E) Bağımlının ailesiyle görüşmek

Cevap : B) Koruyucu önleyici çalışmalar yapmak

18. Madde bağımlılığının çocuk ve gençlerden başlayarak zaman içinde tüm topluma yayılan, ekonomik ve sosyal yaşamı saran genel olumsuz etkisi için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A) Duyusal etki
B) Çarpan etkisi
C) Antisosyal etki
D) Yıkım etkisi
E) Hastalık etkisi

Cevap : D) Yıkım etkisi

19. Sigara aşağıdaki bağımlılık yaratan maddelerden öncelikle hangi kategoride yer alır?

A) Bağımlılık yaratan gaz maddeler
B) Bağımlılık yaratan sıvı maddeler
C) Bağımlılık yaratan uçucu maddeler
D) Kanserojen maddeler
E) Bağımlılık yaratan katı maddeler

Cevap : D) Kanserojen maddeler

20. Bağımlıyla çalışan bir sosyal çalışmacı için aşağıdaki mesleki müdahalelerden hangisi sonuncu müdahaledir?

A) Koruma
B) Vazgeçirme
C) Tedavi
D) Rehabilitasyon
E) Önleme

Cevap : D) Rehabilitasyon

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet Final 2021 Deneme Sınavı -3 Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!