auzefÇocuk Gelişimiİlkokula Hazırlık

İlk Okula Hazırlık Final Deneme Sınavı-7

Auzef İlk Okula Hazırlık Final Deneme Sınavı-7

#1. Aşağıdakilerden hangisi 1924 yılı ilkokul programının genel özelliklerinden değildir?

Cevap : C) Erkek ve kız öğrenciler için tek program düzenlenmiştir.

1924 yılı ilkokul programının genel özellikleri aşağıdaki gibidir:
-Bu programla devreler ortadan kalkmıştır.
-İlkokul öğretim süresi beş yıla inmiştir.
-Erkek ve kız öğrenciler için ayrı ayrı program düzenlenmiştir.
-Yenisi hazırlanıncaya kadar daha çok geçici bir program olma özelliği taşımaktadır.
-Programda dersler ve derslere göre konu dağılımları mevcuttur. Dersler arasında ilişki kurulmamıştır

#2. Aşağıdakilerden hangisi Okul Öncesi Eğitimi Programının temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Keşfederek öğrenmeyi önemsemez.

Okul Öncesi Eğitimi Programının temel özellikleri:
-Çocuk merkezlidir.
-Esnektir.
-Dengelidir.
-Oyun temellidir.
-Keşfederek öğrenme önceliklidir.
-Yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır.
-Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılmasını teşvik eder.
-Temalar/ konular amaç değil araçtır.
-Öğrenme merkezleri önemlidir.
-Kültürel ve evrensel değerleri dikkate alır.
-Aile eğitimi ve katılımı önemlidir.
-Değerlendirme süreci çok yönlüdür.
-Özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalara yer vermektedir.
-Rehberlik hizmetlerine önem vermektedir

#3. Aşağıdakilerden hangisi Parten tarafından sınıflandırılan Gelişimsel Oyun çeşitleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : B) Tasarımsal oyun

Parten’ın (1932) Gelişimsel Oyun Çeşitleri:
-Yalnız oyun
-Paralel oyun
-İlişkisel oyun
-İş birliğine dayalı oyun

#4. Aşağıdakilerden hangisi “Matematik” etkinlikleri hazırlanırken kullanılan kazanımlardan biri değildir?

Cevap : E) Nesneleri birbiriyle toplar ve çıkarma yapar

#5. “Programlar ve sınıflar arasında ilerledikçe konuların daha detaylı bir hale gelmesi, fakat genel çerçevenin değişmeden öğrencilere sunulmasıdır.” cümlesinde anlatılan programların hangi ilkesidir?

Cevap : C) Sarmallık

#6. Aşağıdakilerden hangisi 1936 yılı ilkokul programında yer alan eğitim durumlarına ilişkin esaslardan biri değildir?

Cevap : A) Ezberleyerek öğrenmenin önemini anlatma

#7. Aşağıdakilerden hangisi ilkokula hazırlık çalışmalarında yapılabilecek zihinsel çalışmalar arasında yer almaz?

Cevap : B) Kendi duygularını tanıma çalışmaları

Zihinsel Çalışmalar:
-Dikkat ve hafıza becerileri
-Matematik becerileri (nesne sayma, rakam tanıma, artırma eksiltme yapma, renkleri tanıma)
-Bilimsel düşünme becerileri (gözlem yapma, problem çözme, neden sonuç ilişkisi kurma, tümevarım tümden gelimsel düşünme)

#8. Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programlarında kazandırılabilecek ortak değerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Cevap : E) Paylaşma

Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programlarında kazandırılabilecek ortak değerler:
-Sevgi
-Saygı
-Sorumluluk
-Dayanışma
-Paylaşma
-Hoşgörü
-Yardımlaşma
-Özgüven

#9. Aşağıdaki erken okuryazarlık becerilerinden hangileri ulusal değerlendirme araçlarından biri olan “EROT” ile ölçülemez?

Cevap : E) Öyküyü anlama

#10. Aşağıdakilerden hangisi 1948 yılı ilkokul programının genel amaç başlıkları arasında yer almamaktadır?

Cevap : E) Vicdan Münasebetleri

Amaçlar “Toplumsal, Kişisel,İnsanlık Münasebetleri ve Ekonomik Hayat” başlıkları altında ele alınmıştır

#11. Aşağıdakilerden hangisi Rubin, Fein ve Vanderbeg tarafından sınıflandırılan oyunlardan biridir?

Cevap : A) Yapılandırılmış oyun

Rubin, Fein ve Vanderbeg’in (1983) Gelişimsel Oyun Çeşitleri:
-İşlevsel oyun
-Yapılandırılmış oyun
– -Mış gibi oyun

#12. İlkokulda ilk okuma yazmaya başlama ve ilerleme aşamasında aşağıdaki aşamalardan hangisi yer almamaktadır?

Cevap : A) Boyama ve çizgi çalışmaları

Okuma yazmaya başlama ve ilerleme sürecinde, çocuklar genellikle sesleri tanımaya, harfleri öğrenmeye, heceleri oluşturmaya, metin okumaya ve yazmaya odaklanırlar.

#13. Aşağıdakilerden hangisi “sanat, okumaya hazırlık ve görsel materyal okuma” etkinlikleri hazırlanırken kullanılan kazanımlardan biri değildir?

Cevap : D) Eksilen veya eklenen nesneyi söyler

#14. “Isıtıcı, Hareketli ve Dinlendirici oyun” şeklinde sınıflandırılan oyunlar aşağıdakilerden hangi türe girmektedir?

Cevap : A) Hareketlilik derecesine göre oyunlar

Hareketlilik derecesine göre oyunlar, “ısıtıcı oyun, hareketli oyun ve dinlendirici oyun” şeklinde sınıflandırılmıştır.

#15. Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık bileşenlerinden biri değildir?

Cevap : B) Cümle bilgisi

Erken okuryazarlık bileşenlerinden biri olmayan seçenek:
B) Cümle bilgisi
Erken okuryazarlıkta temel bileşenler harf/alfabe bilgisi, yazı/baskı farkındalığı, ses bilgisel farkındalık ve sözcük bilgisidir. Cümle bilgisi, daha ileri okuryazarlık aşamalarında önem kazanan bir bileşendir, ancak erken okuryazarlıkta temel bileşenler arasında yer almaz.

#16. Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık kapsamında ele alınabilecek eylem ve davranışlardan 3 yaş ve sonrasındaki davranışlar arasında yer almaz?

Cevap : E) Büyük ablası ve abisinin okuduğu kitaptan belli kelimeleri tekrarlar.

#17. Aşağıdakilerden hangisine 1968 ilkokul programının “yöntem ve teknikler” bölümünde yer verilmemiştir?

Cevap : A) Buluş yoluyla öğretim

#18. Bebeğin doğumundan itibaren etrafı tanımasıyla ve yazı dilini öğrenmesiyle ifade etmeye başladığı, anaokuluna başlamasından önce kazanılan ve fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarıyla ilişkili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Okuryazarlık

#19. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yazı farkındalığında kazanılabilecek becerilerden hepsi bir arada verilmiştir?

Cevap : C) Sözcük bilgisi, harf bilgisi ve yazı kuralları

Yazı farkındalığı kazanmak için sözcük bilgisi (kelimelerin yapısı ve anlamı), harf bilgisi (alfabe, harflerin sesleri) ve yazı kuralları (noktalama, cümle yapıları vb.) gibi becerilerin hepsini içermesi gerekir. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir.

#20. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında izlenen adımlardan biri değildir?

Cevap : E) Önceki bilgilerin bir etkisinin olmaması

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında izlenen adımlar:
Yeni bilginin kazanılması, bilginin anlaşılması, bilginin uygulanması, bilginin farkında olunması, ve önceki bilgilerin hareket geçirilmesi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İlk Okula Hazırlık Final Deneme Sınavı-7

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 4. sınıf soruları

İlkokula Hazırlık ünite soruları

İlk Okula Hazırlık Final Deneme Sınavı-7

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 4. sınıf soruları

İlkokula Hazırlık ünite soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 4. sınıf soruları

2023 2024

İlk Okula Hazırlık Final Deneme Sınavı-7

İlkokula Hazırlık

Ünite -7

Konu : İlkokula Hazırbulunuşluğun Değerlendirilmesi

1- Hazırbulunuşluğun değerlendirilmesi sürecinde temel alınması gereken ilkelerden biri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almamaktadır?

A) Psikolojik özelliklerin belirlenmesi
B) Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
C) Çocuğa ait ölçülmesi gereken özelliklerin belirlenmesi
D) Gözlemin hangi araçlarla yapılacağının belirlenmesi
E) Gözlemin kim tarafından yapılacağının belirlenmesi

Cevap : A) Psikolojik özelliklerin belirlenmesi

2- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ilkokula hazırlık sürecinde çocuklardaki temel gelişimsel özelliklerden biri değildir?

A) Olgunlaşma
B) Duygusal gelişim
C) Sosyal gelişim
D) Uyum sağlama
E) Dil gelişimi

Cevap : D) Uyum sağlama

3- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ilkokula hazırlık sürecinde çocuklardaki temel gelişimsel özelliklerden “olgunlaşmanın” içinde yer almamaktadır?

A) Öz bakım becerileri
B) Okuma-yazma becerileri
C) Bedensel gelişim
D) Kağıt kesebilme becerileri
E) İnce ve kalın kas kullanma becerileri

Cevap : B) Okuma-yazma becerileri

4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ilkokula hazırlığın değerlendirilmesi sürecinde uzmanların uyması gereken prensiplerden biri değildir?

A) Ölçme araçlarının gelişimsel özelliklere uygun olması
B) Mahremiyet güvencesi
C) Bireyi tanıma tekniklerinin araç olması
D) Fırsat eşitliği
E) Tek ölçme aracının kullanılması

Cevap : E) Tek ölçme aracının kullanılması

5- Aşağıdaki hazırbulunuşluğu değerlendirme tekniklerinden hangisi “Test Dışı Teknikler” arasında yer almaktadır?

A) İlkokula hazırbulunuşluk ölçeği
B) Marmara ilköğretime hazırbulunuşluk ölçeği
C) Mülakat ve anketler
D) Erken okuryazarlık becerilerini değerlendirme
E) Metropolitan okul olgunluğu testi

Cevap : C) Mülakat ve anketler

6- Aşağıdaki hazırbulunuşluğu değerlendirme tekniklerinden hangisi “Test Dışı Teknikler” arasında yer alamaz?

A) Gözlem
B) Özellik/ kayıt çizelgesi
C) Olay/ vaka kaydı
D) Mülakat
E) Ölçekler

Cevap : E) Ölçekler

7- Aşağıdaki bölümlerden hangisi “Metropolitan Okul Olgunluğu” testine ait bölümlerden biri değildir?

A) Cümleler
B) Eşleştirme
C) Sayılar
D) Harfler
E) Kelime anlama

Cevap : D) Harfler

8- Aşağıdakilerden hangisi test dışı tekniklerden gözlem tekniğinde kullanılabilecek “iyi bir gözlemci” olmaya yönelik adımlar arasında yer alamaz?

A) Gözlemlenecek olaya spontane karar vermeli
B) Görme ve işitme duyularının sağlıklı olması
C) Kendi duygu ve ön yargılarını bırakması
D) Dikkat becerisinin olması
E) Eğitimli ve deneyimli olmalı

Cevap : A) Gözlemlenecek olaya spontane karar vermeli

9- Hazırbulunuşluğu değerlendirmede kullanılabilen alternatif değerlendirme yöntemleri aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi sınıflandırılmaktadır?

A) Gözleme dayalı
B) Testlere dayalı ve anketlere dayalı
C) Ölçmeye dayalı ve ölçmeye dayalı olmayan
D) Ölçmeye dayalı ve gözleme dayalı
E) Test dışı ve test içi

Cevap : C) Ölçmeye dayalı ve ölçmeye dayalı olmayan

10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde gözlem listesi kullanmanın avantajlarından biri yer almamaktadır?

A) Öğretmene yardımcı olma
B) Öğrencilerin kavga etme nedenlerini ortaya koyma
C) Gözlemlenen olaya kolay odaklanma
D) Öğrenciyle ilgili bilgi toplama
E) Bir grubun özelliklerini tanımlama

Cevap : B) Öğrencilerin kavga etme nedenlerini ortaya koyma

İlkokula Hazırlık

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

İlkokula Hazırbulunuşluğun Değerlendirilmesi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!