auzefÇocuk Gelişimiİlkokula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Final Deneme Sınavı -6

İlkokula Hazırlık Final Deneme Sınavı 2023

#1. Okula uyum sürecinde çocuğun geçmesi gereken aşamalar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırada ve tam olarak verilmiştir?

Cevap : C) Hazırlık, yerleşme, bütünleşme

#2. Aşağıdakilerden hangisi ilkokul hazırlıkta okul öncesinde bulunan öğrenme merkezleri arasında yer almaz?

Cevap : C) Psikoloji merkezi

#3. Aşağıdakilerden hangisi MEB tarafından okul öncesi eğitim programında çocukta bulunması gereken hazırbulunuşluk ölçütleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : B) Çocuğun anne ve evden kopmaması

#4. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun okula uyum sürecinde iş birliği yapılabilecek paydaşlardan biri değildir?

Cevap : C) Komşular

Çocuğun okula uyum sürecinde iş birliği yapabilecek en etkili paydaşlar genellikle veliler, okul yönetimi, diğer öğretmenler ve rehber öğretmenlerdir. Bu kişiler çocuğun eğitim sürecinde farklı roller üstlenir ve çocuğun uyum sağlamasında destek sağlar. Ancak, komşular bu süreçte doğrudan eğitimle ilgili bir paydaş olarak kabul edilmez.

#5. Aşağıdakilerden hangisi çocukta hazırbulunuşluğu değerlendiren kuramlar arasında yer almamaktadır?

Cevap : C) Bilişselci kuram

Hazırbulunuşluk Değerlendirme Kuramları:
-Olgunlaşmacı kuram
-Çevreselci kuram
-Sosyal yapılandırmacı kuram
-Etkileşimci kuram

#6. Aşağıdakilerden hangisi ilkokula hazır bulunuşlukta kullanılabilecek oyunlardan yapılarına göre sınıflandırılan oyun türlerinden biri değildir?

Cevap : D) Açık hava oyunları

Hazır bulunuşlukta kullanılabilecek oyunlardan yapılarına göre sınıflandırılan oyun türleri:
-Hayali oyunlar
-Sosyo-dramatik oyunlar
-Grup oyunları
-Dijital oyunlar

#7. Aşağıdakilerden hangisi “Türkçe ve Okuma-Yazmaya Hazırlık” etkinlikleri hazırlanırken kullanılan kazanımlardan biri değildir?

Cevap : B) Hece ve kelimeleri öğrenir

#8. Aşağıdaki aile türlerinden hangisinde yetişen çocuklar yapılan çalışmalara göre, diğerlerine oranla daha kaygılı olmaktadırlar?

Cevap : A) Otoriter- aşırı koruyucu

#9. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun hazırbulunuşluğunu “sosyal yapılandırmacı kurama” göre değerlendirebilecek maddeler arasında yer alamaz?

Cevap : C) Kültürel farklılıkların göz ardı edilmesi

C seçeneği, kültürel farklılıkların göz ardı edilmesini ifade ettiği için sosyal yapılandırmacı kurama göre hazırbulunuşluğu değerlendirirken dikkate alınacak maddeler arasında yer alamaz. Bu, sosyal yapılandırmacı kuramın vurgularına aykırıdır. Diğer maddeler, bu kuramın prensiplerine uygun olarak hazırbulunuşluğun değerlendirilmesinde önemli kriterleri temsil eder.

#10. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir hazırbulunuşluk sürecinde yapılması gereken temel davranışlardan biri değildir?

Cevap : D) Matematik problemleri çözmek

İlkokula uyum sürecinde ailelerin çocuklarına davranış tipleri ne olursa olsun, onların geleceği açısından sağlıklı bir hazırbulunuşluk sürecinde yapması gereken temel davranışların bazıları şu şekilde sıralanabilir:
-Okul hakkında sohbet etmek
-Okul gezisi yapılmalı
-Dramatizasyon çalışmaları
-Kitap okumak
-Oyunlar oynamak
-Sosyal aktiviteler yapmak

#11. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak kullanılan aile türleri sınıflandırması arasında yer almamaktadır?

Cevap : B) Her şeye kızan

Otoriter, aşırı hoşgörülü, ilgisiz ve demokratik aile türleri sınıflandırmaları daha yaygın olarak kullanılan ve genel olarak kabul gören aile türleri sınıflandırmalarıdır. “Her şeye kızan” ifadesi ise bu tip yaygın aile türleri sınıflandırmalarında öne çıkmayan bir ifadedir. Bu nedenle, doğru cevap B) Her şeye kızan’dır.

#12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “Ünsal’ın” sınıflamasını yaptığı “içeriğine göre oyun türleri bir arada ve doğru şekilde verilmiştir?

Cevap : C) Riskli, müzikli, parmak oyunları

#13. Aşağıdakilerden hangisi aile tutumlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?

Cevap : D) Anne- babanın ailesinin ekonomik düzeyi

Aile tutumlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler çoğunlukla şu şekilde sıralanmıştır: “Anne ve babanın sosyo-ekonomik düzeyi, anne ve baba arasındaki ilişki, anne ve babanın eğitim düzeyi, anne ve babanın yetişme biçimleri, anne ve babanın kültürel değerleri, çocuğun yaşı ve cinsiyetidir”. Burada sıralanan faktörler ülke ve kişilerin yaşam biçimlerine göre değişmektedir. Yine belirtmek gerekir ki aile tutumlarını etkileyen en temel faktör ailenin yetiştirme biçimidir.

#14. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, okula uyum sürecinde “hazır çocuk” kavramında çocuğun hazır hale gelmesi gereken gelişim alanlarından biri değildir?

Cevap : B) Psikolojik

Çocuk, motor gelişim, sosyal duyuşsal gelişim, fiziksel gelişim ve bilişsel gelişim alanlarında hazır hale geldiğinde, okula uyum sürecinde “hazır çocuk” olarak ifade edilebilir.

#15. Okula uyum programının temel ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : B) Öğretmenin merkez olması

Okula uyum programının temel ilkeleri:
-Çocuğu ve aileyi tanıma
-Çocuğu merkeze alma
-Paydaşlarla iş birliği yapma
-Okula uyum programını özümseme ve uygulama ve sürüdürme
-Okula uyum programını değerlendirme ve geliştirme

#16. Aşağıdakilerden hangisi Piaget tarafından sınıflandırılan gelişimsel oyunlardan değildir

Cevap : E) -Mış gibi oyun

Piaget’in (1962) Gelişimsel Oyun Çeşitleri:
-İşlevsel oyunlar
-Yapı-inşa oyunları
-Sembolik oyunlar
-Kurallı oyunlar

#17. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ilkokula hazırbulunuşluğunu etkileyen modellerden biri değildir?

Cevap : E) Yeteneksel- girdi modeli

Çocuğun ilkokula hazırbulunuşluğunu etkileyen modellerden biri olarak bilinen “Yeteneksel- girdi modeli” belirttiğiniz diğer modellerle örtüşen bir kavram değildir. Diğer modeller A, B, C ve D, çocuğun ilkokula hazırlık sürecini anlamak için kullanılan yaygın modellerdir.
Açıklamalar:
-Çevresel model, çocuğun yaşadığı çevresel etkilerin, aile ve toplumun rolünün hazırbulunuşluk üzerindeki etkilerini vurgular.
-Yetenek modeli, çocuğun bilişsel yeteneklerinin ve özelliklerinin hazırbulunuşluk üzerindeki rolünü vurgular.
-Gelişimsel model, çocuğun fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini değerlendirerek hazırbulunuşluğunu anlamayı amaçlar.
-Çevresel-girdi modeli, çocuğun çevresindeki uyarıcılara nasıl tepki verdiğini ve bu uyarıcılardan ne kadar öğrendiğini vurgular.
Yeteneksel-girdi modeli ise bu kavramlardan farklı bir modele işaret etmemektedir ve genel olarak bu bağlamda bilinen bir model değildir.

#18. “En genel şekilde çocuğun yeni öğrenmeleri gerçekleştirebilmeleri için kendisinde aranan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yeterliklerdir.” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Hazırbulunuşluk

#19. Aşağıdakilerden hangisi okula uyum sürecinde kaçınılması gereken davranışlar arasında yer almaz?

Cevap : E) Aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları

Okula uyum sürecinde kaçınılması gereken davranışlar arasında yer almayan seçenek:
E) Aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları
Diğer seçenekler (A, B, C, D) çocuğun okula uyum sürecini olumsuz etkileyebilecek davranışlar olarak kabul edilirken, aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları, çocuğun okula uyum sürecini olumlu bir şekilde etkileyen ve destekleyen bir davranıştır. Bu nedenle doğru cevap E) Aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları’dır.

#20. Aşağıdakilerden hangisi otoriter ebeveynlik sergileyen ailelerin kaçınmaları gereken davranışlardan biridir?

Cevap : A) Öğretmenin otorite olarak görülmesi gerektiğinin anlatılması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İlkokula Hazırlık Final Deneme Sınavı -6

Auzef Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 2024 eğitim yılı sınavına hazırlık soruları

2023-2024

İlkokula Hazırlık Final Deneme Sınavı -6

Auzef Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 2024 eğitim yılı sınavına hazırlık soruları

2023-2024

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 4. sınıf soruları

İlkokula Hazırlık Final Deneme Sınavı 2023

İlkokula Hazırlık Final Deneme Sınavı-6

İlkokula Hazırlık

Ünite -6

Konu : İlkokula Hazırbulunuşlukta Ailenin Rolü

1- Aşağıdaki aile türlerinden hangisinde yetişen çocuklar yapılan çalışmalara göre, diğerlerine oranla daha kaygılı olmaktadırlar?

A) Otoriter- aşırı koruyucu
B) Demokratik
C) Hoşgörülü
D) Üniversite mezunu
E) İlkokul mezunu

Cevap : A) Otoriter- aşırı koruyucu

2- Aşırı hoşgörülü aile türlerinde yetişen çocuklarda sık görülen davranışlardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Saldırgan davranışlar
B) Kurallara uymama
C) Şımarık olma
D) Arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmama
E) Paylaşma ve iş birliğine yatkınlık

Cevap : E) Paylaşma ve iş birliğine yatkınlık

İlkokula hazırbulunuşluk sürecinde hoşgörülü ailelerin tutumuna maruz kalan çocuklarda sıklıkla şu davranışlar görülmektedir.
-Çocuklar sınıf ortamında arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kuramazlar.
-Çocuklar sınıf ortamında saldırgan davranışlarda bulunabilirler.
-Çocuklar sınıf ortamında öğretmenin koyduğu sınıf kurallarına uymamakta ısrar ederler.
-Çocuklar sınıf ortamında özgüvenli çocuk olmaktan ziyade şımarık çocuk davranışları sergileyebilirler.

3- Aşağıdakilerden hangisi genel olarak kullanılan aile türleri sınıflandırması arasında yer almamaktadır?

A) Otoriter
B) Her şeye kızan
C) Aşırı hoşgörülü
D) İlgisiz
E) Demokratik

Cevap : B) Her şeye kızan

Otoriter, aşırı hoşgörülü, ilgisiz ve demokratik aile türleri sınıflandırmaları daha yaygın olarak kullanılan ve genel olarak kabul gören aile türleri sınıflandırmalarıdır. “Her şeye kızan” ifadesi ise bu tip yaygın aile türleri sınıflandırmalarında öne çıkmayan bir ifadedir. Bu nedenle, doğru cevap B) Her şeye kızan’dır.

4- Aşağıdakilerden hangisi ilgisiz aile türünde bulunan ailelerin kaçınılmaları gereken davranışlardan biridir?

A) Okulun ilk günü kendini güvende hissetmesi
B) Aile-çocuk paylaşımının artması
C) Okul yerine ailenin daha güvenli olduğunun söylenmesi
D) Okuldaki problemlerin doğal olduğunun söylenmesi
E) Problemlerin sevgi ve iş birliği ile çözüleceğinin söylenmesi

Cevap : C) Okul yerine ailenin daha güvenli olduğunun söylenmesi

5- Aşağıdakilerden hangisi aile tutumlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Anne- babanın yetişme biçimi
B) Anne- babanın sosyo-ekonomik düzeyi
C) Anne- baba arasındaki ilişki
D) Anne- babanın ailesinin ekonomik düzeyi
E) Çocuğun yaşı ve cinsiyeti

Cevap : D) Anne- babanın ailesinin ekonomik düzeyi

Aile tutumlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler çoğunlukla şu şekilde sıralanmıştır: “Anne ve babanın sosyo-ekonomik düzeyi, anne ve baba arasındaki ilişki, anne ve babanın eğitim düzeyi, anne ve babanın yetişme biçimleri, anne ve babanın kültürel değerleri, çocuğun yaşı ve cinsiyetidir”. Burada sıralanan faktörler ülke ve kişilerin yaşam biçimlerine göre değişmektedir. Yine belirtmek gerekir ki aile tutumlarını etkileyen en temel faktör ailenin yetiştirme biçimidir.

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ilkokula hazırbulunuşluk geliştirilirken dikkate alınan aile etkileşim tipleri bir arada ve doğru biçimde verilmiştir?

A) Uyumlu, bağımlı, otoriter
B) Otoriter, ağ gibi saran, bağımsız
C) Demokratik, ağ gibi saran, bağımsız
D) Uyumsuz, bağımlı, ağ gibi saran
E) Uyumlu, bağımsız, ağ gibi saran

Cevap : E) Uyumlu, bağımsız, ağ gibi saran

Aile Etkileşim Biçimi:
-Uyum
-Bağımsız
-Ağ gibi saran

7- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir hazırbulunuşluk sürecinde yapılması gereken temel davranışlardan biri değildir?

A) Kitap okumak
B) Dramatizasyon
C) Okul gezileri
D) Matematik problemleri çözmek
E) Sosyal aktiviteler yapmak

Cevap : D) Matematik problemleri çözmek

İlkokula uyum sürecinde ailelerin çocuklarına davranış tipleri ne olursa olsun, onların geleceği açısından sağlıklı bir hazırbulunuşluk sürecinde yapması gereken temel davranışların bazıları şu şekilde sıralanabilir:
-Okul hakkında sohbet etmek
-Okul gezisi yapılmalı
-Dramatizasyon çalışmaları
-Kitap okumak
-Oyunlar oynamak
-Sosyal aktiviteler yapmak

8- Aşağıdakilerden hangisi çocuğun gelişim ve eğitiminde yer alan fonksiyonlardan biri değildir?

A) Sevgi
B) Fizyolojik
C) Ekonomik
D) Sosyalleştirme
E) Biyolojik

Cevap : B) Fizyolojik

Ailenin çocuğun gelişim ve eğitiminde lokomotif görevi gördüğü açıktır. Ailenin çocuğun gelişim ve eğitiminde yer alan fonksiyonlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
-Biyolojik fonksiyonu
-Ekonomik fonksiyonu
-Sevgi fonksiyonu
-Koruyucu fonksiyonu
-Sosyalleştirme fonksiyonu
-Etkinlik fonksiyonu

9- Aşağıdakilerden hangisi otoriter ebeveynlik sergileyen ailelerin kaçınmaları gereken davranışlardan biridir?

A) Öğretmenin otorite olarak görülmesi gerektiğinin anlatılması
B) Çocuk okula başlamadan önce ona güven duygusu aşılanmalı
C) Çocuk okula başlamadan önce onun özerkliği desteklenmeli
D) Çocuk okula başlamadan önce toplumsal kurallar öğretilmeli
E) Cezalandırma ve olumsuz davranışlardan uzak durulmalı

Cevap : A) Öğretmenin otorite olarak görülmesi gerektiğinin anlatılması

10- Aşağıdakilerden hangisi aşırı hoşgörülü ebeveynlik sergileyen ailelerin yapması gereken davranışlardan değildir?

A) Çocuğun her dediğinin yapılması
B) Toplumda belli kuralların olduğunun hatırlatılması
C) Arkadaşlarının her dediğini yapmalarının söylenmesi
D) Çocuğun öfkeyle baş etmesine yardım edilmesi
E) Öğretmen ve arkadaşlarına saygılı olmasının söylenmesi

Cevap : C) Arkadaşlarının her dediğini yapmalarının söylenmesi

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 4. sınıf soruları

İlkokula Hazırlık

Ünite -6

Konu : İlkokula Hazırbulunuşlukta Ailenin Rolü

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

İlkokula Hazırlık Final Deneme Sınavı -6

Auzef Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 2024 eğitim yılı sınavına hazırlık soruları

2023-2024

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!