auzefDeğer FelsefesiFelsefe

Değer Felsefesi 2022-2023 Final Soruları

#1. Bir kişinin hayatının ne kadar iyi gittiğini belirten değer aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Faydayla-ilgili değer

#2. Sağlığın bir kendinde değer olduğu kabul edilirse, spor yapmak sağlığa neden oluyorsa, spor yapmak nasıl bir değer türü olur?

Cevap : D) Araçsal değer

#3. Hem hazzın hem de bilginin kendinde değer olduğunu ileri süren bir filozofun, değer konusunda aşağıdaki görüşlerden hangisini kesinlikle benimsediği söylenebilir?

Cevap : D) Çokçuluk

#4. Doğalcı teorilerin yanlışlığına yönelik ileri sürülen, “olması gereken”le “olan” arasında kapatılamayacak bir ayrım olduğu görüşünü belirten ayrım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Olgu – değer ayrımı

#5. Değerlerin hesaplanması ve kıyaslanması sorunuyla hangi teoriler ilgilenmektedir?

Cevap : B) Meta-normatif teoriler

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Duygusalcılığa yöneltilen eleştirilerden birine göre kişi değer yargılarıyla her zaman neleri dile getirmez?

Cevap : C) Duygularını

#7. Nicelikçi hazcılığın en önemli savunucusu olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) J. Bentham

#8. Moore iyinin hangi doğal terimle tanımlabileceğini düşünmüştür?

Cevap : C) Hiçbir doğal terimle

#9. Dışsal değer, aşağıdaki hangi değerle bir şekildeki ilişkisinden kaynaklanan değerdir?

Cevap : C) Kendinde değer

#10. Aşağıdaki filozoflardan hangisi birden fazla kendinde değer olduğunu ileri sürmüştür?

Cevap : E) G. E. Moore

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Bilişselci bir teori aşağıdakilerden hangisini ileri sürmez?

Cevap : A) Değerin yargılarının sadece duyguların dışavurumu olduklarını

#12. Felsefe tarihinde neyin kendinde değere sahip olduğuyla ilgili yaygın teoriler grubundan ikisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Hazcı Teoriler-Mükemmeliyetçi Teoriler

#13. Olumlu estetik değer ne olarak adlandırılır?

Cevap : E) Güzellik

#14. Değer felsefesindeki Meta-normatif Teoriler aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgilenmez?

Cevap : D) Neyin kendinde değere sahip olduğu sorunu

#15. J. S. Mill'in hazlar arasında yaptığı ayrım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Yüksek – alçak

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Değerlerin kıyaslanamazlığı düşüncesi hangi görüşün doğru olmadığına yönelik bir eleştiri olarak kullanılmıştır?

Cevap : B) Çokçuluk

#17. Bir yardım kurumuna yüklü bir miktar bağışta bulunan birinin, bu bağışı nedeniyle kendini maddi olarak zor durumda bırakıp hayatını kendi refahı için kötüye götürmesi örneği hangi değerler arasındaki bir ayrıma örnek için kullanılabilir?

Cevap : B) Ahlaki – faydayla ilgili

#18. Kuralcılık değerlendirmeci dilin aşağıdakilerden hangisi için kullanıldığını ileri sürer?

Cevap : E) Tercihlere kılavuzluk etmek

#19. Acı çekebilen bir varlığa zarar vermenin kötü olması ama bunu yaparken haz almanın çok daha kötü olması örneği hangi görüşü desteklemek için  ileri sürülmüş örnektir?

Cevap : E) Bütüncülük

#20. Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre insan için iyi ya da mutlu hayattır?

Cevap : C) Akli etkinliğini başarılı şekilde gerçekleştirmesi

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Değer Felsefesi 2022-2023 Final Soruları

1. Sağlığın bir kendinde değer olduğu kabul edilirse, spor yapmak sağlığa neden oluyorsa, spor yapmak nasıl bir değer türü olur?

A) Kendinde değer
B) İçkin değer
C) Katkıda-bulunan değer
D) Araçsal değer
E) Estetik değer

Cevap : D) Araçsal değer

2. Değerlerin hesaplanması ve kıyaslanması sorunuyla hangi teoriler ilgilenmektedir?

A) Öznelci teoriler
B) Meta-normatif teoriler
C) Normatif teoriler
D) Olgusal teoriler
E) Tasvirci teoriler

Cevap : B) Meta-normatif teoriler

3. Değerlerin kıyaslanamazlığı düşüncesi hangi görüşün doğru olmadığına yönelik bir eleştiri olarak kullanılmıştır?

A) Tekçilik
B) Çokçuluk
C) Doğalcılık
D) Kuralcılık
E) Duygusalcılık

Cevap : B) Çokçuluk

4. Moore iyinin hangi doğal terimle tanımlabileceğini düşünmüştür?

A) Arzu
B) Tercih
C) Hiçbir doğal terimle
D) Haz
E) Sezgi

Cevap : C) Hiçbir doğal terimle

5. Bir yardım kurumuna yüklü bir miktar bağışta bulunan birinin, bu bağışı nedeniyle kendini maddi olarak zor durumda bırakıp hayatını kendi refahı için kötüye götürmesi örneği hangi değerler arasındaki bir ayrıma örnek için kullanılabilir?

A) Estetik – dinî
B) Ahlaki – faydayla ilgili
C) Estetik – ahlaki
D) Ahlaki – dinsel
E) Faydayla ilgili – estetik

Cevap : B) Ahlaki – faydayla ilgili

6. Doğalcı teorilerin yanlışlığına yönelik ileri sürülen, “olması gereken”le “olan” arasında kapatılamayacak bir ayrım olduğu görüşünü belirten ayrım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değerli – değersiz ayrımı
B) Olgu – değer ayrımı
C) Meli – malı ayrımı
D) Doğalcı – doğalcı olmayan ayrımı
E) Akıl – sezgi ayrımı

Cevap : B) Olgu – değer ayrımı

7. Hem hazzın hem de bilginin kendinde değer olduğunu ileri süren bir filozofun, değer konusunda aşağıdaki görüşlerden hangisini kesinlikle benimsediği söylenebilir?

A) Tekçilik
B) Kuralcılık
C) Atomculuk
D) Çokçuluk
E) Duygusalcılık

Cevap : D) Çokçuluk

8. Bir kişinin hayatının ne kadar iyi gittiğini belirten değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faydayla-ilgili değer
B) Estetik değer
C) Ahlaki değer
D) İçsel değer
E) Araçsal değer

Cevap : A) Faydayla-ilgili değer

9. J. S. Mill’in hazlar arasında yaptığı ayrım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksek – alçak
B) İçerikli – içeriksiz
C) Sürekli – süreksiz
D) Anlamlı – anlamsız
E) Belirli – belirsiz

Cevap : A) Yüksek – alçak

10. Kuralcılık değerlendirmeci dilin aşağıdakilerden hangisi için kullanıldığını ileri sürer?

A) Sezgileri anlamlandırmak
B) Kuralların sezgilerle doğruluğunu belirlemek
C) Doğruyu söylemek
D) Duyguları dışa vurmak
E) Tercihlere kılavuzluk etmek

Cevap : E) Tercihlere kılavuzluk etmek

11. Duygusalcılığa yöneltilen eleştirilerden birine göre kişi değer yargılarıyla her zaman neleri dile getirmez?

A) İddialarını
B) Bilgilerini
C) Duygularını
D) Sezgilerini
E) Anılarını

Cevap : C) Duygularını

12. Değer felsefesindeki Meta-normatif Teoriler aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgilenmez?

A) Değerlerin hesaplanması sorunu
B) Değerlerin kıyaslanması sorunu
C) Değerin ve değer yargılarının doğası sorunu
D) Neyin kendinde değere sahip olduğu sorunu
E) Değer türleri sorunu

Cevap : D) Neyin kendinde değere sahip olduğu sorunu

13. Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre insan için iyi ya da mutlu hayattır?

A) Duyusal hazları en yüksek miktarda elde etmesi
B) Tamamıyla ruh dinginliğine ulaşması
C) Akli etkinliğini başarılı şekilde gerçekleştirmesi
D) Hayattaki bütün acılardan uzak olması
E) Bütün arzularını gerçekleştirmesi

Cevap : C) Akli etkinliğini başarılı şekilde gerçekleştirmesi

14. Dışsal değer, aşağıdaki hangi değerle bir şekildeki ilişkisinden kaynaklanan değerdir?

A) Ahlaki değer
B) Araçsal değer
C) Kendinde değer
D) İçkin değer
E) Faydayla-ilgili değer

Cevap : C) Kendinde değer

15. Bilişselci bir teori aşağıdakilerden hangisini ileri sürmez?

A) Değerin yargılarının sadece duyguların dışavurumu olduklarını
B) Değer yargılarının doğru ya da yanlış olabileceklerini
C) Değerin yargılarının şeylerdeki bir niteliği ifade ettiğini
D) Değer yargılarının bilişsel ifadeler olduklarını
E) Değer yargılarının iddia içeren ifadeler olduklarını

Cevap : A) Değerin yargılarının sadece duyguların dışavurumu olduklarını

16. Acı çekebilen bir varlığa zarar vermenin kötü olması ama bunu yaparken haz almanın çok daha kötü olması örneği hangi görüşü desteklemek için  ileri sürülmüş örnektir?

A) Çokçuluk
B) Tekçilik
C) Atomculuk
D) Parçacılık
E) Bütüncülük

Cevap : E) Bütüncülük

17. Felsefe tarihinde neyin kendinde değere sahip olduğuyla ilgili yaygın teoriler grubundan ikisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazcı Teoriler-Mükemmeliyetçi Teoriler
B) Bilişselci Teoriler-Hazcı Teoriler
C) Bilişselci Teoriler-Normatif Teoriler
D) Mükemmeliyetçi Teoriler-Normatif Teoriler
E) Normatif Teoriler-Bilişselci Teoriler

Cevap : A) Hazcı Teoriler-Mükemmeliyetçi Teoriler

18. Olumlu estetik değer ne olarak adlandırılır?

A) Faydalılık
B) İyilik
C) Hoşnutluk
D) Araçsallık
E) Güzellik

Cevap : E) Güzellik

19. Aşağıdaki filozoflardan hangisi birden fazla kendinde değer olduğunu ileri sürmüştür?

A) J. Bentham
B) J. S. Mill
C) Nietzsche
D) Epikuros
E) G. E. Moore

Cevap : E) G. E. Moore

20. Nicelikçi hazcılığın en önemli savunucusu olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) G. E. Moore
B) Aristoteles
C) Anselmus
D) J. Bentham
E) J. S. Mill

Cevap : D) J. Bentham

Değer Felsefesi

Auzef Felsefe
Telegram FELSEFE

Değer Felsefesi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: