auzefCoğrafyaDünya Bölgeleri Avrupa

Dünya Bölgeleri: Avrupa Final Deneme Sınavı -7

Dünya Bölgeleri: Avrupa Final Deneme Sınavı -7

#1. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Fransa’da yer almaz?

Cevap : D) Sofya

#2. II. Dünya Savaşı sonrasında Güney Avrupa’da hafif sanayi faaliyetlerinin en yaygın olduğu bölgeler nereleridir?

Cevap : B) Kuzey İtalya, İsviçre vadileri, Kuzeydoğu İspanya’nın Katalonya bölgeleri

#3. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Avrupa’nın büyük şehirleri arasında yer alır?

Cevap : C) Londra

#4. İsveç’in merkezi alçak alanları olarak bilinen, aynı zamanda ülkenin tarihi çekirdeğini oluşturan kesimindeki en yoğun nüfuslu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Stockholm

#5. Aşağıdaki şehirlerden hangisi diğerlerine göre daha fazla nüfusa sahiptir?

Cevap : C) Paris

#6. Akdeniz Avrupasının en büyük ovası hangisidir?

Cevap : A) Po Ovası

#7. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın yoğun nüfuslu şehirsel alanlarından biridir?

Cevap : E) Londra

#8. Avrupa’da ilk demir yolu hangi ülkede inşa edilmiştir?

Cevap : D) İngiltere

#9. Belçika’nın başkenti Brüksel hangi önemli siyasal rolleri üstlenmiştir?

Cevap : D) Ülke başkenti olma yanında, Avrupa Birliği’nin başkentlerinden biridir; NATO’nun merkezi ve pek çok uluslararası örgütün yönetim merkezidir

#10. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde 1900 yılında nüfus 1 milyonun üstündeydi?

Cevap : B) Paris

#11. Almanların turizm amacıyla en çok tercih ettikleri yerlerin başında............. Havzası gelir. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : A) Akdeniz

#12. Almanya’da demir-çelik sanayinin gelişmesinde hangi etmenlerin rolü olmuştur?

Cevap : E) Maden kömürü, linyit ve düşük değerli demir cevherinin varlığı

#13. Fransa kaç fizyografik bölgeye ayrılır?

Cevap : E) a) Hersinyen Avrupa Merkezi Dağlar ve Yaylaları, b) Alpin sistem, c) Kuzey Avrupa Düzlükleri

#14. Aşağıdakilerden hangisi Lüksemburg’un tarihsel yapılarıyla ünlü en fazla turist alan şehridir?

Cevap : D) Lüksemburg

#15. İtalya’nın en büyük şehri olmanın yanında en önemli endüstri ve finans merkezi olan şehri hangisidir?

Cevap : B) Milano

#16. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Avrupa’nın tarımsal yapısında büyük değişim yaratmıştır?

Cevap : D) Ürün rotasyon sistemi

#17. Finlandiya’da orman ürünleri üretimi daha çok güneydeki .........Platosu’nda yoğunlaşmıştır. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : E) Lake Platosu

#18. Orta Çağ’da Belçika’da hangi sanayi kolları gelişmişti?

Cevap : A) Dokuma ve demir sanayileri

#19. Aşağıdaki bölgelerden hangisi Avrupa Sanayi Kuşağı içinde yer almaz?

Cevap : A) Atina

#20. Almanya’nın Kuzey Denizi kenarındaki en büyük limanı hangisidir?

Cevap : E) Hamburg

#21. Almanya sanayi devrimine geç başlayan bir ülke olmasına rağmen hangi özellikleriyle kısa sürede Avrupa’nın güçlü sanayi ülkelerinden biri olmayı başardı?

Cevap : C) İnsan ve maddi kaynakları bakımından geniş bir rezervi, gittikçe büyüyen sanayi nüfusunu besleyecek verimli toprakları ve Avrupa’daki merkezi konumu

#22. Norveç’in en büyük şehri olmanın yanında özellikle deniz limanı, endüstriyel ve kültürel merkez olan şehri hangisidir?

Cevap : A) Oslo

#23. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Avrupa ülkelerinden biri değildir?

Cevap : B) Slovenya

#24. Avrupa’da yerleşmenin dağılmasına neden olan, tarıma elverişli araziyi kesintiye uğratarak dağılmaya zorlayan doğal etkenler nelerdir?

Cevap : B) Ormanlar, bataklıklar, verimsiz alanlar ve su kaynaklarının durumu

#25. Avrupa'da demir yolları önemli merkezlerin etrafında dairesel bir ağa oluşturarak gelişmiştir bu merkezler hangileridir?

Cevap : C) Londra, Paris, Berlin, Münih, Viyana ve Moskova

#26. Danimarka’nın en yoğun nüfuslu bölgesi neresidir?

Cevap : E) Kopenhag

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Dünya Bölgeleri: Avrupa Final Deneme Sınavı -7

Auzef Coğrafya 2.sınıf Güz Dönemi 2023-2024 Soruları

Avrupa’nın Coğrafi Bölgeleri: Kuzey Avrupa

1- Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Avrupa ülkelerinden biri değildir?

A) Finlandiya
B) Slovenya
C) Danimarka
D) Norveç
E) İsveç

Cevap : B) Slovenya

2- Aşağıdakiler’den hangisi Kuzey Avrupa’nın oldukça zorlu çevresel koşulları arasında yer almaz?

A) Soğuk iklimler
B) Fakir topraklar
C) Engebeli stepleri
D) Tropikal iklim
E) Sınırlı doğal kaynaklar

Cevap : D) Tropikal iklim

3- Danimarka’nın en yoğun nüfuslu bölgesi neresidir?

A) Aarhus
B) Odense
C) Aalborg
D) Esbjerg
E) Kopenhag

Cevap : E) Kopenhag

4- Danimarka tarımı oldukça özelleşmiştir. Özellikle hayvancılığın gelişmesi desteklenmiştir. Hayvancılık faaliyetleri içinde ise ……….öne çıkmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

A) mandıracılık
B) Sığır yetiştiriciliği
C) Balıkçılık
D) Tavukçuluk
E) Domuz yetiştiriciliği

Cevap : A) mandıracılık

5- Finlandiya’da orman ürünleri üretimi daha çok güneydeki ………Platosu’nda yoğunlaşmıştır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

A) Karelya Platosu
B) Satakunta Platosu
C) Österland Platosu
D) Laponya Platosu
E) Lake Platosu

Cevap : E) Lake Platosu

6- Finlandiya’nın en fazla nüfusa sahip bölgesi ………. ve çevresidir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

A) Turku
B) Tampere
C) Helsinki
D) Oulu
E) Espoo

Cevap : C) Helsinki

7- Norveç’in en büyük şehri olmanın yanında özellikle deniz limanı, endüstriyel ve kültürel merkez olan şehri hangisidir?

A) Oslo
B) Bergen
C) Trondheim
D) Tromsø
E) Stavanger

Cevap : A) Oslo

8- Norveç’in çeşitli doğal kaynakları arasında neler yer alır?

A) Petrol rezervleri, gaz kaynakları, demir cevheri, gümüş, deniz ürünleri
B) Bakır, alüminyum, tuz, kömür, deniz yosunu
C) Bakır madenleri, jeotermal enerji kaynakları, kağıt hamuru, tuz
D) Doğalgaz, demir cevheri, odun, balıkçılık, jeotermal kaynaklar
E) Su gücü, ormanlar, mineraller, çeşitli balık türleri ve muhteşem manzaralar

Cevap : E) Su gücü, ormanlar, mineraller, çeşitli balık türleri ve muhteşem manzaralar

9- İsveç’in merkezi alçak alanları olarak bilinen, aynı zamanda ülkenin tarihi çekirdeğini oluşturan kesimindeki en yoğun nüfuslu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stockholm
B) Prag
C) Talin
D) Köstence
E) Varna

Cevap : A) Stockholm

10- İsveç’in ihraç ürünleri nelerdir?

A) Ahşap ürünleri, demir cevheri, tarım ürünleri, gemiler, ev aletleri
B) Demir-çelik ürünleri, enerji ekipmanları, sağlık teknolojileri, mobilya, elektronik cihazlar
C) Tekstil ürünleri, kimyasal maddeler, tarım makineleri, elektrikli araçlar, bilgisayarlar
D) Kağıt ve kağıt ürünleri, enerji ekipmanları, denizcilik ekipmanları, güneş panelleri, elektrikli ev aletleri
E) Otomobil (Volvo ve Saab), sanayi makineleri (robotlar dahil), telefon cihazları, tıbbi cihazlar, elektrikli iletişim cihazları.

Cevap : E) Otomobil (Volvo ve Saab), sanayi makineleri (robotlar dahil), telefon cihazları, tıbbi cihazlar, elektrikli iletişim cihazları.

Dünya Bölgeleri: Avrupa

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Dünya Bölgeleri: Avrupa

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!