auzefLaborant ve veteriner sağlıkMevzuat Etik ve Hayvan Hakları

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi etiği oluşturan unsurlardan değildir?

Cevap : C) Yalancılık

#2. Verilen bir görevin, en genel anlamda istenilen nitelik ve nicelikte yerine getirilmesi olarak tanımlanan iş yaşamındaki temel etik ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sorumluluk

#3. Veteriner yardımcı sağlık personeli yetiştirmek üzere 1910 yılında ilk kez İstanbul'da açılan okul hangi yıl kapatılmıştır?

Cevap : B) 1924

#4. "İnsan sosyal bir hayvandır" sözü hangi ünlü filozofa alttir?

Cevap : D) Aristo

#5. Veteriner yardımcı sağlık personeli yetiştirmek üzere 1910 yılında ilk kez İstanbul'da açılan okulda öğrenim süresi kaç yıldır?

Cevap : C) 2 yıl

#6. Etik ve ahlak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Etik ile ahlak aynı şeydir.

#7. Sivil ve Askeri Veteriner Okulları'nın birleşmesi ile hangi okul şekillenmiştir?

Cevap : E) Yüksek Veteriner Okulu

#8. Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında uyulması gereken temel etik ilkelerden değildir?

Cevap : A) İyi niyetten yararlanma

#9. İnsanın yaratıcı güç ve yeteneklerini özgürce kullanması aşağıdaki ifadelerden hangisiyle ilişkilidir?

Cevap : C) Hümanizm

#10. Bir hayvan sağlık kabini yılda en az iki kez hangi meslek grubu tarafından denetlenir?

Cevap : B) Veteriner hekimler

#11. Claude Bourgelat 1762 yılında hangi ülkenin hangi şehrinde dünyanın ilk veteriner okulunu hizmete açmıştır?

Cevap : A) Fransa-Lyon

#12. Aşağıdakilerden hangisinin yaptırım gücü güçlüdür?

Cevap : E) Hukuk Kuralları

#13. Etik ilkelere uyulmadığı durumlarda aşağıdaki sonuçlardan hangisi lle karşılaşılmaz?

Cevap : E) Kazancın artması

#14. Etiğin kuramsal felsefeden ayrı ve kendi başına bağımsız bir felsefe alanı olduğunu ilk kez ileri süren filozof kimdir?

Cevap : E) Aristo

#15. Bir kararın ya da davranışın etik olup olmadığı ile aşağıdaki sorulardan hangisi ilişkili değildir?

Cevap : D) Bu olay ne zaman oldu?

#16. Bir hayvan sağlık kabininde aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

Cevap : A) Mikroskop

#17. Hayvan Islahı Kanunu ele alınıp düzenlenmeden önce hangi yıllar arasında aralıksız geçerli olmuştur?

Cevap : B) 1926-2001

#18. Godlewski 1842 yılında İstanbul'da hangi okulu kurup hizmete açmıştır?

Cevap : D) Askeri Veteriner Okulu

#19. Aşağıdakilerden hangisi Mevzuat ile eş anlamlıdır?

Cevap : C) Mevzu Hukuk

#20. “Küçük Sıhhiye-i Hayvaniye Memur Mektebi" 1930 yılında İstanbul'da hangi okul bünyesinde hizmete girmiştir?

Cevap : B) Yüksek Veteriner Okulu

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları 2022-2023 Vize Soruları

1. Bir kararın ya da davranışın etik olup olmadığı ile aşağıdaki sorulardan hangisi ilişkili değildir?

A) Bu olay ne kokuyor?
B) Bu olayda kim kazanacak?
C) Bu adil mi?
D) Bu olay ne zaman oldu?
E) Bu doğru mu?

Cevap : D) Bu olay ne zaman oldu?

2. Etik ilkelere uyulmadığı durumlarda aşağıdaki sonuçlardan hangisi lle karşılaşılmaz?

A) Toplumdan soyutlanma
B) Öz saygının yitirilmesi
C) Kişiliğin zarar görmesi
D) Güvenilirliğin yitirilmesi
E) Kazancın artması

Cevap : E) Kazancın artması

3. Hayvan Islahı Kanunu ele alınıp düzenlenmeden önce hangi yıllar arasında aralıksız geçerli olmuştur?

A) 1912-1982
B) 1926-2001
C) 1900-1970
D) 1924-2000
E) 1923-2003

Cevap : B) 1926-2001

4. İnsanın yaratıcı güç ve yeteneklerini özgürce kullanması aşağıdaki ifadelerden hangisiyle ilişkilidir?

A) Bağlılık
B) Sevgi
C) Hümanizm
D) Saygı
E) Sorumluluk

Cevap : C) Hümanizm

5. Bir hayvan sağlık kabini yılda en az iki kez hangi meslek grubu tarafından denetlenir?

A) Ziraat mühendisleri
B) Veteriner hekimler
C) Belediye yetkilileri
D) Orman mühendisleri
E) Biyologlar

Cevap : B) Veteriner hekimler

6. Aşağıdakilerden hangisi Mevzuat ile eş anlamlıdır?

A) Yönerge
B) Talimatname
C) Mevzu Hukuk
D) Tüzük
E) Genelge

Cevap : C) Mevzu Hukuk

7. “İnsan sosyal bir hayvandır” sözü hangi ünlü filozofa alttir?

A) Platon
B) Hipokrat
C) Sokrates
D) Aristo
E) Pisagor

Cevap : D) Aristo

8. Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında uyulması gereken temel etik ilkelerden değildir?

A) İyi niyetten yararlanma
B) Adalet
C) Tarafsızlık
D) Dürüstlük
E) Eşitlik

Cevap : A) İyi niyetten yararlanma

9. Veteriner yardımcı sağlık personeli yetiştirmek üzere 1910 yılında ilk kez İstanbul’da açılan okulda öğrenim süresi kaç yıldır?

A) 3 yıl
B) 4 yıl
C) 2 yıl
D) 5 yıl
E) 1 yıl

Cevap : C) 2 yıl

10. “Küçük Sıhhiye-i Hayvaniye Memur Mektebi” 1930 yılında İstanbul’da hangi okul bünyesinde hizmete girmiştir?

A) Veteriner Fakültesi
B) Yüksek Veteriner Okulu
C) Askeri Veteriner Mektebi
D) Sağlık Memurları Okulu
E) Tıp Fakültesi

Cevap : B) Yüksek Veteriner Okulu

11. Veteriner yardımcı sağlık personeli yetiştirmek üzere 1910 yılında ilk kez İstanbul’da açılan okul hangi yıl kapatılmıştır?

A) 1923
B) 1924
C) 1926
D) 1925
E) 1922

Cevap : B) 1924

12. Etiğin kuramsal felsefeden ayrı ve kendi başına bağımsız bir felsefe alanı olduğunu ilk kez ileri süren filozof kimdir?

A) Demokritos
B) Pisagor
C) Platon
D) Sokrates
E) Aristo

Cevap : E) Aristo

13. Sivil ve Askeri Veteriner Okulları’nın birleşmesi ile hangi okul şekillenmiştir?

A) Veteriner Askeri Tatbikat Okulu
B) Veteriner Tatbikat Okulu
C) Veteriner Rüştiyesi
D) Veteriner İdadisi
E) Yüksek Veteriner Okulu

Cevap : E) Yüksek Veteriner Okulu

14. Etik ve ahlak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Etik ahlaktan daha geniştir.
B) Etik teorik ahlak uygulamalıdır.
C) Etik evrenseldir ama ahlak toplumdan topluma farklılıklar içerir.
D) Etik ile ahlak aynı şeydir.
E) Etik yazılı ama ahlak yazılı olmayan kurallar içerir.

Cevap : D) Etik ile ahlak aynı şeydir.

15. Claude Bourgelat 1762 yılında hangi ülkenin hangi şehrinde dünyanın ilk veteriner okulunu hizmete açmıştır?

A) Fransa-Lyon
B) İtalya-Padua
C) Fransa-Paris
D) İngiltere-Londra
E) İngiltere-Bristol

Cevap : A) Fransa-Lyon

16. Aşağıdakilerden hangisinin yaptırım gücü güçlüdür?

A) Örfler
B) Gelenekler
C) Ahlak Kuralları
D) Din Kuralları
E) Hukuk Kuralları

Cevap : E) Hukuk Kuralları

17. Verilen bir görevin, en genel anlamda istenilen nitelik ve nicelikte yerine getirilmesi olarak tanımlanan iş yaşamındaki temel etik ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorumluluk
B) Dürüstlük
C) Baglılık
D) Doğruluk
E) Sözünde durmak

Cevap : A) Sorumluluk

18. Bir hayvan sağlık kabininde aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

A) Mikroskop
B) Makas
C) Gazlı bez
D) Sargı Bezi
E) Enjektör

Cevap : A) Mikroskop

19. Godlewski 1842 yılında İstanbul’da hangi okulu kurup hizmete açmıştır?

A) Veteriner Rüştiye
B) Yüksek Veteriner Okulu
C) Sivil Veteriner Okulu
D) Askeri Veteriner Okulu
E) Veteriner İdadi

Cevap : D) Askeri Veteriner Okulu

20. Aşağıdakilerden hangisi etiği oluşturan unsurlardan değildir?

A) Yükümlülükler
B) Akılcılık
C) Yalancılık
D) Ölçülülük
E) Vicdan

Cevap : C) Yalancılık

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!