auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriEkonometriFinansal MuhasebeİktisatİşletmeMaliye

Finansal Muhasebe 2022-2023 Final Soruları

#1. Satış İskontoları finansal tablolarda ne şekilde raporlanır?

Cevap : B) Satış gelirinin altında eksi olarak

#2. Aşağıdakilerden hangisi bir varlık hesabıdır?

Cevap : C) Şerefiye

#3. Hollanda İşletmesi 5 Nisan 2022 tarihinde 4/10, n/30 kredi koşuluyla 1.000 TL tutarında mal satmıştır. 14 Nisan 2022 tarihinde müşteri tarafından ödeme yapılmıştır. 14 Nisan 2022 tarihindeki alacak tahsilatına ilişkin Hollanda İşletmesinin yapması gereken günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Nakit hesabı borç tarafına 960 TL, satış iskontosu hesabı borç tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.

#4. Bir işletme müşterisine 10.000 TL tutarında hizmet sunmuş, 4.000 TL'sini hemen tahsil etmiştir. Finansal olay ile ilgili günlük defter kaydı ne olur?

Cevap : E) Kasa borç tarafına 4.000 TL, ticari alacaklar borç tarafına 6.000 TL, hizmet gelir alacak tarafına 10.000 TL

#5. Şüpheli Alacak Gideri hesabı ne tür bir hesaptır ve nasıl bakiye verir?

Cevap : D) Gider hesabı, borç bakiyesi

#6. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonlarında kapatılmaz?

Cevap : A) Kazanılmamış gelirler

#7. 10 Ocak 2022 tarihinde 1.000 TL tutarında mal stoku, 5/10,n/30 kredi koşuluyla satın alınmıştır. 18 Ocak 2022 tarihinde tedarikçiye ödeme yapılmıştır. Bu durumda 18 Ocak tarihinde meydana gelen finansal olaya ilişkin günlük defter kaydını nasıl olur? (İşletme sürekli envanter yöntemini kullanmaktadır.)

Cevap : C) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 1.000 TL, nakit hesabını alacak tarafına 950 TL ve mal stoku hesabının alacak tarafına 50 TL kaydedilir.

#8. Bir işletmenin varlıklar toplamı 20.000 TL, borçlar toplamı 12.000 TL ise özsermaye toplamı kaç TL olur?

Cevap : D) 8.000 TL

#9. Bulancak İşletmesi 1.1.2022 tarihinde 70.000 TL tutarında bir makine satın almıştır. Makinenin yararlı ömrü 5 yıl, ömür sonu değeri ise 10.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu makine ile ilgili hızlandırılmış (eşit paylının iki katı) amortisman yöntemi uygulanıyorsa 2023 yılına ilişkin amortisman gideri kaç olur?

Cevap : D) 16.800 TL

#10. Bir işletmenin belli bir tarihteki varlık, borç ve özsermayesini gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Bilanço

#11. Hizmet geliri hesabının kapatılmasına ilişkin yapılan kayıt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Kâr veya zarar hesabının alacak tarafına kayıt yapılmalıdır.

#12. İşletmenin faaliyetlerinde kullandığı ve kısa bir süre içerisinde tüketmeyi veya satmayı düşünmediği unsurlar bilançoda hangi grupta sınıflandırılmalıdır?

Cevap : C) Duran varlıklar

#13. Pisagor İşletmesi tek bir malın ticareti ile uğraşmaktadır. 2022 yılı Ocak ayında mala ilişkin hareketler yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Son giren ilk çıkar stok değerleme yöntemine göre 2022 yılı Ocak ayına ilişkin satılan malın maliyeti tutarı kaç liradır?

Cevap : D) 1.450 TL

#14. Bir işletme 1 Kasım tarihinde bir ofis kiralamış ve 3 aylık kira bedeli olan 6.000 TL'yi peşin olarak ödemiştir. 1 Kasım tarihinde peşin ödenmiş kira hesabı borçlandırılmış, nakit hesabı alacaklandırılmıştır. Bu işletmenin 31 Aralık tarihindeki ayarlama kaydı ne olur?

Cevap : E) Kira gideri hesabı borç tarafına 4.000 TL, Peşin ödenmiş kira alacak tarafına 4.000 TL

#15. Tahsili imkansız hale geldiği için daha önce kayıtlardan silinmiş olan bir alacak ileri bir tarihte tahsil edildiğinde yapılacak günlük defter kayıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Ticari alacaklar hesabının borç tarafına kaydedilir.

#16. Pisagor İşletmesi tek bir malın ticareti ile uğraşmaktadır. 2022 yılı Ocak ayında mala ilişkin hareketler yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Bu tabloya göre ağırlıklı ortalama stok değerleme yöntemine göre 31 Ocak'ta hazırlanacak bir bilançoda raporlanacak mal stoku tutarı kaç olur?

Cevap : B) 825 TL

#17. A İşletmesi müşterisi olan B İşletmesinden, gelecek yıl için sunulacak eğitim hizmeti karşılığında 30.000 TL tahsil edilmiştir. Finansal olaya ilişkin günlük defter kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Kazanılmamış hizmet geliri hesabının alacak tarafına kaydedilir.

#18. Arı İşletmesi 1.1.2022 tarihinde 200.000 TL tutarında bir makine satın almıştır. Makinenin yararlı ömrü 8 yıl, ömür sonu değeri ise 20.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu makine ile ilgili hızlandırılmış (eşit paylının iki katı oranın kullanıldığı) amortisman yöntemi uygulanıyorsa 31 Aralık 2023 tarihli bilançoda raporlanacak birikmiş amortisman tutarı ne kadardır?

Cevap : A) 87.500 TL

#19. Yakamoz İşletmesi, Kalyon İşletmesi’nden 5 adet çam ağacını tanesi 500 TL’den nakliye sorumluluğu alıcıya ait olmak üzere kredili olarak satın almıştır. 300 TL’lik taşıma bedeli Yakamoz İşletmesi tarafından ödenmiştir. Yakamoz İşletmesi’nin bu finansal olay ile ilgili yapması gereken günlük kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL
Mal stoku borç tarafına 300 TL, nakit alacak tarafına 300 TL kaydedilir.

#20. 1 Ocak 2023 tarihinde yeni bir işletme kurulmuş ve kuruculardan Çınar Bey sermaye olarak arazisini koymuştur. Bu finansal olay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Varlıklar artmış, özsermaye artmıştır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Finansal Muhasebe 2022-2023 Final Soruları

1. Bir işletmenin varlıklar toplamı 20.000 TL, borçlar toplamı 12.000 TL ise özsermaye toplamı kaç TL olur?

A) Bu bilgiler ile hesaplanamaz.
B) 20.000 TL
C) -8.000 TL
D) 8.000 TL
E) 32.000 TL

Cevap : D) 8.000 TL

2. Bir işletmenin belli bir tarihteki varlık, borç ve özsermayesini gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilanço
B) Nakit Akış Tablosu
C) Dağıtılmamış Kârlar Tablosu
D) Gelir Tablosu
E) Kâr veya Zarar Tablosu

Cevap : A) Bilanço

3. Bulancak İşletmesi 1.1.2022 tarihinde 70.000 TL tutarında bir makine satın almıştır. Makinenin yararlı ömrü 5 yıl, ömür sonu değeri ise 10.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu makine ile ilgili hızlandırılmış (eşit paylının iki katı) amortisman yöntemi uygulanıyorsa 2023 yılına ilişkin amortisman gideri kaç olur?

A) 12.000 TL
B) 14.000 TL
C) 28.000 TL
D) 16.800 TL
E) 24.000 TL

Cevap : D) 16.800 TL

4. 1 Ocak 2023 tarihinde yeni bir işletme kurulmuş ve kuruculardan Çınar Bey sermaye olarak arazisini koymuştur. Bu finansal olay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Varlıklar artmış, borçlar azalmıştır.
B) Varlıklar artmış, özsermaye azalmıştır.
C) Varlıklar azalmış, kâr artmıştır.
D) Varlıklar azalmış, özsermaye artmıştır.
E) Varlıklar artmış, özsermaye artmıştır.

Cevap : E) Varlıklar artmış, özsermaye artmıştır.

5. Hollanda İşletmesi 5 Nisan 2022 tarihinde 4/10, n/30 kredi koşuluyla 1.000 TL tutarında mal satmıştır. 14 Nisan 2022 tarihinde müşteri tarafından ödeme yapılmıştır. 14 Nisan 2022 tarihindeki alacak tahsilatına ilişkin Hollanda İşletmesinin yapması gereken günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nakit hesabı borç tarafına 1.000 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.
B) Nakit hesabı borç tarafına 960 TL, satış iskontosu hesabı borç tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.
C) Nakit hesabı borç tarafına 960 TL, satışlar hesabı borç tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.
D) Nakit hesabı borç tarafına 1.000 TL, satışlar hesabı alacak tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 960 TL kaydedilir.
E) Nakit hesabı borç tarafına 1.000 TL, satış iskontosu alacak tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 960 TL kaydedilir.

Cevap : B) Nakit hesabı borç tarafına 960 TL, satış iskontosu hesabı borç tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.

6.

Tarih Açıklama Adet Birim Fiyat Tutar
1 Ocak Dönem başı stok 20 50 TL 1.000 TL
8 Ocak Alış 20 60 TL 1.200 TL
15 Ocak Satış 25 80 TL 2.000 TL

Pisagor İşletmesi tek bir malın ticareti ile uğraşmaktadır. 2022 yılı Ocak ayında mala ilişkin hareketler yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Bu tabloya göre ağırlıklı ortalama stok değerleme yöntemine göre 31 Ocak’ta hazırlanacak bir bilançoda raporlanacak mal stoku tutarı kaç olur?

A) 900 TL
B) 825 TL
C) 750 TL
D) 1.300 TL
E) 1.375 TL

Cevap : B) 825 TL

7. Hizmet geliri hesabının kapatılmasına ilişkin yapılan kayıt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hİzmet geliri hesabı giderler hesabına aktarılarak kapatılmalıdır.
B) Hizmet geliri hesabı kâr payı hesabına aktarılarak kapatılmalıdır.
C) Kâr veya zarar hesabının alacak tarafına kayıt yapılmalıdır.
D) Hizmet geliri hesabının alacak tarafına kayıt yapılmalıdır.
E) Hizmet geliri hesabı dağıtılmamış kârlar hesabına aktarılarak kapatılmaktadır.

Cevap : C) Kâr veya zarar hesabının alacak tarafına kayıt yapılmalıdır.

8. Yakamoz İşletmesi, Kalyon İşletmesi’nden 5 adet çam ağacını tanesi 500 TL’den nakliye sorumluluğu alıcıya ait olmak üzere kredili olarak satın almıştır. 300 TL’lik taşıma bedeli Yakamoz İşletmesi tarafından ödenmiştir. Yakamoz İşletmesi’nin bu finansal olay ile ilgili yapması gereken günlük kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mal stoku borç tarafına 2.800 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.800 TL kaydedilir.
B) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL
Mal stoku borç tarafına 300 TL, nakit alacak tarafına 300 TL kaydedilir.
C) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL kaydedilir.
D) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL
Çıkış navlunu borç tarafına 300 TL, nakit alacak tarafına 300 TL kaydedilir.
E) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL
Giriş navlunu borç tarafına 300 TL, nakit alacak tarafına 300 TL kaydedilir.

Cevap : B) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL
Mal stoku borç tarafına 300 TL, nakit alacak tarafına 300 TL kaydedilir.

9.

Tarih Açıklama Adet Birim Fiyat Tutar
1 Ocak Dönem başı stok 10 50 TL 500 TL
8 Ocak Alış 20 60 TL 1.200 TL
15 Ocak Satış 25 80 TL 2.000 TL

Pisagor İşletmesi tek bir malın ticareti ile uğraşmaktadır. 2022 yılı Ocak ayında mala ilişkin hareketler yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Son giren ilk çıkar stok değerleme yöntemine göre 2022 yılı Ocak ayına ilişkin satılan malın maliyeti tutarı kaç liradır?

A) 1.300 TL
B) 1.000 TL
C) 1.400 TL
D) 1.450 TL
E) 1.200 TL

Cevap : D) 1.450 TL

10. Bir işletme 1 Kasım tarihinde bir ofis kiralamış ve 3 aylık kira bedeli olan 6.000 TL’yi peşin olarak ödemiştir. 1 Kasım tarihinde peşin ödenmiş kira hesabı borçlandırılmış, nakit hesabı alacaklandırılmıştır. Bu işletmenin 31 Aralık tarihindeki ayarlama kaydı ne olur?

A) Peşin ödenmiş kira borç tarafına 2.000 TL, Kira gideri hesabı alacak tarafı 2.000 TL
B) Peşin ödenmiş kira borç tarafına 6.000 TL, nakit hesabı alacak tarafına 6.000 TL
C) Peşin ödenmiş kira borç tarafına 4.000 TL, Kira gideri hesabı alacak tarafı 4.000 TL
D) Kira gideri hesabı borç tarafına 2.000 TL, Peşin ödenmiş kira alacak tarafına 2.000 TL
E) Kira gideri hesabı borç tarafına 4.000 TL, Peşin ödenmiş kira alacak tarafına 4.000 TL

Cevap : E) Kira gideri hesabı borç tarafına 4.000 TL, Peşin ödenmiş kira alacak tarafına 4.000 TL

Finansal Muhasebe 2022-2023 Final Soruları

11. İşletmenin faaliyetlerinde kullandığı ve kısa bir süre içerisinde tüketmeyi veya satmayı düşünmediği unsurlar bilançoda hangi grupta sınıflandırılmalıdır?

A) Uzun vadeli borçlar
B) Kısa vadeli borçlar
C) Duran varlıklar
D) Dönen varlıklar
E) Özsermaye

Cevap : C) Duran varlıklar

12. Bir işletme müşterisine 10.000 TL tutarında hizmet sunmuş, 4.000 TL’sini hemen tahsil etmiştir. Finansal olay ile ilgili günlük defter kaydı ne olur?

A) Hizmet gelir borç tarafına 10.000 TL, kasa alacak tarafına 4.000 TL, ticari borçlar alacak tarafına 6.000 TL
B) Hizmet gelir borç tarafına 10.000 TL, kasa alacak tarafına 4.000 TL, ticari borçlar borç tarafına 6.000 TL
C) Hizmet gelir borç tarafına 10.000 TL, kasa borç tarafına 4.000 TL, ticari borçlar alacak tarafına 6.000 TL
D) Kasa borç tarafına 4.000 TL, ticari borçlar borç tarafına 6.000 TL, hizmet gelir alacak tarafına 10.000 TL
E) Kasa borç tarafına 4.000 TL, ticari alacaklar borç tarafına 6.000 TL, hizmet gelir alacak tarafına 10.000 TL

Cevap : E) Kasa borç tarafına 4.000 TL, ticari alacaklar borç tarafına 6.000 TL, hizmet gelir alacak tarafına 10.000 TL

13. Aşağıdakilerden hangisi bir varlık hesabıdır?

A) Kâr payı
B) Sermaye
C) Şerefiye
D) Borç senetleri
E) Gelecek aylara ait gelirler

Cevap : C) Şerefiye

14. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonlarında kapatılmaz?

A) Kazanılmamış gelirler
B) Satılan malın maliyeti
C) Satışlar
D) Satış iade ve indirimleri
E) Kâr payı

Cevap : A) Kazanılmamış gelirler

15. Satış İskontoları finansal tablolarda ne şekilde raporlanır?

A) Satış gelirine ilave olarak
B) Satış gelirinin altında eksi olarak
C) Kısa vadeli borçlar altında
D) Faaliyet gideri olarak
E) Mal stokuna ilave olarak

Cevap : B) Satış gelirinin altında eksi olarak

16. Tahsili imkansız hale geldiği için daha önce kayıtlardan silinmiş olan bir alacak ileri bir tarihte tahsil edildiğinde yapılacak günlük defter kayıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.
B) Şüpheli alacak karşılığı hesabının borç tarafına kaydedilir.
C) Şüpheli alacak gideri hesabının borç tarafına kaydedilir.
D) Şüpheli alacak karşılığı hesabının alacak tarafına kaydedilir.
E) Ticari alacaklar hesabının borç tarafına kaydedilir.

Cevap : E) Ticari alacaklar hesabının borç tarafına kaydedilir.

17. Arı İşletmesi 1.1.2022 tarihinde 200.000 TL tutarında bir makine satın almıştır. Makinenin yararlı ömrü 8 yıl, ömür sonu değeri ise 20.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu makine ile ilgili hızlandırılmış (eşit paylının iki katı oranın kullanıldığı) amortisman yöntemi uygulanıyorsa 31 Aralık 2023 tarihli bilançoda raporlanacak birikmiş amortisman tutarı ne kadardır?

A) 87.500 TL
B) 38.750 TL
C) 112.500 TL
D) 83.750 TL
E) 37.500 TL

Cevap : A) 87.500 TL

18. Şüpheli Alacak Gideri hesabı ne tür bir hesaptır ve nasıl bakiye verir?

A) Gider hesabı, alacak bakiyesi
B) Varlık hesabı, borç bakiyesi
C) Kontra varlık hesabı, borç bakiyesi
D) Gider hesabı, borç bakiyesi
E) Borç hesabı, alacak bakiyesi

Cevap : D) Gider hesabı, borç bakiyesi

19. A İşletmesi müşterisi olan B İşletmesinden, gelecek yıl için sunulacak eğitim hizmeti karşılığında 30.000 TL tahsil edilmiştir. Finansal olaya ilişkin günlük defter kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kazanılmamış hizmet geliri hesabının alacak tarafına kaydedilir.
B) Ticari alacaklar hesabının borç tarafına kaydedilir.
C) Hizmet geliri hesabının alacak tarafına kaydedilir.
D) Hizmet geliri hesabının borç tarafına kaydedilir.
E) Nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.

Cevap : A) Kazanılmamış hizmet geliri hesabının alacak tarafına kaydedilir.

20. 10 Ocak 2022 tarihinde 1.000 TL tutarında mal stoku, 5/10,n/30 kredi koşuluyla satın alınmıştır. 18 Ocak 2022 tarihinde tedarikçiye ödeme yapılmıştır. Bu durumda 18 Ocak tarihinde meydana gelen finansal olaya ilişkin günlük defter kaydını nasıl olur? (İşletme sürekli envanter yöntemini kullanmaktadır.)

A) Nakit hesabının borç tarafına 1.000 TL, ticari borçlar hesabının alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.
B) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 1.000 TL, nakit hesabının alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.
C) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 1.000 TL, nakit hesabını alacak tarafına 950 TL ve mal stoku hesabının alacak tarafına 50 TL kaydedilir.
D) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 1.000 TL, nakit hesabının alacak tarafına 950 TL ve alış iskontosu hesabının alacak tarafına 50 TL kaydedilir.
E) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 950 TL, nakit hesabının alacak tarafına 950 TL kaydedilir.

Cevap : C) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 1.000 TL, nakit hesabını alacak tarafına 950 TL ve mal stoku hesabının alacak tarafına 50 TL kaydedilir.

Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe 2022-2023 Final Soruları

İktisat Lisans Açık Öğretim, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı
İşletme Lisans Açık Öğretim, finansal muhasebe Facebook Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Finansal Muhasebe 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!