auzefSosyal HizmetTürkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2022-2023 Vize Soruları

#1. Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az kaç yaş büyük olması gerekmektedir?

Cevap : D) 18

#2. Sosyal hizmet uygulamalarında kadınların davranış kalıplarında, alışkanlıklarında ve algılamalarında değişiklik yapmayı hedefleyen rol aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Davranış değiştirici

#3. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) 6284 Sayılı Kanun

#4. Aşağıdaki özelliklere sahip olanlardan hangisi koruyucu aile olamaz?

Cevap : B) 18-24 yaş aralığında olan kişiler

#5. Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı hangi bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir?

Cevap : E) Sağlık Bakanlığı

#6. Sosyal hizmet mesleği hangi odak çerçevesinde değerlendirilen bir meslektir?

Cevap : A) Bilgi, beceri ve değer odaklı

#7. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişilerle ilgili olarak ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri) tarafından verilecek destek hizmetlerinden değildir?

Cevap : E) Kişiler hakkında tedbir kararı almak.

#8. "İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan; sosyal değişimi destekleyen, insanların İyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslektir" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : B) Sosyal hizmet

#9. Aşağıdakilerden hangisi aile ve toplumla sosyal hizmet müdahalesi aşamalarından değildir?

Cevap : A) Danışmanlık

#10. Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir özrü bulunmayan yaşlının bakımı ile ilgili olarak hane halkının tek başına veya diğer destek unsurlarına (komşu, akraba) rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılara evde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla sunulan hizmetlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Evde bakım hizmeti

#11. Sosyal hizmet uygulama alanları, hangi yıllarda yerleşmeye başlayan bir kavramdır?

Cevap : B) 1920

#12. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun kurum bakım modellerinden değildir?

Cevap : E) Koruyucu aile modeli

Çocuğun Aile Yanında Bakımı ve Korunması Modelleri
*Çocuğun Öz Ailesinin veya Yakın Akrabalarının Yanında Bakımı ve Korunması
*Evlat Edindirme Modeli
*Koruyucu Aile Modeli

Kurum Bakım ve Koruma Modelleri
*Yuvalarda Bakım ve Koruma
*Yetiştirme Yurtlarında Bakım ve Koruma
*Çocuk Evlerinde Bakım ve Koruma
*Sevgi Evlerinde Bakım ve Koruma
*Çocuk Köylerinde Bakım ve Koruma
*ÇODEM, KBRM, BSRM ve ÇOGEM Merkezlerinde Bakım ve Koruma

#13. Evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanımasını, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmelerini, etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmelerini ve evliliğe iyi bir başlangıç yapabilmelerini sağlamak için uygulanan program aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Evlilik öncesi eğitim programı

#14. Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nın ülke çapında yaygınlaştırılması için ASPB, 2012 yılında aşağıdaki hangi kurum ile iş birliği gerçekleştirmiştir?

Cevap : B) Türkiye Belediyeler Birliği

#15. Doğumdan başlayarak içinde bulunan zamana kadar geçen yılların toplamına ne denir?

Cevap : C) Kronolojik yaş

#16. Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeyi ifade eden uygulama kararı aşağıdaki hangi tedbirin uygulanmasını ifade etmektedir?

Cevap : D) Danışmanlık tedbiri

#17. Çocuk refahı alanında uygulanan sosyal hizmet uygulamalarında çocuk ile ilgili dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Çocuğun yüksek yararı hangisini gerektiriyorsa ona göre davranılması

#18. Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkânı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, tercihen temel ana-baba eğitimleri ve koruyucu aile birinci kademe eğitimini almış kişi ve ailelerin sağladığı koruyucu aile modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Süreli konuyucu aile modeli

#19. Denetimli Serbestlik Birimi hangi kurum bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir?

Cevap : C) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü

#20. Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanlarından biri olan Çocuk Şube Müdürlükleri hangi kurum İçerisinde faaliyetlerini yürütmektedir?

Cevap : D) Emniyet Genel Müdürlüğü

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi aile ve toplumla sosyal hizmet müdahalesi aşamalarından değildir?

A) Danışmanlık
B) Uygulama
C) Planlama
D) Tanışma/bağlantı kurma
E) Ön değerlendirme

Cevap : A) Danışmanlık

2. Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanlarından biri olan Çocuk Şube Müdürlükleri hangi kurum İçerisinde faaliyetlerini yürütmektedir?

A) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
C) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Emniyet Genel Müdürlüğü
E) Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı

Cevap : D) Emniyet Genel Müdürlüğü

3. Sosyal hizmet uygulama alanları, hangi yıllarda yerleşmeye başlayan bir kavramdır?

A) 1950
B) 1920
C) 2011
D) 2013
E) 1960

Cevap : B) 1920

4. Çocuk refahı alanında uygulanan sosyal hizmet uygulamalarında çocuk ile ilgili dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuğun evlat edindirilmesi
B) Çocuğun koruyucu aileye verilmesi
C) Çocuğun yüksek yararı hangisini gerektiriyorsa ona göre davranılması
D) Çocuğun ailesinin yanında kalması
E) Çocuğun kurum bakım ve korumasına verilmesi

Cevap : C) Çocuğun yüksek yararı hangisini gerektiriyorsa ona göre davranılması

5. “İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan; sosyal değişimi destekleyen, insanların İyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslektir” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Sosyal refah
B) Sosyal hizmet
C) Sosyal hizmetler
D) Sosyal çalışmacı
E) İnsan hakları

Cevap : B) Sosyal hizmet

6. Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeyi ifade eden uygulama kararı aşağıdaki hangi tedbirin uygulanmasını ifade etmektedir?

A) Sağlık tedbiri
B) Bakım tedbiri
C) Barınma tedbiri
D) Danışmanlık tedbiri
E) Eğitim tedbiri

Cevap : D) Danışmanlık tedbiri

7. Evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanımasını, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmelerini, etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmelerini ve evliliğe iyi bir başlangıç yapabilmelerini sağlamak için uygulanan program aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal destek programı
B) Aile destek programı
C) Aile danışmanlık programı
D) Evlilik öncesi eğitim programı
E) Aile eğitim programı

Cevap : D) Evlilik öncesi eğitim programı

8. Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir özrü bulunmayan yaşlının bakımı ile ilgili olarak hane halkının tek başına veya diğer destek unsurlarına (komşu, akraba) rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılara evde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla sunulan hizmetlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evde bakım hizmeti
B) Yaşlı hizmeti
C) Toplum merkezi hizmeti
D) Huzurevi hizmeti
E) Gündüzlü bakım hizmeti

Cevap : A) Evde bakım hizmeti

9. Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az kaç yaş büyük olması gerekmektedir?

A) 15
B) 25
C) 40
D) 18
E) 65

Cevap : D) 18

10. Sosyal hizmet mesleği hangi odak çerçevesinde değerlendirilen bir meslektir?

A) Bilgi, beceri ve değer odaklı
B) Davranış odaklı
C) Değer odaklı
D) Bilgi odaklı
E) Beceri odaklı

Cevap : A) Bilgi, beceri ve değer odaklı

11. Denetimli Serbestlik Birimi hangi kurum bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir?

A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı
C) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
D) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Cevap : C) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü

12. Doğumdan başlayarak içinde bulunan zamana kadar geçen yılların toplamına ne denir?

A) Yaşlanma
B) Biyolojik yaş
C) Kronolojik yaş
D) Gerileme
E) Yaşlılık

Cevap : C) Kronolojik yaş

13. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişilerle ilgili olarak ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri) tarafından verilecek destek hizmetlerinden değildir?

A) Kişiye hakları, destek alabileceği kurumlar, iş bulma vb. konularda rehberlik etmek.
B) Verilen tedbir kararıyla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesine yönelik önerilerde bulunmak ve yardımcı olmak.
C) Tedbir kararlarının uygulanmasının sonuçlarını ve kişiler üzerindeki etkilerini izlemek.
D) Psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak.
E) Kişiler hakkında tedbir kararı almak.

Cevap : E) Kişiler hakkında tedbir kararı almak.

14. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2828 Sayılı Kanun
B) 5393 Sayılı Kanun
C) 6284 Sayılı Kanun
D) 5395 Sayılı Kanun
E) 633 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname

Cevap : C) 6284 Sayılı Kanun

15. Sosyal hizmet uygulamalarında kadınların davranış kalıplarında, alışkanlıklarında ve algılamalarında değişiklik yapmayı hedefleyen rol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Davranış değiştirici
B) Planlayıcı
C) Arabulucu
D) Savunucu
E) Değerlendirici

Cevap : A) Davranış değiştirici

16. Aşağıdaki özelliklere sahip olanlardan hangisi koruyucu aile olamaz?

A) Türk vatandaşı olan ve Türkiye’de sürekli ikamet eden kişiler
B) 18-24 yaş aralığında olan kişiler
C) 25-65 yaş aralığında bulunan kişiler
D) En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olan kişiler
E) Düzenli gelire sahip olan kişiler

Cevap : B) 18-24 yaş aralığında olan kişiler

17. Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı hangi bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir?

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B) Başbakanlık
C) Mill Eğitim Bakanlığı
D) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
E) Sağlık Bakanlığı

Cevap : E) Sağlık Bakanlığı

18. Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkânı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, tercihen temel ana-baba eğitimleri ve koruyucu aile birinci kademe eğitimini almış kişi ve ailelerin sağladığı koruyucu aile modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzmanlaşmış koruyucu aile modeli
B) Evlat edindirme modeli
C) Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli
D) Geçici koruyucu aile modeli
E) Süreli konuyucu aile modeli

Cevap : E) Süreli konuyucu aile modeli

19. Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nın ülke çapında yaygınlaştırılması için ASPB, 2012 yılında aşağıdaki hangi kurum ile iş birliği gerçekleştirmiştir?

A) İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B) Türkiye Belediyeler Birliği
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Sağlık Bakanlığı
E) Milli Eğitim Bakanlığı

Cevap : B) Türkiye Belediyeler Birliği

20. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun kurum bakım modellerinden değildir?

A) Çocuk evlerinde bakımı ve korunması
B) Yetiştirme yurtlarında bakımı ve korunması
C) Yuvalarda bakımı ve korunması
D) Sevgi evlerinde bakımı ve korunması
E) Koruyucu aile modeli

Cevap : E) Koruyucu aile modeli

Çocuğun Aile Yanında Bakımı ve Korunması Modelleri
*Çocuğun Öz Ailesinin veya Yakın Akrabalarının Yanında Bakımı ve Korunması
*Evlat Edindirme Modeli
*Koruyucu Aile Modeli

Kurum Bakım ve Koruma Modelleri
*Yuvalarda Bakım ve Koruma
*Yetiştirme Yurtlarında Bakım ve Koruma
*Çocuk Evlerinde Bakım ve Koruma
*Sevgi Evlerinde Bakım ve Koruma
*Çocuk Köylerinde Bakım ve Koruma
*ÇODEM, KBRM, BSRM ve ÇOGEM Merkezlerinde Bakım ve Koruma

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları

Auzef Sosyal Hizmetler, Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Final Deneme Sınavı
Telegram Sosyal Hizmetler

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!