auzefSağlık Kurumları İşletmeciliğiTıbbi DokümantasyonTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Vize Soruları

Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Vize Soruları

#1. Parafin ve preparat blokların ve lamların saklandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Kurum arşivi

#2. Renkli dosyalama sisteminde aşağıdaki basamaklardan hangisine renk kodlanmaz?

Cevap : A) Onlar

#3. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtların istenilen amaca hizmet edebilmesi için sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi gereken koşullardan biri değildir?

Cevap : C) Çalışanların konuyla ilgili etkin tutum sergilemesi

#4. I. İnsan gücü II. İmha komisyonu III. Dosyalama sistemi IV. Yerleştirme biçimi V. Bütçe Yukarıdakilerden hangileri hasta dosyaları arşivinin ögelerindendir?

Cevap : A) I ve V

#5. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin oluşmasıyla hastanelerin akreditasyon süreçleri başlamıştır?

Cevap : E) Joint Commission on Accreditation of Hospitals (CAH)


#6. Hasta dosyalarının standardının belirlendiği mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi

#7. Aşağıdakilerden hangisi bilgi çağını biçimlendiren çevresel ve kültürel ögelerden değildir?

Cevap : E) Tüketici beklentileri

#8. Aşağıdakilerden hangisi yazma eserlerde bozulmaya neden olan kimyasal etkenlerden biridir?

Cevap : A) Nem

#9. İşlem sürecini tamamlamış her türlü dokümanı yasal sürenin sonuna kadar uygun ortamlarda güvenle saklama sürecine ne ad verilir?

Cevap : C) Arşivleme

#10. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun etkilediği alanlardan biri değildir?

Cevap : C) Dönüşüm


#11. Aşağıdakilerden hangisi merkezi tibbi arşivin özelliklerinden değildir?

Cevap : D) Kırtasiye giderlerini azaltarak maliyet kontrolü sağlar.

#12. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümantasyon açısından tarih öncesi dónemin özelliklerinden değildir?

Cevap : E) Detaylı yazılı belgelere dayanır.

#13. Tıbbi dokümantasyon dersinde yönetim bilimi ile ilgili bilgilerin kullanılmaması bilginin hangi özelliğine örnektir?

Cevap : D) ilişki

#14. Hasta dosyaları arşivinin yer seçimi yapılmadan önce aşağıdaki evraklardan hangisi hazırlanmalıdır?

Cevap : B) Fizibilite raporu

#15. Aşağıdakilerden hangisi tibbi dokümanların tutulma nedenlerinden biri değildir?

Cevap : B) Bilgi sistemi alt yapısını oluşturur.


#16. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi çivi yazılı kil tabletleri ile sağlıkla ilgili ilk kayıtları oluşturmuştur?

Cevap : B) Sümerliler

#17. Hasta ve yaralılara ait bütün dokümanların tarih sırasına göre ve bir sisteme bağlı kalınarak saklandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Hasta dosyaları arşivi

#18. Bir personelin bir kamu kurumunda veya bir İşletmede işe başlarken alması gereken rapor aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sağlık raporu

#19. Hasta dosyalarında yer alan tıbbi kayıtlar bölümü ..... tarafından doldurulur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Hekim

#20. Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin yer seçimi aşamasında bulunmaz?

Cevap : D) Sağlık istatistikçisi


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Vize Soruları

Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Vize Soruları

Tıbbi Dokümantasyon: Bilgi Yönetiminde Temel Unsurlar

Tıbbi dokümantasyon, sağlık sektöründe bilgi yönetimi açısından kritik bir rol oynar. Bu alanda yapılan vize soruları, tıbbi dokümantasyonun önemli konularını ve işleyişini ele alarak, sağlık sektöründe etkin bilgi yönetiminin gerekliliklerini ortaya koyar.

Doküman Arşivleme ve Güvenli Saklama

tamamlanan işlemlerin yasal süresi boyunca güvenli bir şekilde saklanması sürecini vurgular. Bu adım, dokümanların düzenli bir şekilde arşivlenmesiyle gerçekleşir. Arşivleme süreci, sağlık kuruluşlarında bilgi yönetiminin temelini oluşturur ve bilgiye erişim açısından kritik bir öneme sahiptir.

Hasta Dosyalarının Standartları

hasta dosyalarının standartlarını belirleyen mevzuatı sorar. Bu bağlamda, tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi, hasta dosyalarının standardını belirlemede temel bir referans olarak ön plana çıkar.

Akreditasyon ve Kalite Standartları

hastanelerin akreditasyon süreçlerinin başlamasına yol açan kurumu sorar. Bu bağlamda, Joint Commission on Accreditation of Hospitals (CAH), sağlık hizmeti sunan kuruluşların kalite standartlarını belirleyerek, akreditasyon süreçlerini yönlendiren önemli bir olgudur.

Bilgi Toplumu ve Etkilenen Alanlar

bilgi toplumunun etkilediği alanları sıralar. Bilgi toplumu, teknoloji, meslek, ekonomi ve zaman gibi çeşitli alanları etkiler. Ancak, dönüşüm bu etkilenen alanlar arasında yer almaz.

Yönetim Bilimi ve İlişki

tıbbi dokümantasyon dersinde yönetim biliminin kullanılmamasının ilişki bilgisi eksikliğini vurgular. Bilgi yönetiminde ilişki kurma yeteneği, etkili dokümantasyonun temelini oluşturur.

Renkli Dosyalama Sistemi

renkli dosyalama sistemine yönelik bir konuyu ele alır. Renkli dosyalama sisteminde, belirli basamaklara renk kodlanmazken, bu sistemin doğru bir şekilde uygulanması dosyalama düzenini sağlar.

Yazma Eserlerde Bozulmaya Neden Olan Etkenler

yazma eserlerde bozulmaya neden olan kimyasal etkenlere odaklanır. Nem, yazma eserlerin bozulmasında önemli bir rol oynar ve bu durum tıbbi dokümantasyonun hassasiyetine işaret eder.

Tıbbi Dokümantasyonun Tarih Öncesi Dönemi

tıbbi dokümantasyonun tarih öncesi dönemini inceler. Bu dönem, detaylı yazılı belgelerden ziyade, çizimler, mağara resimleri ve efsaneler gibi kaynaklara dayanır.

Tıbbi Kayıtların Koşulları

tıbbi kayıtların istenilen amaca hizmet edebilmesi için gerekli koşulları sorar. Çalışanların konuyla ilgili etkin tutum sergilemesi, bu koşullardan biri değildir.

İşe Başlama Raporu

bir personelin işe başlarken alması gereken raporu sorar. Sağlık raporu, işe başlama sürecinde zorunlu olan bir belgedir ve personelin sağlık durumunu değerlendirmeyi amaçlar.

Bu vize soruları, tıbbi dokümantasyonun geniş bir yelpazesini kapsayarak, bilgi yönetimi, standartlar, arşivleme, etik, ve tarih öncesi dönem gibi çeşitli konuları içermektedir. Bu konular, sağlık sektöründeki bilgi yönetimi profesyonelleri için temel bilgiler sunar ve etkili bir dokümantasyon sürecinin önemini vurgular.

1. İşlem sürecini tamamlamış her türlü dokümanı yasal sürenin sonuna kadar uygun ortamlarda güvenle saklama sürecine ne ad verilir?

A) Tasnifleme
B) Kodlama
C) Arşivleme
D) Tedarik
E) Dosyalama

Cevap : C) Arşivleme

2. Hasta dosyalarının standardının belirlendiği mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik
B) Hasta hakları yönetmeliği
C) Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi
D) Sağlık uygulama tebliği
E) Hasta dosyaları arşivi faaliyet yönergesi

Cevap : C) Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi

3. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin oluşmasıyla hastanelerin akreditasyon süreçleri başlamıştır?

A) Amerikan Hastaneler Derneği
B) American Health Information Management Association
C) Amerikan Pazarlama Birliği
D) Dünya Sağlık Örgütü
E) Joint Commission on Accreditation of Hospitals (CAH)

Cevap : E) Joint Commission on Accreditation of Hospitals (CAH)

4. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun etkilediği alanlardan biri değildir?

A) Teknoloji
B) Meslek
C) Dönüşüm
D) Ekonomi
E) Zaman

Cevap : C) Dönüşüm

5. Tıbbi dokümantasyon dersinde yönetim bilimi ile ilgili bilgilerin kullanılmaması bilginin hangi özelliğine örnektir?

A) Doğruluk
B) Erişilebilirlik
C) Tam olma
D) ilişki
E) Doğru bilgi biçimi

Cevap : D) ilişki

6. Renkli dosyalama sisteminde aşağıdaki basamaklardan hangisine renk kodlanmaz?

A) Onlar
B) Yüzler
C) On binler
D) Binler
E) Birler

Cevap : A) Onlar

7. Aşağıdakilerden hangisi yazma eserlerde bozulmaya neden olan kimyasal etkenlerden biridir?

A) Nem
B) Yırtılma
C) Kemiriciler
D) Bakteri
E) Aşınma

Cevap : A) Nem

8. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümantasyon açısından tarih öncesi dónemin özelliklerinden değildir?

A) Tek hücreli canlıların var olduğu dönemi kapsar.
B) Bilgiler, hayvan fosillerinden elde edilir.
C) Mağara resimleri, organ ve ampütasyonlar hakkında bilgi verir.
D) Bilgi kaynakları içinde efsaneler, çizimler yer alır.
E) Detaylı yazılı belgelere dayanır.

Cevap : E) Detaylı yazılı belgelere dayanır.

9. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtların istenilen amaca hizmet edebilmesi için sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi gereken koşullardan biri değildir?

A) Uluslararası hastalık kodlarının doğru verilmiş olması
B) Yeterli kaynağın tahsis edilmesi
C) Çalışanların konuyla ilgili etkin tutum sergilemesi
D) Tıbbi kayıtların bilimsel kurallara göre düzenlenmesi
E) Kayıt tutma bilincinin geliştirilmesi

Cevap : C) Çalışanların konuyla ilgili etkin tutum sergilemesi

10. Bir personelin bir kamu kurumunda veya bir İşletmede işe başlarken alması gereken rapor aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağlık raporu
B) Hastalık raporu
C) İdari rapor
D) Tıbbi rapor
E) Adli raporlar

Cevap : A) Sağlık raporu

11. Hasta dosyalarında yer alan tıbbi kayıtlar bölümü ….. tarafından doldurulur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Başhekim
B) Tıbbi sekreter
C) Hemşire
D) Sağlık memuru
E) Hekim

Cevap : E) Hekim

12. Aşağıdakilerden hangisi bilgi çağını biçimlendiren çevresel ve kültürel ögelerden değildir?

A) Küresel rekabet
B) Hzla gelişen teknoloji
C) Etkileşimli kültür
D) Ulusal-üstü kültür
E) Tüketici beklentileri

Cevap : E) Tüketici beklentileri

13. Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin yer seçimi aşamasında bulunmaz?

A) Başhekim
B) Arşiv komitesi üyeleri
C) Hastane müdürü
D) Sağlık istatistikçisi
E) Mimarlar

Cevap : D) Sağlık istatistikçisi

14. I. İnsan gücü
II. İmha komisyonu
III. Dosyalama sistemi
IV. Yerleştirme biçimi
V. Bütçe
Yukarıdakilerden hangileri hasta dosyaları arşivinin ögelerindendir?

A) I ve V
B) II, III ve V
C) II ve V
D) I, III, IV ve V
E) I, II ve III

Cevap : A) I ve V

15. Aşağıdakilerden hangisi tibbi dokümanların tutulma nedenlerinden biri değildir?

A) Bilginin unutulmasını önler.
B) Bilgi sistemi alt yapısını oluşturur.
C) Epidemiyolojik veri sağlar.
D) Yasal bir zorunluluktur.
E) Yanlışlıkları önler.

Cevap : B) Bilgi sistemi alt yapısını oluşturur.

16. Parafin ve preparat blokların ve lamların saklandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) İl Sağlık Müdürlüğü arşivi
B) Devlet arşivi
C) Halk Sağlığı Kurumu arşivi
D) Kurum arşivi
E) Sağlık Bakanlığı arşivi

Cevap : D) Kurum arşivi

17. Hasta dosyaları arşivinin yer seçimi yapılmadan önce aşağıdaki evraklardan hangisi hazırlanmalıdır?

A) Zaman etüt formları
B) Fizibilite raporu
C) Düzenleyici-önleyici faaliyet formları
D) Afet planı
E) Demirbaş çizelgesi

Cevap : B) Fizibilite raporu

18. Hasta ve yaralılara ait bütün dokümanların tarih sırasına göre ve bir sisteme bağlı kalınarak saklandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstatistik birimi
B) Hasta dosyaları arşivi
C) Sağlık kurulu birimi
D) Mutemetlik birimi
E) Faturalandırma birimi

Cevap : B) Hasta dosyaları arşivi

19. Aşağıdakilerden hangisi merkezi tibbi arşivin özelliklerinden değildir?

A) Bilimsel araştırmalara uygun bir ortam hazırlar.
B) Nitelikli personel istihdamını kolaylaştırır.
C) Dosyalamada tek sistemin kullanılabilmesine olanak verir.
D) Kırtasiye giderlerini azaltarak maliyet kontrolü sağlar.
E) Hizmet kalitesinin yükselmesini sağlar

Cevap : D) Kırtasiye giderlerini azaltarak maliyet kontrolü sağlar.

20. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi çivi yazılı kil tabletleri ile sağlıkla ilgili ilk kayıtları oluşturmuştur?

A) Yunanlılar
B) Sümerliler
C) Lidyalılar
D) Babiller
E) Asurlular

Cevap : B) Sümerliler

Tıbbi Dokümantasyon

Auzef Tıbbi Dokümantasyon Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!