Anne Baba EğitimiauzefÇocuk Gelişimi

Anne Baba Eğitimi 2023-2024 Vize Soruları

#1. ........., okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların anne babalarına, aynı kurumda ve evlerinde eğitim verilmesidir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) Okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş aile eğitimi yaklaşımı

#2. Anne babaya konuya özgü becerilerin öğretilmesi, sosyal ve duygusal destek verilmesi, anne baba ve profesyoneller arasında bilgi alışverişinin sağlanması, anne babanın bir gruba katılması, uygun anne-baba-çocuk ilişkilerinin geliştirilmesi ve anne babaya toplumsal kaynaklara ulaşmaları konusunda yardımcı olunması gibi tanımlar aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Cevap : D) Aile katılımı

#3. Bağlanma türlerini ortaya atan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Ainsworth

#4. Ebeveyn-çocuk ilişkisinin sağlam temeller üzerine kurulması, çocuğun ev ortamının düzenlenmesi ve böylece gelişiminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan bir araştırmanın üzerine kurulan aile eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Anne eğitim programı

#5. Aşağıdakilerden hangisi direktörü Phyllis Levenstein olan ev merkezli anne çocuk eğitim programına katılan annelerin eğitimi için kullanılan öğretme metotlarından biri değildir?

Cevap : C) Negatif pekiştirme

#6. Aşağıdakilerden hangisi Ana Baba Okuluna katılan ebeveynlerin programla ilgili beklentilerinden biri değildir?

Cevap : A) Program süresinin kısaltılması

#7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde anne babaların sınıf içi etkinliklere katılımlarının birinci aşaması verilmiştir?

Cevap : D) Sınıfı ve etkinlikleri gözlemleme

#8. Boğaziçi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen programı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Anne çocuk eğitim programı

#9. Bebeklik döneminde özellikle bakıcısının depresyona girmesi hâlinde, rahatsız olduğunda ya da belirgin bir şekilde çocuğu istismar edici şekilde davranıldığında ortaya çıkan bağlılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Dağınık/yönü belirsiz bağlılık

#10. Spitz'e göre annelerinden 1 ay süreyle ayrı kalan bebeklerin içinde bulundukları dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Protesto

#11. Aşağıdakilerden hangisi direktörü Merle Karnes olan anne eğitim programının özel amaçlarından biri değildir?

Cevap : D) Anneleri yetişkinler için zeka oyunları konusunda bilgilendirmek

#12. Bowlby'e göre, bebeğin anneye ve annenin bebeğe bağlanması türe özge tutum sistemleri sonucunda meydana gelmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Bowlby'nin bağlanma için tanımladığı beş davranış çeşidinden biri değildir?

Cevap : E) Dinleme

#13. Aşağıdakilerden hangisi Riley'e göre başarı ile sürdürülen anne baba eğitimi programlarının ilkelerinden biri değildir?

Cevap : E) Anne babanın ebeveynlikle ilgili yetersizliklerine odaklanmıştır.

#14. Aşağıdakilerden hangisi direktörü Ira Gordon olan ebeveyn eğitimi projesi ile erken çocukluğun desteklenmesi programının amaçlarından biri değildir?

Cevap : A) Geleneksel oyunlar öğretmek

#15. Anne babalar için eğitim programlarını, okul ve sinifla ilgili haberleri, duyuruları, çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgileri, acil telefon numaralarını, çocukların etkinlik örneklerini ve güncel bazı bilgileri üzerinde barındıran bir kaynaktır. Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : B) Bülten tahtası

#16. Aşağıdakilerden hangisi aile eğitim programlarının genel hedeflerinden biri değildir?

Cevap : A) Ailelere oyun terapisini öğretmek

#17. Aşağıdakilerden hangisi aile eğitimi yaklaşımlarından biri değildir?

Cevap : C) Bireyselleştirilmiş öğretim yaklaşımı

#18. Okul öncesi öğretmenleri her çocuğun anne babası ile senede en az kaç kez bireysel görüşme yapmalıdır?

Cevap : E) 2

#19. Aşağıdakilerden hangisi Gordon'un etkili ebeveyn eğitimi (PET) yaklaşımının temelinde yatan tekniklerden biri değildir?

Cevap : C) Pekiştirme

#20. Genel amacı üniversitenin çevreye açık olması ve kuramsal bilgilerin pratikte test edilmesi olarak saptanan aile eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Ana baba okulu

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anne Baba Eğitimi 2023-2024 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi direktörü Phyllis Levenstein olan ev merkezli anne çocuk eğitim programına katılan annelerin eğitimi için kullanılan öğretme metotlarından biri değildir?

A) Rol oynama
B) Sözel cesaretlendirme
C) Negatif pekiştirme
D) Pozitif pekiştirme
E) Model olma

Cevap : C) Negatif pekiştirme

2. Aşağıdakilerden hangisi direktörü Ira Gordon olan ebeveyn eğitimi projesi ile erken çocukluğun desteklenmesi programının amaçlarından biri değildir?

A) Geleneksel oyunlar öğretmek
B) Yeni oyunlar öğretmek
C) Aile ve çocukların olumlu okul tutumları geliştirmelerini sağlamak
D) Uyarıcılar vasıtasıyla çocukları başarılı bir okul hayatına hazırlamak
E) Ailelere çocukla etkili etkileşim kurma yöntemlerini öğretmek

Cevap : A) Geleneksel oyunlar öğretmek

3. Genel amacı üniversitenin çevreye açık olması ve kuramsal bilgilerin pratikte test edilmesi olarak saptanan aile eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?

A) BADEP
B) AÇEV
C) Anne çocuk eğitim programı
D) Anne eğitim programı
E) Ana baba okulu

Cevap : E) Ana baba okulu

4. Bebeklik döneminde özellikle bakıcısının depresyona girmesi hâlinde, rahatsız olduğunda ya da belirgin bir şekilde çocuğu istismar edici şekilde davranıldığında ortaya çıkan bağlılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağınık/yönü belirsiz bağlılık
B) Güvensiz bağlılık
C) Gerilimli karşı koyucu bağlılık
D) Gerilimli kaçınıcı bağlılık
E) Güvenli bağlılık

Cevap : A) Dağınık/yönü belirsiz bağlılık

5. Bowlby’e göre, bebeğin anneye ve annenin bebeğe bağlanması türe özge tutum sistemleri sonucunda meydana gelmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Bowlby’nin bağlanma için tanımladığı beş davranış çeşidinden biri değildir?

A) Emme
B) Yapışma
C) Ağlama
D) İzleme
E) Dinleme

Cevap : E) Dinleme

6. Anne babalar için eğitim programlarını, okul ve sinifla ilgili haberleri, duyuruları, çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgileri, acil telefon numaralarını, çocukların etkinlik örneklerini ve güncel bazı bilgileri üzerinde barındıran bir kaynaktır.
Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Kitapçıklar
B) Bülten tahtası
C) Bültenler
D) Haber mektupları
E) Makale kutusu

Cevap : B) Bülten tahtası

7. Aşağıdakilerden hangisi aile eğitimi yaklaşımlarından biri değildir?

A) Eğitim merkezlerinde aile eğitimi yaklaşımı
B) Evde aile eğitimi yaklaşımı
C) Bireyselleştirilmiş öğretim yaklaşımı
D) Okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş aile eğitimi yaklaşımı
E) Uzaktan öğretim yolu ile aile eğitimi yaklaşımı

Cevap : C) Bireyselleştirilmiş öğretim yaklaşımı

8. Aşağıdakilerden hangisi Riley’e göre başarı ile sürdürülen anne baba eğitimi programlarının ilkelerinden biri değildir?

A) Anne babaların başarısızlıklarına odaklanmamıştır.
B) Kritik dönemlerdeki problemleri önlemeye odaklanmıştır.
C) Belirli yaştaki çocuklar hedeflenmiştir ve amaçları açıktır.
D) Anne babaların var olan güçleri üzerine kurulmuştur.
E) Anne babanın ebeveynlikle ilgili yetersizliklerine odaklanmıştır.

Cevap : E) Anne babanın ebeveynlikle ilgili yetersizliklerine odaklanmıştır.

9. Aşağıdakilerden hangisi Gordon’un etkili ebeveyn eğitimi (PET) yaklaşımının temelinde yatan tekniklerden biri değildir?

A) Çatışmaların çözümü ve problem çözme
B) Değerleri öğretme
C) Pekiştirme
D) Ben mesajları gönderme
E) Aktif dinleme

Cevap : C) Pekiştirme

10. Aşağıdakilerden hangisi Ana Baba Okuluna katılan ebeveynlerin programla ilgili beklentilerinden biri değildir?

A) Program süresinin kısaltılması
B) Uygulamaların artırılması
C) Program süresinin daha uzun olması
D) Spesifik konuları içeren derslerin eklenmesi
E) Öğretmenlerin de katılmaları konusunda çalışmaların yapılması

Cevap : A) Program süresinin kısaltılması

11. Anne babaya konuya özgü becerilerin öğretilmesi, sosyal ve duygusal destek verilmesi, anne baba ve profesyoneller arasında bilgi alışverişinin sağlanması, anne babanın bir gruba katılması, uygun anne-baba-çocuk ilişkilerinin geliştirilmesi ve anne babaya toplumsal kaynaklara ulaşmaları konusunda yardımcı olunması gibi tanımlar aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Okul aile iş birliği
B) Anne eğitimi
C) Anne baba eğitimi
D) Aile katılımı
E) Baba eğitimi

Cevap : D) Aile katılımı

12. Boğaziçi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen programı aşağıdakilerden hangisidir?

A) BADEP
B) Ana baba okulu
C) Anne çocuk eğitim programı
D) Anne eğitim programı
E) AÇEV

Cevap : C) Anne çocuk eğitim programı

13. Aşağıdakilerden hangisi aile eğitim programlarının genel hedeflerinden biri değildir?

A) Ailelere oyun terapisini öğretmek
B) Aile bireylerinin öğrendikleri bilgileri davranışa dönüştürmelerine yardımcı olmak
C) Aile bireylerine empati, iletişim ve sorun çözme konusunda beceri kazandırmak
D) Aile bireyleri arasında duyarlılık kazandırmak
E) Aile bireylerini kendi hakları konusunda bilinçlendirmek

Cevap : A) Ailelere oyun terapisini öğretmek

14. Spitz’e göre annelerinden 1 ay süreyle ayrı kalan bebeklerin içinde bulundukları dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hospitalizm
B) Protesto
C) Depresyon
D) İç kapanım
E) Yuva hastalığı

Cevap : B) Protesto

15. Aşağıdakilerden hangisi direktörü Merle Karnes olan anne eğitim programının özel amaçlarından biri değildir?

A) Çocukları okula hazır hale getirmek
B) Anneleri sözel iletişim kurma yöntemleri hakkında bilinçlendirmek
C) Annelerin çocuk gelişimi ile ilgili bilgi düzeylerini artırmak
D) Anneleri yetişkinler için zeka oyunları konusunda bilgilendirmek
E) Çocukların genel ve sözel zekasını artırmak

Cevap : D) Anneleri yetişkinler için zeka oyunları konusunda bilgilendirmek

16. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde anne babaların sınıf içi etkinliklere katılımlarının birinci aşaması verilmiştir?

A) Yetenek ve meslekleri ile ilgili etkinlikler yürütme
B) Diğer etkinliklerde (dosyalama, kayıt vb.) öğretmene yardımcı olma
C) Evde eğitim materyali hazırlama
D) Sınıfı ve etkinlikleri gözlemleme
E) Okulda eğitim materyali hazırlama

Cevap : D) Sınıfı ve etkinlikleri gözlemleme

17. Okul öncesi öğretmenleri her çocuğun anne babası ile senede en az kaç kez bireysel görüşme yapmalıdır?

A) 1
B) 4
C) 5
D) 3
E) 2

Cevap : E) 2

18. Ebeveyn-çocuk ilişkisinin sağlam temeller üzerine kurulması, çocuğun ev ortamının düzenlenmesi ve böylece gelişiminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan bir araştırmanın üzerine kurulan aile eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?

A) BADEP
B) Ana baba okulu
C) Anne çocuk eğitim programı
D) Anne eğitim programı
E) AÇEV

Cevap : D) Anne eğitim programı

19. Bağlanma türlerini ortaya atan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spitz
B) Ainsworth
C) Harlow
D) Lorenz
E) Bowly

Cevap : B) Ainsworth

20. ………, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların anne babalarına, aynı kurumda ve evlerinde eğitim verilmesidir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bireyselleştirilmiş öğretim yaklaşımı
B) Okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş aile eğitimi yaklaşımı
C) Evde aile eğitimi yaklaşımı
D) Uzaktan öğretim yolu ile aile eğitimi yaklaşımı
E) Eğitim merkezlerinde aile eğitimi yaklaşımı

Cevap : B) Okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş aile eğitimi yaklaşımı

Anne Baba Eğitimi

telegram çocuk gelişimi Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans, Türkiye'de Okul Öncesi Çocukluk Dönemine Yönelik

Anne Baba Eğitimi 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans çıkmış vize soruları

çocuk gelişimi Güz dönemi deneme sınavları

Öğrenci Dostu Lolonolo

Editor

Editör

error: Content is protected !!