auzefMadde Bağımlılığı ve Sosyal HizmetSosyal Hizmet

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi insanın kendini tanıması için geliştirilmiş tekniklerden değildir?

Cevap : D) Aile büyüklerine çocukluğunu sorarak öğrenmesi tekniği

#2. 1952 yılından beri zaman zaman yenilenerek düzenli yayınlanan DSM Yayınlarını hazırlayan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Amerikan Psikiyatri Derneği

#3. Caydırma amacıyla söylenen "Bir başlarsan bir daha bırakamazsın sözü ......" Yukarıdaki cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlanabilir?

Cevap : E) kurtulunabildiği için doğru değildir.

#4. Sosyal çalışmacı için AMATEM'de aşağıdakilerden hangisi başarıyla sonuçlanmış bir tedaviden daha önemlidir?

Cevap : B) Tedavi sonrası kişinin yaşamını kesintisiz izlemek

#5. Bağımlılarla çalışan sosyal çalışmacı bağımlıyla ya da yakınlarından biriyle teke tek görüşmeler yapmayı planladıysa bu çalışmanın mesleksel ve dilbilimsel olarak doğru kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Bireyle çalışma


#6. Latince kökenli Fransızca "rehabilite" sözcüğünün Türkçedeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Yeniden topluma kabul etmek

#7. Sosyal çalışma araştırması aşağıdaki gerekçelerden hangisiyle yapılmaktadır?

Cevap : E) Hem bilgiyi üretmek hem de uygulamayı geliştirmek için

#8. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ruh dünyasının açığa çıkarılmasını hedefleyen bir etkinliktir?

Cevap : C) Psikodrama

#9. Sosyal çalışmacı bir bağımlının yaşadığı içsel ve sosyal sıkıntıları en etkili olarak nasıl anlayabilir?

Cevap : D) Gereken her mesleki yöntemi deneyerek

#10. Aşağıdaki özelliklerden hangisi sosyal bağımlılığın belirtileri arasında olamaz?

Cevap : B) İlgi grupları oluşturmaya başlama


#11. Bağımlıları tekrar topluma kazandırma sürecinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Tercihlerine saygı duyarak iletişim kurmak

#12. Tıbbi tedavi aşaması ile sosyal tedavi aşaması arasında yer alan aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Psikolojik tedavi aşaması

#13. Bağımlıya çeşitli yararlar sağlayacak (değerverirlik, güven duyma, düşüncesine başvurma vb.) seçilmiş bir konuda “düşüncesini çizdirme" eylemi konusunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Bağımlının düşüncesine başvurmak hiçbir yarar sağlamaz.

#14. Mal sattıranların mahallelerde satıcı olarak kullandıkları çocuklara, gençlere, kişilere bağımlılık raconunda ne ad verilir?

Cevap : A) Torbacı

#15. Bir sosyal çalışma müdahalesinin oluşturulması ve uygulama sürecinin düzenlenme ve başlanma sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : A) Politika, strateji, plan, program, uygulama


#16. Sosyal çalışmacılar bağımlıların tedavisi ile ilgili olarak grupla çalışma yapmak üzere oluşturdukları grupları bilhassa hangi özelliğe göre oluşturmalıdırlar?

Cevap : B) Yaş gruplarına göre

#17. Aile ile grup arasındaki farkları dile getiren aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Aile değerleri, grup değerlerinden daha dayanıklıdır.

#18. Sosyal danışmanlığı diğer danışmanlıklardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap : D) Sadece sosyal çalışmacı tarafından yapılıyor olmasıdır.

#19. Lisans öğrenimi temelli danışmanlıklar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Yaratıcı danışmanlık

#20. Toplumu alkol ve diğer zararlı maddelerin kullanımından korumak amacıyla 1920 yılında Türkiye'de bu alanda kurulan ilk sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Hilal-i Ahdar (Yeşilay)


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

1. Sosyal çalışmacılar bağımlıların tedavisi ile ilgili olarak grupla çalışma yapmak üzere oluşturdukları grupları bilhassa hangi özelliğe göre oluşturmalıdırlar?

A) İnançlarına göre
B) Yaş gruplarına göre
C) Kullandıkları maddelere göre
D) Cinsiyete göre
E) Sosyal ve ekonomik statülerine göre

Cevap : B) Yaş gruplarına göre

2. Bağımlıya çeşitli yararlar sağlayacak (değerverirlik, güven duyma, düşüncesine başvurma vb.) seçilmiş bir konuda “düşüncesini çizdirme” eylemi konusunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Bir bağımlılık tedavi merkezinin krokisi çizimi olabilir.
B) Bu grup içinde yapılabilir.
C) Bağımlının düşüncesine başvurmak hiçbir yarar sağlamaz.
D) Sorarak, düşündürerek, kısa yanıtlar alarak sözel olabilir.
E) Bir sayfalık metin yazdırma biçiminde olabilir.

Cevap : C) Bağımlının düşüncesine başvurmak hiçbir yarar sağlamaz.

3. Lisans öğrenimi temelli danışmanlıklar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaratıcı danışmanlık
B) Sürekli danışmanlık
C) Sürdürülebilir danışmanlık
D) Yöneltici danışmanlık
E) Anlık danışmanlık

Cevap : A) Yaratıcı danışmanlık

4. Tıbbi tedavi aşaması ile sosyal tedavi aşaması arasında yer alan aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tedaviye gitme aşaması
B) Tedaviye itme aşaması
C) Psikolojik tedavi aşaması
D) Karar alma aşaması
E) Sürüklenme aşaması

Cevap : C) Psikolojik tedavi aşaması

5. Bağımlılarla çalışan sosyal çalışmacı bağımlıyla ya da yakınlarından biriyle teke tek görüşmeler yapmayı planladıysa bu çalışmanın mesleksel ve dilbilimsel olarak doğru kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başabaş çalışma
B) Birebir çalışma
C) Kişisel çalışma
D) Bireysel çalışma
E) Bireyle çalışma

Cevap : E) Bireyle çalışma

6. Latince kökenli Fransızca “rehabilite” sözcüğünün Türkçedeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tedavi etmek
B) Ömrünü uzatmak
C) Üzerinde çalışmak
D) Yola getirmek
E) Yeniden topluma kabul etmek

Cevap : E) Yeniden topluma kabul etmek

7. Bağımlıları tekrar topluma kazandırma sürecinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezalandırmak
B) Bağımlıları disipline etmek
C) Tercihlerine saygı duyarak iletişim kurmak
D) İtaatkâr yapmak
E) Eğitmek

Cevap : C) Tercihlerine saygı duyarak iletişim kurmak

8. Mal sattıranların mahallelerde satıcı olarak kullandıkları çocuklara, gençlere, kişilere bağımlılık raconunda ne ad verilir?

A) Torbacı
B) Cesur
C) Efkarlı
D) Sefil
E) Bitirim

Cevap : A) Torbacı

9. Caydırma amacıyla söylenen “Bir başlarsan bir daha bırakamazsın sözü ……”
Yukarıdaki cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) ülkeden ülkeye değişkenlik gösterir.
B) doğrudur.
C) alışkanlıklar için yanlıştır.
D) bazı maddeler için doğrudur.
E) kurtulunabildiği için doğru değildir.

Cevap : E) kurtulunabildiği için doğru değildir.

10. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ruh dünyasının açığa çıkarılmasını hedefleyen bir etkinliktir?

A) Psikoterapi
B) Davranışcı terapi
C) Psikodrama
D) Sosyoterapi
E) Sanat terapisi

Cevap : C) Psikodrama

11. Aşağıdaki özelliklerden hangisi sosyal bağımlılığın belirtileri arasında olamaz?

A) İnsanlarla etkileşim kuramama
B) İlgi grupları oluşturmaya başlama
C) Mahallede yalnızlaşma
D) Sosyal ilişkilerde bozulma
E) Aile ilişkilerinde bozulma

Cevap : B) İlgi grupları oluşturmaya başlama

12. Sosyal çalışmacı için AMATEM’de aşağıdakilerden hangisi başarıyla sonuçlanmış bir tedaviden daha önemlidir?

A) Hemen bir iş bulmasını sağlamak
B) Tedavi sonrası kişinin yaşamını kesintisiz izlemek
C) Aile ve yakınlarını ziyaret edip mutluluklarına ortak olmak
D) Bağımlıyı kutlamak
E) Evlendirmek

Cevap : B) Tedavi sonrası kişinin yaşamını kesintisiz izlemek

13. Sosyal çalışma araştırması aşağıdaki gerekçelerden hangisiyle yapılmaktadır?

A) Boş zamanı değerlendirmek için
B) Sadece bilgi türetmek için
C) Sadece uygulamayı geliştirmek için
D) Mesleğini diğer mesleklerin önüne geçirmek için
E) Hem bilgiyi üretmek hem de uygulamayı geliştirmek için

Cevap : E) Hem bilgiyi üretmek hem de uygulamayı geliştirmek için

14. Toplumu alkol ve diğer zararlı maddelerin kullanımından korumak amacıyla 1920 yılında Türkiye’de bu alanda kurulan ilk sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hilal-i Ahdar (Yeşilay)
B) Darülaceze
C) Selinay
D) Himaye-i Etfal Cemiyeti
E) Kızılay

Cevap : A) Hilal-i Ahdar (Yeşilay)

15. Sosyal danışmanlığı diğer danışmanlıklardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangileridir?

A) Sadece Sosyal Hizmet Merkezlerinde yapılıyor olmasıdır.
B) Herkesin yapabiliyor olmasıdır.
C) Hastanelerin danışma birimlerinde yapılıyor olmasıdır.
D) Sadece sosyal çalışmacı tarafından yapılıyor olmasıdır.
E) Çok kısa süreli olmasıdır.

Cevap : D) Sadece sosyal çalışmacı tarafından yapılıyor olmasıdır.

16. Bir sosyal çalışma müdahalesinin oluşturulması ve uygulama sürecinin düzenlenme ve başlanma sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Politika, strateji, plan, program, uygulama
B) Politika, plan, program, strateji, uygulama
C) Program, politika, strateji, plan, uygulama
D) Plan, program, politika, strateji, uygulama
E) Strateji, politika, plan, program, uygulama

Cevap : A) Politika, strateji, plan, program, uygulama

17. Aile ile grup arasındaki farkları dile getiren aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

A) Grup büyüktür aile küçüktür.
B) Aile büyüktür grup küçüktür.
C) Ailede çatışma olabilir grupta olmaz.
D) Aile değerleri, grup değerlerinden daha dayanıklıdır.
E) Ailede çatışma olmaz grupta olur.

Cevap : D) Aile değerleri, grup değerlerinden daha dayanıklıdır.

18. Sosyal çalışmacı bir bağımlının yaşadığı içsel ve sosyal sıkıntıları en etkili olarak nasıl anlayabilir?

A) Mahalle arkadaşlarına sorarak
B) Aile bireylerine sorarak
C) Empati yaparak
D) Gereken her mesleki yöntemi deneyerek
E) Sosyal ilişkiler içinde olduklarıyla konuşarak

Cevap : D) Gereken her mesleki yöntemi deneyerek

19. Aşağıdakilerden hangisi insanın kendini tanıması için geliştirilmiş tekniklerden değildir?

A) İçedönme tekniği
B) Kendisiyle iletişime geçme teknikleri
C) Özeleştiri tekniği
D) Aile büyüklerine çocukluğunu sorarak öğrenmesi tekniği
E) Kendini izleme ve değerlendirme tekniği

Cevap : D) Aile büyüklerine çocukluğunu sorarak öğrenmesi tekniği

20. 1952 yılından beri zaman zaman yenilenerek düzenli yayınlanan DSM Yayınlarını hazırlayan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amerikan Psikologlar Derneği
B) Amerikan Psikiyatri Derneği
C) Amerikan Sosyal Çalışmacılar Federasyonu
D) Amerikan Psikologlar Sendikası
E) Amerikan Sosyal Çalışmacılar Derneği

Cevap : B) Amerikan Psikiyatri Derneği

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet

Auzef Sosyal Hizmetler

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!