auzefManevi Destek HizmetleriSosyal Hizmet

Manevi Destek Hizmetleri 2023-2024 Final Soruları

#1. SHU din kaygıları olan müracaatçılarla çalışırken yeterli olmadığı konularda nasıl bir davranış ortaya koymalıdır?

Cevap : D) İşin ehli uzmanlarla konsültasyon yapmalı ve süpervizörlük hizmeti almalıdır.

#2. Gerek yoksulluk ve gerekse yoksunluk noktasında sorunlarla karşı karşıya kalan insana yapılacak olan sosyal hizmetlere işaret eden Peygamber Efendimiz'e göre insanların en hayırlısı kimdir?

Cevap : A) İnsanlara faydalı olandır.

#3. Hristiyan anlayışına göre Tanrı ile anlamlı ilişki kurma noktasında bireylere yardım etme hangi danışmanlığın amaçları arasındadır?

Cevap : E) Dini danışman

#4. Tanrı'ya veya kutsal güce olan bağlılık ve inanış olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Din

#5. Ruhsal rehberlik veya kişilerin günah çıkarması noktasında danışmanlık yapan kişiye ne denir?

Cevap : E) Pastoral danışmanlık


#6. Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçının karşılaştığı sorunlar karşısında meslek elemanlarının hangi rolleri kapsamında bulundukları toplumlarda din adamları, inanç toplulukları ve mesleki liyakate sahip maneviyat ile ilgili çalışan uzmanlarla konsultasyon tesis etmek durumundadır?

Cevap : D) Arabulucu ve vaka yöneticisi

#7. İnfakın farz olan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Zekat vermek

#8. Bireyde kaybın olduğu gerçeği yerleşirken, kişinin umutsuzluk, çaresizlik, depresyon ve tükenmişlik hissi içine girdiğini ifade eden özellik yasin hangi karakteristik özelliklerindendir?

Cevap : C) Çaresizlik ve dağınıklık (deorganizasyon)

#9. Sosyal hizmet alanında yanlış tedavi ve yönlendirmelerden, uygun olmayan teşhislerden kaçınmak adına kişilerin anlam sistemleri ve kişisel hikâyeleriyle müdahalelerin şekillenmesi gerektiğini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Transpersonel psikoterapi yaklaşımı

#10. I. Ölüm haddi zatında bir nimettir. II. Ağırlaşmış olan hayat vazifesinden ve hayatın ağır yüklerinden kurtulma ve sevdiklerine kavuşma noktasında bir nimettir. III. Dar, sıkıntılı, dünya zindanından çıkarıp, geniş, neşeli, ıstırapsız, ebedi bir hayata geçiş noktasında bir nimettir. IV. Uyku, nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir dinlenmedir, özellikle sıkıntıda olanlar, yaralılar, hastalar için. Öyle de, uykunun büyük kardeşi olan ölüm dahi, sıkıntıda olanlar için bir rahmettir bir nimettir. Yukarıda ifade edilen hususlar hangi gerçeği ortaya koymaktadır?

Cevap : B) Ölümün bir nimet olduğu


#11. Maneviyat ve din ile ilgili kaygılar kapsamında bireylerin yaşadıkları çevre ile sahip oldukları maneviyat ve din anlayışı arasındaki çelişki, müracaatçılarda nasıl bir durum ortaya çıkarmaktadır?

Cevap : B) ikilem

#12. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan sosyal hizmet uzmanları tarafından kurulan bir birliktir?

Cevap : A) Kuzey Amerika Sosyal Hizmetteki Hristiyanlar Birliği

#13. "Hastanın yakalandığı hastalık, ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir." ifadesi hangi manevi desteğe işaret etmektedir?

Cevap : A) Sabır içerisinde şükür

#14. Maneviyat içsel bir fenomen iken, dini insanın dışında var olan harici bir olgu olarak tanımlayan bilim adamı kimdir?

Cevap : D) Carroll

#15. "Bütün sebeplerin ve tedbirlerin üzerinde nihaî belirleyici irade ve gücün Allah'a ait olduğu yönündeki şuur ve inancın zorunlu bir sonucu olan ve bu şuur ve inanç sayesinde kul, gerekli sebeplere ve tedbirlere başvurmasına rağmen sonucun umduğu şekilde çıkmaması halinde ilâhî takdirin öyle tecelli ettiğini bilerek kendisini veya sebepleri suçlamaktan kaçınır; iyimser ruh halini korumayı, moral çöküntüsünden kurtulmayı başarır." ifadesi hangi kavramı açıklamaktadır?

Cevap : D) Tevekkül


#16. "Sosyal hizmet uzmanları yetkin olduğu alanlarda uygulama yapmalı ve mesleki uzmanlığını geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalı” ilkesi sosyal hizmetin hangi mesleki değerini açıklamaktadır?

Cevap : C) Yetkinlik

#17. Aşağıdakilerden hangisi menfi (negatif) ibadetler olarak değerlendirilmektedir?

Cevap : E) Hastalık ve musibetler

#18. Hoştur bana senden gelen: Ya hilat-ü yahut kefen, Ya taze gül, yahut diken.. Kahrında hoş lütfun da hoş. Yunus Emre'ye ait bu misralar manevi desteğin hangi boyutuna işaret etmektedir?

Cevap : C) Tevekkül ve teslimiyet ile manevi destek

#19. Hastalığı bir öğrenci hassasiyeti ile dinlemek ve o hastalıktan hayatın anlam ve amacına yönelik alması gereken derslere odaklanmak manevi desteğin hangi boyutunu ifade etmek için kullanılmaktadır?

Cevap : C) Hastalığa bir öğretmen, bir uyarıcı gözü ile bakmak

#20. Hz. Peygamber (SAV) özellikle hangi sureyi okumanın birçok rahatsızlığa iyi geleceğini ifade etmiştir?

Cevap : B) Fatiha suresi


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Manevi Destek Hizmetleri 2023-2024 Final Soruları

1. Ruhsal rehberlik veya kişilerin günah çıkarması noktasında danışmanlık yapan kişiye ne denir?

A) Sosyal hizmet uzmanı
B) Manevi rehberlik
C) Psikolojik danışmanlık
D) Psikiyatrist
E) Pastoral danışmanlık

Cevap : E) Pastoral danışmanlık

2. Bireyde kaybın olduğu gerçeği yerleşirken, kişinin umutsuzluk, çaresizlik, depresyon ve tükenmişlik hissi içine girdiğini ifade eden özellik yasin hangi karakteristik özelliklerindendir?

A) Özlem
B) İyileşme ve yeniden yapılanma
C) Çaresizlik ve dağınıklık (deorganizasyon)
D) Fiziksel semptomlar
E) Uyuşukluk

Cevap : C) Çaresizlik ve dağınıklık (deorganizasyon)

3. Sosyal hizmet alanında yanlış tedavi ve yönlendirmelerden, uygun olmayan teşhislerden kaçınmak adına kişilerin anlam sistemleri ve kişisel hikâyeleriyle müdahalelerin şekillenmesi gerektiğini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oluşturmacı Yaklaşım
B) Postmodern Teori
C) Psikoanalitik kuramı
D) Logoterapi
E) Transpersonel psikoterapi yaklaşımı

Cevap : E) Transpersonel psikoterapi yaklaşımı

4. SHU din kaygıları olan müracaatçılarla çalışırken yeterli olmadığı konularda nasıl bir davranış ortaya koymalıdır?

A) Ayrımcılık yapmamalıdır.
B) Süpervizörlük yapmalıdır.
C) Sosyal hizmet uygulamasını terk etmelidir.
D) İşin ehli uzmanlarla konsültasyon yapmalı ve süpervizörlük hizmeti almalıdır.
E) Müracaatçıya hizmet etmeye devam etmelidir.

Cevap : D) İşin ehli uzmanlarla konsültasyon yapmalı ve süpervizörlük hizmeti almalıdır.

5. Hz. Peygamber (SAV) özellikle hangi sureyi okumanın birçok rahatsızlığa iyi geleceğini ifade etmiştir?

A) Nas suresi
B) Fatiha suresi
C) Alak suresi
D) Nisa suresi
E) Kevser suresi

Cevap : B) Fatiha suresi

6. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan sosyal hizmet uzmanları tarafından kurulan bir birliktir?

A) Kuzey Amerika Sosyal Hizmetteki Hristiyanlar Birliği
B) Uluslararası Sosyal Hizmette Birlik Platformu
C) Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği
D) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
E) Evanjelik Sosyal Hizmet Konferansı

Cevap : A) Kuzey Amerika Sosyal Hizmetteki Hristiyanlar Birliği

7. “Sosyal hizmet uzmanları yetkin olduğu alanlarda uygulama yapmalı ve mesleki uzmanlığını geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalı” ilkesi sosyal hizmetin hangi mesleki değerini açıklamaktadır?

A) Bireyin onuru ve değeri
B) Sosyal adalet
C) Yetkinlik
D) İnsan ilişkilerinin önemi
E) Dürüstlük ve güvenilirlik

Cevap : C) Yetkinlik

8. İnfakın farz olan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyilik yapmak
B) Zekat vermek
C) Güler yüzlü olmak
D) Güzel ahlaklı olmak
E) Fakirlere yardımcı olmak

Cevap : B) Zekat vermek

9. Tanrı’ya veya kutsal güce olan bağlılık ve inanış olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Din
B) Bağlılık
C) Maneviyat
D) İbadet
E) İnanç

Cevap : A) Din

10. Aşağıdakilerden hangisi menfi (negatif) ibadetler olarak değerlendirilmektedir?

A) Oruç
B) Hac
C) Namaz
D) Zekat
E) Hastalık ve musibetler

Cevap : E) Hastalık ve musibetler

11. “Bütün sebeplerin ve tedbirlerin üzerinde nihaî belirleyici irade ve gücün Allah’a ait olduğu yönündeki şuur ve inancın zorunlu bir sonucu olan ve bu şuur ve inanç sayesinde kul, gerekli sebeplere ve tedbirlere başvurmasına rağmen sonucun umduğu şekilde çıkmaması halinde ilâhî takdirin öyle tecelli ettiğini bilerek kendisini veya sebepleri suçlamaktan kaçınır; iyimser ruh halini korumayı, moral çöküntüsünden kurtulmayı başarır.” ifadesi hangi kavramı açıklamaktadır?

A) Şükür
B) Sabır
C) İman
D) Tevekkül
E) Tedbir

Cevap : D) Tevekkül

12. Hristiyan anlayışına göre Tanrı ile anlamlı ilişki kurma noktasında bireylere yardım etme hangi danışmanlığın amaçları arasındadır?

A) Sosyal hizmet uzmanı
B) Manevi rehberlik
C) Psikolojik danışmanlık
D) Psikiyatrist
E) Dini danışman

Cevap : E) Dini danışman

13. Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçının karşılaştığı sorunlar karşısında meslek elemanlarının hangi rolleri kapsamında bulundukları toplumlarda din adamları, inanç toplulukları ve mesleki liyakate sahip maneviyat ile ilgili çalışan uzmanlarla konsultasyon tesis etmek durumundadır?

A) Eğitim
B) Danışmanlık
C) Konsültasyon
D) Arabulucu ve vaka yöneticisi
E) Süpervizörlük

Cevap : D) Arabulucu ve vaka yöneticisi

14. Gerek yoksulluk ve gerekse yoksunluk noktasında sorunlarla karşı karşıya kalan insana yapılacak olan sosyal hizmetlere işaret eden Peygamber Efendimiz’e göre insanların en hayırlısı kimdir?

A) İnsanlara faydalı olandır.
B) Müslümanlara faydalı olandır.
C) Hristiyanlara faydalı olandır.
D) Ailesine faydalı olandır.
E) Kendisine faydalı olandır.

Cevap : A) İnsanlara faydalı olandır.

15. “Hastanın yakalandığı hastalık, ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir.” ifadesi hangi manevi desteğe işaret etmektedir?

A) Sabır içerisinde şükür
B) Yaratıcının engin affediciliği
C) Sabır gösterme
D) Tefekkür
E) Güven atmosferi oluşturma

Cevap : A) Sabır içerisinde şükür

16. Maneviyat içsel bir fenomen iken, dini insanın dışında var olan harici bir olgu olarak tanımlayan bilim adamı kimdir?

A) Amato-von Hemert
B) Carl Gustav Jung
C) Canda
D) Carroll
E) Freud

Cevap : D) Carroll

17. Maneviyat ve din ile ilgili kaygılar kapsamında bireylerin yaşadıkları çevre ile sahip oldukları maneviyat ve din anlayışı arasındaki çelişki, müracaatçılarda nasıl bir durum ortaya çıkarmaktadır?

A) Tevekkül
B) ikilem
C) Memnuniyet
D) Dua
E) Sabır

Cevap : B) ikilem

18. I. Ölüm haddi zatında bir nimettir.
II. Ağırlaşmış olan hayat vazifesinden ve hayatın ağır yüklerinden kurtulma ve sevdiklerine kavuşma noktasında bir nimettir.
III. Dar, sıkıntılı, dünya zindanından çıkarıp, geniş, neşeli, ıstırapsız, ebedi bir hayata geçiş noktasında bir nimettir.
IV. Uyku, nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir dinlenmedir, özellikle sıkıntıda olanlar, yaralılar, hastalar için. Öyle de, uykunun büyük kardeşi olan ölüm dahi, sıkıntıda olanlar için bir rahmettir bir nimettir.
Yukarıda ifade edilen hususlar hangi gerçeği ortaya koymaktadır?

A) Yaşamın sınırlı olduğu
B) Ölümün bir nimet olduğu
C) Hayatın ölümle sona erdiği
D) Ölümün zor bir dönem olduğu
E) Ölüm

Cevap : B) Ölümün bir nimet olduğu

19. Hastalığı bir öğrenci hassasiyeti ile dinlemek ve o hastalıktan hayatın anlam ve amacına yönelik alması gereken derslere odaklanmak manevi desteğin hangi boyutunu ifade etmek için kullanılmaktadır?

A) Hastalığı günahlardan temizleyici bir araç olarak görmek
B) Hastalığı sabır noktasında değerlendirmek
C) Hastalığa bir öğretmen, bir uyarıcı gözü ile bakmak
D) Hastalığı acı çekilen bir gerçeklik olarak görmek
E) Hastalığı bir sıkıntı aracı olarak görmek

Cevap : C) Hastalığa bir öğretmen, bir uyarıcı gözü ile bakmak

20. Hoştur bana senden gelen:
Ya hilat-ü yahut kefen,
Ya taze gül, yahut diken..
Kahrında hoş lütfun da hoş.
Yunus Emre’ye ait bu misralar manevi desteğin hangi boyutuna işaret etmektedir?

A) Sabır içerisinde şükür ile manevi destek
B) Dua ile manevi destek
C) Tevekkül ve teslimiyet ile manevi destek
D) İbadetle manevi destek
E) Kur’an-ı Kerim okuyarak manevi destek

Cevap : C) Tevekkül ve teslimiyet ile manevi destek

Manevi Destek Hizmetleri

Auzef Sosyal Hizmetler Manevi Destek Hizmetleri 1

Manevi Destek Hizmetleri 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!