auzefOrtadoğu SiyasetiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Ortadoğu Siyaseti 2022-2023 Final Soruları

Ortadoğu Siyaseti 2022-2023 Final Soruları

#1. Irak tarihi boyunca pek çok defa Şii ayaklanmaların olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Şii nüfusun ülke yönetiminde nüfusa oranla temsil edilmemesi

#2. Sykes-Picot Anlaşmasına göre Büyük Suriye bölgesinin kuzeyi hangi sömürgeci gücün yönetimine bırakılmıştır?

Cevap : C) Fransa

#3. Mısır, Nasır döneminde endüstrileşme için hangi yöntemi benimsememiştir?

Cevap : A) Devletin sahip olduğu fabrikaların özelleştirilerek sermaye birikimi için kullanılması

#4. Filistinlilerin El-Nakba olarak adlandırdıkları kelimenin anlamı nedir?

Cevap : B) Felaket

#5. Yahudi gruplardan Haredimler İsrail Devleti'nin kuruluşunu niçin kabul etmezler?

Cevap : A) Devletin kuruluşu gerçek Kurtuluş Günü’nden önce, Şeytan’ın güçlerinin Yahudi halkını yanıltma girişimi olarak gördüklerin dolayı

#6. İran'da reform ve değişim taleplerinin güçlü şekilde ifade edilmesine ve siyasal alanda da güçlü bir şekilde temsil edilmesine rağmen sonuç alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Yasal-kurumsal çerçevenin reform ve değişime izin vermeyecek şekilde düzenlenmiş olması

#7. Suudi Arabistan'daki İranlı azınlık çoğunlukla ülkenin hangi bölgesinde yaşamaktadır?

Cevap : C) Basra Körfezi kıyısında

#8. Aşağıdaki imparatorluklardan hangisi bugünkü Irak'ı hakimiyeti altına almamıştır?

Cevap : B) Persler

#9. Aşağıdakilerden hangisi 1969'da kurulan İslam Konferansı Örgütü'nün kuruluş amaçları arasındadır?

Cevap : D) Müslüman ülkeleri Filistinliler lehine harekete geçirmek ve İslami dayanışmayı sağlamak

#10. 1943 yılında Baas Partisini ilk olarak kuran iki kişiden Rum Ortodoks olan isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Mişel Eflak

#11. Aşağıdakilerden hangisi Hüsnü Mübarek yönetiminin yapmış olduğu düzenlemelerden biri değildir?

Cevap : C) Yapılan düzenlemeyle devlet başkanına “ihtiyaç hissettiğinde” seçimleri yenileme yetkisinin tanınmış olması

#12. Merce-i taklid ne demektir?

Cevap : B) En üst düzey din alimi olarak kabul edilen kişi

#13. Filistin sorununun kökeninde aşağıdaki gerekçelerden hangisi yatar?

Cevap : D) Siyonistlerin Filistinli Arapların yaşadıkları topraklar üzerinde hak iddia etmeleri

#14. Filistin Devleti'nin kuruluşu hangi yılda ilan edilmiştir?

Cevap : E) 1948

#15. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Irak'ta Şiilerce önemli merkezlerden biridir?

Cevap : D) Kerbela

#16. Filistin'de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasına destek veren uluslararası yahudi siyasi hareketine ne ad verilir?

Cevap : B) Siyonizm

#17. Filistinli mültecilerin ikamet ettiği Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerde Filistin milliyetçiliği niçin gelişmemiştir?

Cevap : D) Filistinlilerin ayrı bir entite haline gelmelerine karşı çok duyarlı olmalarından

#18. Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu kavramının kültürel zıtlıkları ifade etmek için kullanıldığını işaret eder?

Cevap : A) Geçmişte Müslümanların yaşadığı Balkanların kastedilmesi

#19. TUDEH aşağıdakilerden hangisinin kısaltmasıdır?

Cevap : E) İran’da komünist çizgideki bir partinin

#20. 1915 yılında yapılan Mcmahon Antlaşmasına aşağıdakilerden hangisi dayanak oluşturmaktadır?

Cevap : C) Şerif Hüseyin ile İngiliz Yüksek Komiseri Sir Henry McMahon ile yapılan 10 mektupluk yazışma

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Çıkan Final Soruları

Ortadoğu Siyaseti 2022-2023 Final Soruları

Ortadoğu bölgesi, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve dünya siyasetinde merkezi bir konumda olmuştur. Bu makale, Ortadoğu’nun siyasi yapısı, tarihsel dönüşümleri ve bölgedeki önemli konular üzerine odaklanarak, Auzef Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerine yönelik hazırlanmıştır. @lolonolo_com olarak, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemeyi amaçlayan bu çalışma, sınavlara hazırlık sürecinde önemli bir kaynak oluşturmayı hedeflemektedir.

Ortadoğu’nun Siyasi Yapısı ve Tarihsel Dönüşümleri

Ortadoğu, tarihi boyunca pek çok siyasi dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşümler, bölgenin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını derinden etkilemiştir. Örneğin, Hüsnü Mübarek yönetimi altında Mısır’da ekonomik liberalleşme politikaları uygulanmış, ancak bu politikalar toplumsal gerilimlere de yol açmıştır. Bölgede demokrasi ve çoğulculuk adına yapılan düzenlemeler, siyasi yapıların evriminde önemli rol oynamıştır.

Şiilik ve Sünnilik: Irak ve İran Örneği

Irak ve İran, Şii nüfusun önemli bir kısmını barındıran ülkelerdir. Özellikle Kerbela, Şiiler için büyük öneme sahip dini merkezlerden biridir. İran’da ise TUDEH Partisi gibi komünist çizgideki siyasi hareketler, soğuk savaş döneminde önemli bir rol oynamıştır. Şii ve Sünni nüfus arasındaki dengesizlikler, özellikle Irak’ta pek çok siyasi gerilime neden olmuştur.

Filistin Sorunu ve Arap-İsrail Çatışması

Filistin sorunu, Ortadoğu’daki en karmaşık ve uzun süreli çatışmalardan biridir. Bu çatışmanın kökeninde, Siyonist hareketin Filistin toprakları üzerinde hak iddia etmesi yatar. El-Nakba, yani “felaket”, Filistinliler için 1948’de yaşanan ve topraklarının kaybedilmesine yol açan süreci ifade eder. Filistin Devleti’nin kuruluşu ve Filistinlilerin yaşadığı mülteci sorunu, bölgedeki siyasi dinamikleri şekillendirmeye devam etmektedir.

Baas Partisi ve Arap Milliyetçiliği

Baas Partisi, Arap milliyetçiliğinin önemli bir simgesi olarak, Suriye ve Irak’ta etkili olmuştur. Partinin kurucuları arasında Mişel Eflak gibi isimler, Arap dünyasında siyasi ve sosyal reformların savunucusu olarak ortaya çıkmıştır. Baas ideolojisi, Arap dünyasında birlik ve bağımsızlığın güçlendirilmesini hedeflemiştir.

İran: Reform ve Değişim Çabaları

İran’da reform ve değişim talepleri, özellikle 1990’ların sonlarından itibaren siyasi gündemin önemli bir parçası olmuştur. Ancak, yasal ve kurumsal engeller, bu taleplerin hayata geçirilmesini zorlaştırmıştır. Merce-i taklid gibi dini liderlik mekanizmaları, İran toplumunda önemli bir otorite kaynağı oluştururken, siyasi reformların sınırlarını da belirlemektedir.

Sonuç

Ortadoğu’nun siyasi yapısı, tarihi ve kültürel dinamikleri, bölgeyi dünya siyasetinde önemli bir konuma taşımıştır. Auzef Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri için hazırlanan bu makale, Ortadoğu siyaseti üzerine derinlemesine bir bakış sunarak, bölgesel çatışmalar, siyasi hareketler ve reform çabaları hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Lolonolo.com olarak, öğrencilerin akademik başarılarını destekleyecek kaynaklar sunmaya devam edeceğiz

Ortadoğu Siyaseti 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Hüsnü Mübarek yönetiminin yapmış olduğu düzenlemelerden biri değildir?

A) Getirilen sınırlı çoğulculukla, ekonomik liberalleşme politikası uygulamalarının yarattığı toplumsal gerilimleri hafifletmesi
B) Mesleki Örgütlerde Demokrasiyi Garanti Altına Alma Yasası’nın çıkarılması
C) Yapılan düzenlemeyle devlet başkanına “ihtiyaç hissettiğinde” seçimleri yenileme yetkisinin tanınmış olması
D) 1994’te köy muhtarı seçimine son verilerek muhtarların merkezden atanmaya başlanması
E) Geleneksel olarak devlet politikalarını destekleyen El-Ezher üniversitesinin kapatılması

Cevap : C) Yapılan düzenlemeyle devlet başkanına “ihtiyaç hissettiğinde” seçimleri yenileme yetkisinin tanınmış olması

2. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Irak’ta Şiilerce önemli merkezlerden biridir?

A) Kerkük
B) Bağdat
C) Musul
D) Kerbela
E) Basra

Cevap : D) Kerbela

3. TUDEH aşağıdakilerden hangisinin kısaltmasıdır?

A) Mısır’da Nasır döneminde kurulmuş gizli bir örgütün
B) İran istihbaratının
C) Mısır istihbaratının
D) CIA bünyesinde Orta Doğu operasyonlarını yürüten bir birimin
E) İran’da komünist çizgideki bir partinin

Cevap : E) İran’da komünist çizgideki bir partinin

4. Filistin sorununun kökeninde aşağıdaki gerekçelerden hangisi yatar?

A) Arap ülkelerinin İsrail’i kabul etmemeleri
B) Filistinli Arapların yaşadıkları topraklar üzerinde kendilerinden başkalarının yaşamaması
C) Filistin topraklarındaki yer altı kaynaklarının nasıl paylaşılacağı konusunda uzlaşamamaları
D) Siyonistlerin Filistinli Arapların yaşadıkları topraklar üzerinde hak iddia etmeleri
E) İki devletli çözüm önerisi

Cevap : D) Siyonistlerin Filistinli Arapların yaşadıkları topraklar üzerinde hak iddia etmeleri

5. Irak tarihi boyunca pek çok defa Şii ayaklanmaların olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiilerin dini ibadetlerini yapacakları ibadethanelerin yasaklanması
B) Bazı Şii liderlerin idam edilmesi
C) Sünni yönetimlerin Şiileri sürekli sürgüne yollaması
D) İran ile birleşerek bir Şii Devleti kurmak istemeleri
E) Şii nüfusun ülke yönetiminde nüfusa oranla temsil edilmemesi

Cevap : E) Şii nüfusun ülke yönetiminde nüfusa oranla temsil edilmemesi

6. Filistinlilerin El-Nakba olarak adlandırdıkları kelimenin anlamı nedir?

A) Kurtuluş günü
B) Felaket
C) Huzur
D) Yükselmek
E) Tanrı’nın gazabı

Cevap : B) Felaket

7. 1943 yılında Baas Partisini ilk olarak kuran iki kişiden Rum Ortodoks olan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüsni Zaim
B) Salah Bitar
C) Sami Hinnavi
D) Hafız Esad
E) Mişel Eflak

Cevap : E) Mişel Eflak

8. Suudi Arabistan’daki İranlı azınlık çoğunlukla ülkenin hangi bölgesinde yaşamaktadır?

A) Mekke
B) Cidde
C) Basra Körfezi kıyısında
D) Çöllerde
E) Medine

Cevap : C) Basra Körfezi kıyısında

9. Aşağıdaki imparatorluklardan hangisi bugünkü Irak’ı hakimiyeti altına almamıştır?

A) Osmanlılar
B) Persler
C) Emeviler
D) Bizans
E) İlhanlılar

Cevap : B) Persler

10. Yahudi gruplardan Haredimler İsrail Devleti’nin kuruluşunu niçin kabul etmezler?

A) Devletin kuruluşu gerçek Kurtuluş Günü’nden önce, Şeytan’ın güçlerinin Yahudi halkını yanıltma girişimi olarak gördüklerin dolayı
B) Arap devletlerinin arasında Yahudi bir devletin yaşamasını olanaksız gördüklerinden dolayı
C) Dünya kamuoyunun İsrailliler hakkında işgalci nitelemesinde bulunmasından çekinmeleri dolayısıyla
D) Devletin kuruluşunun daha fazla toprak kazanılmadan gerçeklemesiyle az toprak kazanılmasına neden olduğunu düşündüklerinden dolayı
E) Filistinli insanların topraklarını gasp etmenin insan haklarına aykırı olduğunu düşünmelerinden dolayı

Cevap : A) Devletin kuruluşu gerçek Kurtuluş Günü’nden önce, Şeytan’ın güçlerinin Yahudi halkını yanıltma girişimi olarak gördüklerin dolayı

11. Filistin Devleti’nin kuruluşu hangi yılda ilan edilmiştir?

A) 1988
B) 1958
C) 1999
D) 2005
E) 1948

Cevap : E) 1948

12. 1915 yılında yapılan Mcmahon Antlaşmasına aşağıdakilerden hangisi dayanak oluşturmaktadır?

A) Şerif Hüseyin ile İngiliz Yüksek Komiseri Sir Henry McMahon ile yapılan Aralık 1914’de Hicaz’da yapılan görüşmeler
B) Kral Faysal ile İngiliz Yüksek Komiseri Sir Henry McMahon’un Irak’ta yapmış olduğu görüşme
C) Şerif Hüseyin ile İngiliz Yüksek Komiseri Sir Henry McMahon ile yapılan 10 mektupluk yazışma
D) İngiliz-Fransız- Osmanlı diplomatik temsilcilerinin İstanbul’da görüşmeleri
E) Fransa’nın Londra büyükelçiliğinde siyasi danışman olarak görev yapan François Georges-Picot ile İngiliz Yüksek Komiseri Sir Henry McMahon’un yapmış olduğu gizli görüşme

Cevap : C) Şerif Hüseyin ile İngiliz Yüksek Komiseri Sir Henry McMahon ile yapılan 10 mektupluk yazışma

13. Aşağıdakilerden hangisi 1969’da kurulan İslam Konferansı Örgütü’nün kuruluş amaçları arasındadır?

A) Müslüman ülkeler arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmek
B) Arap ülkeler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirmek
C) Müslüman ülkeler arasında barış ve arabuluculuk faaliyetlerini kurumsal düzeyde yürütmek
D) Müslüman ülkeleri Filistinliler lehine harekete geçirmek ve İslami dayanışmayı sağlamak
E) BM Genel Kurulu’na alternatif oluşturmak

Cevap : D) Müslüman ülkeleri Filistinliler lehine harekete geçirmek ve İslami dayanışmayı sağlamak

14. Filistinli mültecilerin ikamet ettiği Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerde Filistin milliyetçiliği niçin gelişmemiştir?

A) İsrail’in söz konusu ülkelere yönelik askeri operasyon yapmasından çekindiklerinden
B) Diasporada maddi imkansızlıktan dolayı lobi faaliyetleri gerçekleştirmemelerinden
C) Filistinli grupların bir araya gelecekleri ortak hususların yokluğundan
D) Filistinlilerin ayrı bir entite haline gelmelerine karşı çok duyarlı olmalarından
E) BM Mülteci Antlaşması gereği uluslararası hukuka aykırı olmasından

Cevap : D) Filistinlilerin ayrı bir entite haline gelmelerine karşı çok duyarlı olmalarından

15. Sykes-Picot Anlaşmasına göre Büyük Suriye bölgesinin kuzeyi hangi sömürgeci gücün yönetimine bırakılmıştır?

A) İtalya
B) Rusya
C) Fransa
D) Büyük Britanya
E) Almanya

Cevap : C) Fransa

16. Mısır, Nasır döneminde endüstrileşme için hangi yöntemi benimsememiştir?

A) Devletin sahip olduğu fabrikaların özelleştirilerek sermaye birikimi için kullanılması
B) Özel sektörün yapamayacağı büyük projelerin devlet tarafından başlatılması
C) Klasik ithal ikameci modelin izlenmesi
D) Devletin altyapı oluşturacak girişimlerde bulunması
E) Ağır sanayi ve sanayi mallarının üretiminin hedeflenmesi

Cevap : A) Devletin sahip olduğu fabrikaların özelleştirilerek sermaye birikimi için kullanılması

17. İran’da reform ve değişim taleplerinin güçlü şekilde ifade edilmesine ve siyasal alanda da güçlü bir şekilde temsil edilmesine rağmen sonuç alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yasal-kurumsal çerçevenin reform ve değişime izin vermeyecek şekilde düzenlenmiş olması
B) Halkın reform ve değişim liderlerinin söylemlerine inanmaması
C) İran seçimlerin açık oy gizli tasnif olmasından ötürü reform ve değişim taraftarlarına destek verenlerin rejim güçlerince cezalandırılma korkusu
D) Reform ve değişim liderlerinin İslam Devrimine tümüyle karşı oldukları için siyasi yasaklı olmaları
E) İran’da siyasi sistemde ciddi sorunlar yaşanmadığından reform ve değişim söyleminin karşılık bulmaması

Cevap : A) Yasal-kurumsal çerçevenin reform ve değişime izin vermeyecek şekilde düzenlenmiş olması

18. Merce-i taklid ne demektir?

A) Şii inancında 12 İmamın ortak sıfatı
B) En üst düzey din alimi olarak kabul edilen kişi
C) İran’da Anayasa Mahkemesi Başkanı’na verilen özel bir ad
D) Siyasal ve dini liderlik özelliklerine sahip din adamının denetimi
E) Taklit edilmesi yasak olan kişi

Cevap : B) En üst düzey din alimi olarak kabul edilen kişi

19. Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu kavramının kültürel zıtlıkları ifade etmek için kullanıldığını işaret eder?

A) Geçmişte Müslümanların yaşadığı Balkanların kastedilmesi
B) Bölgede Yahudi nüfusun var olması
C) Bölgede Hristiyan nüfusun var olması
D) Bölgede sınırlı oranda Batılı kültürden insanların yer alması
E) Bölgede Müslüman nüfusun var olması

Cevap : A) Geçmişte Müslümanların yaşadığı Balkanların kastedilmesi

20. Filistin’de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasına destek veren uluslararası yahudi siyasi hareketine ne ad verilir?

A) Kabbala
B) Siyonizm
C) Radikalizm
D) Yahudi lobisi
E) Evanjelizm

Cevap : B) Siyonizm

Ortadoğu Siyaseti

Ortadoğu Siyaseti 2022-2023 Final Soruları

Ortadoğu Siyaseti Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Ortadoğu Siyaseti 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!