auzefSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerUluslararası Güvenlik

Uluslararası Güvenlik 2022-2023 Final Soruları

Uluslararası Güvenlik 2022-2023 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi deniz haydutluğunun ortaya çıkmasındaki faktörlerden biri değildir?

Cevap : C) Gemilerin geniş boğazlardan geçmesi

#2. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının güvenlikleştirilmesinin nedenlerinden biri değildir?

Cevap : E) Bulaşıcı hastalıkların yayılması

#3. ........... tüm insanların kesintisiz tüm zaman dilimi içerisinde aktif ve sağlıklı bir yaşama sahip olabilmek için gerekli olan diyete, besleyici, yeterli ve güvenli gıdaya erişiminin olması olarak tanımlanabilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : A) Sağlık güvenliği

#4. Geleneksel güvenlik anlayışına göre tehditten korunması gereken referans objesi nedir?

Cevap : A) Devletler ve onların çıkarları

#5. Aşağıdakilerden hangisi istihbarat servisleri için söylenilemez?

Cevap : D) İstihbarat sadece canlı ajanlarla yapılır.

#6. Aşağıdakilerden hangisi hava gücünün bir özelliği değildir?

Cevap : D) Saldırıda kesin başarı

#7. "Aralık 1995'te Samudra Samrat isimli bir yük gemisi, Hindistan'dan Vietnam'a doğru yola çıkmıştır. Singapur yakınlarında motor arızası iddiasıyla yedi ay boyunca bekleyen gemi, 1996 yılında yeni bir mürettebat kabul etmiştir ve yükünü yasadışı bir şekilde boşaltmak için Çin'e gitmiştir. Burada ismi Celtic Ranger olarak değiştirilmiştir". Yukarıda bahsedilen olay hangi tür deniz haydutluğuna örnektir?

Cevap : A) Hayalet gemi fenomeni

#8. ...... kendilerini nasıl tanımladıklarına bakılmaksızın askeri ve/veya güvenlik hizmetleri sağlayan özel ticari kuruluşlardır. Yukarıdaki cümlede boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Özel askeri ve güvenlik şirketleri

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir yatay strateji örneği olarak gösterilebilir?

Cevap : A) Aile sağlığı merkezlerinin kurulması

#10. Başarısız devletlerde devlet yapılarının zayıflamasıyla......... olarak isimlendirebileceğimiz yönetim biçimleri ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki cümlede boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Mafyokrasi

#11. Aşağıdakilerden hangisi siber bir tehdit değildir?

Cevap : C) Elektromanyetik darbe kullanımı.

#12. Aşağıdakilerden hangisi terörizmin bir özelliği değildir?

Cevap : C) Bir organizasyona bağlı olmama

#13. Aşağıdakilerden hangisi son sorumluluk çerçevesinde değerlendirilemez?

Cevap : B) Askerî müdahalenin gerçekleştirilmesi

#14. ......... geniş manada dinsel söylemlerle jeopolitik tahayyüllerin kesişimini ifade eder. Yukarıdaki cümlede boşluğa gelebilecek en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Teo-jeopolitik

#15. Aşağıdakilerden hangisi siber güvenliğin sağlanamamasının kritik sonuçlarından birisi değildir?

Cevap : E) Telsizlerin çalışmaması

#16. Aşağıdakilerden hangisi başarısız devletlerin sebep olduğu sağlıkla ilgili sorunlardan birisi değildir?

Cevap : D) Obezitenin artışı

#17. Aşağıdakilerden hangisi gıda güvenliğinin boyutlarından biri değildir?

Cevap : E) Gıdanın en azından karın doyurması yeterlidir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi cezalandırıcı stratejinin başarılı bir örneğidir?

Cevap : D) Kosova Savaşı sırasındaki bombalamalar

#19. Güvenliğini başka ülkelerin korumasına/garantörlüğüne bırakan ülkelere ne denir?

Cevap : B) Free rider

#20. "Devlete ait bir merada, çobanlar hayvanlarını otlatmaktadır. Bir çoban, hayvanlarını daha fazla otlatmaya başladığında, diğer çobanlar da bunu takip etmiştir. Bir noktadan sonra merada hayvanların besleneceği kadar ot kalmamıştır". Bu olay aşağıdaki terimlerden hangisinin bir örneği olabilir?

Cevap : E) Ortak malların trajedisi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Çıkmış Sınav Soruları

Uluslararası Güvenlik 2022-2023 Final Soruları

Uluslararası Güvenlik 2022-2023 Final Soruları

Açıköğretim sistemi ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik olarak lolonolo_com tarafından sunulan bu makale, uluslararası güvenlik, sağlık güvenliği, gıda güvenliği, deniz haydutluğu, çevresel sorunların güvenlikleştirilmesi, terörizm, siber tehditler, başarısız devletlerin yönetim biçimleri, siber güvenlik, hava gücü ve istihbarat gibi çeşitli konularda önemli bilgileri içermektedir. Makalenin amacı, öğrencilerin bu alanlarda karşılaşabilecekleri sorulara hazır olmalarını sağlamak ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmaktır.

Uluslararası Güvenlik ve Güvenlik Anlayışı

Geleneksel güvenlik anlayışı, devletlerin ve onların çıkarlarının korunmasına odaklanır. Bu anlayış, uluslararası ilişkilerde devletleri ana referans objesi olarak görür ve güvenliğin temelini ulusal sınırların korunması üzerine inşa eder. Öğrencilerin, uluslararası güvenlik bağlamında devletlerin rolünü ve önemini anlamaları gerekmektedir.

Sağlık ve Gıda Güvenliği

Sağlık güvenliği, tüm insanların kesintisiz olarak aktif ve sağlıklı bir yaşama sahip olabilmesi için gerekli olan diyete, besleyici, yeterli ve güvenli gıdaya erişimini ifade eder. Gıda güvenliği ise, gıdanın zaman içerisinde sürdürülebilir, fiziki ve ekonomik olarak erişilebilir olmasını ve gıdadan maksimum faydanın sağlanmasını kapsar. Bu bağlamda, aile sağlığı merkezlerinin kurulması gibi yatay stratejiler, toplum sağlığının iyileştirilmesine yönelik önemli adımlardır.

Deniz Haydutluğu ve Çevre Sorunları

Deniz haydutluğu, ticari deniz trafiğindeki artış ve gevşek kıyı liman güvenliği gibi faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Öğrenciler, deniz haydutluğunun çeşitli türlerini ve bunların uluslararası ticaret üzerindeki etkilerini anlamalıdır. Çevre sorunlarının güvenlikleştirilmesi, ekonomik küreselleşme, sanayileşme ve kentleşmenin doğal dengeler üzerindeki etkileri nedeniyle önem kazanmaktadır. Çevresel sorunların uluslararası güvenlikle doğrudan ilişkili olduğunun farkında olmak, öğrencilerin bu konularda daha bilinçli olmalarını sağlayacaktır.

Siber Güvenlik ve İstihbarat

Siber tehditler, günümüz dünyasında ulusal ve uluslararası güvenliği tehdit eden önemli unsurlardandır. Siber güvenliğin sağlanamaması, kişisel verilerin ele geçirilmesi, askeri bilgilerin ifşası gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Öğrencilerin, siber güvenlik konusunda farkındalık sahibi olmaları ve bu tür tehditlere karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir. İstihbarat, ulusal güvenliğin korunmasında kritik bir role sahiptir ve bilgi toplama, analiz etme ve dünyayı anlamlandırma süreçlerini içerir.

Sonuç

Bu makalede ele alınan konular, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik olarak seçilmiştir. lolonolo_com olarak amacımız, öğrencilerin bu alanlarda bilgi sahibi olmalarını sağlayarak sınavlarda başarılı olmalarına katkıda bulunmaktır. Öğrencilerin bu bilgileri sınavlara hazırlık sürecinde kullanmaları ve başarıya ulaşmaları için teşvik edici bir kaynak olması hedeflenmiştir

@lolonolo_com

Uluslararası Güvenlik 2022-2023 Final Soruları

1. Geleneksel güvenlik anlayışına göre tehditten korunması gereken referans objesi nedir?

A) Devletler ve onların çıkarları
B) Rejimler
C) Toplum
D) Siyasi partiler
E) Bireyler

Cevap : A) Devletler ve onların çıkarları

2. Aşağıdakilerden hangisi bir yatay strateji örneği olarak gösterilebilir?

A) Aile sağlığı merkezlerinin kurulması
B) Nehir körlüğü kontrol programı
C) Çiçek aşısı kampanyası
D) Sıtmanın yok edilmesi için ilaçlama kampanyası
E) AIDS testi kampanyası

Cevap : A) Aile sağlığı merkezlerinin kurulması

3. ……….. tüm insanların kesintisiz tüm zaman dilimi içerisinde aktif ve sağlıklı bir yaşama sahip olabilmek için gerekli olan diyete, besleyici, yeterli ve güvenli gıdaya erişiminin olması olarak tanımlanabilir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sağlık güvenliği
B) Çevre güvenliği
C) Gıda güvenliği
D) Ekonomi güvenliği
E) İnsan güvenliği

Cevap : A) Sağlık güvenliği

4. Aşağıdakilerden hangisi gıda güvenliğinin boyutlarından biri değildir?

A) Gıda güvenliği zaman içerisinde sürdürülebilir olmalıdır.
B) Gıda fiziki anlamda erişilebilir olmalıdır.
C) Gıda ekonomik, fiziki ve gelir düzeyi itibariyle erişilebilir olmalıdır.
D) Gıdadan maksimum faydanın sağlanması gereklidir.
E) Gıdanın en azından karın doyurması yeterlidir.

Cevap : E) Gıdanın en azından karın doyurması yeterlidir.

5. Aşağıdakilerden hangisi deniz haydutluğunun ortaya çıkmasındaki faktörlerden biri değildir?

A) Ticari deniz trafiğindeki artış
B) Gevşek kıyı ve liman güvenliği
C) Gemilerin geniş boğazlardan geçmesi
D) Güneydoğu Asya’daki 1997 ekonomik krizi
E) Kara tabanlı güvenlik sistemlerine öncelik verilmesi

Cevap : C) Gemilerin geniş boğazlardan geçmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının güvenlikleştirilmesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Ekonomik küreselleşme ile sınır dışındaki çevresel sorunların sınır içine taşınması
B) Sanayi ve kentleşmenin doğanın dengesini bozduğunun kabul edilmesi
C) Yerel çevresel sorunların küreselleşmesi
D) Küresel çevre sorunlarının artması
E) Bulaşıcı hastalıkların yayılması

Cevap : E) Bulaşıcı hastalıkların yayılması

7. ……… geniş manada dinsel söylemlerle jeopolitik tahayyüllerin kesişimini ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boşluğa gelebilecek en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekatoloji
B) Teo-jeopolitik
C) Evanjelizm
D) Rapture
E) Tribülasyon

Cevap : B) Teo-jeopolitik

8. …… kendilerini nasıl tanımladıklarına bakılmaksızın askeri ve/veya güvenlik hizmetleri sağlayan özel ticari kuruluşlardır.
Yukarıdaki cümlede boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusal ordu
B) Militanlar
C) Özel askeri ve güvenlik şirketleri
D) Polis gücü
E) Misyonerler

Cevap : C) Özel askeri ve güvenlik şirketleri

9. “Devlete ait bir merada, çobanlar hayvanlarını otlatmaktadır. Bir çoban, hayvanlarını daha fazla otlatmaya başladığında, diğer çobanlar da bunu takip etmiştir. Bir noktadan sonra merada hayvanların besleneceği kadar ot kalmamıştır”. Bu olay aşağıdaki terimlerden hangisinin bir örneği olabilir?

A) Evrensel ortak varlıklar
B) Ekonomik büyümenin sınırları
C) Sürdürülebilir kalkınma
D) Nüfus kontrolü
E) Ortak malların trajedisi

Cevap : E) Ortak malların trajedisi

10. Güvenliğini başka ülkelerin korumasına/garantörlüğüne bırakan ülkelere ne denir?

A) Gelişmiş ülke
B) Free rider
C) Asya ülkesi
D) Tampon ülke
E) Rogue state

Cevap : B) Free rider

11. Aşağıdakilerden hangisi terörizmin bir özelliği değildir?

A) Siyasi kararların alınmasını etkilemeye çalışma
B) Hedef kitleyi etkileme
C) Bir organizasyona bağlı olmama
D) Şiddet ve şiddet tehdidi içerme
E) Siyasi sebeplerle şiddet eylemi gerçekleştirme

Cevap : C) Bir organizasyona bağlı olmama

12. Aşağıdakilerden hangisi son sorumluluk çerçevesinde değerlendirilemez?

A) İnsan güvenliğinin sağlanması
B) Askerî müdahalenin gerçekleştirilmesi
C) Adaletin tesis edilmesi
D) Kalkınma sorunlarına çözüm üretilmesi
E) Toplum içi uzlaşmanın sağlanması

Cevap : B) Askerî müdahalenin gerçekleştirilmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi siber bir tehdit değildir?

A) Ağ bağlantılarının dış müdahale ile kesilmesi
B) Kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmesi
C) Elektromanyetik darbe kullanımı.
D) Sunucuların bombalanması
E) Gemilerin GPS sisteminin ele geçirilmesi

Cevap : C) Elektromanyetik darbe kullanımı.

14. Başarısız devletlerde devlet yapılarının zayıflamasıyla……… olarak isimlendirebileceğimiz yönetim biçimleri ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki cümlede boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nepotizm
B) Mafyokrasi
C) Plütokrasi
D) Teknokrasi
E) Meritokrasi

Cevap : B) Mafyokrasi

15. Aşağıdakilerden hangisi siber güvenliğin sağlanamamasının kritik sonuçlarından birisi değildir?

A) Kişisel verilerin ele geçirilmesi
B) Askeri bilgilerin ele geçirilmesi
C) Devlet kurumlarının hizmet verememesi
D) İnternet bağlantısının yavaşlaması
E) Telsizlerin çalışmaması

Cevap : E) Telsizlerin çalışmaması

16. Aşağıdakilerden hangisi hava gücünün bir özelliği değildir?

A) Seçilen zaman ve yerde hızlıca toplanabilme
B) Daha az tahmin edilebilirlik
C) Düşmanın kara ordusunun hareketini engelleme
D) Saldırıda kesin başarı
E) Dost kayıpları en aza indirgeme

Cevap : D) Saldırıda kesin başarı

17. “Aralık 1995’te Samudra Samrat isimli bir yük gemisi, Hindistan’dan Vietnam’a doğru yola çıkmıştır. Singapur yakınlarında motor arızası iddiasıyla yedi ay boyunca bekleyen gemi, 1996 yılında yeni bir mürettebat kabul etmiştir ve yükünü yasadışı bir şekilde boşaltmak için Çin’e gitmiştir. Burada ismi Celtic Ranger olarak değiştirilmiştir”.
Yukarıda bahsedilen olay hangi tür deniz haydutluğuna örnektir?

A) Hayalet gemi fenomeni
B) Düşük seviyeli silahlı soygun
C) Şiddetli hırsızlık
D) Orta seviyeli silahlı soygun
E) Uygun (kolay) bayrak

Cevap : A) Hayalet gemi fenomeni

18. Aşağıdakilerden hangisi cezalandırıcı stratejinin başarılı bir örneğidir?

A) Kore Savaşı sırasında Kuzey Kore’deki bombalamalar
B) II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’daki kentsel bombalamalar
C) Vietnam Savaşı sırasında Kuzey Vietnam’daki bombalamalar
D) Kosova Savaşı sırasındaki bombalamalar
E) II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere’deki kentsel bombalamalar

Cevap : D) Kosova Savaşı sırasındaki bombalamalar

19. Aşağıdakilerden hangisi başarısız devletlerin sebep olduğu sağlıkla ilgili sorunlardan birisi değildir?

A) Göç sebebiyle yayılan salgın hastalıklar
B) Sağlık hizmetlerinin verilememesi
C) Düşük sanitasyon
D) Obezitenin artışı
E) Sağlık harcamalarının azalması

Cevap : D) Obezitenin artışı

20. Aşağıdakilerden hangisi istihbarat servisleri için söylenilemez?

A) İstihbarat bir üründür.
B) İstihbarat neticede dünyada olup biteni anlatmayı ve dünyayı şekillendirmeyi amaçlar.
C) İstihbarat servisleri ve toplulukları birer kurumdur.
D) İstihbarat sadece canlı ajanlarla yapılır.
E) İstihbarat bilgi toplama ve analiz sürecini de kapsar.

Cevap : D) İstihbarat sadece canlı ajanlarla yapılır.

Uluslararası Güvenlik

Uluslararası Güvenlik Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Güvenlik 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!