ADL201U Büro TeknolojileriAnadolu AöfTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -2

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -2

#1. Elektronik imzada yer alan verinin değiştirilmesini, silinmesini önleyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Veri bütünlüğü

Elektronik imzada yer alan verinin değiştirilmesini veya silinmesini önleyen özellik “veri bütünlüğü”dür. Bu nedenle, doğru cevap “a. Veri bütünlüğü” seçeneğidir.

Veri bütünlüğü, elektronik imza teknolojilerinde kritik bir rol oynar. Bu özellik, imzalanmış verinin, imzalama işleminden sonra değiştirilmediğini veya bozulmadığını garanti eder. Elektronik imza ile korunan verilerin bütünlüğü, bu verilerin güvenilirliği ve geçerliliği açısından temel bir unsurdur. Bu, e-ticaret işlemleri, dijital sözleşmeler ve diğer çevrimiçi yasal işlemlerde güvenlik ve güvenilirlik sağlamak için kullanılır.

#2. Bilgisayarlı çalışma ortamlarında, görsel konfor koşullarına olumsuz olarak yansıyan kamaşma ve yansıma etkisini en düşük düzeye indirgeyebilmek için bilgisayar ekranları pencerelere karşı hangi açıyla yerleştirilmelidir?

Cevap : c. 90

Bilgisayarlı çalışma ortamlarında, görsel konfor koşullarına olumsuz olarak yansıyan kamaşma ve yansıma etkisini en düşük düzeye indirgeyebilmek için bilgisayar ekranları pencerelere karşı 90 derecelik bir açıyla yerleştirilmelidir. Bu yerleşim, doğal ışığın ekrana doğrudan yansımasını önler ve göz yorgunluğunu azaltır, böylece daha rahat bir çalışma ortamı sağlar. Dolayısıyla doğru seçenek c. 90’dır.

#3. Tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayarak, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştıran internet sitesine ne ad verilmektedir?

Cevap : a. E-devlet kapısı

Tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayarak kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştıran internet sitesine “E-devlet kapısı” adı verilmektedir. Bu nedenle, doğru cevap “a. E-devlet kapısı” seçeneğidir.

E-devlet kapısı, vatandaşların çeşitli kamu hizmetlerine, bilgilere ve işlemlere çevrimiçi olarak erişebilmelerini sağlayan bir platformdur. Bu sistem, resmi belge talepleri, sorgulamalar, başvurular ve birçok farklı kamu hizmetine kolay ve hızlı erişim sunarak, vatandaşların zaman ve çaba tasarrufu yapmalarına olanak tanır.

#4. Aşağıdakilerden hangisi elektronik iletişim sistemlerinin kapsamında yer alır?

Cevap : c. e-posta

Bu soru, elektronik iletişim sistemlerinin kapsamı ile ilgili. Elektronik iletişim sistemleri, bilgi ve iletişimi elektronik araçlar aracılığıyla aktarmak için kullanılan sistemlerdir. Seçenekleri inceleyelim:

a. Kelime işlem:

Bu, genellikle metin tabanlı belgeler oluşturmak için kullanılan bir bilgisayar yazılımıdır. İletişim ile doğrudan ilgili değil, daha çok doküman hazırlama ile ilgilidir.

b. Masaüstü yayıncılık:

Bu, broşürler, dergiler ve diğer baskı materyalleri oluşturmak için kullanılır. Yine, bu doğrudan iletişimle ilgili değil, daha çok görsel ve yazılı materyal hazırlama ile ilgilidir.

c. e-posta:

Bu, elektronik posta anlamına gelir ve insanların internet üzerinden hızlı bir şekilde mesajlaşmasını sağlar. Bu, elektronik iletişim sistemlerinin klasik bir örneğidir.

d. Telekonferans:

Bu, telefon veya internet üzerinden yapılan konferans görüşmelerini ifade eder. Bu da elektronik iletişim sistemleri içinde yer alır.

e. Elektronik toplantılar:

İnternet üzerinden yapılan toplantıları ifade eder ve elektronik iletişim sistemlerinin bir parçasıdır.

Bu bilgiler ışığında, c, d ve e seçenekleri elektronik iletişim sistemlerinin kapsamında yer alır. Bu nedenle, sorunun cevabı bu üç seçeneğin herhangi biri olabilir.

Ancak, en genel ve yaygın olarak kullanılan elektronik iletişim yöntemi olarak “c. e-posta” seçeneğini işaretlemek en doğru olacaktır

#5. Aşağıdakilerden hangisi iletişim ve koordinasyona yönelik teknolojilerden biri değildir?

Cevap : c. Sesli konferans


#6. Bir bilgisayardan diğerine gönderilen postaya ne ad verilir?

Cevap : b. E-posta

Bir bilgisayardan diğerine gönderilen postaya genellikle “E-posta” denir. E-posta, “Electronic Mail” yani “Elektronik Posta” kısaltmasıdır ve internet üzerinden bilgisayarlar veya akıllı cihazlar arasında mesaj göndermek ve almak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yüzden doğru cevap:

b. E-posta

#7. Wikipedia projesinin Türkçe versiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :e. Vikipedi

Wikipedia projesinin Türkçe versiyonu “Vikipedi”dir. Bu platform, kullanıcıların serbestçe içerik ekleyip düzenleyebildiği, özgür bir ansiklopedidir. Türkçe Vikipedi, geniş bir konu yelpazesi üzerinde detaylı bilgiler sunar ve Türkiye ile ilgili konular da dahil olmak üzere çeşitli içeriklere ev sahipliği yapar.

#8. Ekip Odası yazılımı aşağıdakilerden hangi ortam için kullanılmaktadır?

Cevap : c. Sürekli görevler

Ekip Odası Uygulamaları, süreklilik gösteren çalışmalar için tasarlanmıştır. Bu tür yazılımlar, ekiplerin aynı ortamı kullanmalarına rağmen farklı zaman dilimlerinde çalışmalarını sürdürebilmelerine olanak tanır. Bu, özellikle farklı lokasyonlarda veya farklı zamanlarda çalışan ekiplerin işbirliği yapmalarını, bilgi paylaşmalarını ve koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlar.

Ekip Odası yazılımının temel fonksiyonları arasında belge yönetimi, faaliyet takibi, toplantı yönetimi ve birlikte belge hazırlama gibi süreçler bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar, ekiplerin sürekli ve etkili bir işbirliği yapabilmeleri için gerekli olan araçları sağlar.

Bu açıklamalara dayanarak, Ekip Odası yazılımının kullanıldığı ortam, “c. Sürekli görevler” seçeneğine en uygun düşmektedir. Yazılımın temel amacı, sürekli ve zaman farklılıkları gözetilerek yürütülen faaliyetleri desteklemektir. Dolayısıyla doğru cevap:

c. Sürekli görevler

#9. Bilgisayar kullanımı sırasında baş hareketlerini en az seviyeye indirerek boynun sürekli olarak ileri geri hareketi ile eğilme ve bükülme gibi zorlayıcı tekrarları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan araç aşağıdakilerden hangidir?

Cevap : e. Laptop

Bilgisayar kullanımı sırasında baş hareketlerini en az seviyeye indirgeyerek boynun sürekli olarak ileri geri hareketi ile eğilme ve bükülme gibi zorlayıcı tekrarları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan araç “Kağıt tutucu”dur. Kağıt tutucu, belgeleri bilgisayar ekranıyla aynı düzlemde ve yükseklikte tutarak, kullanıcının sık sık başını aşağı ve yukarı hareket ettirmesini gerektiren durumları azaltır. Bu, ergonomik bir çalışma ortamı sağlar ve boyun ile omurga üzerindeki gereksiz yükü minimize eder. Dolayısıyla doğru seçenek d. Kağıt tutucu’dur.

#10. Müşterilerden gelen şikâyetlerin hizmetleri geliştirmeye yönelik olarak kullanılması aşağıdaki hangi sistem bileşeni kapsamındadır?

Cevap : d. Geri bildirim

 

Bu soru, bir işletmenin müşteri şikayetlerini nasıl değerlendirdiği ve bu bilgileri nasıl kullandığı ile ilgili. Seçenekleri inceleyelim:

a. Girdi:

İşleme alınacak ham veri veya bilgilerdir. Bu durumda, müşteri şikayetleri girdi olarak kabul edilebilir, ancak soru, bu bilgilerin nasıl kullanıldığıyla ilgili.

b. Süreç:

Verilerin işlenmesi veya dönüştürülmesi aşamasıdır. Müşteri şikayetlerinin işlenmesi süreç aşamasına ait olabilir, ancak bu seçenek sorudaki kullanım odaklı yaklaşımı tam olarak yansıtmıyor.

c. Çıktı:

Sürecin sonucunda elde edilen ürün veya bilgidir. Bu seçenek, müşteri şikayetlerinin sonucu olarak elde edilen bir şeyi ifade eder, ancak soruda bu tür bir sonuçtan bahsedilmemektedir.

d. Geri bildirim:

Sistemin performansını değerlendirmek ve geliştirmek için kullanılan bilgilerdir. Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi ve hizmetleri geliştirmek için kullanılması, geri bildirim mekanizmasına işaret eder.

e. Bilgi akışı ve kontrol:

Bilgi ve verilerin organizasyon içinde nasıl hareket ettiğini ve nasıl yönetildiğini ifade eder. Bu kapsam, genel bilgi yönetimini içerir, ancak müşteri şikayetlerinin spesifik kullanımıyla doğrudan ilgili değildir.

Bu bağlamda, en uygun seçenek “d. Geri bildirim” gibi görünmektedir, çünkü müşteri şikayetleri bir tür geri bildirimdir ve bu geri bildirimler hizmetlerin geliştirilmesi için kullanılır.


#11. 280 karakterlik alanda mesajlaşma fırsatı sunan sosyal medya aracı hangisidir?

Cevap : a. Twitter

280 karakterlik alanda mesajlaşma fırsatı sunan sosyal medya aracı “Twitter”dır. Bu nedenle, doğru cevap “a. Twitter” seçeneğidir.

Twitter, kullanıcıların 280 karakter sınırı içinde tweet adı verilen kısa mesajlar göndermelerine olanak tanıyan bir sosyal medya platformudur. Bu platform, hızlı haber paylaşımı, düşüncelerin ifade edilmesi ve güncel olaylar hakkında tartışmalar için yaygın olarak kullanılmaktadır.

#12. Proje yönetimi yazılımı aşağıdakilerden hangi ortam için kullanılmaktadır?

Cevap : c. Sürekli görevler

#13. Büro ortamları için çalışma konforu açısından tercih edilen sıcaklık derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. 21-23 Derece

Büro ortamları için çalışma konforu açısından tercih edilen sıcaklık derecesi “21-23 Derece” aralığındadır. Bu sıcaklık aralığı, genellikle çalışanların rahat ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için en uygun koşulları sağlar. Dolayısıyla doğru seçenek a. 21-23 Derece’dir.

#14. Aşağıdakilerden hangisi bürolarda bilgi yönetimi başlığı altında ele alınabilecek faaliyetlerden biridir?

Cevap : a. Takvime bağlı etkinliklerin yönetimi

#15. Aşağıdakilerden hangisi insanı fazla zorlayan, bunaltan, sıkan, heyecanlandıran, korkutan, huzursuz hatta hasta eden pek çok negatif olguyu ifade etmektedir?

Cevap : e. Stres

Aşağıdakilerden insanı fazla zorlayan, bunaltan, sıkan, heyecanlandıran, korkutan, huzursuz hatta hasta eden pek çok negatif olguyu ifade eden terim “Stres”tir. Stres, bireyin fiziksel, duygusal veya zihinsel olarak kendisini aşırı zorlanmış hissetmesi durumudur ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Dolayısıyla doğru seçenek e. Stres’tir.


#16. Internet’ten satış yapan bir siteden bir cep telefonu aldığınızda ne tür bir e-ticaret işlemi yapmış olursunuz?

Cevap : a. B2C (İşletmeden tüketiciye)

İnternet üzerinden bir siteden cep telefonu satın almak, “B2C (İşletmeden Tüketiciye)” türünde bir e-ticaret işlemi olarak tanımlanır. Bu durumda, bir işletme (online mağaza veya perakendeci) son tüketiciye (sizin gibi bir bireye) mal satmaktadır. Bu nedenle, doğru cevap şıktaki seçenekler arasında “a. B2C (İşletmeden tüketiciye)” olarak belirlenmiştir.

B2C e-ticaret modeli, işletmelerin doğrudan son kullanıcılara ürün veya hizmet sunmalarını ifade eder ve bu, çevrimiçi alışveriş platformlarında yaygın olarak görülen bir modeldir.

#17. Beden sağlığı için bilgisayar ekranına ideal bakış uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. 45-70 cm

Beden sağlığı için bilgisayar ekranına ideal bakış uzaklığı “45-70 cm” aralığındadır. Bu uzaklık, göz yorgunluğunu ve baş ağrılarını önlemeye yardımcı olur, ayrıca doğru duruşun korunmasına katkıda bulunur. Dolayısıyla doğru seçenek c. 45-70 cm’dir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi üretim sisteminin çıktılarından biridir?

Cevap : c. Hizmetler

Bu soru, üretim sistemlerinin çıktıları (sonuçları) ile ilgili. Üretim sistemi, girdileri (input) alıp bunları çıktılara (output) dönüştüren bir süreçtir. Girdiler genellikle malzeme, işgücü, sermaye, arazi ve teknoloji gibi kaynaklardır. Bu kaynaklar, üretim sürecinde işlenerek çeşitli çıktılar üretir.

Seçeneklere baktığımızda:

a. Malzeme:

Bu, genellikle bir üretim sisteminin girdisi (input) olarak kabul edilir.

b. İşgücü:

Bu da üretim sürecinde kullanılan bir girdidir.

c. Hizmetler:

Üretim sistemlerinin sonucunda ortaya çıkan çıktılardan biridir. Üretim süreci sonunda hizmetler veya ürünler elde edilir.

d. Arazi:

Bu, üretim için gerekli olan girdilerden biridir.

e. Sermaye:

Bu da üretim sürecinde kullanılan bir girdidir.

Bu bağlamda, sorunun cevabı “c. Hizmetler” olarak görünmektedir, çünkü hizmetler üretim sisteminin bir çıktısıdır. Diğer seçenekler genellikle üretim sürecinde kullanılan girdileri temsil eder

#19. Aşağıdakilerden hangisi bir organizasyonda bilgi üretimi ve iletişime dayalı işlerin, faaliyetlerin yerine getirildiği ortamların karşılığıdır?

Cevap : c. Büro

En uygun cevap “c. Büro” olacaktır. Çünkü büro, genellikle ofis çalışmaları, yönetim, bilgi işleme, iletişim ve dokümantasyon gibi işlerin gerçekleştirildiği bir iş yeri türüdür. Diğer seçenekler, bu tür işler için tipik ortamlar değildir. Fabrikalar ve imalathaneler daha çok üretim faaliyetlerine odaklanırken, iş merkezleri ve bilgi işleme hizmeti üretilen ortamlar daha genel kavramlar olup, spesifik olarak büro işlevlerini tanımlamazlar

#20. İnternet üzerindeki haberlerin, blogların ve sosyal ağların artışı ile içeriği özetleyerek sunan araçlara ne ad verilir?

Cevap : b. Sosyal Filtreler

İnternet üzerindeki haberlerin, blogların ve sosyal ağların artışı ile içeriği özetleyerek sunan araçlara “Sosyal Filtreler” adı verilir. Bu nedenle, doğru cevap “b. Sosyal Filtreler” seçeneğidir.

Sosyal filtreler, kullanıcıların ilgi alanlarına göre içerikleri süzerek sunan, böylece bilgi yükünü azaltan ve daha alakalı içeriğe kolayca erişim sağlayan araçlardır. Bu tür araçlar, genellikle algoritmalara dayanır ve kullanıcıların tercih ve davranışlarına göre kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunarlar. Sosyal filtreleme, kullanıcıların ilgi duydukları konularda daha hızlı ve etkin bir şekilde bilgi almasını sağlar.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -2

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -2

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -2

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri

Ünite -2

Büro Donanımları ve Çevrimiçi Teknolojiler

Bu makale, lolonolo_com tarafından sunulmaktadır ve ADL201U Büro Teknolojileri dersinin 2. ünitesinin sonu sorularına hazırlanan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır

Giriş: Büro Teknolojileri ve Çevrimiçi Araçların Önemi

Büro teknolojileri ve çevrimiçi araçlar, günümüz iş dünyasında ve günlük yaşamda giderek daha fazla önem kazanmaktadır. İletişimden veri yönetimine, e-ticaretten sosyal medya etkileşimlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu araçlar, verimliliği artırmakta, iş süreçlerini hızlandırmakta ve global iletişim ağlarını güçlendirmektedir. ADL201U Büro Teknolojileri dersinin 2. ünitesi, bu araçların işlevselliğini ve uygulamalarını detaylı bir şekilde ele almakta, öğrencilere bu araçları etkin bir şekilde kullanma becerileri kazandırmaktadır. Bu makalede, 2. ünite sonu soruları üzerinden bu konuların kapsamlı bir incelemesini sunacağız.

Çevrimiçi Haberleşme Araçları

Dünyada En Çok Kullanılan Haberleşme Araçları

Çevrimiçi haberleşme araçları, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Skype, WhatsApp ve Facebook Messenger, bu araçlar arasında en popüler olanlarıdır. Skype, video ve sesli aramalar için tercih edilen bir platformken, WhatsApp anlık mesajlaşma ve medya paylaşımında lider konumdadır. Facebook Messenger ise sosyal medya entegrasyonu ile kullanıcılara geniş bir iletişim ağı sunar. Bu araçlar, iş dünyasında uzaktan çalışmayı, eğitimde sanal sınıf ortamlarını ve sosyal ilişkilerde sürekli iletişimi mümkün kılar.

Haberleşme Araçlarının Günlük Yaşamdaki Rolü

Çevrimiçi haberleşme araçlarının günlük yaşamdaki rolü, iletişimi kolaylaştırmaktan çok daha fazlasını içerir. İş dünyasında, bu araçlar takım üyeleri arasında sürekli iletişimi sağlar, projeler üzerinde işbirliğini kolaylaştırır ve uzaktan çalışmayı destekler. Eğitim alanında, öğrenci ve öğretmenler arasında etkileşimi artırır, çevrimiçi derslere ve kaynaklara erişimi sağlar. Sosyal ilişkilerde ise, aile ve arkadaşlar arasındaki bağları güçlendirir ve farklı coğrafyalarda yaşayan insanları bir araya getirir.

E-Ticaret Modelleri

İnternetten Satış ve B2C Modeli

İnternet üzerinden yapılan alışverişler, genellikle B2C (İşletmeden Tüketiciye) e-ticaret modeline örnektir. Bu modelde, işletmeler ürün veya hizmetlerini doğrudan son tüketicilere sunar. Örneğin, bir cep telefonunun internetten satın alınması, işletmenin ürünü doğrudan tüketiciye ulaştırması anlamına gelir. B2C modeli, kullanım kolaylığı, geniş ürün yelpazesi ve rekabetçi fiyatlar sunarak, geleneksel perakende satış yöntemlerine modern bir alternatif oluşturur.

E-Ticaretin Tüketici Deneyimi Üzerindeki Etkisi

E-ticaretin tüketici deneyimi üzerindeki etkisi, alışveriş sürecini daha hızlı, kolay ve kişiselleştirilmiş hale getirmesidir. Tüketiciler, evlerinin konforundan diledikleri ürünü seçebilir, detaylı ürün bilgilerine ve kullanıcı yorumlarına erişebilir ve çeşitli ödeme seçenekleri arasından seçim yapabilirler. B2C modeli, tüketicilere daha geniş bir seçim yelpazesi sunarak, alışveriş deneyimini kişisel tercih ve ihtiyaçlara göre şekillendirme olanağı sağlar.

E-Ticaret ve Elektronik İmza

Elektronik İmzanın E-Ticaretteki Rolü

Elektronik imza, e-ticaret işlemlerinde güvenliği ve yasallığı sağlamada kritik bir role sahiptir. Elektronik imzada yer alan verinin değiştirilmesini veya silinmesini önleyen ana özellik, “veri bütünlüğü”dür. Bu özellik, elektronik imza yoluyla yapılan işlemlerin güvenilirliğini ve geçerliliğini artırır. Elektronik imza, işlem sırasında tarafların kimliklerini doğrular ve işlemin değiştirilmeden korunmasını sağlar, böylece e-ticaret işlemlerinin güvenliğini ve şeffaflığını garanti eder.

E-Posta ile Para Transferi: PayPal

E-posta hesabı aracılığıyla para transferini mümkün kılan sistem, PayPal olarak bilinir. PayPal, e-ticarette yaygın olarak kullanılan bir ödeme yöntemidir ve kullanıcılara hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde online ödeme yapma imkanı sunar. Kullanıcılar, PayPal hesapları aracılığıyla çevrimiçi satın almalarını gerçekleştirebilir, para transferi yapabilir ve çeşitli hizmetler için ödeme yapabilirler. PayPal, hem alıcıların hem de satıcıların finansal bilgilerini koruyarak, e-ticaret işlemlerinin güvenliğini sağlar.

E-Devlet ve Sosyal Medya Araçları

E-Devlet Kapısı ve Kamu Hizmetlerine Erişim

E-devlet kapısı, vatandaşlara tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlar. Bu sistem, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak, vatandaşların zaman ve enerji tasarrufu yapmalarına yardımcı olur. E-devlet kapısı üzerinden, kişisel bilgilerin güncellenmesi, resmi belgelerin alınması ve çeşitli başvuruların yapılması gibi birçok işlem gerçekleştirilebilir. Türkiye’de e-devlet şifresi, PTT şubelerinden alınarak, bu hizmetlere kolayca erişim sağlanabilir.

Sosyal Medya Araçlarının Rolü

Sosyal medya araçları, iş ve sosyal hayatta önemli bir yere sahiptir. Twitter, 280 karakterlik mesajlaşma fırsatı sunarak hızlı ve öz bilgi paylaşımına olanak tanırken, LinkedIn iş dünyasında profesyonel ağ oluşturmayı ve kariyer fırsatlarını artırmayı hedefler. Bu araçlar, kullanıcılara bilgi paylaşımı, iletişim ve ağ kurma konusunda geniş imkanlar sunar. Ayrıca, içerik özetleyen ve sosyal filtreler gibi yeni medya araçları, internet üzerindeki bilgi yoğunluğunu yönetmeye ve kullanıcıların ilgi alanlarına göre içerik sunmaya yardımcı olur.

Sonuç ve Öneriler

Bu makalede ele alınan konular, büro teknolojileri ve çevrimiçi araçların iş ve günlük yaşamdaki uygulamalarını kapsar. Büro teknolojileri ve bilgi işlem öğrencilerinin bu konularda derinlemesine bilgi sahibi olmaları, hem akademik başarıları için hem de gelecekteki profesyonel kariyerleri için önemlidir.

Öğrencilere önerimiz, çevrimiçi haberleşme araçları, e-ticaret modelleri, elektronik imza, e-devlet kapısı ve sosyal medya araçları gibi temel konular üzerinde dikkatle çalışmalarıdır. Bu konulara hakim olmak, öğrencilerin iş dünyasında ve günlük yaşamda daha etkili ve verimli olmalarını sağlayacaktır.

Bu makale, lolonolo_com tarafından sunulmuştur. Amacımız, ADL201U Büro Teknolojileri dersinin 2. ünitesinin sonu sorularına hazırlanan öğrencilere yardımcı olmak ve onların bu alanda bilinçlenmelerini ve başarılı olmalarını desteklemektir.

@lolonolo_com

ADL201U Büro Teknolojileri

Ünite -2

Büro Donanımları ve Çevrimiçi Teknolojiler

1. Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan çevrimiçi haberleşme araçlarını nelerdir?

a. ERP, Taptu, Flipboard
b. Paper, StumbleUpon, Taptu
c. Pulse, Flipboard, Tweeter
d. Skype, WhatsApp ve Facebook Messenger
e. Foursquare, Linkedin, Formspring

Cevap : d. Skype, WhatsApp ve Facebook Messenger

2. Internet’ten satış yapan bir siteden bir cep telefonu aldığınızda ne tür bir e-ticaret işlemi yapmış olursunuz?

a. B2C (İşletmeden tüketiciye)
b. C2C (Tüketiciden tüketiciye)
c. C2B (Tüketiciden işletmeye)
d. B2G (İşletmeden toptancıya)
e. G2B (Toptancıdan işletmeye)

Cevap : a. B2C (İşletmeden tüketiciye)

3. Bir dayanıklı tüketim malı üreticisinin bayilerinden siparişleri internet kanalıyla alması ne tür bir e-ticaret modeline örnek gösterilebilir?

a. B2B (işletmeden işletmeye)
b. B2C (İşletmeden tüketiciye)
c. C2C (Tüketiciden tüketiciye)
d. C2G (Tüketiciden toptancıya)
e. G2C (Toptancıdan tüketiciye)

Cevap : a. B2B (işletmeden işletmeye)

4. Elektronik imzada yer alan verinin değiştirilmesini, silinmesini önleyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Veri bütünlüğü
b. Kimlik doğrulama
c. Kimlik eşgüdümleme
d. Veri sistematikliği
e. Veri analizi

Cevap : a. Veri bütünlüğü

5. E-posta hesabına para transferini mümkün kılan sisteme ne ad verilir?

a. Taptu
b. Linkedin
c. Pulse
d. Flipboard
e. Paypal

Cevap : e. Paypal

6. Tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayarak, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştıran internet sitesine ne ad verilmektedir?

a. E-devlet kapısı
b. Elektronik imza
c. Elektronik ticaret
d. Elektronik veri değiştirme
e. Sosyal filtreler

Cevap : a. E-devlet kapısı

7. Türkiye’de e-devlet şifresi nereden alınmaktadır?

a. Nüfus Müdürlüğü
b. Maliye Bakanlığı
c. Ziraat Bankası
d. PTT
e. Kaymakamlık

Cevap : d. PTT

8. 280 karakterlik alanda mesajlaşma fırsatı sunan sosyal medya aracı hangisidir?

a. Twitter
b. Foursquare
c. Taptu
d. Flipboard
e. Linkedin

Cevap : a. Twitter

9. İş hayatının sosyal ağ sitesi olarak adlandırılan sosyal medya aracı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Taptu
b. Flipboard
c. Linkedin
d. Paper.li
e. Pulse

Cevap : c. Linkedin

10. İnternet üzerindeki haberlerin, blogların ve sosyal ağların artışı ile içeriği özetleyerek sunan araçlara ne ad verilir?

a. Etik Siteler
b. Sosyal Filtreler
c. Durumsal Sistemler
d. Organize İçerikler
e. Eşgüdümlü İçerikler

Cevap : b. Sosyal Filtreler

ADL201U Büro Teknolojileri Ünite -2

Aof - Anadolu ADL201U Büro Teknolojileri Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!