ADL201U Büro TeknolojileriAnadolu AöfTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı – 3

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı – 3

#1. Know-how olarak ifade edilebilen teknik yeteneklerden oluşan bilgiye ne ad verilir?

Cevap : d. Örtük bilgi

Know-how olarak ifade edilebilen teknik yeteneklerden oluşan bilgiye “Örtük Bilgi” adı verilir. Örtük bilgi, bireylerin deneyimleri, becerileri, fikirleri ve içgörüleri gibi, kolaylıkla ifade edilemeyen veya standart metotlarla aktarılamayan bilgidir. Bu tür bilgi genellikle kişisel deneyimlere dayalıdır ve bireyler arasında formal olmayan yollarla paylaşılır. Dolayısıyla doğru seçenek d. Örtük bilgi’dir.

#2. İş hayatının sosyal ağ sitesi olarak adlandırılan sosyal medya aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Linkedin

İş hayatının sosyal ağ sitesi olarak adlandırılan sosyal medya aracı “LinkedIn”dir. Bu nedenle, doğru cevap “c. Linkedin” seçeneğidir.

LinkedIn, profesyonellerin birbirleriyle bağlantı kurmalarını, iş fırsatlarını keşfetmelerini ve kariyerlerini geliştirmelerini sağlayan bir sosyal ağ platformudur. Kullanıcılar, iş deneyimlerini ve eğitim geçmişlerini paylaşabilir, sektörel haberler ve içerikler hakkında bilgi alabilir ve çeşitli iş ilanlarına erişebilirler. LinkedIn, iş dünyası ve profesyonel ağ oluşturma odaklı yapısıyla öne çıkmaktadır.

#3. Bir dayanıklı tüketim malı üreticisinin bayilerinden siparişleri internet kanalıyla alması ne tür bir e-ticaret modeline örnek gösterilebilir?

Cevap : a. B2B (işletmeden işletmeye)

Bir dayanıklı tüketim malı üreticisinin bayilerinden siparişleri internet kanalıyla alması, “B2B (İşletmeden İşletmeye)” e-ticaret modeline örnektir. Bu durumda, üretici (bir işletme) ve bayiler (diğer işletmeler) arasında bir ticari ilişki bulunmaktadır. Üreticinin bayilere ürün sağlaması, işletmeler arası bir ticari işlemi temsil eder. Bu nedenle, doğru cevap “a. B2B (işletmeden işletmeye)” seçeneğidir.

B2B modeli, genellikle toptan satış, üretici ve tedarikçi ilişkileri gibi işletmeler arası ticari işlemleri kapsar ve bu tür işlemler genellikle büyük miktarlarda veya düzenli olarak gerçekleştirilir.

#4. Uzaktan etkileşim aşağıdaki ortamlardan hangisi için kullanılmaktadır?

Cevap : b. Aynı zaman/farklı mekân

Uzaktan etkileşim, katılımcıların fiziksel olarak aynı yerde bulunmadıkları durumlar için kullanılır. Bu durumda, etkileşimin “aynı zaman/farklı mekân” şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu seçenek, katılımcıların aynı anda etkileşimde bulundukları ancak farklı mekanlarda oldukları anlamına gelir. Dolayısıyla doğru cevap:

b. Aynı zaman/farklı mekân

#5. Hareketli görüntülerin yansıtılması için daha elverişli olan projektör türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Dijital

Hareketli görüntülerin yansıtılması için en uygun projektör türünü değerlendirelim. Öncelikle, hareketli görüntülerin net ve akıcı bir şekilde yansıtılması için önemli olan özellikler şunlardır:

1- Yüksek Çözünürlük: Hareketli görüntülerde detayların netliği için önemlidir.
2- Yüksek Kontrast Oranı: Canlı ve derin renkler için gereklidir.
3- Yüksek Işık Parlaklığı: Parlak ortamlarda bile net görüntüler sağlar.
4- Yüksek Yenileme Hızı: Hareketli görüntülerde bulanıklığı azaltır ve akıcılığı artırır.

Bu özelliklere bakıldığında, LCD projektörler genellikle sabit görüntüler için iyi bir performans sergilerken, hareketli görüntülerde renk solması veya hareket bulanıklığı yaşayabilir. Bununla birlikte, modern LCD projektörler bu sorunları büyük ölçüde azaltmıştır. Dijital projektörler (özellikle DLP teknolojisine sahip olanlar), hareketli görüntüler için daha uygun olabilirler çünkü genellikle daha yüksek bir yenileme hızına sahiptirler, bu da hareket bulanıklığını azaltır.

Verdiğiniz bilgiler çerçevesinde, “e. Dijital” seçeneği genel olarak hareketli görüntüler için en uygun seçenek olabilir, özellikle bu kategoride DLP teknolojisine sahip projektörler düşünüldüğünde. Bununla birlikte, “d. Işık parlaklığı yüksek” seçeneği de hareketli görüntüler için önemli bir özelliktir, özellikle parlak ortamlarda netlik için. Bu durumda en uygun seçenek olarak “e. Dijital”i öneririm, ancak “d. Işık parlaklığı yüksek” seçeneğinin de önemini göz ardı etmemek gerekir.


#6. Etkileşimli yazı tahtasında kullanılan elektromanyetik tarama teknolojisi ile aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Cevap : d. Kalem

Etkileşimli yazı tahtalarında kullanılan elektromanyetik tarama teknolojisi, genellikle özel bir kalemle kullanılır. Bu kalem, elektromanyetik sinyalleri alıp gönderebilen bir teknolojiye sahiptir. Kalem, tahtanın yüzeyine temas ettiğinde veya yakınında olduğunda, tahtadaki sensörler kalem tarafından gönderilen sinyalleri algılayarak kullanıcının tahtada yaptığı işlemleri takip eder ve yorumlar.

Bu bağlamda, etkileşimli yazı tahtasında kullanılan elektromanyetik tarama teknolojisiyle en uyumlu araç “d. Kalem”dir. Diğer seçenekler bu teknolojiyle doğrudan uyumlu değildir. Dolayısıyla doğru cevap:

d. Kalem

#7. Organizasyonda gerçekleşen olayları an be an kayıt altına alan bilgi sistemine ne ad verilir?

Cevap :a. Kayıt işleme sistemi

Organizasyonda gerçekleşen olayları an be an kayıt altına alan bilgi sistemine “Kayıt İşleme Sistemi” adı verilir. Bu tür sistemler, işlem verilerini toplar, işler ve depolar, böylece işletmelerin günlük işlemlerini verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Örneğin, satış işlemleri, stok düzeyleri, mali işlemler ve müşteri bilgileri gibi verileri kaydedebilir ve raporlayabilir. Bu sistemler, organizasyonların operasyonel verimliliğini artırmalarına yardımcı olur ve temel işlevsel gereksinimleri karşılar. Dolayısıyla doğru seçenek a. Kayıt işleme sistemi’dir.

#8. Kablosuz ağlarda erişim noktasının adını saklamak için alınabilecek ilk temel güvenlik önlemi hangisidir?

Cevap :b. SSID Saklama

Kablosuz ağlarda erişim noktasının adını (yani ağın ismini) saklamak için alınabilecek ilk temel güvenlik önlemi “SSID Saklama”dır. SSID (Service Set Identifier), kablosuz ağın adını ifade eder. SSID saklama işlemi, ağın adının yayınlanmasını durdurur, böylece ağ daha az görünür hale gelir ve rastgele kişilerin ağa erişimini zorlaştırır. Ancak, bu önlem tek başına yeterli bir güvenlik sağlamaz ve diğer güvenlik önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Dolayısıyla doğru seçenek b. SSID Saklama’dır.

#9. Yüz yüze etkileşimde kullanılan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Elektronik Toplantı Sistemleri

Yüz yüze etkileşim, katılımcıların fiziksel olarak aynı mekanda bulundukları ve doğrudan iletişim kurdukları bir etkileşim türüdür. Bu bağlamda, yüz yüze etkileşim için kullanılan teknoloji, genellikle grup etkileşimini ve toplantıları kolaylaştırmaya yönelik olan teknolojilerdir. Seçenekler arasında bu tanıma en uygun olanı “Elektronik Toplantı Sistemleri”dir.

e. Elektronik Toplantı Sistemleri

Elektronik Toplantı Sistemleri, yüz yüze toplantıları destekleyen teknolojik araçlardır. Bu sistemler, toplantı sürecini daha verimli hale getirmek, fikirlerin düzenlenmesi ve paylaşılması, karar alma süreçlerinin kolaylaştırılması gibi amaçlar için kullanılır.

#10. Hem iletişim hem de koordinasyonu aynı anda gerektiren birlikte çalışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Farklı zaman/farklı mekân

İletişim ve koordinasyon gerektiren bir çalışma türünü belirlemek için, öncelikle bu iki terimin ne anlama geldiğini anlamak önemli:

İletişim, bilgi ve düşüncelerin paylaşılmasını ifade eder.
Koordinasyon, farklı görevleri veya faaliyetleri uyumlu bir şekilde düzenleme ve yönetme sürecidir.
Bu bilgiler ışığında, dört farklı çalışma türüne tekrar bakalım:

– Aynı Zaman/Aynı Mekân (Yüz Yüze Etkileşimler):

Bu, fiziksel olarak aynı yerde ve aynı zamanda etkileşimde bulunmayı gerektirir. Yüz yüze toplantılar bu kategoriye girer.

– Aynı Zaman/Farklı Mekân (Uzaktan Etkileşim):

Bu, katılımcıların farklı yerlerde olmasına rağmen aynı zamanda etkileşimde bulundukları durumlardır. Örneğin, video konferanslar bu duruma örnektir.

– Farklı Zaman/Aynı Mekân (Süreklilik Gösteren Faaliyetler):

Bu, katılımcıların aynı fiziksel mekanda fakat farklı zamanlarda çalışmalarını ifade eder. Örneğin, bir ofiste vardiyalı çalışma bu duruma örnektir.

– Farklı Zaman/Farklı Mekân (İletişim Koordinasyona İhtiyaç Gösteren Faaliyetler):

Bu durum, katılımcıların hem farklı zamanlarda hem de farklı mekanlarda bulundukları çalışma türünü ifade eder. Bu durum, genellikle asenkron iletişim araçlarını (e-posta, mesajlaşma uygulamaları, proje yönetim araçları vb.) kullanmayı gerektirir ve bu süreçte etkin iletişim ve koordinasyon gereklidir.

Bu bilgiler doğrultusunda, “hem iletişim hem de koordinasyonu aynı anda gerektiren birlikte çalışma türü” ifadesi, senkronize bir etkileşimi değil, katılımcıların farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda olmalarını ve bu süreçte etkin bir şekilde iletişim ve koordinasyon yapmalarını gerektiren bir çalışma türünü ifade ediyor gibi görünmektedir. Bu nedenle, bu açıklama en iyi “Farklı Zaman/Farklı Mekân (İletişim Koordinasyona İhtiyaç Gösteren Faaliyetler)” kategorisiyle eşleşir. Dolayısıyla doğru seçenek:

d. Farklı zaman/farklı mekân


#11. Doğru ürünün; doğru yerde, doğru zamanda ve en düşük maliyetle teslim edilmesini sağlayan iş sürecine ne ad verilir?

Cevap : b. Tedarik zinciri yönetimi

Doğru ürünün; doğru yerde, doğru zamanda ve en düşük maliyetle teslim edilmesini sağlayan iş sürecine “Tedarik Zinciri Yönetimi” (SCM) adı verilir. Tedarik zinciri yönetimi, hammadde ediniminden üretim, dağıtım ve son tüketiciye kadar olan tüm süreçleri kapsayan ve optimize eden bir yönetim sistemidir. Bu süreç, ürünlerin mümkün olan en verimli ve etkili şekilde akışını sağlayarak işletmelerin maliyetleri düşürmesine, verimliliği artırmasına ve müşteri memnuniyetini iyileştirmesine yardımcı olur. Dolayısıyla doğru seçenek b. Tedarik zinciri yönetimi’dir.

#12. E-posta hesabına para transferini mümkün kılan sisteme ne ad verilir?

Cevap : e. Paypal

Evet, doğru cevap “e. Paypal” seçeneğidir. PayPal, e-posta hesapları aracılığıyla kullanıcılara para transferi yapma olanağı sunan bir ödeme sistemidir. Kullanıcılar, PayPal hesaplarına bağlı e-posta adresleri üzerinden para gönderip alabilirler. PayPal, hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler tarafından geniş ölçekte kabul gören, güvenli ve yaygın bir elektronik ödeme yöntemi olarak bilinir. Bu sistem, çevrimiçi alışverişlerde, hizmet ödemelerinde ve uluslararası para transferlerinde sıklıkla kullanılır.

#13. Kullanıcılar tarayıcılarına, doğru web adreslerini girseler dahi, onları sahte web sayfalarına yönlendirmeye ne ad verilir?

Cevap : d. DNS Tabanlı Yemleme

Kullanıcıların tarayıcılarına doğru web adreslerini girmelerine rağmen onları sahte web sayfalarına yönlendiren bu tür saldırılara “DNS Tabanlı Yemleme” (DNS-Based Phishing) veya daha genel bir terimle “Phishing” adı verilir. Bu taktik, saldırganların DNS sorgularını değiştirerek veya zehirleyerek kullanıcıları meşru görünen, ancak kötü niyetli amaçlarla oluşturulmuş sahte sitelere yönlendirmesine dayanır. Bu yöntemle, kullanıcıların kişisel bilgileri, kimlik bilgileri veya finansal verileri çalınabilir. Dolayısıyla doğru seçenek d. DNS Tabanlı Yemleme’dir.

#14. Güçlü bir şifrenin iki ana öğesi nedir?

Cevap : a. Uzunluk ve karmaşıklık

Güçlü bir şifrenin iki ana öğesi “Uzunluk ve Karmaşıklık”tır. Bir şifre ne kadar uzun ve karmaşık olursa, kırılması o kadar zor olur. Karmaşıklık, büyük harfler, küçük harfler, sayılar ve özel karakterlerin bir arada kullanılmasını içerir. Uzunluk, genellikle en az 8 karakterden oluşan şifreleri ifade eder, ancak güvenlik uzmanları genellikle daha uzun şifreler kullanılmasını önerir. Dolayısıyla doğru seçenek a. Uzunluk ve karmaşıklık’tır.

#15. Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan çevrimiçi haberleşme araçlarını nelerdir?

Cevap : d. Skype, WhatsApp ve Facebook Messenger

Bu soru çevrimiçi haberleşme araçlarının popülerliğine ve yaygınlığına odaklanmaktadır. Seçenekler arasında çeşitli platformlar bulunuyor, ancak tüm dünyada en çok kullanılan ve popüler olan çevrimiçi haberleşme araçları sorunun doğru cevabını oluşturuyor.

Doğru cevap “d. Skype, WhatsApp ve Facebook Messenger” seçeneğidir. Bu üç platform, global ölçekte geniş kullanıcı kitlesine sahiptir ve çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır:

Skype:

Microsoft tarafından desteklenen Skype, sesli ve video aramaları, anlık mesajlaşma, dosya transferi ve konferans görüşmeleri gibi hizmetleri sunar. Hem bireysel hem de iş amaçlı kullanım için popülerdir.

WhatsApp:

Metin mesajları, sesli mesajlar, görüntülü ve sesli aramalar, resim ve video paylaşımı gibi çeşitli özelliklere sahip bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Güvenliğini uçtan uca şifreleme ile sağlar.

Facebook Messenger:

Facebook kullanıcılarının birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan bir mesajlaşma hizmetidir. Metin, ses, video mesajlaşma ve aramalar yapma özelliğine sahiptir.

Diğer seçeneklerde yer alan platformlar ise ya haberleşme aracı olarak sınırlı kullanıma sahip (örneğin, LinkedIn, Foursquare) ya da haberleşme aracı olarak kullanılmayan servislerdir (örneğin, ERP, Paper). Bu nedenle, çevrimiçi haberleşme araçları arasında en yaygın ve popüler olanlar Skype, WhatsApp ve Facebook Messenger’dır.


#16. Dünya çapında kablosuz 50 km’ye 75 Mbps hızda çalışan mikrodalga erişim sağlayan yüksek hızlı internet bağlantısına ne ad verilir?

Cevap : c. WiMax

 

Dünya çapında kablosuz 50 km’ye kadar mesafelerde 75 Mbps hızında çalışan mikrodalga erişim sağlayan yüksek hızlı internet bağlantısına “WiMax” adı verilir. WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access), geniş bir alanı kapsayan kablosuz iletişim standardıdır ve özellikle geniş bant internet erişimi için tasarlanmıştır. Bu teknoloji, sabit ve mobil internet erişimi için kullanılabilir ve kırsal veya altyapının yetersiz olduğu bölgelerde kablosuz erişim sağlama konusunda etkili bir çözüm sunar. Dolayısıyla doğru seçenek c. WiMax’tır.

 

#17. Türkiye’de e-devlet şifresi nereden alınmaktadır?

Cevap : d. PTT

Türkiye’de e-devlet şifresi, PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) şubelerinden alınmaktadır. Bu nedenle, doğru cevap “d. PTT” seçeneğidir.

Vatandaşlar, kimlik belgeleri ile birlikte en yakın PTT şubesine başvurarak, e-devlet kapısı için gerekli olan şifreyi alabilirler. Bu şifre, e-devlet kapısı üzerinden çeşitli kamu hizmetlerine ve bilgilere erişim sağlamak için kullanılır.

#18. Bilgisayar korsanlığını siyasi amaçlar için yapan kişilere ne ad verilir?

Cevap : a. Eylemci Bilgisayar Korsanları

Eylemci Bilgisayar Korsanları:

Bilgisayar korsanlığını siyasi amaçlar için yapan kişilere “Eylemci Bilgisayar Korsanları” adı verilir. Bu terim genellikle “Hacktivist” olarak da bilinir. Hacktivistler, çeşitli siyasi, sosyal veya çevresel nedenlerle bilgi yayma, kamuoyu farkındalığını artırma veya siyasi değişimleri teşvik etme amacıyla siber eylemler gerçekleştirirler. Bu tür eylemler, genellikle web sitelerine saldırılar, bilgi sızdırma ve dijital protesto biçimlerini içerebilir. Dolayısıyla doğru seçenek a. Eylemci Bilgisayar Korsanları’dır.

Bilgisayar korsanlığını siyasi amaçlar için yapan kişilerdir.
Hacktivist olarak da anılan eylemci korsan terimi, bilgisayar korsanı (hacker) ve eylemci (activist)
sözcüklerinin birleşmesiyle üretilmiştir. Bu kişiler siyasi konulardan motive olurlar ve İnterneti siyasi
mesajlar vermek, propaganda yapmak için kullanırlar. Verdikleri mesaj dünyadaki aç çocuklar ya da
siyasi bir kişiyi desteklemek olabilir.

#19. Bir ağ üzerindeki bilgiyi izinsiz olarak izleyen programlara ne ad verilir?

Cevap : b. Paket dinleyici

Bir ağ üzerindeki bilgiyi izinsiz olarak izleyen programlara “Paket Dinleyici” (Packet Sniffer) adı verilir. Paket dinleyiciler, ağ üzerinden geçen verileri yakalayabilen ve analiz edebilen yazılımlardır. Bu araçlar, hem ağ performansını izlemek ve sorunları gidermek için meşru amaçlarla kullanılabilir hem de izinsiz kullanılarak kişisel bilgilerin ele geçirilmesi gibi kötü niyetli faaliyetlerde bulunulabilir. Dolayısıyla doğru seçenek b. Paket dinleyici’dir.

#20. Hangi iki unsur yardımıyla bilgisayardaki randevu ve takvim cep telefonunda eş zamanlı olarak görüntülenebilir?

Cevap :b. Bulut bilişim ve senkronizasyon

Bilgisayardaki randevu ve takvimin cep telefonunda eş zamanlı olarak görüntülenmesi “Bulut bilişim ve senkronizasyon” yardımıyla mümkündür. Bulut bilişim, verilerin internet üzerinden uzak sunucularda saklanmasını ve erişilmesini sağlar. Senkronizasyon ise, farklı cihazlar arasında verilerin güncel ve tutarlı kalmasını sağlayan bir süreçtir. Bu ikili, kullanıcıların bilgisayarlarındaki randevu ve takvim gibi bilgileri cep telefonları gibi diğer cihazlarla otomatik olarak senkronize etmelerine olanak tanır, böylece her yerden erişim sağlanabilir. Dolayısıyla doğru seçenek b. Bulut bilişim ve senkronizasyon’dur.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -3

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı -3

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ADL201U Büro Teknolojileri Ünite -3

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı – 3

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sınav Soruları

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı – 3

Ünite -3

Bilgi Kaynaklarına Erişim ve e-Öğrenme

ADL201U Büro Teknolojileri Ünite -3

Büro Teknolojilerinde Bilgi Kaynaklarına Erişim ve e-Öğrenme

Günümüz teknolojisi, büro ortamlarını ve çalışma kültürlerini kökten dönüştürmüştür. Bilgiye erişim ve eğitim süreçleri, dijital araçların ve platformların gelişimiyle yeniden şekillenmiştir. Bu makale, büro teknolojileri ve e-öğrenme konularında, özellikle Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde sunulan ders materyalleriyle uyumlu olarak, temel bilgileri ve stratejileri sunmaktadır.

İnternet’te Verimli Arama Yapmanın Önemi

İnternet, bilgiye ulaşmanın en önemli yollarından biridir. Ancak, verimli bir arama yapabilmek için arama araçlarının nasıl çalıştığını anlamak esastır. Arama motorları, algoritmalar kullanarak kullanıcı sorgularına en uygun sonuçları sunar. Bu nedenle, doğru anahtar kelimeleri seçmek, arama tercihlerini ayarlamak ve birden fazla arama motorunu kullanmak, aranan bilgilere ulaşmada etkili stratejilerdir.

Web 2.0 ve Etkileşimli Sistemler

Web 2.0, internetin kullanıcılar tarafından içerik üretimiyle karakterize edilen evresidir. Bloglar, sosyal medya platformları ve wiki sayfaları gibi araçlar, kullanıcıların bilgiyi paylaşmasını ve ortaklaşa üretmesini sağlar. Temasal bloglar, belirli konularda derinlemesine bilgi sunarken, Web 2.0’ın etkileşimli yapısı, bilginin dinamik bir şekilde gelişmesine olanak tanır.

Özet Akışları ve Bilgi Takibi

Özet akışları (RSS feeds), farklı web kaynaklarından gelen içeriğin tek bir yerde toplanarak takip edilmesini sağlar. Bu, özellikle güncel bilgileri ve haberleri takip etmek isteyen kullanıcılar için zaman tasarrufu sağlar. Kullanıcılar, ilgilendikleri bloglar veya haber sitelerinden gelen güncellemeleri kolaylıkla takip edebilir.

Podcast’ler ve Yayın Aboneliği Siteleri

Podcast’ler, ses dosyalarının çevrimiçi olarak yayınlandığı ve dinleyicilerin bu içeriklere abone olup istedikleri zaman dinleyebildikleri dijital yayınlardır. Eğitimden teknolojiye, çeşitli konularda bilgilendirici ve eğlendirici içerik sunarlar. Yayın aboneliği siteleri üzerinden erişilebilen bu podcast’ler, öğrenme ve bilgi edinme süreçlerinde önemli bir yere sahiptir.

e-Öğrenme ve Dijital Eğitim Materyalleri

e-Öğrenme, dijital platformlar aracılığıyla sunulan eğitim süreçlerini ifade eder. Asenkron ders sunumları, öğrencilere esnek bir öğrenme ortamı sunarken, TED gibi platformlar alanında uzman kişilerin sunumlarıyla dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere ilham verir. e-Öğrenme araçları, özellikle uzaktan eğitimde önemli bir rol oynar ve öğrencilere geniş bir kaynak yelpazesi sunar.

Giriş

Günümüzde teknolojinin hızla gelişimi, büro çalışma alanlarını ve kültürlerini önemli ölçüde dönüştürmüştür. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin Tıbbi Dokumantasyon bölümü öğrencileri için hazırlanan bu makale, ADL201U Büro Teknolojileri dersinin üçüncü ünitesine odaklanmakta ve bilgi kaynaklarına erişim ile e-Öğrenme konularında temel bilgiler sunmaktadır.

Bilgi Kaynaklarına Erişim

– İnternet’te verimli arama yapmanın önemi ve arama araçlarının nasıl çalıştığını öğrenmek.

– Web 2.0’ın etkileşimli sistemleri ve kullanıcı tarafından üretilen içeriğin rolü.

– Temasal bloglar ve özelleştirilmiş içeriklerin değeri.

– Özet akışlarının bilgi toplama sürecindeki yeri ve önemi.

e-Öğrenme

– e-Öğrenme kaynaklarının çeşitliliği ve erişim kolaylığı.

– Yayın aboneliği siteleri ve podcast’ler aracılığıyla bilgi edinme.

– TED gibi platformlardan alanında uzman kişilerin bilgilendirici sunumlarını izlemenin önemi.

– RSS kullanarak bilgi güncellemelerini takip etme ve asenkron ders sunumlarının özellikleri.

Sonuç ve Öneriler

Bu makale, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tıbbi Dokumantasyon bölümü öğrencilerine, büro teknolojileri ve e-öğrenme konusunda temel bir rehber sunmaktadır. Öğrenciler, bu bilgileri kullanarak bilgi kaynaklarına daha etkin bir şekilde erişebilir ve e-öğrenme fırsatlarından maksimum düzeyde yararlanabilirler.

@lolonolo_com

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı – 3

Ünite -3

Bilgi Kaynaklarına Erişim ve e-Öğrenme

1. İnternet’te arama sürecini verimli kılmak için yapılacak ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

a. Aranacak sözcüğün anlamını girmek
b. Konuyla ilgili siteleri önceden öğrenmek
c. Birden çok arama aracı kullanmak
d. Arama aracının nasıl çalıştığını öğrenmek
e. Sanal ansiklopediye başvurmak

Cevap : d. Arama aracının nasıl çalıştığını öğrenmek

2. İnternet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı etkileşimli sistemlere ne ad verilmektedir?

a. Yayıncı web
b. Web 2.0
c. Dinamik web
d. Sözde web
e. One net

Cevap : b. Web 2.0

3. Sadece belirli bir alanda yazılan gönderilerin yer aldığı, belirli bir konuda uzman kişilerin yazdığı ve düzenlediği bloglara ne ad verilir?

a. Keşifsel Blog
b. Özgür Blog
c. Temasal Blog
d. Dönemsel Blog
e. Kronolojik Blog

Cevap : c. Temasal Blog

4. Farklı web kaynaklarından gelen bütün içeriğin bir yerde toplanması yoluyla güncellemeleri kolayca takip etmeye yarayan araçlara ne ad verilir?

a. Geri besleme
b. Denklik aracı
c. Dönüt aracı
d. Özet akışları
e. Medyan aracı

Cevap : d. Özet akışları

5. Ses dosyalarının çevrimiçi yayınının yapıldığı sitelere ne ad verilir?

a. Yayın aboneliği sitesi
b. Canlı yayın bildirme sitesi
c. Durum bildirme sitesi
d. İçerik düzenleme sitesi
e. Gruplanmış içerik sitesi

Cevap : a. Yayın aboneliği sitesi

6. Aşağıdakilerden hangisi radyo yayını ya da benzer bir programın internetten çekilebilir ve kişisel ses cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini sağlayan sayısal (dijital) kayıt anlamına gelmektedir?

a. Blog
b. Podcast
c. Wiki
d. Mashup
e. Widget

Cevap : b. Podcast

7. Alanında uzman kişilerin Oscarlı yönetmenlerin, Nobelli bilim adamlarının, ünlü iş adamlarının ve devlet adamlarının sunuş yaptığı çevrimiçi bilgilendirici video sitesi hangisidir?

a. TED.com
b. TopTube.com
c. CIO.com
d. Life.com
e. Time.com

Cevap : a. TED.com

8. Bilindiği gibi internetin yeni, güncellenmiş versiyonuna Web 2.0 adı verilmektedir. Web 2.0’ın eski internetten farkı hangi seçenekte doğru olarak verilmektedir?

a. Daha güvenli olması
b. Farklı diller arasında kolay tercüme edilebilir olması
c. Metinden çok görsel destekli olması
d. Yoğun bir şekilde video içermesi
e. İçeriklerin kullanıcılar tarafından hazırlanması

Cevap : e. İçeriklerin kullanıcılar tarafından hazırlanması

9. Bir haber bloğunu hergün okumak yerine sadece güncellemeleri takip etmek amacıyla kullanılan araçlara ne ad verilir?

a. Firewall (Ateş duvarı)
b. Antivirüs (Virüs koruma)
c. Spyware (Casus yazılım önleme)
d. ERP (Kaynak planlama)
e. RSS (Özet akışları)

Cevap : e. RSS (Özet akışları)

10. Asenkron ders sunumunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a. Görüntü
b. Ses
c. Animasyon
d. Metin
e. Anlık mesaj

Cevap : e. Anlık mesaj

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı – 3

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı – 3

Aof - Anadolu ADL201U Büro Teknolojileri Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ADL201U Büro Teknolojileri Final Deneme Sınavı – 3

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!